Конспект уроку з фізики для 7 класу на тему ": Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин."

Про матеріал

Урок засвоєння нових знань з використанням технології особистісно орієнтованого навчання, ІКТ.

Під час уроку формуються в учнів предметна та ключові компетентності: спілкування державною мовою, математична, інформаційно – цифрова та основні компетентності у природничих науках. До уроку додається презентація.

Перегляд файлу

Автор уроку: Павлова Оксана Іванівна, учитель фізики Лукашівського НВК, спеціаліст вищої  категорії.

Предмет: фізика.

Клас: 7.

Тема уроку: Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Мета уроку:

-  сприяти формуванню уявлень про фізичні величини, способи та засоби вимірювання; ознайомити учнів з Міжнародною системою одиниць фізичних величин.

- розвивати дослідницькі навички, увагу, пам'ять, вміння записувати значення фізичної величини, використовуючи стандартну форму числа  й префікси для утворення кратних і частинних одиниць; порівнювати значення фізичних величин; прищеплювати  навички  інтелектуальної праці. Сприяти формуванню в учнів предметної та ключових компетентностей: спілкування державною мовою, математичної, інформаційно – цифрової та основних компетентностей у природничих науках.

- викликати інтерес школярів до фізики як науки, бажання до самостійного здобуття знань. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:                            Учень (учениця)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади  фізичних величин; знає символи та одиниці основних фізичних величин.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання; порівнює значення фізичних величин; вимірює  лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин, сипких матеріалів.

Ціннісний компонент:

 усвідомлює як нові знання співвідносяться з наявними; висловлює судження про роль досліду в пізнанні людини.

Тип уроку: урок засвоєння  нових знань з використанням технології особистісно орієнтованого навчання, ІКТ.

Методи та прийоми: дослідницький,  пояснювально-ілюстративний, вправа «Посмішка», метод «Прес»,  робота в групах, робота в парах, розповідь вчителя, фронтальний дослід, робота з таблицею, дослідна лабораторія, повідомлення учнів (випереджувальні завдання).

 Випереджувальні завдання:

Індивідуальні: підготувати повідомлення «Еталони мір маси та кілограма», «Російські та англійські одиниці виміру»

Обладнання: Комп'ютер, мультимедійний проектор або інтерактивна дошка, презентація в Power Point, лінійка, годинник, секундомір, мірний циліндр, тіло неправильної форми.

Місце проведення: кабінет фізики (наявність комп’ютера)

Оформлення дошки:

По центру: запис теми уроку.

Зліва: епіграф  “Наука починається відтоді, коли починають вимірювати”

(Д. І. Менделєєв).

План уроку

І. Мотиваційний етап

 1.     З’ясування емоційного настрою. Вправа «Посмішка».
 2.     Актуалізація опорних знань учнів. (Експрес-опитування).

ІІ. Етап цілевизначення і планування діяльності.

2. Ознайомлення учнів із темою, метою уроку. 

3. Робота з епіграфом.

4. Узгодження цілей і плану уроку. Метод «Прес»

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

 1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.
 2. Робота з таблицею «Фізичні величини та їх одиниці вимірювання»
 3. Робота з підручником.
 4. Повідомлення учня «Еталони мір маси та кілограма»
 5. Інтернет – сторінка «Фізичних приладів краса…»
 6. Відео про ціну поділки 
 7. Робота в групах. Дослідна лабораторія «Засоби вимірювання» з використанням інтернет-ресурсу. 
 8. Хвилинка здоров’я «Пульс людини» 
 9. Вправа «Поміркуй сам»                                                                                
 10. Розповідь вчителя з елементами бесіди.
 11. Фронтальний дослід «Вимірювання об’єму тіла неправильної форми»
 12. Хвилинка-цікавинка «Російські та англійські одиниці виміру»

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

 1. Бесіда.

2. Гра «Клубочок»

3.Оцінювання учнів.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

 1. З’ясування емоційного настрою. Вправа «Посмішка» (Слайд 1)

Доброго дня! Погляньте одне на одного й подаруйте посмішку. Візьміться за руки, відчуйте дотик тепла товариша і побажайте йому всього найкращого.

Подаруйте посмішку собі,

Один одному, мені.

Я дарую посмішку і вам,

Радість допоможе у роботі нам.

 1. Актуалізація опорних знань учнів. Експрес-опитування

1.  Які методи використовує фізика для вивчення природи?

Для першого знайомства з явищем використовують метод спостереження і багаторазове повторення явища за допомогою приладів та апаратів у лабораторії - метод експерименту. Результати спостережень та експериментів - це факти. На основі накопичених фактів і зв'я­зків між ними відкривають закони. Після встановлення законів з'ясовують причини існую­чих у фізиці зв'язків і пояснюють їх - будують гіпотези, встановлюють нові зв'язки, які зно­ву підтверджують експериментами. Нарешті, створюють теорію. Науковий шлях пізнання природи: спостереження експеримент факти закон гіпотезиексперимент теорія.

2.  Що таке спостереження?

Спостереження - це концентрація уваги на досліджуваних об'єктах з метою їх подальшого вивчення за допомогою органів чуттів (зору, слуху, дотику, смаку, нюху).

3. Що таке експеримент?

Експеримент - це наукове відтворення будь-якого явища з метою його дослідження або ви­пробування у певних умовах. Експеримент дозволяє підтвердити або спростувати гіпотезу, що виникла під час спостереження, й сформулювати висновок.

4. Чим відрізняються спостереження та експеримент?

Під час спостереження людина не втручається в хід явища, а лише фіксує послідовність йо­го перебігу та робить висновки з побаченого. Перед проведенням експерименту людина складає план, а також використовує різні прилади, проводить вимірювання. Після закінчен­ня експерименту аналізуються результати та робляться висновки.

5.  Які вимірювальні прилади ви вже знаєте?

 

ІІ. Етап цілевизначення і планування діяльності.

 1. Ознайомлення учнів із темою, метою уроку.

(Слайд 2)

 

2. Робота з епіграфом  (Слайд 3)

3. Узгодження цілей і плану уроку.  Метод «Прес»

  Висловіть, будь ласка, свої думки таким чином:

«Я вважаю…», «Оскільки…», «Наприклад…», «Отже…» (учні висловлюють свої думки)

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

 1.  Розповідь вчителя з елементами бесіди. (Слайд 4)

Фізична величина – це кількісна характеристика певного фізичного явища.

Кожну фізичну величну позначають певною буквою.

- Які фізичні величини вам відомі з курсу природознавства?

(довжина, об’єм, температура, маса, енергія тощо)

Виміряти фізичну величину – означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини.

- Які одиниці вимірювання ми знаємо? (метр, кілограм, секунда тощо)

Так, кожна фізична величина вимірюється певною одиницею. Багато країн користуються Міжнародною системою одиниць(скорочено СІ – система інтернаціональна) (Слайд 5)

Інтернаціональна система одиниць прийнята в 1960 р. Система базується на 7 одиницях (метр, секунда, кілограм, ампер, моль, кандела, кельвін).

Правила написання одиниць виміру: з великої букви пишуться одиниці, що мають в основі прізвище автора. Наприклад: 1м , але 1Па (Паскаль)

2. Робота з таблицею «Фізичні величини та їх одиниці вимірювання» (показана на інтерактивній дошці)(Слайд 6 )

Фізична величина

Позначення 

Одиниця вимірювання

Основна формула           

Довжина

L, s, а, b, h, l

м

 

Маса

т

кг

 

Час

t   τ

с

 

Температура

t

°С, К

 

Кількість речовини

ν

моль

 

Сила струму

Ι

А

 

Сила світла            

І

Кд

 

Площа

S

м2

S=ab                      

Об'єм   

V

м3

V=abh=Sh                   

 

 

 

 

3. Робота з підручником. (Слайди 7,8 )                

Приставки, які використовуються для утворення кратних і частинних одиниць.                                                

Назва приставки

Позначення

Множник

гіга

Г

1000 000 000=109

мега

Μ

1 000 000=106

кіло

к

1 000=103

гекто

г

100=102

дека

да

10=101

деци

д

0,1=10-1

санти

с

0,01=10-2

мілі

м

0,001=10-3

мікро

мк

0,000001=10-6

нано

н

0,000000001=10-9

піко

п

0,000000000001=10-12

 

4. Повідомлення учня «Еталон метра та еталон кілограма». (Слайд 9)

 

 

 

 

 1. Інтернет – сторінка «Фізичних приладів краса…»

       А щоб проводити досліди, потрібно мати фізичні прилади, кожен з яких проводить виміри своєї фізичної величини, наприклад:

 • Мензурка – прилад для вимірювання об’єму рідин.

https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image001.jpg

 • Терези – прилад для вимірювання маси тіла

https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image002.jpg             https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image003.jpg

                 (механічні)                                    (електронні)

 

 

 • Термометр – прилад для вимірювання температури.

 

 

https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image004.jpg                  https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image005.jpg

(рідинний)                                      (електронний)

 

 

 • Барометр-анероїд – прилад для вимірювання атмосферного тиску.

https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image006.jpg

 • Годинник – прилад для вимірювання часу.

 

 

https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image007.jpg                   https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image008.jpg

           (механічний)                                                                  (електронний)

 

 • Шкільна лінійка – прилад для вимірювання відстані й лінійних розмірів тіла.https://disted.edu.vn.ua/media/images/asia/fiz_7/znz3.files/image009.jpg
 • Та багато інших фізичних приладів

 http://www.slideshare.net/sagevgen/ss-17722145

             6. Відео про ціну поділки 

https://www.youtube.com/watch?v=bOtc0GDN3hU

 

 1. Робота в групах.  Дослідна лабораторія «Засоби вимірювання» з Інтернет-підтримкою  до підручника Фізика-7клас(за редакцією

В.Г. Бар'яхтара) 

      Завдання: виміряти фізичні величини (довжину, масу, температуру, час) за допомогою даних приладів. (Слайд 10);

 

 

 • Аналіз результатів.

 

8. Хвилинка здоров’я «Пульс людини» (Слайд 11)

 

 

 

 

9. Вправа «Поміркуй сам»

  Чим відрізняються прямі та непрямі вимірювання?  (слайди 12-14)

10. Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Об’єм тіла – це фізична величина, що є мірою частини простору, яку це тіло займає.       Об’єм позначають літерою  V.

 •         Згадайте з математики, як  визначають об’єм куба, прямокутного паралелепіпеда, циліндра   (V = abc, V = Sh). 
 •         Яким приладом потрібно скористатися,  щоб застосувати ці формули? (Лінійкою).

Основна одиниця   вимірювання об’єму – 1 м3. 1 м3 – це об’єм куба зі стороною 1 м.

Крім цих, використовують й інші одиниці вимірювання:

    1л = 1 дм3 = 1000 мл,

    3 = 1000л = 1000 000 см3 = 1000 000 000 мм3.

 Об’єм рідких і сипучих тіл вимірюють мірними склянками, чашкою, ложкою тощо.

11. Фронтальний дослід «Виміряти об’єм

тіла неправильної форми»

 (Слайд 15)

 

 

 

12. Хвилинка – цікавинка.

Повідомлення учня «Російські та англійські одиниці виміру» (Слайди16-17)

                          

 

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

 1.     Вправа «Мікрофон»
 •        Чи комфортно вам було на уроці?
 •        Що корисного ви взяли для себе з сьогоднішнього уроку?
 •        Що викликало найбільші труднощі?
 •        Чи досягли мети, яка була поставлена на початку уроку?
 •        Як епіграф нашого уроку втілено в навчальному матеріалі уроку?

2 .Оцінювання  учнів.

Домашнє завдання

Обов’язкове:

1. Опрацювати § 4 підручника

2. Виконати вправу № 4(3,5)

3. Експериментальне завдання 2 (стор.31)

За бажанням:

 • виконати домашній експеримент (Слайд 18);
 • підготувати повідомлення «Еволюція вимірювальних приладів»                               

 

 

Інтернет - джерела:

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Казьміна Тамара Олегівна
  Дякую за чудовий урок !
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
Додано
13 вересня 2018
Переглядів
6202
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку