конспект уроку з української літератури 11клас

Перегляд файлу

Українська література

11 клас

Тема. Валер’ян Підмогильний. «Місто». Мотив підкорення людиною міста. Риси української ментальності в образі інтелігента із села Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру.

 

Мета:

 проаналізувати  роман «Місто» Валер’яна  Підмогильного з позицій екзистенціалізму;

учити учнів розуміти вплив цивілізаційних процесів на людину;

визначити риси української ментальності в характері головного героя;

характеризувати маргінальний образ українського інтелігента;

розвивати критичне мислення, уміння аналізувати світоглядну і психологічну еволюцію характеру головного героя;

виховувати почуття гуманності, людяності, уміння вибудовувати стосунки з людьми, цілеспрямованість, уміння презентувати себе в суспільстві, порядність  компетентність у ставленні до оточуючих людей.

Обладнання уроку: портрет Валер'яна  Підмогильного, smart дошка,  комп'ютер, музичні записи,  презентація, відеоінтерв'ю, великий тлумачний словник сучасної української мови

 

 Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола: як тварина — людина їсть і п'є: як тварина — вона множиться і як тварина — викидає; як янгол — вона має розум, як янгол — ходить просто і як янгол – священною мовою розмовляє

                                      

                                                                                                                                           Талмуд Трактат Авот

Хід уроку

І. Стимулювання та психологічна настанова. Мотивація навчальної діяльності.

1.1.      Вчитель:

1.2 Діти, у нас сьогодні  урок - дослідження, де  маємо проаналізувати твір, що прочитали; дослідити вплив цивілізаційних процесів на людину та визначити риси української ментальності в характері головного героя.

(Кожному учню роздається текст емоційної настанови)

 Памятка,що лежить у вас на столі допоможе націлитись на плідну працю. Давайте її озвучимо (діти зачитують по одному)

 Я – учень.

 Я особистість творча.

 Я не боюсь висловлювати свої думки.

 Помилившись, міркую далі.

 Шукаю істину

 

 

 

 

 

 

         Вч.На попередньому уроці ми познайомилися із біографією В.Підмогильного, одним із найяскравіших прозаїків 20х років ХХ століття.

          ІІ Актуалізація опорних знань

1.     Як називалася  літературна організація, до якої належав В.Підмогильний? (Ланка - МАРС)

2.     Продовжіть речення .В.Підмогильний - письменник і..   ( перекладач)

3.     Роман А.Франса, перекладений  В.Підмогильним? («Таїс»)

4.     Село, де народився письменник? ( Чаплі)

5.     Який твір письменника можна вважати вершинним? ( «Місто»)

ІІІ. Визначення мети і завдань уроку

1.     Оголошення теми уроку 

Про загальні відомості В. Підмогильного ми говорили на попередньому уроці. Сьогодні розглянемо другий тематичний блок творчості письменника. А саме підкорення людиною міста за романом В.Підмогильного «Місто». Риси української ментальності в образі інтелігента із села  Степана Радченка, складність і неоднозначність  його характеру.    

Епіграфом уроку є слова із Талмуду:                                         

 Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола: як тварина — людина їсть і п'є: як тварина — вона множиться і як тварина — викидає; як янгол — вона має розум, як янгол — ходить просто і як янгол — священною мовою розмовляє.              

                                                                                                                                        Талмуд Трактат Авот

(Запис у зошит теми та епіграфу  уроку)

2.     Цілевизначення

3.      Визначте цілі на сьогоднішній урок.

 (Учні визначають, що вони повинні знати (зміст роману «Місто», характеризувати головних героїв твору…), і вміти (висловлювати власну оцінку прочитаного, аналізувати роман...)

а також визначимо риси української ментальності в характері головного героя;

розвиватимемо критичне мислення…; аналізуватимемо світоглядну і психологічну еволюцію характеру головного героя;

виховувватимемо почуття людяності, гуманності, цілеспрямованості, уміння презентувати себе в суспільстві, порядності ,компетентності у ставленні  до оточуючих людей

 

 

 

 

 

ІV Вивчення нового матеріалу

1.     Вступне слово вчителя.

(під музичний супровід) ( Бетховен «Місячна соната»)

Любі мої одинадцятикласники! Зараз ви стоїте на порозі великих змін у власному житті. Адже незабаром випускний,  вступ до вузу і доросле самостійне життя. Я гадаю, що роман  Підмогильного «Місто» допоможе розібратися і, можливо, попередити  складнощі дорослого життя.

      Передбачаю, що твір залишив по собі доволі суперечливі враження й що ми  не дійдемо якоїсь     спільної думки, але пам’ятайте, що література – це школа життя, його віддзеркалення, тож вона промовляє до вас вустами та вчинками персонажів.

 

ВЧ.2.Чи відчував відчай Степан Радченко, дивлячись із квартири на 6-му поверсі  на місто Київ?

Вч.Саме тривога, дисгармонія приховувалися у сокровенних надрах внутрішнього світу головного героя, а це ЕКЗИСТЕНЦІЯ

Проявом екзистенції є свобода, яка визначається як відповідальність за результат свого вибору

2.1Теорія літератури

 презентації) Конспект

Екзистенціалізм — філософський напрям, який сформувався у французькій філософії та літературі в першій половині XX ст.Його основоположником є датський філософ Серена К'єркегор .(к.)

 

Визначальні риси екзистенціалізму:

5.     абсурдність буття,відчай,страх смерті;

5.     особистість має протидіяти державі,суспільству “ворожому” середовищу;

5.     вища цінність у свободі особистості;

6.      

В українській літературі екзистенціалізм проявився у творчості

В. Підмогильного, І. Багряного, В. Барки, В. Шевчука, в поезії представників «нью-йоркської групи», в ліриці В.Стуса.

 

Представники екзистенціалізму називали кілька шляхів порятунку від абсурду:

СМЕРТЬ (САМОГУБСТВО),

БУНТ (БОРОТЬБА),

ТВОРЧІСТЬ(к.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЧ. Отож, В. Підмогильний досліджує людину, поєднуючи естетичні засади психологічного роману та філософію екзистенціалізму.

 

-  3.   Вч.    Як ви розумієте, що таке психологізм?

 

Вч.: А зараз  залишається найпростіше та найскладніше водночас – усвідомити прояви української ментальності в образі інтелігента із села Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру.

 

4.     Вч.Які риси української ментальності в образі Степана ви помітили, читаючи роман?

         Вч.  Головний герой роману «Місто» Степан Радченко виходець із села, його справедливо можна      назвати герой - маргінал.?(Учень.Так)

4.Що таке маргінал?(Учень -- провінціал)

ВЧ.

 Герой-маргінал зазвичай  виходець з нижчого класу, що пере­буває «на межі» між двома станами,  який намагається завоювати вищі сфери суспільства, піднятися  по драбині успіху .                                                            В українській літературі типовим маргінальним героєм є Степан Радченко з роману В. Підмогиль­ного «Місто»  уже не селянин, але ще не інтелігент, що хоче «підкорити» місто, стати відомим письменником.

 ВЧ.Давайте переконаємось,чи дійсно це так ,  звернемось до тлумачного словника української мови.

(Маргінал  1.Той, хто втратив колишні соціальні зв’язки і не пристосувався до нових умов життя

( звичайно про вихідців із села) Провінціал.

5.     А що таке урбаністика?

 

6.Аналіз роману

Продовжіть думку:

Роман В. Підмогильного «Місто»за жанром…(урбаністичний ,боУрбаністичний роман  це великий за обсягом епічний твір,у якому  порушується урбаністична проблематика , зображується місто, життя його мешканців)

  (запис у зошити)

 

7.     Діти, вдома ви працювали над міні-проектом: досліджували  оцінку критики, особливості сюжетної лінії роману

Виступи дітей

 

         Оцінка критики

Після публікації роман викликав значний інтерес у громадськості. Його обговорювали на читацьких конференціях, у пресі з'явилися рецензії літературознавців. Одні критики захоплювалися твором, у якому відбилася філософія життєствердження епохи, інші тлумачили роман у дусі соціологізму, називаючи книжку «антирадянською», бо в ній не показано «змички робітників і селян», немає уславлення колективізму, робітничого класу, а психологічний аналіз тогочасних проблем, увага до людини, її внутрішнього світу вважалися дрібнобуржуазною ідеологією, неприйнятною для соціалістичного суспільства. Деякі критики вважали роман автобіографічним, головного героя ототожнювали з автором, проти чого Валер'ян Підмогильний у пресі застерігав читачів.

Дослідники творчості Валер'яна Підмогильного вважають, що прототипом Степана Радченка був відомий поет і прозаїк, автор роману з екзистенціальними рисами «Недуга», друг Підмогильного Євген Плужник.

Лише нині, з відстані часу,  можемо об’єктивно оцінити вагомий внесок письменника в розвиток національної літератури, який полягав у намаганні пізнати модерну  українську людину.

 

 

   У романі «Місто » В.Підмогильного дві сюжетні лінії. Перша – становлення Степана Радченка як письменника, а друга – його стосунки з жінками.

  Але, основною сюжетною лінією роману є еволюція головного героя, Степана Радченка, який проходить путь від ворожості і ненависті до примирення з Містом.

   Внутрішні зміни головного героя відображаються через його ставлення до урбаністичної культури.

    Розповідь подана через історію душі – енергійного сільського юнака, який приїздить до Києва, вступає до технічного вузу й сподівається повернутися з новими знаннями у село.

 

         ВЧ. 8.Які почуття на вашу думку переживає Степан до кожної із жінок?

Орієнтовні відповіді:(Степан не знає справжнього почуття любові, кожну з жінок використовує для свого сходження  на вершину слави, достатку.

 Разом із тим він хапається за кожну нову жінку, як за свій порятунок від самотності, душевної роздвоєності ).

Вчитель:

Ось,що з цього приводу  говорить намСоломія Павличко : ( Цитата  у презентаціїї)

«Жінки для Степана Радченка — талісман його успіху, по суті його жертва… жінка є лише об’єктом почуття й екзистенціального пошуку мужчини. Однак цей пошук абсурдний, як абсурдне саме життя... Для чоловіків це пошук самоствердження, а не кохання».

9. Бесіда:

1.Ким був у селі Степан?

(підпасич-приймак, повстанцем, секретарем сільбюро Спілки робземлісу)

    2.Псевдонім Радченка? (Стефан)    

3.Яку назву мало перше оповідання Стефана? ( «Бритва»)                                 

     4.   Яке прізвище критика, що високо оцінив оповідання Радченка? (Вигорський)

5.Де він познайомився із Вигорським?

(На курсах української мови, попередній лектор – це Вигорський)

6.Степан пише оповідання і надсилає їх у харківські і київські видання. Який  перший солідний гонорар отримав уже «Стефан»? (350 крб.)

 ВЧ. Отже, матеріальний стан його покращився і Радченко має запрошення писати ще. Він відчув щастя, бо – письменник.

7.Як ставилися до нього в літературних колах? (Спочатку просто терпіли, згодом звикли, потім симпатизували.

 

10.Завдання на встановлення відповідності(на smart  дошці)

 (на екрані завдання на встановлення відповідності)

Визначте, який епізод відповідає певному сюжетному елементові роману «Місто» В.Підмогильного А-2; Б-4; В-1;Г-3

 

А. Експозиція                          1. Смерть Зоськи

Б. Зав’язка                               2. Приїзд Степана до Києва, знайомство із містом.

В. Кульмінація                        3. Знайомство з Ритою

Г. Розв’язка                             4. Поселення С. Радченка у Гнідих.

 

 

11.Однією із спокус у Степана було бажання створити кар’єру, як говорив Вигорський.

--- У нас є журналістське інтерв’ю із письменником, критикомВигорським.(відео підгот. учнями)(дод.№1)

12.Яку посаду в журналі займав наприкінці роману Радченко?

Зачитайте з тексту як  це сталося.        (ст..194)(р-та з підр.)

(« А тут звільнилася посада секретаря в журналі. Кожна  літературна група висувала свого, пройшла ціла баталія. Як вихід – взяли Радченка – нейтральну особу, котра подавала надію на себе впливати»

 

13. «Займи позицію». 

         Ми повинні дати відповідь на складне, суперечливе питання, яке потребує оцінки персонажа.

         Спробуйте оцінити поведінку Радченка зі своєї позиції . 

Заповніть  таблицю, у якій  зазначте позитивні та негативні риси характеру Степана  Радченка з точки зору  читачів. У нижньому рядку обґрунтуйте свою позицію:

 

Позитвні риси

Негативні риси

Талановитість

Мрія принести на село«нове життя»

Наполегливість

Працелюбність

Здатність до самоаналізу

Діловитість

Черствість душі

Байдужість до людського горя

Брутальна поведінка з жінками

Карєризм

Заздрість

Прагнення слави, визнання

Аморальні вчинки, спроба виправдати їх

 

 Одному з учнів  пропоную  роботу, яка допоможе створити свого роду психологічний портрет Степана Радченка. І ми побачимо, яким він постає у вашій  уяві

 

 

Степан Радченко

Дібрати 2-3 означення, що характеризують цю людину.

Дібрати 2-3 дієслова, що схарактеризували б дію чи стан цього персонажа.

Почуття, яке викликає у вас (1-2 словами).

Асоціація. (предмет, явище природи, тварина тощо)

 Озвучення результатів.

14.ВИСНОВОК

Вч. Який же образ Степана Радченка?

 

Вчитель: Так, письменник зобразив людину, в якій постійно борються добро зі злом, які інколи заради особистого утвердження здатні піти навіть на злочин, не страждатиме він і від людських жертв, і разом — це неординарна особистість, що стає письменником,  особа  не позбавлена вміння скептично, а то й іронічно, сприймати себе та навколишній світ.(презент)

 

15.Метод «Прес»

         Тепер у вас сформувалися особисті думки щодо головного героя роману.  Користуючись схемою, яку ви бачите, сформулюйте відповідь:

 

 

Теза                                                                  я вважаю, що Степан Радченко – завоював…;

                                                                      я вважаю, що Місто – примусило...;

                                                                      я ще не сформулював собі чіткої думки про те,чи завоював Степан Місто…;

Докази                                                             тому що …; оскільки…;  бо…; доказом може бути…; доказом є ….

 

Висновок                                                    отже, секрет успіху …;

                                                                    як висновок можна сказати: досягає успіху той, хто…;

                                                                      таким чином, можна стверджувати, що….    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи завоював Степан Радченко МІСТО?

V.  Підсумок уроку:

Вчитель:

У своєму психологічно – філософському ключі роман  «Місто» порушує проблему перспективи української нації, узагальнивши її в епіграфі з Талмуду до нього :     

«Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола…» І тільки споконвічна боротьба людини за чистоту своєї душі робить її подібною до янгола. Цю істину відкриває нам В. Підмогильний своїм завжди актуальним романом 

Вч. Я хотіла б почути відповідь на питання:

Чи доцільно було впроваджувати в програму літератури 11 класу роман В.Підмогильного «Місто» ?                   

Оцінювання роботи на уроці учнів.

 

 Слово вчителя.

 Дякую за роботу, за відвертість, я бачу, що ви готові працювати над собою, переглядати, адекватно оцінювати власні погляди на життя, принципи, цілі, а також  людей, що вас оточують. Я бажаю вам не схибити, не згубитися у великому житті, не занехаяти душу  у вирі проблем, спокус і випробувань, що посилатиме вам велике доросле життя.

VIІІ  Домашнє завдання

Написати твір на одну з тем:

 «Степан Радченко – цинічний егоїст чи взірець сильної цілеспрямованої  особистості»,

«Яким треба бути, щоб досягти успіху в житті?».

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Бойко Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Побережняк Інна Михайлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Сатанівська Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 грудня 2017
Переглядів
26699
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку