Контрольна робота з теми «Екологія»

Про матеріал
Тематична контрольна робота з біології та екології для учнів 11 класів містить два варіанти, укладена відповідно чинної освітньої програми
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми

«Екологія»

Варіант 1

 

Оберіть одну правильну відповідь  на завдання 1-6 ( по 0,5 бала)

 1. Виберіть правильне визначення екології

А  сукупність наук про живі істоти, їхню будову, процеси життєдіяльності

Б наука, що вивчає хімічний склад організмів, будову, властивості, локалізацію та роль виявлених у них сполук

В  наука , яка вивчає будову і функції клітин та їхню взаємодію

Г  наука про взаємозв’язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям, про структуру та функціонування надорганізмових систем

 1. Галузь екології, яка вивчає дію екологічних факторів, переважно абіотичних , як на окремих особин , так і на їхні популяції

А  синекологія   Б  аутекологія    В  демекологія   Г  загальна екологія

 1. До якої групи екологічних факторів належить взаємодія між особинами в популяції

А  антропогенні  Б  біотичні   В  абіотичні   Г  соціогенні

 1. Як називається сприятлива для організмів певного виду інтенсивність впливу екологічного фактора

А  зона песимуму

Б  зона комфорту

В  зона оптимуму

Г  зона обмеження

 

 1. Установіть  відповідність між трофічним рівнем організмів та представниками організмів ( 2 бали)

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1 редуценти                                      А листки та кора дерева

2 консументи І порядку                  Б  лисиця звичайна

3 консументи ІІІ порядку               В  дятел строкатий

4  продуценти                                  Г  жук-короїд

                                                          Д  жук-гнойовик

 

 1. Установіть відповідність між функціями живої речовини з конкретними прикладами (2 бали)
 1. газова                            А  молочно-кисле бродіння бактерій 
 2. концентраційна            Б  перетворення речовин сіркобактеріями     
 3. окисно-відновна           В утворення кисню зеленими рослинами
 4. біохімічна                      Г накопичення Кальцію молюсками

                                       Д мінералізація решток у сполуки Фосфору

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів

 ( 1 бал)

 1. Виберіть ознаки, що характеризують вид зображений на малюнку

завантаження.jpg

А  Назва виду

Б   Екологічна група

В  Роль в екосистемі

 1. заєць - русак
 2. заєць - біляк
 3. заєць - толай

 

 1. сапрофаг
 2. фітофаг
 3. ентомофаг

 

 1. продуцент
 2. консумент І порядку
 3. консумент ІІ порядку

 

 

 1. завантаження (1).jpgПроаналізуйте твердження стосовно зображеного на малюнку об’єкта . Укажіть правильне. (1 бал)

 

І. На малюнку зображено первинну сукцесію

ІІ. На малюнку зображено вторинну сукцесію

ІІІ. Сукцесія розвивається на позбавлених життя  

        територіях

А  правильне І твердження

Б  правильне ІІІ твердження

В правильне ІІ твердження

Г  правильне І та ІІІ твердження

 

 1. Дайте визначення поняттям ( 2 бали)

Екосистема - …

Ланцюг живлення -

 

 1. Дайте відповіді на питання. Відповіді обґрунтуйте ( 2 бали)

 

Які функції виконує жива речовина біосфери?

Чому біогеоценози не можуть існувати без продуцентів?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми

«Екологія»

Варіант 2

 

Оберіть одну правильну відповідь  на завдання 1-6 ( по 0,5 бала)

 1. Виберіть правильне визначення закону оптимуму

А  найбільше обмежують можливість існування виду фактори, інтенсивність дії яких найбільше відхиляється від зони оптимуму

Б можливість існування виду за певних умов може визначатися як надлишком, так і нестачею будь-якого з екологічних факторів

В  дія кожного екологічного фактору має лише певні межі позитивного впливу на організми

Г  відсутність або нестача деяких екологічних факторів може бути частково компенсована за рахунок інших подібних факторів

 1. Галузь екології, яка досліджує закономірності формування і функціонування  популяцій різних груп організмів називається:

А  синекологія   Б  аутекологія    В  демекологія   Г  загальна екологія

 1. До якої групи екологічних факторів належить  вологість повітря

А  антропогенні  Б  біотичні   В  абіотичні   Г  соціогенні

 1. Що вивчає екологічна наука фітоценологія

А  паразитичні організми

Б  тваринні угруповання

В  рослинні угруповання

Г  угруповання мешканців водойм

 

 1. Установіть  відповідність між трофічним рівнем організмів та представниками організмів ( 2 бали)

А

Б

В

Г

Д

 

завантаження (3).jpg

 

 

завантаження (2).jpg

 

завантаження (6).jpg

 

завантаження (8).jpg

 

 

завантаження (7).jpg

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 1. редуценти                                     
 2. консументи І порядку                 
 3. консументи ІІ порядку              
 4.  продуценти 
 5. консументи ІІІ порядку                                                                                      

 

 

 

 

 

 1. Установіть відповідність між функціями живої речовини з конкретними прикладами (2 бали)
 1. газова                            А  молочно-кисле бродіння бактерій 
 2. концентраційна            Б  перетворення речовин сіркобактеріями     
 3. окисно-відновна           В утворення кисню зеленими рослинами
 4. біохімічна                      Г накопичення Кальцію молюсками

                                       Д мінералізація решток у сполуки Фосфору

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів

 ( 1 бал)

 1. Виберіть ознаки, що характеризують вид зображений на малюнку

C:\Users\Admin\Desktop\завантаження.jpg

А  Назва виду

Б   Екологічна група

В  Роль в екосистемі

 1. синиця велика
 2. ремез звичайний
 3. гаїчка болотяна
 1. сапрофаг
 2. фітофаг
 3. ентомофаг

 

 1.  продуцент

       2    консумент

       3    редуцент

 

 1. Проаналізуйте твердження стосовно  характеристики біосфери . Укажіть правильне. (1 бал)

 

І. Життя в атмосфері можливе на різних висотах під і над озоновим шаром

ІІ.  У гідросфері життя зосереджене у верхніх шарах  Світового океану

ІІІ. Біосфера є частиною геологічних оболонок Землі, заселених організмами

 

А  усі твердження неправильні

Б  усі твердження правильні

В правильне ІІ твердження

Г  правильне І та ІІІ твердження

 

 1. Дайте визначення поняттям ( 2 бали)

Біогеоценоз  - …

Популяція -

 

 1. Дайте відповіді на питання. Відповіді обґрунтуйте ( 2 бали)

Чому біосфера не становить окремої оболонки планети Земля?

Про що твердить закон мінімуму? Яке його практичне значення?

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Веденіна Марина Валеріївна
  Суперова контрольна!!! Щиро дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шугаєва Євгенія Дармівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Yu Charlotte
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Лобач Ольга Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
27 жовтня 2020
Переглядів
5131
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку