9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Конспекти уроків із ЗЛ для 8 класу №27-28, 51-52

Про матеріал
Оновлені розробка уроків 27-28, 51-52 для 8 класу за календарним плануванням О.Г.Куцінко. З додатками готовими до друкування. Із ссилкою на авторський онлайн тест.
Перегляд файлу

09.12.2019

Конспекти уроку із зарубіжної літератури

№27-28 для 8 класу

Тема. Золота доба перського-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048-1022 рр.). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні мотиви і творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа. Урок позакласного читання. Рудакі. Газелі, рубаї, бейти

Мета:

• навчальна: опрацювати матеріал про виникнення та розвиток класичної персько-таджицької літератури, ознайомити з її головними темами та образами; познайомити учнів з особистістю Омара Хайяма, увести у світ його поезії; повторити відомості з теорії літератури, опрацювати нові терміни; продовжити знайомство з персько-таджицькою літературою; ознайомити учнів з фактами біографії Рудакі та особливостями його творчості; поглибити знання з теорії літератури;

• розвивальна: розвивати образне мислення та увагу до художнього слова; розвивати образне та поетичне мислення;

• виховна: виховувати інтерес до філософської лірики Омара Хайяма та до східної літератури загалом; сприяти етичному та естетичному вихованню; виховувати гуманізм та високі моральні якості учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування на їх основі умінь та навичок, урок додаткове читання з елементами аналізу ліричного твору.

Обладнання: портрет Омара Хайяма, зображення перських мініатюр; картки з рубаї О. Хайяма; мультимедійні матеріали.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

   Напевно серед нас нема людини, яка б не чула імені Омара Хайяма — відомого мислителя середньовічного Сходу. Омар Хайям залишив по собі величезну кількість наукових трактатів і досліджень, та все ж у світі його знають більше як поета, ніж як ученого. Його дивовижні чотиривірші (рубаї) й досі захоплюють читачів своєю філософською глибиною, щирістю почуттів, лаконічністю, вишуканою простотою зображувальних засобів і водночас гнучкістю форми, яскравою ритмомелодикою. Саме про митця та епоху, у яку він творив, ми сьогодні й поговоримо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (словникова робота)

Фарсі — мова, якою створювалась персько-таджицька література; її розквіт припадає на X-XV ст., які називають «золотою добою» в історії культури Сходу.

Рубаї (збірна форма — рубайат) — найпоширеніша жанрова форма класичної поезії, чотиривірш філософського або любовного змісту; іноді рубаї міг мати певний сюжет. Зазвичай в них римуються перший, другий і четвертий рядки, в кожному рядку — від 11 до 13 складів.

   Іноді у віршах трапляється редиф — незмінне слово (або група слів), що повторюється наприкінці рядка після рими; за законами східної поетики редиф має логічно продовжувати зміст рядка, а не бути просто додатком.

Касиди — урочистий вірш-панегірик (хвала), у якому уславлюється високий покровитель поета або якась важлива подія. Виник в арабській поезії ще до появи ісламу (тобто до VI ст. н. е.); у Х-ХІ ст. касида була чи не найпоширенішою поетичною формою, тому цей період в історії персько-таджицької класичної поезії називають періодом касиди. Касида має своєрідну композицію: 1) ліричний вступ, де описують красу природи або любовні почуття; 2) перехід до панегірика; 3) основна частина; 4) заключна частина, де поет нагадує про себе (натяк на винагороду) і благословляє свого покровителя.

Газель — вірш любовного змісту, у якому уславлюють красу жінки, кохання, вино, квіти, весняну природу. Часто в газелях йдеться про нещасливе кохання, про страждання й муки, які вона несе, звучать мотиви туги й суму, спричинені розлукою, тощо. Газелі завжди виконували під музичний акомпанемент.

2. Знайомство з особистістю Омара Хайяма (ст. 145-151)

• Виступ від першої особи, здійснений наперед підготовленим учнем.

• Читання та обговорення рубаї (робота в малих групах).

Завдання для груп:

1-ша група. Прочитати рубаї, пояснити зміст.

2-га група. Визначити тему та ідею вірша.

3-тя група. Назвати художні засоби.

3.Слово вчителя

   Провідні ідеї усіх рубаї Омара Хайяма — ідея свободи особистості.

   Провідні мотиви усіх рубаї Омара Хайяма:

• мотив добра і зла;

• мотив справедливості і кривди;

• мотив філософських роздумів про життя людини, її призначення на цьому світі;

• мотив швидкоплинності часу;

• мотив перевтілення душі;

• мотив злиття природи та людини.

   Для Хайяма-поета людина — це найвища й найдосконаліша істота на землі. Поет високо цінує її розум, натхнення, допомагає позбутися невпевненості, звільнитися від духовного рабства. Поет вважав, що тільки вільна людина може відкривати закони природи, розгадувати таємниці Всесвіту.

4.Підсумкове опитування

• Які факти з життя Омара Хайяма вам запам’яталися найбільше і чому?

• Майстром якого поетичного жанру є Хайям?

• Які головні теми його поезій?

5. Літературний диктант

• Персько-таджицька література виникла з ... (давньої перської, арабської та давньої таджицької літератур).

• Персько-таджицьку літературу писали мовою ... (фарсі).

• У центрі уваги персько-таджицької літератури була ... (людська особистість).

• Основна ідея персько-таджицької літератури — ... (усвідомлення людської гідності).

• Теми персько-таджицької ліричної поезії — ... (роздуми про природу людини, про дорогоцінний дар життя, його сенс, а також про взаємини людини з Богом, пошуки істини та пізнння людиною світу).

• Мусульманський Ренесанс тривав упродовж... (X-XV ст.).

6. Відомості про життя Рудакі

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рудакі

7. Словникова робота

Бейт (двовірш) — основна одиниця віршування, поділяється на два піввірша з однаковою кількістю складів (від 10 до 14) у кожному. За кількістю бейтів визначають обсяг певного твору. У жанрових формах лірики римуюті ся закінчення кожного бейта, і ця рима є наскрізною в усьому творі. Бейт може бути самостійним поетичним висловом, і тоді його називають фард. Завдяки своїй завершеності, афористичному змісту фард сприймають як крилату сентенцію морального або філософсько-дидактичного (повчального) характеру.

8. Читання поезій Рудакі (Додаток 1)

(Робота в парах, завдання для пар однакове, що дозволяє порівняти результати роботи.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОПРАЦЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

   Поет був прихильником фольклорних жанрів, епічних мотивів, міфічно- казкових образів стародавньої іранської культури. Зі стародавньої іранської традиції він привніс у структуру вірша симетричність й особливу музичну чіткість. Завдяки цьому рубаї поета досягли поетичної завершеності та виразності, незважаючи на мінімальний обсяг чотиривірша.

   Стиль Рудакі ще середньовічні вчені визначили як «легкий». Йому притаманні яскрава образність без манірності та надмірної ускладненості, живе сприйняття природи та олюднення її, народна простота й наспівна музичність.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відомості про життя та творчість поетів персько-таджицької літератури.

2. Скласти кросворд за темою «Мусульманський Ренесанс».

3. Підготувати запитання з теми «Середньовічна література» для взаємної перевірки.

4. Вивчити напам’ять (за вибором) 2-3 рубаї Омара Хайяма.

 

 

 

 

16.03.2020

Конспекти уроку із зарубіжної літератури

№51-52 для 8 класу

Тема. Джон Донн (1572-1631рр.). Сонет «Щоб мучить мене…». Роздуми про духовну сутність людини у віршах письменника. Напруження почуттів та емоцій ліричного героя. Символіка. Поетична мова. Позакласне читання. Драма Педро Кальдерона де ла Барка «Життя - це сон»

Мета:

  • навчальна: продовжити ознайомлення з характерними особливостями та провідними мотивами барокової поезії, її представниками; дізнатись про життя та творчість Джона Донна; поглибити знання учнів про бароко як художній напрям; ознайомити учнів з особистістю Педро Кальдерона; учити дітей формулювати та висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушено у драмі;
  • розвивальна: розвивати навички виразного читання, критичного мислення, уміння виявляти у творі характерні стильові ознаки;
  • виховна: виховувати інтерес до поетичних творів та почуття краси, до творів мистецтва.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок, вивчення та опанування нового навчального матеріалу.

Обладнання: портрет Джона Донна, Педро Кальдерона (Додаток 2).

Митці бароко жили у світі, де... «розпалася гармонія»,

у світі оголених суперечностей і антиномій,

що мисляться ними як норма буття і водночас

як естетичний принцип, що реалізується в поетиці контрастів.

Д. Наливайко

Кальдерон стоїть поруч з найбільшими велетнями світу:

він зробив в іспанській літературі те, що Данте — в італійській,

Шекспір — в англійській і Тарас Шевченко — в українській літературі.

І. Франко

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературний диктант

• Стиль бароко виник у ... ст.

• Найглибше він представлений у культурі таких країн, як...

• Культура бароко об’єднала традиції таких епох: ...

• Світ, людину і життя митці зображували...

• Найхарактернішими ознаками бароко є: ...

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом уроку

Як ви вважаєте, чому саме такий епіграф було обрано до цього уроку?

2. Бесіда

• Пригадайте, що таке сонет.

• Назвіть головні характеристики цього жанру.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення про життя Джона Донна

2. Слово вчителя

   Після Шекспіра сонети в старій манері продовжували писати лиш другорядні поети, а видатні шукали нових шляхів у розвитку жанру. До останніх належав і Джон Донн, який взагалі відмовився від любовної тематики. У циклі «Священні сонети» він шукає відповіді на вічні питання про сенс життя і призначення людини, дух якої перебуває у вічних сумнівах і пошуках; визначальними тут стають містичні настрої, відмова від чуттєвих насолод, визнання гріховності людини та необхідності її смирення перед всемогуттям Бога, трагічні і нездоланні суперечності людської душі, що не здатна повністю присвятити себе служінню богу.

3. Сонет № 19 «Щоб мучить мене...»(ст.235)

   Внутрішній розлад героя — головний мотив творів Донна. Поета приваблюють складні суперечності, боротьба емоцій, напруженість, а тому антитеза — головний композиційний прийом. Характерною для поезії Донна є музичність, прихованість метафор і порівнянь, що нагадує манеру багатьох поетів Італії та Іспанії. Джон Донн — поет дуже складний, а часом і трохи загадковий. Його вірші абсолютно не вміщуються в межі готових визначень і немов навмисно дратують читача своєю багатозначністю, несподіваними контрастами і поворотами думки, постійними пошуками і постійною незадоволеністю.

4. Короткий огляд життя Педро Кальдерона

5. Лекція вчителя

   Творчість Кальдерона була значним етапом у розвитку іспанської драматургії. Його вважають родоначальником драми бароко з її глибоким психологізмом і філософською проблематикою. Свій головний твір — морально-філософську п’єсу «Життя — це сон» (1635 р) — Кальдерон називав «комедією», хоча саме так її можна назвати умовно (як свій твір назвав і Данте). Однак у жанрово-родовій природі твору є і суттєва відмінність: це не просто твір, що належить до драматичного роду, у ньому підкреслена театральність, трактована як ілюзорність.

   Провідний мотив трагедії — трагічний хаос життя, неможливість протидіяти долі і небажання миритися з цим. Ідея «Життя — це сон» — символ гіркого розчарування.

   Протистояння у драмі проявляється між пророцтвом про долю Сехісмундо та його справжньою долею, між бажаннями та можливостями людини вплигати на свою долю. Чи все ж-таки прокинувся Сехісмундо? Юний король знав, що не може, як уві сні, робити все, що завгодно. Всі його вчинки обмежені законом, але він розумів, що повинен бути добрим. Ця неволя стала для нього радісною, оскільки в цьому він відчув саме свою волю. Наприкінці п’єси кожен герой зрозумів свою істину і знайшов своє щастя, а Сехісмундо став зразковим правителем. І всі вони збагнули єдину істину: кожна людина може протистояти долі та утвердити власну волю, якщо стоятиме на позиції добра і справедливості.

6. Робота в групах (колективне складання схеми еволюції образу героя)

   Особливість композиції п’єси полягає в тому, що вона відповідає трьом якісно відмінним, послідовним «етапам» духовної еволюції головного героя. Усвідомивши ці етапи, ми зрозуміємо, як він зміг сформувати у собі Людину.

   Спочатку Сехісмундо знемагає від почуття помсти: він хотів згубити свого батька за своє зіпсоване життя (вважає себе іграшкою сліпої долі чи грандіозних зовнішніх сил, що характерно для драматургії бароко). Сехісмундо щомиті долав у собі звіра. Коли ж Сехісмундо відправили назад у вежу і біля нього не було нікого, він, зрештою, зумів простити батька і повернув йому трон. Це сприймається як дивовижна метаморфоза «звіра», що пов’язана з Богом. Пізнавши те, що життя — це сон, Сехісмундо пізнав і глибинні істини, і справжні цінності буття. У п’єсі послідовно проводиться ідея: людина може і має бороти не долю, а саму себе шляхом духовного й морального удосконалення, і це є той істинний шлях, що веде до Бога.

7. Творча робота

• Розгляньте таблицю «Елементи композиції для розкриття теми у драмі П. Кальдерона»(Додаток 3).

• Як використовує автор елементи композиції для розкриття теми твору?

8. Бесіда

• Що є моральною основою для життя людини з точки зору П. Кальдерона?

• У чому полягає морально-філософський конфлікт драми «Життя — це сон»?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Мозкова атака» (робота в групах)

• Що характерно для ліричного героя барокової поезії?

2. Інтерактивна вправа «Продовж речення»

Для мене бароко — це...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати твір-роздум «Перемогти в собі звіра — це особиста проблема героя чи вічна проблема кожної людини?».

2.Виписати поняття – трагедія, трагікомедія, драма.

3. Знайти відомості про новаторство і біографію Мольєра.

4. https://naurok.com.ua/test/pedro-kalderon-de-la-barka-zhittya---ce-son-39573.html

* Випереджувальне завдання для 1-3 учнів: підготувати повідомлення про історичну ситуацію у Франції XVII ст.

Додаток 1

1) Робота з бейтом

• Яким постає образ автора в цих поезіях?

До тебе прагне вся краса земна, / Як до провалля прагне бистрина.

У час розлуки я горю на вогнищі твоїм, / Навіщо ж деревом тобі опалювати дім?

Дай один цілунок, тільки хай він тягнеться години. / Нащо борг такий, кохано, розбивати на частини?

2) Робота з газеллю

• Визначте тему вірша та художні засоби, що створюють відповідний настрій поезії.

О дівчино! Розлуки буревій / 3 корінням вирвав цвіт моїх надій!

Чи став би я навік твоїм рабом, / Якби не став арканом локон твій?

Хто має тільки душу, той ціни / Твого цілунку і питать не смій.

Що сонячніш горить твоя краса, / То менше світла у душі моїй.

3) Робота з газеллю

• Визначте ідею вірша, доведіть справедливість думки автора. Чи погоджуєтесь ви з нею?

Відколи сонце сяє серед неба, / Не жив такий, кому знання не треба.

Які б віки прадавні не взяли ми — / Розумні люди мовами усіми

Знання шукали, сил не шкодували / І речення у скелю вкарбували:

«Знання для серця — світоч найясніший, / Знання для тіла — панцир найміцніший».

4) Робота з рубаї

• Визначити тему та ідею вірша; довести, що це рубаї.

Себе в руках весь час тримати — от справжнє благородство.

Глухих, сліпих не ображати — от справжнє благородство.

Не благородство — наступити на груди бідному, що впав,

Ні, руку впалому подати — от справжнє благородство!

5) Робота з рубаї

• Чим утішає себе Рудакі в незгодах і які художні засоби використовує у вірші?

Ей, Рудакі, од кайданів печалі звільнись!

Завжди веселий, вперед безтурботно дивись.

Думаєш, тільки тобі одному так погано?

В цілому світі не краще! Живи й не журись!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Результат пошуку зображень за запитом джон донн

Джон Донн

Результат пошуку зображень за запитом педро кальдерон

Педро Кальдерон де ла Барка

Додаток 3

Елементи композиції для розкриття теми у драмі П. Кальдерона

Елементи композиції

Епізоди з тексту

1. Зав’язка

 

Басиліо вирішує уві сні перевезти Сехісмундо до палацу, щоб перевірити правильність пророцтва

2. Розвиток дії

 

Сехісмундо з’являється в палаці й, обурений поводженням батька, мріє про помсту і починає розправу

3. Кульмінація

 

Переродження Сехісмундо як реакція на осмислене своє життя

4. Розв’язка

 

Військовий бунт. Принц займає трон. Сехісмундо налагоджує стосунки з батьком та іншими героями драми

Елементи композиції для розкриття теми у драмі П. Кальдерона

Елементи композиції

Епізоди з тексту

1. Зав’язка

 

Басиліо вирішує уві сні перевезти Сехісмундо до палацу, щоб перевірити правильність пророцтва

2. Розвиток дії

 

Сехісмундо з’являється в палаці й, обурений поводженням батька, мріє про помсту і починає розправу

3. Кульмінація

 

Переродження Сехісмундо як реакція на осмислене своє життя

4. Розв’язка

 

Військовий бунт. Принц займає трон. Сехісмундо налагоджує стосунки з батьком та іншими героями драми

Елементи композиції для розкриття теми у драмі П. Кальдерона

Елементи композиції

Епізоди з тексту

1. Зав’язка

 

Басиліо вирішує уві сні перевезти Сехісмундо до палацу, щоб перевірити правильність пророцтва

2. Розвиток дії

 

Сехісмундо з’являється в палаці й, обурений поводженням батька, мріє про помсту і починає розправу

3. Кульмінація

 

Переродження Сехісмундо як реакція на осмислене своє життя

4. Розв’язка

 

Військовий бунт. Принц займає трон. Сехісмундо налагоджує стосунки з батьком та іншими героями драми

 

docx
Додано
11 березня
Переглядів
157
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку