29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Контрольна робоа по темі:"Популяційно - видовий рівень організації живої природи".Біологія 11 клас

Про матеріал

Контрольна робоа по темі:"Популяційно - видовий рівень організації живої природи".Біологія 11 клас

Соколенко Є.М.

вчителя біології

Новоукраїнського НВК №8

Новоукраїнської міської ради

Кіровоградської області

Перегляд файлу

11-клас       профільний рівень

Контрольна робота  по темі: « Популяційно - видовий рівень

 організації живої природи»

                 І I - варіант

Початковий рівень (3- бали)

ВИБЕРІТЬ  ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1.Мікроеволюція це:

        а)зміна видів                      б) еволюційні процеси в популяціях

        в) еволюційні процеси        г) еволюційні процеси в біосфері

2. Фактори мікроеволюції:

         а) ізоляція                         б) склад популяції

         в) зміна середовища        г) структура популяції

 3. Хто дав визначення виду :

        а) Ж.Б.Ламарк                  б) К Лінней

         в) Ч.Дарвін                      г) Г.Мендель 

4. Сруктура популяції це:

       а) густота популяції          б) об’єм популяції

       в) площа популяції          г) розподіл  особин популяції по території

 5.Популяція осілих видів це:

         а) Ведмеді, кроти, граки              б) ведмеді,кроти, ластівки

         в) кроти,горобці, дощові черви    г) горобці, граки, песці

6.Особливості популяцій це:

        а) густота популяції                     б) вікова структура популяції

       в) статева структура популяції      г) просторова структура популяції

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (3- бали)

 7. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 1 ВИЗНАЧЕНЬ

Визначення                                                             Терміни    

А. Сукупність популяцій різних видів      1.Вікова структура

Б. Ділянка, яку займає популяція      2. Етологічна сруктура

В. Розподіл особин за віком                   3. Видове різноманіття.

Г. Система взаємозв’язків між особинами в популяції   4.  Ареал 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8.Допишіть речення: 

а) Мікроеволюція це-

б) Етологічна структура це-

в)Рушійний добір це-

 

 

11-клас      профільний рівень

 Контрольна робота  по темі: « Популяційно  - видовий рівень організації живої природи»

                         I - варіант

Початковий рівень (3-бали)

ВИБЕРІТЬ  ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1.Груповий спосіб життя  це:

       а) родина, зграя, особина                 в) родина, зграя, вид        

       б) колонія,табун,зграя                     г) табун,родина, особина       

2. Популяційні хвилі бувають:

         а) сезонні, періодичні, постійні           б) сезонні,несезонні

         в) періодичні,непостійні, несезонні            г) несезонні,річні

 3. Видоутворення буває:

         а) географічне,фізичне          в) географічне, поліплоїдне                                   

         б) екологічне,механічне          г) географічне,екологічне,поліплоїдне

4.Вікова структура популяцій це:

         а) розподіл особин за віком              б) густота  популяцій

         в) питома біомаса популяції             г) розподіл особин різних статей                                    

5.Популяція кочових видів це:

         а) шпаки, граки, песці              б) жирафи,кроти,тигри

         в) зебри,слони, ведмеді             г) горобці, леви,білочки

6.В етологічну структуру популяції входить:

           а) осілий спосіб життя         б) використання території популяцією

           в) груповий спосіб життя             г) мігруючий спосіб життя                                                       

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (3- бали)

 7. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 1 ВИЗНАЧЕНЬ

Визначення                                                             Терміни    

А. Сукупність подібних адаптацій будови і функцій           1.Сукупність ніш

Б. Просторове і трофічне положення популяції           2. Етологічна структура

 В. Екологічна характеристика виду                                      3. Життєві форми

Г. Система взаємозв’язків між особинами в популяції 4.  Екологічна ніша 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8.Допишіть речення: 

а) Дрейф генів це-

б) Популяційні хвилі це-

в)Розриваючий добір це-

  

 

9.ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 1 ВИЗНАЧЕНЬ

     Терміни                                                        Визначення

А.   Стабілізуючий добір                                  1. Випадкове поєднання алелів

Б.   Рушійний добір                                          2. Проявляється присталих умовах     

В.   Дрейф генів                                                3. Схрещування не можливе

Г.    Ізоляція                                                      4.Проявляється при змінні умов середовища

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 1 ВИЗНАЧЕНЬ

Терміни                                                                      Визначення

А.Фільтратори                             1.Трутовик, п’явка, рафлезія 

Б.Паразити                                   2.  Медуза. беззубка,актинія

В. Некрофаги               3.Бегемот, слон, зебра

 Г. Фітофаги               4.Грифи,гієни,шакали

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Достатній рівень (3-бали)                                           

11.   ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОДАНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ЗАПОВНІТЬ СХЕМУ                    

Поняття:

1) Смертність                    4) Питома біомаса                                        

2) Популяція                      5) Народжуваність                                                   

3) Густота                         6) Особливості популяції

7.Площа, або об’єм                                            

  Схема  

 

 

 

 

 

Високий рівень (3-бали)

12.                 Задача № 1        (1,5- бали)

У популяції папуг, тварини із чубчиком на голові (рецесивна ознака) зустрічаються з частотою 49%.

 13.               Задача № 2           (1,5- бали)

До складу популяції входять 16 %- АА,  36%- аа  та  48%-  Аа.

 Визначити  частоту алелей  А та а в популяції.

 

 

 

9.ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 1 ВИЗНАЧЕНЬ      

 Терміни                                                    Визначення

  А.  Хвилі життя                                          1 . Підтримання чисельності популяції

  Б. Розриваючий добір                                2. Коливання чисельності популяції.

   В. Критерії виду                                        3.Чинники, що визначають критерії

    Г. Гомеостаз популяції                             4. Не сприяє збереженню проміжних ознак                

А

Б

В

Г

 

 

 

 

     10. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 1 ВИЗНАЧЕНЬ

Терміни                                                                      Визначення

А.Хижаки                                                            1.Травневий хрущ, полівка 

Б.Кровососи                                                        2.  Рак, мідія, устриця

В. Фільтратори                                      3.Овод,ґедзь,комар

 Г. Фітофаги                                      4.Лев,гієни,шакали

А

Б

В

Г

 

 

 

 

  Достатній рівень (3-бали)                                           

11.   ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОДАНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ЗАПОВНІТЬ СХЕМУ             Поняття:

1) Генетичний критерій                     4) Критерії виду                                        

2) Морфологічний критерій              5) Подібність за будовою                                                 

3) Набір хромосом                                6)Географічний критерій

 7) Заселення видом певної територїї

 

                    Схема     

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень (3-бали)

  12.               Задача № 1           (1,5- бали)

Популяція має такі частоти генотипів:  20% АА,  40% Аа,  40% аа.

Визначте,  яка частота генотипів АА, Аа, аа встановиться в першому поколінні потомків за умови збереження рівноваги в популяції.

      13.          Задача № 2           (1,5- бали)

До складу популяції входять 25%  АА, 25% аа  та 50%  Аа.

 Визначити  частоту алелей  А та а в популяції.

docx
Додано
14 січня 2018
Переглядів
2190
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку