КТП з Всесвітньої історії 7 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з Всесвітньої історії для 7 класу

Складено за оновленою навчальною програмою:

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

Підручник : Всесвітня історія. 7 клас . О.В.Гісем – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015. – 304с.: іл.

Рекомендований МОН України (наказ від 20.07.2015 № 777

Перегляд файлу

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                         Директор школи

                                                                                         _________

                                                                                        «____»_________2018 р.

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу з  Всесвітньої історії

в 7 класі на І і II семестри 2018/2019  н. р.

 

Учитель   

 

Розглянуто на засіданні МО

вчителів суспільно-гуманітаного циклу 

Протокол №___від ____.09.2018 р.

Керівник МО

____________

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи

_____________ С.П.Коцур

«____»_________

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в класі  

 

Семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

 Тест

-контроль

Кількість

практичних

робіт

Кількість практичних занять

Кількість

тематичних

І

16

1

2

12

2

2

II

19

1

2

10

5

2

Усього

35

1

4

22

7

4

З ущільненням:

 

І

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складено за оновленою навчальною програмою:

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена  наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.  

 

Підручник : Всесвітня історія.  7 клас  . О.В.Гісем  – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015. – 304с.: іл. 

Рекомендований МОН України (наказ  від 20.07.2015 № 777

 

 

 

(35 годин / 1 година на тиждень)

№ уроку

№ уро

Ку

з ущ.

Дата

Дата з ущ.

К­ - ть

год

.

К-ть год. з ущ

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Результати навчально-пізнавальноїх діяльності

Домашнє завдання

Повторення

Тематичні

 

 

 

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ. Вступ

 

 

 

1

 

05.09

 

2

 

Повторення.

Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу. Велике переселення народів. Розселення слов’ян.  Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Велике переселення народів.

Знаю:

 • хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя, час Великого переселення народів;
 • види джерел з історії Середньовіччя;
 • напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян.

Розумію:

 • Середні віки (доба Середньовіччя) як період між історією Стародавнього світу та Новою історією;
 • Середні віки в Україні як княжу добу, періоди якої збігаються з відповідними періодами європейської історії, а саме: а) період становлення племiнних князiвств i союзiв (V–IX ст.) – з добою раннього Середньовiччя (середина V ст. – кiнець IХ ст.); б) період iснування Русi (IX–XIII ст.) – з добою зрілого Середньовiччя (Х–ХІІІ ст.); в) період удiльних князiвств (XIII–XV/XVI ст.) – з добою пiзнього Середньовiччя (XІV–XV ст.);
 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії для 7 класу на уроці й удома.

Умію:

 • охарактеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу;
 • перелічити цивілізаційні здобутки населення України стародавніх часів;
 • назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків;
 • укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в добу Середньовіччя».

с.3-5

 

 

2

 

12.09

 

Вступ. Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

Практична робота: Робота з форзацами, змістом, структурою підручника. Знайомство з літературою та Інтернет – ресурсами. Робота над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці “Європа в добу Середньовіччя” / за зразком/. 

с.6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РОЗДІЛ 1. 

ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

 

 

 

3

 

 19.09

 

5

 

Народження середньовічної Європи.

Утворення варварських королівств. Франкська держава. Хлодвіг.

Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Франкське королівство,  позначити на контурній карті «варварські» королівства.

Знаю:

 •      хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу;
 •      територію «варварських королівств», імперії Карла Великого, напрямки завойовницьких походів арабів.

Розумію:

 •      поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію:

 •      розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);
 •      показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;
 •      охарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкській та Візантійській імперіях, перших Арабських халіфатах;
 •      визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу й арабської експансії.

  §1-2

с.14-21

 

 

4

 

 26.09

 

Імперія франків.  Карл Великий.

Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Франкську  імперію;  позначити на контурній карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого.

§1-2

с.21-27

5

 

 03.10

 

Візантійська імперія. Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  Візантійську імперію;  позначити на контурній карті Візантію

§3-4

с.28-45

 

 

 

6

 

 10.10

 

 

Арабський світ: релігія, завоювання, культура. . Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів), об’єднання арабів під владою Мухаммада, виникнення ісламу та ісламського літочислення;     позначити на контурній карті напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат

§5

 с.46-57

 

 

 

 

7

 

 17.10

 

   Практичне заняття.  зіставити організацію влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах.

 

 

 

 

8

 

 24.10

 

1

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

с.58-60

§1-§5

Т№ 1

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.

СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

 

 

9

 

07.11

 

5

 

Людина в середньовіччі.Зв'язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація

Знаю:

 •      основні стани середньовічного суспільства;
 •      найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію:

 •      станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві;
 •      причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи;
 •      роль християнської церкви в Середньовіччі;
 •      поняття «суспільний стан», «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

Умію:

 •      показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;
 •      описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі;

охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства.

§6

с.62-67

 

 

10

 

14.11

 

Середньовічне європейське суспільство Практична робота:  зіставити (на основі витягів з доступних джерел) правове становище різних груп середньовічного населення Західної Європи.

§7

с.68-81

 

 

11

 

21.11

 

 Християнська церква в У-ХІ ст. Практична робота: скласти порівняльну таблицю: «Відмінності між католицькою та православною церквою»  (с.89)

§8

с.83-89

 

 

12

 

 28.11

 

Середньовічне місто. Повсякденне життя. Практична робота: підготувати (з використанням кількох видів джерел) і представити усне повідомлення (п’єску, живу картинку) на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір учителя/учениця або учнів/учениць)

§9

с.90-104

 

 

13

 

 

05.12

 

1

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

с.104-106

§6-§9

Т№2

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

 

 

 

 

14

 

12.12

 

8

 

Північна Європа у УІІІ-ХІ ст. Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про походи вікінгів, нормандське завоювання Англії; позначити на контурній карті напрямки походів вікінгів.

Знаю:

 •      час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд;
 •      дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей;
 •      території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розумію:

 •      причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів;
 •      суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;
 •      значення формулювання принципу недоторканності особи для становлення правової культури європейської цивілізації;
 •      феодально-теократичний характер Священної Римської імперії;
 •      поняття «вікінги», «феодальна роздробленість», «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «теократія», «станово-представницька монархія», «парламент» («кортеси», «Генеральні штати», «сейм»), «Реконкіста», «династична унія».

Умію:

 •      розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів, формування середньовічних держав (від роздробленості до станово-представницьких монархій або республік), Хрестові походи і держави хрестоносців;
 •      показати на карті території Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави;
 •      розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;
 •      описати і порівняти формування станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи;
 •      охарактеризувати організацію влади в торговельних містах-державах (Генуї, Венеції та ін.);
 •      охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів (Ізабелль I і Фернандо II, Луї ХІ, Генрі ІІ Плантагенета, інших);

визначити наслідки Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд.

§10

с.108-115

 

 

15

 

 19.12

 

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени. Практична робота:

 внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Хрестові походи, позначити на контурній карті територію поширення християнства, Хрестових походів; заповнити таблиц «Хрестові походи».

§11

с.116-126

 

 

16

 

26.12

 

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій

Практична робота: Устрій станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи (  тезово ,усно або письмово) представити результати зіставлення (висновки)

§12

с.129-134

 

 

17

 

 

 

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Столітню війну, перше скликання Генеральних штатів у Франції позначити на контурній карті кордони

Королівства Франція

§13

с.135-134

 

 

18

 

 

 

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про перше скликання англійського парламенту позначити на контурній карті кордони Королівства Англія

§14

с.152-168

 

 

19

 

 

 

Практичне заняття.  Цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури. (на основі витягів з тексту документа)

с.160-161

 

 

20

 

 

 

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Священної Римської імперії, позначити на контурній карті кордони  Священної Римської імперії

§15

с.169-178

 

 

21

 

 

 

Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція). Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Реконкісту, утворення королівства Іспанія, італійські торговельні

республіки, найбільші міста Європи;

позначити на контурній карті кордони  італійські торговельні

республіки, найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя ,

кордони Королівства Іспанія.

§16

с.179-

 188

 

 

 22

 

 

 

1

1

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

с.189-192

§10-

§16

Т№3

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

 

 

 

23

 

 

 

 5

 

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Середньовічні єресі й боротьба з ними. Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  розкол християнської церкви; позначити на контурній карті межі поширення впливу католицької і православної церков.

Знаю:

 •      хронологічні межі Раннього Відродження, дату розколу християнської церкви, час винайдення книгодрукування;
 •      основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя;
 •      університетські центри Середньовіччя, межі поширення впливу католицької та православної церков.

Розумію:

 •      основні відмінності між католицизмом і православ’ям;
 •      роль вчення Томи Аквінського у формуванні європейської правової системи;
 •      значення книгодрукування для розвитку європейської культури;
 •      історичне значення технічних досягнень Середньовіччя; наукових праць (відкриттів і винаходів) Роджера Бекона, Йоганна Гутенберга, П’єра Абеляра, художньої творчості Данте, Петрарки, Боттічеллі, Донателло та ін.;
 •      поняття «вітраж», «університет», «єретик», «інквізиція», «Альбігойські війни», «Раннє Відродження», «гуманізм», «романський стиль», «готичний стиль».

Умію:

 •      розташувати в хронологічній послідовності відомості про розкол християнської церкви, поширення романського і готичного мистецьких стилів, книгодрукування, раннє Відродження;
 •      показати на карті університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження; межі поширення впливу католицької і православної церков;
 •      обґрунтовано оцінити вплив церкви на культуру й освіту;
 •      визначити причини і наслідки виникнення університетів; поширення ідей гуманізму і культури Раннього Відродження;

розпізнати будівлі (храми) романського і готичного стилів. 

 

 §17

с.194-199

 

 

 

24

 

 

 

Тома Аквінський. Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування.

Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  винайдення книгодрукування; позначити на контурній карті та надписати університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження; створити повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі»

 

§18-19

с.200-211

 

 

 

 

25

 

 

 

Практичне заняття.  Повсякденне життя середньовічного студента/учня описати (на основі доступних джерел)

с.217-219

 

 

 

26

 

 

 

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про час поширення романського і готичного мистецьких стилів, раннє Відродження

§18-19

с.211-217

 

 

 

27

 

 

 

Практичне заняття.  «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи» (підготувати ілюстровану уявну екскурсію)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В X – XV СТ.

 

 

 

28

 

 

 

5

 

Чернечі лицарські ордени ( Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда ( Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ. 

Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості проутворення Польського королівства, правління володарів держав Східної та Центральної Європи  

     позначити на контурній карті територію Польського королівства

Знаю:

 • час гуситських війн, монгольської навали на Східну Європу, утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, дату Грюнвальдської битви, падіння Константинополя;
 • території Польщі, Угорщини, Чехії, Московської держави та Новгородської боярської республіки, Золотої Орди, напрямки походів монголів.

Розумію:

 • наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи;
 • роль чернечих лицарських орденів (Тевтонського, Лівонського та ордену Мечоносців) у християнізації Східної Європи;
 • значення Грюнвальдської битви для народів Східної Європи;
 • поняття «гусити», «гуситські війни», «боярська республіка».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, падіння Візантійської і становлення Османської імперії, гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;
 • показати на карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів;
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів держав Східної Європи;
 • обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

  §20-21

с.224-233

 

 

29

 

 

 

Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Угорського, Чеського королівств, гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи; позначити на контурній карті території Угорського, Чеського королівств, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн.

§20-21

с.234-241

 

 

30

 

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV – на початку XVІ ст.

 Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Новгородської боярської республіки, Великого Московського князівства, Грюнвальдську битву, правління володарів держав Східної та Центральної Європи; позначити на контурній карті території Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви.

§22-23 с.242-259

 

 

31

 

 

 

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Османської імперії, падіння Константинополя; позначити на контурній карті території Османської імперії, напрямки завойовницьких походів турків-османів.

§26 с.287-294

 

 

 

32

 

 

 

 Практичне заняття.  Прояви візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій в пам’ятках культури народів Центрально-Східної Європи.

 

 

 

33

 

 

 

1

 

  Узагальнення. Тематичне оцінювання.

За темами № 4-5

с.220-222;

с. 264-266

§17-§19;

§22-23; 26§

Т№ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)

 

 

 

 

34

 

 

 

2

 

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури. Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія.

Знаю:

 •      території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію:

 •      значення культурних досягнень середньовічних Китаю та Індії для формування європейського культурного простору;
 •      поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію:

 •      показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії;розповісти про пам’ятки культури Індії, Китаю та Японії епохи Середньовіччя.

§24 - §25

 

с. 268-286

 

 

35

 

 

 

Практичне заняття.  Уявна екскурсія до середньовічних пам’яток культури Китаю та Індії;

підготувати індивідуальний або колективний проект (вікторину, квест та ін.) про культурні досягнення середньовічного Сходу, які мали вплив на формування європейського культурного простору.

 

§24 - §25

 

 

 

doc
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
3795
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку