Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу НУШ з англійської мови НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕН

Про матеріал
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання й виставляється єдиний тематичний бал.
Перегляд файлу

Рівні

навчальних

досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

                                                Аудіювання

Обсяг прослуханого у запису матеріалу: 2-3 хв

I. Початковий

   1

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі за темою « Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа».

10 % виконання завдання

 

   2

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі за темою «Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа».

20 % виконання завдання

 

   3

Учень/учениця розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі темою «Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа».

30 % виконання завдання

II. Середній

   4

Учень/учениця розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки ,що звучать у нормальному темпі темою  темою «Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа».  В основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому використаний знайомий мовний матеріал.

40 % виконання завдання

 

   5

Учень/учениця розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі за темою «Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа». 

50 % виконання завдання

 

   6

Учень/учениця розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, , який містить певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також може розпізнати деякі граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs).

60 % виконання завдання

III. Достатній

   7

Учень/учениця розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивчених граматичних структурах (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs) та мовному матеріалі, який містить певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації.

70 % виконання завдання

 

   8

Учень/учениця розуміє основний зміст стандартного мовлення у межах теми(«Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа»), яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. В основному сприймає на слух експліцитно надану інформацію і розпізнає граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs).

80 % виконання завдання

 

   9

Учень/учениця розуміє основний зміст мовлення , яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень та фактичну інформацію імпліцитно надану у повідомленні;розпізнає граматичні структури  (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs).

85 % виконання завдання

IV. Високий

   10

Учень/учениця розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також основний зміст чітких повідомлень різного рівня складності, розпізнає граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs).

90 % виконання завдання

 

   11

Учень/учениця розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Вміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим матеріалом необхідну інформацію, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації, чітко розрізняє граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs).

не менше 95 % в виконання завдання

 

   12

Учень/учениця без особливих зусиль розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень за темою («Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа»), сприймає на слух надану фактичну інформацію,  чітко розрізняє граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs) у повідомленні.

100 % виконання завдання

 

 

 

 

 

 

 

Рівні

навчальних

досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

                         Читання

Писемне продукування: обсяг письмового повідомлення у словах (у межах) – 60-70 слів

 

I. Початковий

   1

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі за темою: « Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа».  Виконує 0-19 %  завдання Виконує 0-19 %  завдання

 

   2

Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, що вивчався. Учень/учениця уміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, за темою: « Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа».   Виконує 20-27 %  завдання

 

   3

Учень/учениця уміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався. Виконує   28-35 %  завдання

II. Середній

   4

 (Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа»).

Учень/учениця уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал за темою (Я та моя сім’я», «Дім», «Одяг, зовнішній вигляд», «Здоров’я», «Хобі/дозвілля», «Покупки», «Навколишнє середовище, погода», «Україна та країна, мова якої вивчається», «Школа»).

 Виконує 36-43 % завдання

 

 

   5

. Учень/учениця уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал за темою ( «Люди навколо світу», «Дім», «Дозвілля», «Погода», « Життя з минулого», «Пригоди»).

Виконує  42-50 %  завдання

 

   6

Учень/учениця уміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал за темою («Люди навколо світу», «Дім», «Дозвілля», «Погода», « Життя з минулого», «Пригоди»).

Виконує 51-59 %  завдання

III. Достатній

   7

Учень/учениця уміє читати з повним розумінням і тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру, розміє граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs) за темою («Люди навколо світу», «Дім», «Дозвілля», «Погода», « Життя з минулого», «Пригоди»).

Виконує 60-67 % завдання

 

 

   8

Учень/учениця уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію, розпізнаючи граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs) за темою («Люди навколо світу», «Дім», «Дозвілля», «Погода», « Життя з минулого», «Пригоди»).

Виконує 68 -75 %  завдання

 

 

   9

Учень/учениця уміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки; розпізнає граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs) за темою  («Люди навколо світу», «Дім», «Дозвілля», «Погода», « Життя з минулого», «Пригоди»).

Виконує 76-83 %  завдання

 

IV. Високий

   10

Учень/учениця уміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, встановлюючи логічні зв’язки всередині речення та між реченнями; розпізнає граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs) та орієнтується в часових формах за темою.

Виконує  84-91 %  завдання

 

 

 

   11

 

Учень/учениця уміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв’язки в рамках тексту та між його окремими частинами; розпізнає граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs)  та орієнтується в часових формах.

Виконує  91-99 % завдання

 

 

   12

Учень/учениця уміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. В повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту; розпізнає граматичні структури (Present Simple, present continuous, pronouns and determiners, articles, conjunctions, prepositions,modals, nouns, adjectives,the verb to be, adverbs) різного рівня складності та орієнтується в часових формах. Виконує  100 % завдання

 

docx
Додано
22 червня
Переглядів
61
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку