Контрольна робота з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості. 1»

Про матеріал

Контрольна робота з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості. 1»

(11 клас, за новою програмою). Розроблено в чотирьох варіантах, містить завдання різного рівня складності. До роботи увійшли такі теми: неметали; сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном; оксиди неметалічних елементів; кислоти.

Перегляд файлу

Контрольна робота № 4

з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості. 1»

 

Початковий рівень (0,5б)      І варіант

1. Позначте прості речовини одного хімічного елемента:

а) алмаз і графіт; б) сажа і кокс; в) азот і водень; г) кисень і сірка.

2. Алотропна модифікація Карбону залежить від:

а) структури кристалу; б) від маси; в) від числа атомів.

3. Сульфур виявляє у сполуках з металами ступінь окиснення: а) +2; б) +4; в) -2; г) -4.

4. Позначте метал, що не розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті:

а) Ag; б) Au; в) Cu; г) Hg.

5. Нітритна кислота належить до кислот: а) слабких; б) середніх; в) сильних.

6. Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон(ІV) оксид?

а) CaSO4  і  Na2CO3  б) Ca(NO3)2   і  Na2CO3

в) Ca(HCO3)2    і  Ca(OH)2 г) CaCO3   і HNO3

Середній рівень (1б)

7. Закінчіть рівняння реакцій між речовинами:   S + Zn →   О2 + K →

8. Складіть рівняння таких реакцій назвіть продукти реакції:

H2SO4 + CaO →  NH3 + HNO3

9. Сірка в сполуці з флуором проявляє вищий ступінь окиснення. Який об’єм фтору(н.у.)  витратиться на взаємодію з 6,4 г сірки?

Достатній рівень (1,5 б)

10. Яку масу сульфіду алюмінію можна добути з 5,4 г алюмінію і 16 г сірки?

11. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, урівняйте за допомогою електронного балансу, вкажіть окисник і відновник:              H2SO4 (конц) + Mg →

Високий рівень (3б)

12. Через 144,1 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 10% і густиною 1,11 г/см3 пропущено 4,48 л сірководню (н.у.). Яка сіль і якої маси при цьому утворилась?

 

 

Початковий рівень (0,5б)      ІІ варіант

1. Позначте явище в атмосфері Землі, під час яких утворюється озон:

а) вулканічні процеси; б) грозові розряди; в) ядерні реакції під дією космічних променів.

2. Укажіть речовину молекулярної будови: а) алмаз; б) графіт; в) залізо; г) азот.

3. Флуор у сполуках виявляє ступінь окиснення: а) +1; б) -1; в) -2; г) -7.

4. Позначте метал, що не розчиняється в холодній концентрованій нітратній кислоті:

а) Ag; б) Au; в) Al; г) Am.

5. Сульфідна кислота належить до кислот: а) слабких; б) середніх; в) сильних.

6. Із якою речовиною реагує амоніак?

а) Na2SO4  б) NaOH в) H2 г) H2SO4

Середній рівень (1б)

7. Закінчіть рівняння реакцій між речовинами:   S + О2  Fe + S →

8. Складіть рівняння таких реакцій назвіть продукти реакції:

NH3 + HF →           H2SO4 + NaOH →        

9. Фосфор в сполуці з оксигеном проявляє вищий ступінь окиснення. Який об’єм кисню (н.у.)  витратиться на спалювання з 12,4 фосфору?

Достатній рівень (1,5 б)

10. Яка маса хлориду амонію, добутого з аміаку масою 30 г і хлороводню масою 73 г?

11. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, урівняйте за допомогою електронного балансу, вкажіть окисник і відновник:              HNO3(конц) + Zn →

Високий рівень (3б)

12. Вуглекислий газ, добутий у результаті повного згоряння вугілля масою 2,4 г, пропустили крізь розчин масою 40 г і масовою часткою гідроксиду натрію 20%. Яка сіль і якої маси при цьому утворилась?


Початковий рівень (0,5б)     ІІІ  варіант

1. Назвіть галузі застосування озону: а) дихання; б) різання металів; в) вибілювання тканин.

2. Алотропна модифікація Оксигену залежить від:

а) структури кристалу; б) від маси; в) від числа атомів.

3. Нітроген виявляє у сполуках з металами ступінь окиснення: а) +5; б) +3; в) -5; г) -3.

4. Яку сульфатну кислоту можна перевозити в стальних цистернах:

а) концентровану; б) олеум; в) розбавлену; г) дуже розбавлену.

5. Сульфатна кислота належить до кислот: а) слабких; б) середніх; в) сильних.

6. Який оксид утворюється під час взаємодії концентрованої нітратної кислоти з купрумом?

а) NO2  б) N2O5 в) N2O  г) N2O

Середній рівень (1б)

7. Закінчіть рівняння реакцій між речовинами:

О2 + C →   S + Cu →

8. Складіть рівняння таких реакцій назвіть продукти реакції:

HCl + Na2S →  NH3 + Н2SO3 →       

9. Карбон в сполуці з хлором проявляє вищий ступінь окиснення. Який об’єм хлору(н.у.)  витратиться на взаємодію з 6 г вуглецю?

Достатній рівень (1,5 б)

10. Обчисліть об'єм водню, що утвориться в результаті взаємодії цинку масою 13 г із сульфатною кислотою масою 20 г.

11. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, урівняйте за допомогою електронного балансу, вкажіть окисник і відновник:              H2SO4 (конц) + Ag →

Високий рівень (3б)

12. Діоксид карбону об’ємом 4,48 л (н.у.) пропустили через розчин гідроксиду натрію, об’єм якого 100 мл, густина 1,32 г/см3, масова частка розчиненої речовини 28%. Яка сіль і якої маси при цьому утворилась?

 

 

Початковий рівень (0,5б)     ІV   варіант

1. Після грозового дощу повітря насичене речовиною,  що є алотропною модифікацією хімічного елемента: а) фосфору              б)   сульфуру               в) оксигену               г)карбону

2. Укажіть речовину немолекулярної будови:

а) алмаз; б) кисень; в) озон; г) водень.

3. Гідроген виявляє у сполуках з металами ступінь окиснення: а) +1; б) -1; в) 0; г) -2.

4. Позначте метал, що не взаємодіє з хлоридною кислотою:

а) Ca; б) Zn; в) Mg; г) In.

5. Сульфатна кислота належить до кислот: а) слабких; б) середніх; в) сильних.

6. Вкажіть пару речовин, що необхідні для добування амоніаку в лабораторних умовах

а) NH4Cl i HNO3  б) NH4Cl і Са(ОН)2

в) NH4Cl і SiО2  г) NH4Cl і Ca(NO3)2

Середній рівень (1б)

7. Закінчіть рівняння реакцій між речовинами:

О2 + Mg →    S + Н2

8. Складіть рівняння таких реакцій назвіть продукти реакції:

H2SO4 + BaCl2 →         H2SO4 + Na2CO3

9. Сірка в сполуці з гідрогеном проявляє нижчий ступінь окиснення. Який об’єм водню (н.у.)  витратиться на взаємодію з 12,6 г сірки?

Достатній рівень (1,5 б)

10. Обчисліть масу купрум (II) хлориду, що можна добути із міді масою 64 г та хлору масою 142 г.

11. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, урівняйте за допомогою електронного балансу, вкажіть окисник і відновник:               HNO3(розв) + Са →

Високий рівень (3б)

12. Знайдіть масу солі, яка утворюється в результаті зливання 500 мл розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20% (густина 1,22 г/см3) і 0,5 кг розчину з масовою часткою сірчаної кислоти 19,6%.

doc
Додано
9 березня 2021
Переглядів
12421
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку