16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Контрольна робота №5 з теми «Модерна українська проза. Василь Стефаник . Володимир Винниченко»

Про матеріал
Тест для контрольної роботи з теми«Модерна українська проза. Василь Стефаник . Володимир Винниченко». Матеріал тестів охоплює всі теми, вивчені на попередніх уроках. Метою тестування є дослідження рівня опанування знаннями, уміннями й навичками.
Перегляд файлу

Контрольна робота №5 з теми «Модерна українська проза.

Василь Стефаник . Володимир Винниченко»

І варіант   ( 1-18 по 0,5 б.)

 

1. Укажіть роки, які вважаються добою українського Ренесансу:

А 10-ті роки XX ст.; Б 20-ті роки XX ст.; В 30-ті роки XX ст.;  Г40-ві роки XXст.

 

2. Василь Стефаник – представник:

А харківської школи романтиків ;           Б “Руської трійці”;

В Кирило-Мефодіївського братства;       Г “Покутської трійці”

 

3. Дослідження сенсу страждання, відчуття болю, які спонукають людину

     до пізнання суті свого існування - це у творі В. Стефаника «Камінний хрест»   ознаки…

А реалістичного письма;                          Б символістського письма;

В експресіоністичного письма;               Г сентименталізму.

 

4.Важка праця зігнула Івана Дідуха в дугу, то в селі його називали      

А «Переламаний»;     Б «Зігнутий»;      В «Поламаний»;        Г «Каліка»

 

5. Репліка “За цим краєм не варт собі туск до серця брати! Ця земля не годна кілько народа здержати та й кількі біди втримати” належить

А Іванові Дідуху;    Б Катерині;    В кумові Михайлу ;    Г одному з односельців.

 

6. «Страшно сильно пишете Ви. Так, якби витесували потужною рукою пам'ятник свого народу...», - писала про В. Стефаника…

А  Ольга Кобилянська;               Б  Марко Вовчок;   

В  Леся Украінка;                        Г  Ліна Костенко.

 

7. Кульмінацією новели “Камінний хрест” Василя Стефаника є

А пісня про загублені молоді літа;       Б розповідь Івана односельцям про хрест;

В звернення Івана Дідуха до дружини;     Г танець Івана Дідуха з дружиною.

 

8. На камінному хресті було написано (В. Стефаник „Камінний хрест”)...

А Заповіді Біблії;                                 Б Уривок з давнього літопису;

В Ім’я Івана Дідуха і його дружини; Г Молитву-оберіг від непосильної праці.

 

9. Залишаючи село, І. Дідух просить сусідів, щоб вони (В. Стефаник „Камінний хрест”)...

А  Чистили хрест та доглядали порядок біля нього;

Б  У святу неділю покропили хрес;.     

В Писали йому листи про своє життя;

Г Обробляли ту землю, на якій він тяжко працював.

 

10. В. Стефаник, окрім того, що був обдарованим письменником, вважався незрівнянним...

А педагогом;    Б психологом ;   В філологом ;      Г істориком.

 

11. До  одного літературного гуртка належали...

А  В. Стефаник, О. Кобилянська,  Л.Мартович.

Б  Л. Мартович, М. Черемшина, В. Стефаник.

В  В. Стефаник, М. Павлик,  М. Черемшина.

Г  М. Шашкевич, В. Стефаник, Л. Мартович .

 

12. Визначити назву праці Володимира Винниченка, та в якій письменник провів аналіз проблематики зародження та розвитку національної української державності:

А «Студент»;           Б «Відродження нації»; 

В «Між двох сил»;  Г «Заповіт батьків».

 

13. У творі В. Винниченка запис «Із оповідань тюремної Шехерезади» є
А епіграфом;   Б присвятою ;  В підзаголовком;   Г першим реченням.
 

14. Хто переконував В.Винниченка: « Хіба ж Ви пишете Для критики? Хіба для Вас таку велику, таку рішучу вагу має те. Що скаже той , або інший?..Ви маєте найкращого читача, якого можна мати,- молодь!»

А  Є.Чикаленко;   Б В.Стефаник ;   В І.Франко;   Г М.Коцюбинський.

 

15. Твору «Момент» НЕ ВЛАСТИВА композиційна особливість
    А динамічний сюжет ;                             

    Б   розповідь від третьої особи;
    В напруженість у розгортанні подій;    

    Г використання пейзажних замальовок.

 

16. Прочитайте рядки.
Я схопив край її сукні, поцілував і випустив. Вона тихо пішла, а я сидів, і в мені з мукою щеміло щастя… Хто вона, де вона, й досі не знаю, але я завжди ношу її в душі. Ці рядки є частиною:
А експозиції ;      Б зав’язки ;     В кульмінації ;     Г розв’язки.

 

17. За жанровою формою новела В.Винниченка „Момент”:

А соціально-побутова; Б психологічна ; В імпресіоністична;  Г постмодерна.

 

18. У творі Винниченка „Момент” події відбуваються

А розкішним літнім днем;        Б розкішним весняним днем;

В розкішним зимовим днем;    Г розкішним осіннім днем.

 

Твір-есе ( 3 бали)

Щасливого життя немає , є тільки щасливі дні (А.Тер҆є).

ІІ варіант  ( 1-18 по 0,5 б.)

 

1. Укажіть роки, які вважаються добою українського Ренесансу:

А)10-ті роки XX ст.;   Б)20-ті роки XX ст.;

В)30-ті роки XX ст.;   Г)40-ві роки XX ст.

 

2. «Камінний хрест» написано в руслі (течії)…

  А) неореалізму;      Б) неоромантизму;   

  В) імпресіонізму;    Г) експресіонізму.

 

3.За основу твору «Камінний хрест» автор узяв…

А) вигадану  історію;                                                   Б) розповіді емігрантів;

В) факт із життя Штефана Дідуха із с.Русова;          Г) історію Василя Гнидки.

 

4. Іван Дідух любив істи…

А) біля столу;                    Б) на лаві;             В) на возі;              Г) у полі.

 

5. Коли покидали село, Іван Дідух показував старій хрест зі словами: 

   А)  Там є вибито і твоє намено...є і моє, і твоє...;

   Б)   На новому місці заживемо краще...;

   В)  Не хвилюйся, повернемося на цю землю...;   

   Г)  Не журися, хоч дітям буде щастя...

 

6. Василь Стефаник найчастіше писав у жанрі

А) соціально-психологічного роману;                Б) оповідання; 

В) послання;                                                          Г) психологічної новели.

 

7. У творі «Камінний хрест» Василь Стефаник описує еміграцію українців… 

А) у 20-х роках ХVІІІ ст..;                                Б) у роки Другої  світової війни; 

В) після Першої світової війни;                      Г) наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.

 

8. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі “Камінний хрест” Василя Стефаника є

А) горб 4               Б) хрест ;                 В) танець;              Г) камінь ;     

 

9. З 1892р. В. Стефаник навчався на...

А)  медичному факультеті Краківського університету;

Б)  філологічному факультеті Київського університету;

В) юридичному факультеті Чернігівського університету;

Г) хіміко-біологічному факультеті Полтавського педагогічного інституту.

 

10. До  одного літературного гуртка належали...

А)  В. Стефаник, М. Черемшина, Л. Мартович .

Б)  Л. Мартович,  І.Франко, В. Стефаник.

В)  В. Стефаник, М. Павлик, М. Черемшина .

Г)  М. Шашкевич, В. Стефаник, Н. Кобринська.

 

11. Назву твору, яким В. Винниченко заявив про себе як літератор у 1902 р.:

А) «Сила і краса»;   Б) «Гріх»;  В) «Між двох сил»;  Г) «Відродження нації».

 

12. За жанром твір «Момент» В. Винниченка
А) оповідання ;      Б) новела ;     В) повість ;   Г) роман.
 

13. Твір «Момент» В. Винниченка написаний у стилі
А) символізму ;   Б) імпресіонізму ;   В) експресіонізму;    Г) неоромантизму.
 

14. Прочитайте рядки.
Ліс ніби помирився з нами й не дивився так вороже і суворо; дуби із співчуттям поглядали на нас згори; оголені берези несміло визирали з-за них і посміхались білим гіллям.У цих рядках використано
А) інверсію;      Б) фразеологізм;     В) персоніфікацію ;    Г) метонімію.
 

15. Укажіть, кому належать слова: „Щастя - момент. Далі вже буденщина, пошлість”.

А )Революціонеру-підпільнику;    Б) панні Мусі;    В) візнику Семену;

                              Г) тюремному наглядачеві.

 

16.      У якому напрямку літератури працював В. Винниченко?

Аеалізмі ;   Б) романтизмі;   В) модернізмі;     Г) постмодернізмі.

 

17. Під час нелегального переходу кордону(«Момент» В. Винниченка)

 герої , перед тим ,як зайти в ліс, сіли спочивати у:

А)  пшениці ;   Б)житі ;        В) на галявині ;   Г) серед квітів.

 

 18. До кого звертався В.Винниченко в листі :«Пишу зараз велику повість по-російському.Надокучила мені  сльозливо-розсерджена критика українська…»

А)  Є.Чикаленка;   Б) В.Стефаника ;   В) І.Франка ;  Г) М.Коцюбинського.

 

 Твір-есе ( 3 бали)

Щасливого життя немає , є тільки щасливі дні (А.Тер҆є).

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Gorodetskii Oleg
  Где ответы ????
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Солобчук Неля
Додано
27 березня
Переглядів
2585
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку