Контрольна робота з біології

Про матеріал
Дана контрольна робота може бути використана для перевірки знань студентів на практичних заняттях.
Перегляд файлу

 

Пояснювальна записка

 

 

Розв’язування задач, як один з прийомів навчання сприяє більш глибокому і повному засвоєнню навчального матеріалу, формуванню вмінь застосовувати здобуті знання на практиці.

Задача включає в себе  вимогу (мету), умови (відоме) і шукане (невідоме), яке формулюється в запитанні. Між цими елементами існують певні зв’язки й залежності, за рахунок яких здійснюється пошук і визначення невідомих елементів через відомі.

Контрольна робота з біології складена відповідно до нормативних вимог і змісту навчальної робочої програми з дисципліни «Біологія» для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. – Київ, МОН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти України, 2013 р., відповідно до навчальних планів спеціальності «Сестринська справа», «Лікувальна справа», 2011 рік.

Загальна кількість обов’язкових завдань контрольної роботи - 4. Це задачі з молекулярної біології. Задача моделює процеси реплікації, транскрипції, є можливість визначити якісний та кількісний нуклеотидний склад молекул нуклеїнових кислот, їх довжину.

Вирішення цих завдань вимагає глибоких теоретичних знань, володіння практичними навичками та уміннями. 12-бальна система вможливлює оцінити успіхи і невдачі  студента з належним рівнем об’єктивності.

 

Завдання складені у 2 варіантах. Кожний варіант складається з 4 задач.

 

Кожне завдання оцінюється  у 3 бали.

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі  завдання контрольної роботи з біології, - 12 балів.

 

Результати контрольної роботи з біології оцінюються за 12 – бальною шкалою.

 

Робота виконується письмово протягом  45 хвилин.

 

Дана контрольна робота рекомендується для  проведення поточного контролю знань студентів на практичному занятті відділення «Сестринська справа», «Лікувальна справа» з теми «Розв’язування вправ з молекулярної біології» у І семестрі.

 

І варіант

 1. Фрагмент першого ланцюга ДНК має таку нуклеотидну послідовність:  ТАЦ-АГА-ТГГ-АГТ-ЦГЦ.

Визначте послідовність мономерів білка, закодованого фрагментом другого ланцюга ДНК.

 1. У фрагменті ДНК знайдено 1120 аденілових нуклеотидів, що становить 28 % загальної кількості нуклеотидів.

Скільки в даному фрагменті міститься гуанілових, цитидилових, тимідилових нуклеотидів?

 1. Довжина фрагмента молекули ДНК дорівнює 20,4 нм.

Скільки нуклеотидів в цьому фрагменті ?

 

 1. Визначте молекулярну масу та довжину гена, якщо у ньому закодований поліпептид, молекулярна маса якого дорівнює 28000 а.о.м.

 

 

І варіант

 1. Фрагмент першого ланцюга ДНК має таку нуклеотидну послідовність:  ТАЦ-АГА-ТГГ-АГТ-ЦГЦ.

Визначте послідовність мономерів білка, закодованого фрагментом другого ланцюга ДНК.

 1. У фрагменті ДНК знайдено 1120 аденілових нуклеотидів, що становить 28 % загальної кількості нуклеотидів.

Скільки в даному фрагменті міститься гуанілових, цитидилових, тимідилових нуклеотидів?

 1. Довжина фрагмента молекули ДНК дорівнює 20,4 нм.

Скільки нуклеотидів в цьому фрагменті ?

 

 1. Визначте молекулярну масу та довжину гена, якщо у ньому закодований поліпептид, молекулярна маса якого дорівнює 28000 а.о.м.

 

ІІ варіант

 1. Некодуючий ланцюг молекули ДНК має таку будову:

ГАГ — АГГ — ЦГТ — АГА — ЦГГ.

Визначте будову відповідного фрагмента молекули білка, синтезованої за участі кодуючого ланцюга ДНК.

 1. Фрагмент молекули ДНК  містить 420 цитидилових нуклеотидів, що складає 30% загальної кількості.

Визначити, скільки в даному фрагменті молекули ДНК аденінових нуклеотидів та їх процентний вміст.

 1. Гормон росту людини (соматотропін) — білок, що містить 191 амінокислоту.

Скільки кодуючих нуклеотидів і триплетів входить до складу гена соматотропіну?

 1. Визначити довжину гена, який кодує білок з молекулярною масою 24000 ум.од. Молекулярна маса однієї амінокислоти 100 ум.од, а один нуклеотид займає в молекулі ДНК 0,34 нм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді

 І варіант

1. Фрагмент першого ланцюга ДНК має таку нуклеотидну послідовність: ТАЦ-АГА-ТГГ-АГТ-ЦГЦ. Визначте послідовність мономерів білка, закодованого фрагментом другого ланцюга ДНК.

Розв'язання

http://www.subject.com.ua/biology/zno_2017/zno_2017.files/image318.jpg

Відповідь. Послідовність мономерів білка:                                                                   тирозин — аргінін — триптофан — серин — аргінін.

2.У фрагменті ДНК знайдено 1120 аденілових нуклеотидів, що становить 28% загальної кількості нуклеотидів. Скільки в даному фрагменті міститься гуанінових, цитидилових, тимідилових нуклеотидів?

За правилом Чаргаффа та принципом комплементарності, маємо:

Т = А = 1120 нуклеотидів = 28 %.

Визначаємо відсоток Г- і Ц-нуклеотидів (кожного окремо) у даному фрагменті ДНК:

http://www.subject.com.ua/biology/zno_2017/zno_2017.files/image326.jpghttp://www.subject.com.ua/biology/zno_2017/zno_2017.files/image327.jpg

Г = Ц = 22 %.

Визначаємо кількість Г- і Ц-нуклеотидів (кожного окремо) у даному фрагменті ДНК:

1120 нуклеотидів — 28 %;

х нуклеотидів — 22 %;

http://www.subject.com.ua/biology/zno_2017/zno_2017.files/image328.jpg

Г = Ц = 22 % = 880 нуклеотидів.

Відповідь.  Тимідилових нуклеотидів — 1120,

гуанілових і цитидилових— по 880.

3.   Довжина фрагмента молекули ДНК дорівнює 20,4 нм. Скільки нуклеотидів в цьому фрагменті ?

   Розв'язок.

У всіх організмів, крім деяких вірусів, молекула ДНК дволанцюгова, а розмір одного нуклеотиду становить 0,34 нм.

Визначаємо кількість нуклеотидів в цьому фрагменті:

20,4 : 0,34 = 60 (нуклеотидів).

 

4.Визначте молекулярну масу та довжину гена, якщо у ньому закодований поліпептид, молекулярна маса якого дорівнює 28000 а.о.м.

 

Розв’язання

Білок складається із 28000 : 100 = 280 амінокислот.

Цей білок кодується одним із ланцюгів гена, який містить

280 х 3 = 840 нуклеотидів.

Молекулярна маса гена (складається з двох ланцюгів ДНК) дорівнює

345 х 840 х 2 = 597600 а.о.м.

Довжина гена дорівнює довжині одного з його ланцюгів:

0,34 х 840 = 285,6 (нм).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді

 ІІ варіант

1.Некодуючий ланцюг молекули ДНК має таку будову:

ГАГ — АГГ — ЦГТ — АГА — ЦГГ.

Визначте будову відповідного фрагмента молекули білка, синтезованої за участі кодуючого ланцюга ДНК.

Розв’язання

http://www.subject.com.ua/biology/zno_2017/zno_2017.files/image320.jpg

Відповідь. Відповідна частина молекули білка складається з таких амінокислот:                                                                                                                                   глутамінова кислота — аргінін — аргінін — аргінін — аргінін.

2.Фрагмент молекули ДНК  містить 420 цитидилових нуклеотидів, що складає 30% загальної кількості. Визначити, скільки в даному фрагменті молекули ДНК аденілових нуклеотидів та їх процентний вміст.

Дано:

Ц-420 =30%

А-?

Розв’язок і пояснення

Кількість гуанілових нуклеотидів дорівнює кількості цитидилових, а аденілових дорівнює числу тимідилових (відповідно по принципу комплементарності).

Тому кількість Ц і Г дорівнює: 420+420=840 нуклеотидів, що становить 30%+30%=60%. Тоді кількість А і Т дорівнює: 100%-60%=40%; позначивши суму АіТ через Х, складаємо пропорцію:

860-60%

Х-40%

Х= 840х40:60=560 (нуклеотидів)

Отже, кількість аденілових нуклеотидів дорівнює: 560:2=280 (нуклеотидів), що становить 40%:2=20%.

Відповідь: у даному фрагменті молекули ДНК 280 аденілових нуклеотидів, що складає 20% загальної кількості нуклеотидів. 

3. Гормон росту людини (соматотропін) — білок, що містить 191 амінокислоту. Скільки кодуючих нуклеотидів і триплетів входить до складу гена соматотропіну?

Розв'язання

Одну амінокислоту кодує триплет нуклеотидів, отже, до складу гена соматотропіну входить 191 триплет.

191 ∙ 3 = 573 (нуклеотиди) — один ланцюг;

 1. 2 = 1146 (нуклеотидів) — обидва ланцюги.

Відповідь. До складу гена соматотропіну входить 191 триплет, що містить 1146 нуклеотидів (обидва ланцюги гена).

 

4.Визначити довжину гена, який кодує білок з молекулярною масою 24000 ум.од. Молекулярна маса однієї амінокислоти 100 ум.од, а один нуклеотид займає в молекулі ДНК 0,34 нм.

Дано:

М маса білка – 24000 ум.од.

М маса амінокислоти – 100 ум.од.

L нуклеотиду – 0,34 нм

L гена - ?

Розв'язок і пояснення

 1. 24000:100=240 (амінокислот)
 2. 240х3=720 (нуклеотидів)
 3. 0,34х720=244,8 (нм)

Відповідь. Довжина гена, який кодує білок з молекулярною масою 24000ум.од., складає 244,8 нм.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кіблик Вікторія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 квітня 2019
Переглядів
13147
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку