10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольна робота з теми "Електромагнітне поле"(І частина) у 11 класі

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Електромагнітне поле" у 11 класі може бути використана як домашня робота позакріпленню вивченого матеріалу. Містить 5 варіантів середнього, 3 достатнього і 4 високого рівня складності.
Перегляд файлу

Рівень С.

В-1 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

 1. Сполучіть назви величин з одиницями їх вимірювання.

а) магнітна індукція;     1) метр;

б) сила струму;     2) Тесла;

в) сила Ампера;     3) Ампер;

г) довжина дроту;     4) Ньютон;

       5) Вебер 

2. Як спрямований струм в провіднику, розташованому магнітному полі (див. мал.)             FA 

   А) до нас; б) від нас;   в) струм відсутній    

3.Визначити силу Ампера, що діє на

провідник довжиною 20см розташований в магнітному полі перпендикулярно до силових ліній, якщо по ньому протікає струм 10А. індукція магнітного поля 400мТл.

 1. Визначити напрям діє сили Лоренца:

а)       б)    в)

         В

 

 

 

Рівень С.

В-2 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

 1. Сполучи назви величин з одиницями їх вимірювання

А) магнітна індукція   1) Ньютон

Б) електричний заряд  2) Тесла

В) сила    3) Кулон

     4) Вольт   

2. Вкажи напрям магнітного поля в точці М            3. На відрізок довжиною 10см, по якому протікає   М

струм 10А,  діє сила   Ампера 0,005 Н. Визначити індукція поля, в якому розташований провідник.

4. Визначити напрям струму в провіднику (а), куди поверне частка (б), напрям діє сили Ампера (в)

а)  б)    в)

 

       

 

 

 

Рівень С.

В-3 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

 1. Сполучи назви величин з їхніми позначеннями.

А) магнітна індукція  1) F

Б) сила   2) В       М

В) електричний заряд           3) q 

           4) І  

2. Вкажи напрям магнітного поля в точці М                                                                                                   3. Визначити силу, діючу на провідник зі струмом, розташований в магнітному полі з індукцією 400мТл, якщо по ньому протікає струм в 5 А і його довжина 50см.

4. Визначити напрям магнітного поля (а),  сили струму (б), сили Ампера (в)

а)   б)    в) 

  

       FA         

 

 

Рівень С.

В-4 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

 1. Як взаємодіють провідники зі струмом, що протікає в одному напрямі?
 2. Як визначається напрям магнітного поля. 
 3. Вкажи напрям магнітного поля навколо провідника.

І

 

4. Визначити силу Ампера, що діє на провідник довжиною активної частини 1м із силою струму 8А, розташований в магнітному полі з індукцією 50мТл. Магнітне поле і провідник розташовані під кутом 45 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень С.

В-5 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

 1. Сполучи назви величин з їх позначеннями

А) магнітна індукція  1) q

Б) сила Ампера   2) L

В) довжина дроту   3) F

     4) В

2. Як спрямований струм в провідниках:

3. Визначити довжину провідника,  на який

при протіканні струму в 4А діє сила 0,02Н, якщо його розміщують в магнітному полі з індукцією 0,01Тл.

 1. Визначити розташування магнітного поля навколо котушки.

 

 

 

           +   - 

 

Рівень Д.

В-1 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

1.Визначити:

А) напрям сили Ампера  Б) напрям струму в провіднику

       F 

 

 

2) визначити величину сили Ампера, що діє на провідник довжиною 50см, розташований перпендикулярно до магнітного поля з індукцією 600мТл, якщо по ньому протікає струм 4А.

3. Визначити радіус кола, по якому рухається електрон, якщо він має швидкість 3000км/с, а індукція поля 4мТл.

4. Визначити силу, діючу на протон, що рухається в магнітному полі зі швидкістю 1000км/с перпендикулярно до силових ліній поля, індукція якого 10мТл.

 

 

 

 

 

 

 

Рівень Д.

В-2 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

1. Визначити:

А) напрям індукції маг.поля   Б) напрям сили Ампера

 

 

       F      І          В

 

 

 1. Визначити магнітну індукцію поля, якщо на провідник довжиною 50см, розташований перпендикулярно до поля діє сила 0,12Н, а поньому протікає струм 3А.
 2. Визначити силу, діючу на електрон що влітає в магнітне поле із швидкістю 10000км/с перпендикулярно до силових ліній поля, якщо індукція поля 8мТл.
 3. Визначити швидкість електрона, який описує коло радіусом 4м в магнітному колі з індукцією 5мТл.

 

Рівень Д.

В-3 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

1.Визначити:

А) напрям індукції поля Б) напрям сили Ампера

       F

 

             I                            I  

 

2. Визначити силу, яка діє на провідник довжиною 40см, розташований в магнітном полі з індукцією 25мТл, перпен-дикулярно до силових ліній, якщо в ньому протікає струм 40А.

3. Визначити швидкість електрона, якщо під час руху в магнітному полі з індукцією 10мТл на нього діяла сила  2 10 -10 Н.

4. Якого радіуса коло опише протон, що попадає в магнітне поле з індукцією 20мТл, рухаючись в ньому зі швидкістю 4000км/с.

 

 

 

 

 

 

Рівень В.

В-1. Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

1.По горизонтально розташованому провіднику довжиною 20см і масою 4 г протіає струм 10А. Визначити індукцію магнітного поля, в яке потрібно помістити цей провідник, щоб сила тяжіння була урівноважена силою Ампера.

2. Яка сила діє на електрон, що летить у магнітному полі індукцією 50мТл зі швидкістю 2000км/с, під  кутом 30 до ліній магнітного полю.                                                     

3 Визначити радіус окружності по який рухається електрон у магнітному полі зі швидкістю 3000км/с, якщо індукція магнітного полю дорівнює 0,5Тл.                                                     

4 З якою швидкістю рухається електрон у магнітному полі з індукцією 5мТл, якщо він описує окружність радіусом 4мм?                                                     

 

Рівень В.

В-3. Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

1 Яка сила діє на електрон, що летить у магнітному полі індукцією 60мТл зі швидкістю 1000км/с  під  кутом 45 до ліній магнітного полю.                                                     

2 Визначити радіус окружності по який рухається електрон у магнітному полі зі швидкістю 2000км/с, якщо індукція магнітного полю дорівнює 0,2Тл.                                                     

3 З якою швидкістю рухається електрон у магнітному полі з індукцією 8мТл,якщо він описує окружність радіусом 6мм?                                                     

4.В провіднику довжиною активної частини 40см сила струму 50А. він знаходиться в магнітному полі з індукцією 20мТл. Знайти роботу, яку виконує магнітне поле, переміщуючи провідник на 10см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень Д.

В-2 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

 1. Визначити напрям струму в провіднику(а), сили Ампера(б), сили Лоренца(в):

 

а)    N   S     б)      в)

 

 

 

2.На відрізок провідника довжиною 10см,  по якому протікає струм 4 А, з боку однорідного магнітного поля діє сила 20мН.   Яка індукція цього поля, якщо провідник розташований перпендикулярно до силових ліній поля.

3. Електрон рухається  зі швидкістю 2000км/с перпендикулярно до силових ліній магнітного поля. Визначити силу, діючу на електрон, з боку магнітного поля, якщо індукція цього поля 40мТл.

4. На гнучких дротах в вертикальному однорідному магнітному полі підвішений провідник довжиною 20см. При пропусканні через провідник струму силою 5А, він відхиляється так, що дроти, якими він утримується утворюють кут в 30 відносно вертикалі. Визначте масу провідника, якщо індукція магнітного поля 100мТл. Масою дротів знехтувати. 

 

Рівень В.

В-4 Контрольна робота по темі: Магнітне поле.

1.  Протон рухається в однорідному магнітному полі по колу радіусом 1м. Магнітна індукція поля  10мТл. Визначити швидкість руху протона.

 1. Прямокутна рамка розміром 10см х 15см знаходиться в магнітному полі з індукцією 0,1Тл. Яку максимальну роботу потрібно виконати, щоб повернути рамку на 60?
 2. Електрон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 2мТл зі швидкістю 4000км/с, напрямленою під кутом 60 до силових ліній поля. Визначити період обертання і радіус кола.
 3. Електрон і протон рухаються по колах в одному і тому ж магнітному полі. Визначити відношення періодів обертання часток, якщо протон важчий за електрон в 2000 р.
doc
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
6620
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку