10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

КТП Англійська мова 11 клас (3 год. на тиждень)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з англійської мови на 11 клас. До підручника М. А. Нерсисян, А. О. Піроженко
Перегляд файлу

 Календарно-тематичне планування уроків англійської мови 11  клас ( на 3 години )

за підручником Нерсисян М.А., Піроженко А.О. « Англійська мова, 11 рік навчання, рівень стандарту»

1 семестр

№ з\п

Дата

Приміт-ки

Тема уроку

Лексичний

матеріал

Граматичний

матеріал

Види мовленнєвої діяльності

Змістова лінія

Домашнє

завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Тема: Шкільне життя

1.

 

 

 

 

Іспити та вакансії

Введення ЛО

     С. 6

 

 

 

 

Вп. 1, с. 7

 

 

 

Вп. 2, с.7

 

Вп. 3-4,

с. 7

 

Здоров'я і  безпека: Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини. Підприємливість та фінансова грамотність: Демонструє розуміння необхідності використання енергозбережувальних технологій

Заповнити пропуски

Впр. 5, с. 8

 

2.

 

 

Моє майбутнє – мій вибір Введення та активізація МЗ

 

Вживання Present Simple/ Present Continuous для вираження майбутньої дії

 

 

Вп. 10, 11,

с. 7-8

 

Вп. 5,

с. 9

опрацювати тематичну лексику

3.

 

 

Студентське життя

Розвиток навичок говоріння

Graduation, ceremony, admission,

attendance, academic degree, campus, dormitory (dorm), fresher/freshman, grant, sophomore, alumni, tutorial, mature

 

 

 

Вп. 12,

с. 10

Вп. 13, с. 14

З’єднайте слова з поданими дієсловами впр 2, с.11

4.

 

 

Навчання через подорож

Введення граматичного матеріалу

Access, funded,  scholarships,  observe,  proficient,  schedules,  be exposed to,  expenses

Диференціація Future Simple/ Future Continuous

Вп. 5,

с. 8

 

Вп. 7-8, ст. 9

 

Вп. 10, ст.10

Підприємливість та фінансова грамотність: Екологічна безпека та сталий розвиток: Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для розв’язання екологічних проблем. Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та компютерних технологій на здоров’я людини.

Знайдіть синоніми до поданих слів Вп. 10, с. 13

5.

 

 

Міжнародні освітні програми

Активізація граматичного матеріалу

С. 11

Диференціація Future Perfect/ Future Perfect Continuous

Вп. 4, с. 11

 

 

Вп. 7-8, с. 12

Вп. 5, ст.11

 

Знайдіть істинні твердження у Вп. 11, с. 13

6.

 

 

Міжнародні мовні екзамени

Формування навичок діалогічного мовлення

 

 

 

Вп.10-11 , с.13

 

Мовлення

вчителя та учнів

Вп. 7-8,

с. 17

Вп. 12, с. 14

З’єднайте ідіоми з їх значеннями Вп.1,

с. 15

7.

 

 

Освіта в Україні

Удосконалення граматичних навичок

С. 15

Вживання прийменників for, during, while у часових виразах

Вп. 1-2 , с. 15

 

Мовлення

вчителя та учнів

Класна дискусія по темі

Вп. 6, ст. 17

Написати лист до друга про свою підготовку до ЗНО

 8.

 

 

Готуємось до тестів!

Удосконалення писемних навичок

С. 15

Вживання речень наказового способу

 

 

 

Вп. 3-5,

с. 15

 

Мовлення

вчителя та учнів

Вп. 8, с. 18

 

Вп. 6, ст.17

Підготуйте “Dos and Don’ts”Вп. 9,

с. 18

9.

 

 

На ринку праці

Розвиток лексичних навичок

 

С. 19

Вживання загальноприйнятих абревіатур CEO, CEF, VP, HR

 

 

 

 

 

 

Вп. 2-3,

с. 19

 

 

 

 

Мовлення

вчителя

Вп.  5,

с. 21

Вп.6, ст.21

 

Підготувати повідомлення  про найпопулярніші професії 21 століття

 

Тема: Робота і професії

10.

 

 

Пошук роботи Введення  лексики та граматичного матеріалу

С. 22

Вживання обставин часу in time, on time, in the end, at the end

 

Вп. 9, с. 22

 

Мовлення вчителя

Вп. 7,

с. 21

Написання аргументуючого есе

Підприємливість та фінансова грамотність: Екологічна безпека та сталий розвиток: Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для розв’язання екологічних проблем. Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та компютерних технологій на здоров’я людини.

Написати есе про літню працю підлітків

11.

 

 

Співбесіда для шукачів роботи

Активізація граматичного матеріалу

С. 23

Вживання

 Infinitive

Вп. 4, ст. 23

 

Вп. 7-8, ст. 24

Вп. 9-10,

с. 25

Вп. 13, ст. 26

Вп. 14, ст. 26

12.

 

 

Навички та досвід

Розвиток писемного мовлення

С. 25

Вживання

 Infinitive Constructions

Вп. 1, с. 26

Мовлення вчителя та учнів

 

Написання оголошення

Написати оголошення про вакантну посаду

13.

 

 

 

 

Власний бізнес чи робота на роботодавця

Розвиток навичок аудіювання

 С. 27

Вживання

Gerund

 Вп. 4, ст. 27

Мовлення вчителя

Вп. 1-3, ст. 27

Вп.7, ст. 29

Заповнити пропуски, вставляючи подані слова Вп. 9, с. 30

14.

 

 

Старт ап.

Введення ЛО

 

С. 30

Вживання дієслів з герундієм

 

 Вп.2, ст. 28

Мовлення вчителя та учнів

Вп. 10, ст. 30

Вп. 11, ст.30

З’єднайте прикметники з їх значеннями

Впр 3, с. 27

15.

 

 

Молоді успішні підприємці

Удосконалення навичок читання

 

Повторення граматичного матеріалу теми

Вп. 1, ст. 31

Мовлення вчителя та учнів

 

Вп. 12, с. 30

Екологічна безпека: Усвідомлює причиннонаслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи.

Підготувати усну розповідь про шлях до успіху відомих підприємців

16.

 

 

 

 

 

Самооцінка

Розвиток монологічного мовлення

С. 31-32

Виконання граматичних  тестів

Вп. 1, ст. 32

Мовлення вчителя та учнів

 

Вп. 1, ст. 31

Вп. 1, ст. 32

17.

 

 

 

 

Літературний центр

Розвиток навичок читання

 

 

Вп. 1, ст. 33

 

 

 

Відповісти на запитання. Вп. 2, с. 34

Тема: Молодь і молодіжна культура

 

18

 

 

 Нові знайомства

Введення та активізація ЛО та МЗ

С. 35

Вживання фразових дієслів по темі

 

Мовлення

вчителя та учнів

 

С. 35

Здоров’я і  безпека

Опрацювати тематичну лексику

19

 

 

Зустріч зі старими знайомими

Розвиток навичок читання

 

 

 

 

 

 

Вп. 1-2, с. 36

 

 

 

 

 

 

Вп. 3, ст.37

 

 

 

Вп.4,

с. 37

 

Складіть діалог, викор. подані фрази Впр.4, с. 37

20

 

 

Правила етикету в спілкуванні

Удосконалення писемного мовлення

С. 37

Диференціація вживання Past Tenses

Вп. 5, с. 37

 

Мовлення вчителя та учнів

Вп. 6-8,

с. 37

Вп. 9, ст. 39

Громадянська відповідальність: Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

 

Підготувати повідомлення про норми суспільної поведінки в Україні

21

 

 

Правила поведінки в Україні Тренувальні вправи

 

 

 

Вп. 11, с. 39

 

Вп. 10, с. 39

Вп. 11, с. 39

Напиши листа до свого друга Вп. 12,

с. 39

 

22

 

 

Найкращий період мого життя

Розвиток навичок читання та письма

 

 

Вп. 1, с.40

Вп. 5, с. 41

 

Вп. 3, с. 40

Вп.2, с.40

Вп.2, с.40

Вп. 1, с.40

З’єднайте слова з їх синонімами Вп. 6, с.41

23

 

 

Дитинство -найкращий час в житті людини

С. 40

 Intensifiers so, such, too, enough

Вп. 5, с. 37

 

Мовлення

вчителя

Вп. 6-7,

с. 41–42

Вп. 8,

с. 42

Здоров’я і  безпека

Описати своє дитинство

24

 

 

Основні етапи в житті людини

Тренувальні вправи

С. 43

Вживання Intensifiers so, such, too, enough

 

 

Вп. 11, с. 43

Словникові

диктанти

Закінчіть речення, викор. подані слова Вп. 12,

с. 43

25

 

 

Мої плани на майбутнє

Удосконалення навичок діалогічного мовлення

 

 

 

Вп. 10, с. 43

 

Мовлення вчителя та учнів

 

Вп. 9, с.43

 

Повторити ЛО теми

Тема: Я, моя родина, мої друзі

26

 

 

Стосунки та кохання

Введення ЛО та МЗ

С. 44

 

Вп. 1-3, с. 44

 

Мовлення вчителя та учнів

Вп. 4, с. 44

 

Громадянська відповідальність: Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

 

Написати есе про підліткове кохання та ранні шлюби

27

 

 

Королівські шлюби

Розвиток навичок читання

С. 45

 

Вп. 5,

с. 45

 

Мовлення вчителя та учнів

Вп. 7,

с. 46

Вп. 2, 5,

с. 34–35

Підготувати повідомлення про вражаючу історію кохання

28

 

 

Стосунки в родині

Розвиток діалогічного мовлення

С. 48

Вживання структур з прикметниками вищої ступені порівняння

Вп. 6-7, с. 46

 

Мовлення вчителя та учнів

Вп. 8

 с. 46

Вп. 12, с. 47

Складіть речення, викор. підходящі фрази та ідіоми Вп. 4, с. 48

29

 

 

Любов оточує нас

Розвиток навичок читання

С. 49

 

Вп. 1, с. 50

 

Мовлення вчителя та учнів

Вп. 2-3,

с. 49

 

 

Написати листа до друга по темі

30

 

 

Як плекати стосунки

Удосконалення навичок аудіювання

С. 50

Вживання прислівників міри та ступеню

Вп. 9, ст. 51

 

Мовлення

вчителя та учнів

Вп. 10,

с. 51

 

Побудувати 10 запитань до товариша по темі

31

 

 

Молоді та активні

Удосконалення навичок читання

 

         С. 52

Сполучники при вираженні часу

Вп.1, с. 56

 

С. 55, Вп, 4-5.

 

Вп. 4, ст. 57

Громадянська відповідальність: Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

 

Знайдіть значення виділених слів Вп. 2, с.57.

 

32

 

 

Проблеми в стосунках поколінь

Формування навичок аудіювання та говоріння

С. 57

Фразові дієслова по темі

Вп. 3, ст. 57

 

Мовлення вчителя та учнів

Вп. 3, с. 58

Написання листа - поради

Складіть діалог за планом Вп. 5, с.58

 

33.

 

 

Толерантне ставлення до оточуючих

 

 

Вп.1, с.62

 

 

Вп. 1, с.60

Вп. 1,с.61

 

Відповісти на запитання вп. 2, с.63

Тема: Країна виучуваної мови

34

 

 

Британський спадок

Введення та активізація ЛО

С. 67

Узгодження часів

Вп. 1, 3,

с. 67

Вп. 1, 3,

с. 65

Вп. 6,7,  С.67

Впр. 9, с. 68

: Екологічна безпека та сталий розвиток: Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для розв’язання екологічних проблем. Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та компютерних технологій на здоров’я людини.

Прочитайте текст та заповніть таблицю Впр. 2, с. 65

35

 

 

Погляд в історію

Введення МЗ

С. 68

Диференціація  часових форм

 

Вп. 1–2,

3–4,

с. 52–53

 

Мова вчителя та учнів

Впр. 10, с. 68

Написання біграфії відомої особи

Складіть речення… Впр. 7, с. 67

36

 

 

Американська мрія

Удосконалення граматичних навичок

С. 69

Узгодження часів

 

Вп. 3, ст. 70

 Вп. 6, ст.71

Вп. 4,5, ст.70

Вп. 4,5, ст.70

Підготувати повідомлення на тему  «Символи американської нації»

37

 

 

Колонізація Америки

Формування навичок читання

 

 

 Відносні займенники.

 

Вп. 4,, с. 71

 

Мова вчителя та учнів

Вп. 7,

с. 72

 

Складіть речення

Вп.3, с. 72.

 

38

 

 

Кумири американців

Удосконалення монологічного мовлення

 

Вживання відносних займенників в підрядних означальних реченнях

Вп. 8, ст. 77

Мова вчителя та учнів

Вп. 9,

с. 77

Вп. 9,

с. 77

Здоров’я і безпека: Оцінює позитивні та негативні наслідки певних винаходів для здоров’я людини. Підприємливість та фінансова грамотність

Напишіть листівку своєму другові Вп. 10, с.77

 

39.

 

 

Досліджуємо Канаду

Розвиток навичок читання

Контроль читання

с. 73

Вживання фразових дієслів

Вп. 1,2

 с. 73

 

Мова вчителя та учнів

Вп. 3,

с. 74

 

Ознайомитися з текстом Вп. 4, с. 75

40.

 

 

Подорожі Канадою

Тренування граматичних навичок

с. 75

Утворення дієприкметникових форм

Вп. 6, с. 76

 

Мова вчителя та учнів

Вп. 7,8,

с. 77

 

Написання листівки з місця відпочинку

Опрацювати ЛО та МЗ теми

41.

 

 

Австралія – країна контрастів.

Формування діалогічного мовлення

с. 78

Утворення та вживання прикметників

Вп. 2, с. 79

 

Мова вчителя та учнів

 

 

Ознайомитися з текстом Вп. 3, с. 79

42.

 

 

Різдво в Австралії

Удосконалення писемного мовлення

Контроль письма

с. 79

Вживання фразових дієслів

Вп. 1, 2

с. 80

Мова вчителя та учнів

Вп. 4,

с. 80

 

 

Підготувати

розповідь про традиції святкування Різдва на Україні

43.

 

 

Переваги життя в Австралії

Формування навичок аудіювання

с. 81

Утворення та вживання прислівників

Вп. 8,

с. 81

Вп. 6,7 с. 80

 

Вп. 2,

с. 82

Вп. 9, с. 82

 

Підготувати розповідь про

найкращий рік життя

44.

 

 

Нова Зеландія – острівна нація

Тренувальні вправи Контроль аудіювання

с. 83

Вживання прикметників та прислівників з однаковими формами

Вп. 1,2

 с. 83

Мова вчителя та учнів

Вп. 3,

с. 83

 

Екологічна безпека: Усвідомлює причиннонаслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи. Громадянська відповідальність: Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

 

Написати розповідь за темою уроку

45.

 

 

Основні факти про Нову Зеландію

 с. 84

Ступені порівняння прикметників

Вп. 6,

с. 85

 

 Мова вчителя та учнів

Вп. 4,5,

с. 85

 

 Написати розповідь за темою уроку

46.

 

 

Культура і традиції корінних народів Нової Зеландії

Контроль говоріння

С. 86

Ступені порівняння прислівників

Вп. 9,

 с. 87

 

 

Мова вчителя та учнів

Вп. 10,

с. 87

 

Вп.11, с. 87

Діалог про улюблену англомовну країну

47.

 

 

Найбільші міста англомовних країн

С. 89

Вдосконалення лексичних навичок

Вп. 1,

с. 89

 

Мова вчителя та учнів

Вп. 8,

с. 90

 

Підгот.розповідь про улюблену книгу 

48.

 

 

З літератури англомовних країн

Розвиток навичок читання

 

 

с. 91

Вдосконалення граматичних навичок

Вп. 1, с. 91

 

Мова вчителя та учнів

 

Вп. 3,

с. 91

 

Повторити ЛО теми

 

 

docx
Додано
6 жовтня 2020
Переглядів
1656
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку