Лекція "ГЕНДЕРНА СОЦІОЛОГІЯ"

Про матеріал
Лекція з розробкою завдання для дистанційного навчання студентів коленджу з Соціології.
Перегляд файлу

ГЕНДЕРНА СОЦІОЛОГІЯ

План.

 1.                   Гендерна соціологія. Стать і гендер.
 2.                   Ідентифікація гендерної ролі та гендерне очікування.
 3.                   Гендер та поведінка. Формування гендерної ідентичності.
 4.                   Гендерна  диференціація та гендерна нерівність.

 

 

Гендерна соціологія. Стать і гендер

 

Гендерні дослідження розпочались у західноєвропейських країнах, США та Канаді з середини 70-х років XX ст.

Гендерна соціологія – галузь соціології, що вивчає закономірності диференціації чоловічих і жіночих ролей, статеві відмінності на всіх рівнях та їх вплив на людське існування, співіснування, на особливості соціальної організації, специфіку чоловічої та жіночої соціальних спільнот.

До категоріального апарату гендерної соціології, крім згадуваного поняття «гендер», належать: «стать», «фемінність», «маскулінність», «андрогінність», «сексизм», «біархат», «патріархат», «матріархат».

Поняття «гендер» (gender) означає соціальне очікування від представників кожної статі. Але, на відміну від поняття «стать», воно стосується не біологічних особливостей, за якими різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис. Тобто якщо зі статтю пов’язані лише фізичні відмінності будови тіла, то з гендером - психологічні, соціальні, культурні відмінності між чоловіками та жінками. Відповідно поняття «стать» охоплює комплекс репродуктивних, поведінкових, тілесних, соціальних характеристик, які визначають індивіда як чоловіка чи жінку. У світовій соціології біологічну стать визначають терміном «sex», а соціальну – «гендер». Поняття стать і гендер розрізняються по змісту. Стать (sех) відноситься безпосередньо до внутрішніх і зовнішніх статевих органів. Суспільного або культурного поняття "стать" не існує. Гендер, в свою чергу, це особисте, суспільне або культурне визначення індивіду як чоловіка або жінки.

Стать - це чисто фізіологічне визначення того, чи є індивід чоловіком або жінкою. Біологічна стать - це морфофункціональна характеристика організму, що включає його специфічні репродуктивні особливості та властивості, за якими можна відрізнити самців від самок. Біологічна стать заснована на генах, що визначають статеве диференціювання організму, гонадах (статевих залозах), статевих гормонах, внутрішніх і зовнішніх геніталіях. До біологічних характеристик відносять також статевий диморфізм структур тіла, зокрема, нейроанатомії мозку.

Не пов’язані з біологічною статтю поняття «маскулінність» (лат. masculinus – чоловічий;  тут – мужність, сила) та «фемінність» (лат. femina – жінка, самка; тут – жіночність). Вони позначають відмінні психологічні характеристики, історично сформовані особливостями культури певного суспільства. Маскулінність асоціюється з активністю, незалежність, самовпевненістю, а фемінність – із залежністю, не сміливістю, сентиментальністю. Вищий рівень споріднення рис маскулінності та фемінності, досягнутий однією особою, свідчить про її андрогінність (грец. androgynos  двостатевий). Маскулінність, фемінність та андрогінність є передумовами певної соціальної поведінки. Андрогінна особа має більший вибір варіантів модулювання поведінки, є гнучкішою щодо соціального пристосування. Медицина довела, що така поведінка особистості не залежить від її біологічної статі.

  Таким чином, ознаками індивідів чоловічої і жіночої статі є первинні і вторинні статеві ознаки.

• Особисте сприймання та самоідентифікація (самоототожнювання) не відіграють ролі у визначенні статі.

  Єдиний виняток у визначенні чоловічої або жіночої статі виявляється у  людей,  які  мають  назву  гермафродити,  тобто  у  індивідів з відносно рідким типом вродженого дефекту, який залишає в них статеві органи як чоловіка, так і жінки.

1. Гермафродит може мати (одночасно) будь-яке поєднання чоловічих і жіночих статевих органів.

2. Класифікація статі гермафродитів робиться  на підставі статевих хромосом: якщо хромосомний набір (формула) складає XX, його стать вважають жіночою; якщо - XY, тоді його стать визначають як чоловічу.

На відміну від статі, критерієм якої є статеві органи та генетичний набір соматичних клітин, гендер визначається рядом характеристик, які люди додають до самих себе та які інші застосовують до них.

Гендер - це соціокультурний конструкт, що позначає соціальні аспекти взаємин між статями, психологічні та поведінкові характеристики, які пов'язані з маскулінністю і фемінінністю і відрізняють чоловіків від жінок. Ш. Берн і деякі інші дослідники застосовують поняття «гендер» в більш вузькому сенсі, позначаючи ним «соціальну стать». При цьому вважається, що гендер - це соціально детерміновані ролі, ідентичності і сфери діяльності чоловіків і жінок, які залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства. Вони означають нормативні приписи і очікування, які відповідна культура пред'являє до «правильної» чоловічої або жіночої поведінки і які служать критерієм оцінки маскулінності чи фемінінності дитини і дорослого.

  У більшості людей стать і гендер співпадають: у них статеві органи певної (однієї) статі, вони вважають себе представниками цієї статі, та навколишні вважають їх та ставляться до них, як до представників цієї статі.

  Людей,   чия   стать   і   гендер   не   співпадають   (вони   володіють статевими органами однієї статі, але вважають, що належать до протилежної статі), відносять до транссексуалів.

1.  Така людина почуває себе як жінка, яку загнано в тіло чоловіка, або як чоловік, якого загнано в жіноче тіло.

2.  Транссексуали - це не те ж саме, що гомосексуалісти (індивіди, чиї романтичні та сексуальні інтереси спрямовані на представників їхнього власного гендеру), або трансвестіти (індивіди, які сексуально збуджуються, коли носять одяг протилежного гендеру).

Відмінності в будові і функціонуванні мозку, які закладаються до народження, зумовлені гормональним розвитком зародка до п’ятого місяця вагітності матері, і, хоча і приховані від зору оточуючих, можуть чинити більший вплив на наше життя, ніж статеві відмінності в будові тіла. Наприклад, саме гормони до народження людини визначають функціонування гіпоталамуса. Найважливішою ж функцією гіпоталамуса є перетворення неусвідомлених фізіологічних потреб в виражені психологічних мотивацій типу голоду, спраги або статевого потягу. Кожна з базових мотивацій регулюється конкретними ділянками гіпоталамуса, які називають ядрами. Встановлено, що загальний сексуальний потяг у чоловіків і жінок запускається внаслідок активації різних ядер гіпоталамуса. Гормональний дисбаланс до народження може «переплутати» ці ядра.

  В інших випадках люди можуть мати статеві органи однієї статі та відносити себе до неї, але коли вони спілкуються з іншими людьми, ті   характеризують   їх   і   ставляться   до   них   так,   якби   вони відносилися до протилежної статі.

1.   В такому  випадку  гендер людини  важко  віднести  до якоїсь категорії, бо особиста та соціальна складові не узгоджуються.

2. Як правило, це не представляє проблеми: для переважної більшості людей те, як вони самі ідентифікують (ототожнюють) себе, співпадає з тим, як їх ідентифікують інші.

Соціологи не вивчають те, що називають статевими відмінностями, предмет вивчення соціологів - гендерні відмінності.

   Стать відноситься до таких дисциплін, як біологія або анатомія.

   Гендер підпадає в сферу вивчення соціології та психології.

Більшість культур мають різноманітні норми у відношенні чоловічої та жіночої поведінки. За допомогою механізму соціалізації культура навчає індивідів поведінці, що є прийнятним (або неприйнятим) у рамках цієї культури саме на підставі гендеру.

 

 

Ідентифікація гендерної ролі та гендерне очікування

 

З самого початку життя люди постійно зустрічаються із судженнями про те, що личить і що не личить робити чоловікам і жінкам. Це допомагає їм формувати стійке розуміння того, що вважається належною і неналежною поведінкою для чоловіків і жінок в їх культурі.

Ідентифікація гендерної ролі є особистою системою переконань, установок,   що  регулюють  та  формують   критерії,   смаки  та дії індивіда. Цей термін вказує на особисті переконання індивіда: що він повинен або не повинен робити певним чином, саме на підставі того, є він чоловіком або жінкою.

Зворотній бік цього процесу - очікування по відношенню до гендерної ролі, коли суспільство вказує індивіду, що він повинен та чого не повинен робити, саме тому, що він є чоловіком або жінкою. Коли дитина з'являється на світ, відразу визначають, якої вона статі. З цього моменту до дитини починають ставитися як до хлопчика чи дівчинки. Ставлення до дітей різної статі - різне. Спостереження в різних культурах показують, що хлопчиків частіше беруть на руки, але ставляться до них менш обережно, ніж до дівчаток. Навпаки, матері частіше говорять з дівчатками і роблять це більш ніжним голосом.

Процес зміцнення гендерної ідентичності пов’язаний з нагородами та покараннями. Батьки заохочують поведінку, яка відповідає статі дитини, та негативно ставляться до протилежних дій. Причому хлопців частіше і сварять, і хвалять. Батьки більш занепокоєні, коли сини проявляють риси фемінності, ніж коли доньки демонструють ознаки маскулінності. Засуджуючи несамостійність хлопців, вони спокійно ставляться до незалежності дівчат від інших.

У процесі самосоціалізації діти на основі вербальної та невербальної взаємодії готують себе до життя в суспільстві, поступово усвідомлюючи, що певна поведінка викликає пошану або осуд оточення. Це означає, що дитина спочатку осмислює свою стать, потім намагається поводитися адекватно своїм уявленням про норми поведінки особи її статі.

Багато чому, подібно ідентифікації гендерної ролі, очікування від гендерної   ролі   представляє   собою   систему   суспільних   або культурних уявлень і установок, які формують і регулюють всі зразки поведінки представників даної культури, тоді як ідентифікація гендерної ролі діє на індивідуальному рівні.

Гендерна ідентичність формується різними способами: 

 • внаслідок позасвідомого наслідування дитиною поведінки людей своєї статі;
 • намагань поводитися відповідно;
 • спілкування з друзями (дітьми) своєї та протилежної статі;
 • під впливом навчання і заохочення певної поведінки дитини дорослими.

До 20 років завершується первинна гендерна соціалізація, одним з головних агентів якої є родина.

Невідповідність суспільним нормам, що висуваються до гендерних ролей створює численні суперечності, які призводять до конфліктів.

Гендерно-рольовий конфлікт - це суперечність між традиційними уявленнями про гендерну роль і реальними потребами людини, реальними рольовими проявами особистості.

Значно впливають на тендерну соціалізацію тендерні стереотипи.

Гендерні стереотипи - механізми, що забезпечують закріп­лення, трансляцію та засвоєння (в процесі соціалізації) гендерних ролей від покоління до покоління без врахування об’єктивних соціальних змін, які впливають на процес формування особистості та її гендерно-рольову активність.

У суспільній свідомості вони функціонують як стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру відповідно до понять “чоловіче” та “жіноче”. 

Типово чоловічий образ - це сукупність рис, пов’язана із соціально необмеженою поведінкою, компетентністю, раціональними здібностями, активністю і результативністю. 

Типово жіночий образ - характеризує соціальні й комунікативні навички, теплоту, емоційну підтримку.

Стереотипи створюються суспільством штучно, формуючись протягом багатьох років, важко піддаються коригуванню або ліквідації, обмежують свободу, можливості людини, прийняття рішень у різних сферах життєдіяльності. Тим більше, що, як відомо, не існує чисто “чоловічої-” або чисто “жіночої"’ особистості, будь-яка особистість втілює у собі риси як фемінності, так і маскулінності.

 

 

Гендер та поведінка. Формування гендерної ідентичності

 

Як  правило,  в людині   поєднуються маскулінні та фемінні риси: ключове питання складається в тому, яка з них переважає в людині в даному соціальному контексті, та які риси здогадно повинні переважати. Ці уявлення визначають те, як до людини будуть відноситись на підставі її гендерної поведінки

Відповідна гендеру поведінка - це все, що вважається прийнятним у діях чоловіків і жінок саме тому, що вони чоловіки та жінки (в певному культурному контексті). Це види діяльності, до якої нас залучено, відповідно гендерним рольовим очікуванням щодо наших гендерних ролей. І навпаки, невідповідна гендерна поведінка - це дії, які вважаються неприйнятними в силу того, що хтось є чоловіком або жінкою. Це зразки поведінки, що суперечать гендерним рольовим очікуванням певної культури, і розглядаються як неправильні або невідповідні для чоловіка і жінки.

Соціологічні гендерні дослідження настійливо демонструють нам те, що норми, які регулюють гендерні рольові очікування, є одними з найвпливовіших регуляторів нашого життя.

Більшість людей воліє поводити себе відповідно до своєї гендерної ролі,  навіть якщо це може привести до деяких ускладнень або недоречно в конкретній ситуації.

Люди, в своїй більшості, не збираються поводити себе невідповідно власному гендеру, навіть якщо це може бути прийнятне або доречно ситуації.

Приклади відповідної гендерної поведінки. Припустимо, що жінці сподобався чоловік і вона запрошує його на побачення.

  Як типовий чоловік ХХІ століття, він в захопленні від її запрошення, та приймає його.

• Вони вечеряють у ресторані, де приємно проводять час, і настає час розплатитися.

  Як він  це робить завжди,  чоловік бере рахунок,  але оскільки жінка запросила  його,   вона  каже:   «Ні,   розплачуюсь  я.  Адже  я  тебе запросила».

  Чоловіка лякає така перспектива, це означає для нього, що він їсть за рахунок жінки, тому він відповідає: «Ні, сплачую я».

  Це діється кілька разів, і кожен з них вважає себе зобов'язаним оплатити рахунок.

Суть проблеми: чоловік намагається вести себе відповідно до притаманної його гендеру поведінки (чоловіки платять за частування на побаченні), що не відповідає даній конкретній ситуації (очікується, що платить той, хто запрошує на побачення, якщо це не обумовлено заздалегідь).

Приклад невідповідної гендерної поведінки. Уявіть собі положення, в якому знаходиться 35-річний чоловік, дуже прив'язаний до обох батьків.

  Раптово помирає мати, і він дуже вражений цією втратою.

  Увесь час приготувань до похорону він зберігає самовладання, не зронивши ані єдиної сльози, хоча йому дуже хочеться заплакати.

  Цілком певно,  що люди визнають доречним, якщо він сльозами висловить своє горе, навряд чи вони будуть вважати його менш мужнім, оскільки він плакав на похоронах своєї матері.

  Але не даючи волю своїм емоціям, чоловік відмовляється поводити себе невідповідно гендерній ролі, навіть якщо це прийнятно в даній ситуації.

Формування гендерної ідентичності - це процес, через   який   ми   усвідомлюємо   себе   як   маскулінних   або фемінінних істот. Основа гендерної ідентичності - це постійне,   стійке  визначення  самих   себе  як  маскулінної (чоловічої) істоти, або фемінінної (жіночої) істоти.

Формування гендерної ідентичності. Це процес, шляхом якого ми починаємо розвивати ідеї про те, хто ми є, що нам треба та що не треба робити, оскільки ми відносимося до чоловічого або жіночого гендеру.

Основа гендерної ідентичності, коли вона вже сформована, зберігається до кінця життя; це постійний «ярлик», який ми присвоюємо собі; він зазначає, що «Я - чоловік!» або «Я - жінка!».

• Майже у всіх людей ядро гендерної ідентичності визначається у віці між 3 та 5 роками.

• До трирічного віку більшість з нас вже знає, що він хлопчик або дівчинка, а також має чіткі уявлення про те, що чоловіки та жінки - у тому числі і ми самі - повинні робити отак, та не повинні отак.

 Ця самосвідомість,  і поняття з притаманною чоловікам і жінкам поведінкою, зберігаються у нас на все життя.

Оскільки наше суспільство придає настільки важливе значення діям, відповідним гендеру, наша гендерна ідентифікація підкріплюється протягом всього життя.

Отже:

Наша культура вважає слідування гендерним рольовим очікуванням настільки важливим, що навчання нас належній гендерній поведінці починається майже з народження.

• Для    більшості    людей    цей    процес    починається    з    моменту народження, даючи таким чином можливість облаштовуватись у суспільстві з малих років.

• Почавши   навчатися  основам   відповідності   рольовим   гендерним очікуванням, нам потрібно не набагато більше знань, які стосуються гендеру.

• Все, що треба ще знати - це те, як легше пристосовуватися до розмаїтості    соціальних    обставин,    у    яких  ми опинимося  в майбутньому.

• Але коли наша гендерна ідентичність вже сформована,  вона залишається майже незмінною, хоча і уточнюється протягом всього життя.

 

 

Гендерна  диференціація та гендерна нерівність

 

Різниця  між чоловіками  та  жінками, зумовлена культурними особливостями називається гендерною диференціацією.

Така диференціація майже повністю довільна, і   в різних культурах вона приймає різні форми.

Приклади:

 • У більшості пологових будинків і нині ще новонароджених хлопчиків завертають у блакитні ковдри, а дівчинок - у рожеві. Як тільки вони народжуються, браслет з написом «Хлопчик [прізвище]» або «Дівчинка [прізвище]» надягається   на їх зап'ястя.
 • Привласнення дітям імен також пов'язано з гендером. Існують і гендерно-нейтральні імена, але все ж таки пишуться вони по-різному. У ранньому дитинстві ця іменна диференціація буде використовуватися самими дітьми для віднесення людей по категоріях - саме так діти навчаються асоціювати себе чоловіками або жінками.
 • Дитячі кімнати хлопчиків часто прикрашені в яскравому кольорі, а дівчаток - у пастельні тони.
 • «Рожевий  колір для  дівчат  і  матусиних  синків»  -  такі  подання багатьох дорослих чоловіків можна приписати гендерним впливам у ранні роки.
 • Немовлята-хлопчики отримують більше фізичного контакту, тоді як з дівчатками дорослі розмовляють більше, ніж з хлопчиками
 • На  плач  дівчаток відзиваються  значно  швидше,   аніж  на  плач хлопчиків.

Існує припущення, що ці та інші аналогічні відмінності згодом ведуть до того, що чоловіки стануть більш незалежними та сильними до фізичного самовираження, а жінки - більш емоційними та схильні до словесного самовираження.

Період дитинства - це важливий етап гендерного розвитку, бо в цей час викристалізовується наша гендерна ідентифікація (після усвідомлення початкових понять про чоловічий та жіночий образи поведінки). Багато чинників формують гендерну ідентичність: спостереження за поведінкою дорослих, іграшки, книги та підручники, вчителя, телебачення та ігри.

Спостереження   за   поведінкою   дорослих.    Молодь   схильна копіювати дії тих, кого сприймає як рольових взірців для наслідування. Діти в першу чергу імітують дії безпосередніх авторитетів - батьків, дідусів та бабусь, дядьків та тіток, вчителів. Оскільки ці авторитетні люди дорослі та живуть у культурі, яка робить чітке розмежування між гідною та негідною поведінкою для чоловіків   і   жінок,    вони   звичайно   демонструють   стереотипну гендерну поведінку. Згодом діти починають засвоювати багато стереотипних гендерних дій, які дістають з поведінки дорослих.

Іграшки. Навіть сьогодні у багатьох дорослих зустрічаються стереотипні уявлення про те, якими повинні бути іграшки для хлопчиків і якими - для дівчаток.

Іграшки для хлопчиків, як правило, спрямовані на дію (солдатики, що    персоніфікують    героїв    мультфільмів    і    серіалів;    моделі автомобілів), вони розширюють та зміцнюють гендерну ідентичність в дитячий період, і хлопчики з самого початку соціалізуються більш діяльними та незалежними, ніж дівчинки.

Іграшки для дівчаток більше пов'язані  з домашніми справами (дитячі     колясочки,     ляльки     Барбі),     поряд     з     численними домогосподарськими виробами.

• Навіть   забарвлення   упаковки   забавок,   як   правило,   гендерно стереотипне:   ляльки   Барбі   продаються   в   рожевих   коробках, більшість   ляльок   -   у   пастельних   кольорах,   що,   як   правило, асоціюється з юними леді;  упаковки забавок для  хлопчиків,  як правило, мають темне або яскраве забарвлення.

Дитячі книги та підручники. Контент-аналіз (аналіз змісту) видань для дітей виявляє різницю в тому, як зображуються в них чоловіки та жінки.

 • Чоловічі персонажі (дійові особи) кількісно переважають жіночі в цих книгах, інколи у відношенні 11:1.
 • Чоловічі персонажі виконують безліч ролей і залучені до великого числа різноманітних видів діяльності; у той же час жіночі персонажі майже завжди зображені матерями, домогосподарками, вчителями, няньками або секретарками.

Дітям прищеплюють, що:

1. Чоловіки більш значні, аніж жінки.

2. Чоловіки, як правило, ведуть більш цікаве і різноманітне життя, аніж   жінки.

3. Жінки в більшій мірі обмежені в тому, що можуть або повинні робити (бути матір'ю або домогосподаркою, наприклад).

Як і дитячі книги, телепрограми теж буяють чоловічими персонажами. Передачі для дітей знаходяться в ряду тих телепрограм, що найбільш непропорційно зображають чоловічі та жіночі персонажі. Як і дитяча література, телебачення представляє чоловіків у більш різноманітних ситуаціях, які виконують більше різноманітних ролей і займають більш високий статус, аніж жінки.

• Враховуючи, що в середньому дитина дивиться телевізор  близько 3-х    годин    на день, ця  гендерно-стереотипна інформація сприймається дітьми багаторазово протягом дитинства, що значно підвищує можливості телебачення в процесі соціалізації.

Гра.

 • Для хлопчиків вважається більш прийнятним забруднитися, ніж для дівчаток.
 • Батьки ставляться більш терпляче до того, що сини отримують незначні травми під час гри (подряпані лікті або коліна, синці від падінь тощо), ніж доньки (в тій самій грі).
 • Хлопці частіше знаходять розуміння, коли шумлять, скандалять беруть участь в фізично активних іграх ніж дівчатка.
 • Деякі ігри вважаються такими, що більш личать хлопчикам, інші - дівчаткам    (наприклад,    гратися   у   "доньки-матері"    вважається прийнятним для останніх).

Вибіркове ставлення дорослих до хлопчиків і дівчаток має певний вплив на формування стереотипів поведінки малюків, та вирішальну роль в гендерній диференціації відіграють, мабуть, взаємини з однолітками. У віці приблизно 3-4 років діти починають проявляти виражені переваги осіб своєї статі, формують ігрові колективи за статевою ознакою. Виразність гендерних стереотипів в дитячих колективах часто носить підкреслений характер, і діти виконують їх більш жорстко, ніж стереотипи, які насаджуються дорослими. Діти набагато більш нетерпимі до однолітків, несхожим на інших, ніж дорослі. Кожна дитина, що порушує очікувані гендерні стереотипи, буде в кращому випадку негайно висміяна, а то і виявиться поза колективом.

В дорослому світі все продовжується. Всі наступні розрізнення мають одну спільну особливість: вони зміцнюють розуміння підлітками того, що юнаки та дівчата відмінні один від одного, та що чоловіки та жінки мають різне значення в нашій культурі.

Наприклад, хоча за останні 30 років стан речей значно змінився, дослідження показують,    що   люди    й   зараз   продовжують   вважати   більш притаманним для юнака запрошувати дівчину на побачення, аніж для дівчини - юнака. Дослідження  переконують в тому,  що юнак з великою часткою ймовірності   відмовиться   від   запрошення   дівчини.    Видно    це відбувається тому, що запрошення дівчини уражає чоловічу гідність.

Так, поведінка, пов'язана з побаченням, служить ще одним засобом для розрізнення в гендерних ролях.

Заняття спортом. Це також сфера, яка набула змін в останні роки. Зараз спостерігається більша рівність між юнаками та дівчатами, аніж у минулому. Проте багато істотних розрізнень зберігається:

   Дослідження по соціології спорту вказують, що чоловічі спортивні змагання привертають увагу більшої кількості глядачів.

   Зберігається тенденція  пропонувати більшу  розмаїтість у  видах спорту для юнаків, позбавляючи багатьох дівчат можливості вибору спортивних занять.

  Навіть   сьогодні    в   багатьох   школах   зберігається    розділення класів на заняттях фізкультури, а інколи пропонуються різні види спортивних занять юнакам і дівчатам.

Як соціальне утворення, поняття гендерна нерівність використовується для позначення систематичної різниці між життєвими умовами, соціальними очікуваннями та можливостями саме в силу того, що індивід є чоловіком або жінкою. Наше суспільство робить значні розподіли між чоловіком та жінкою; ці розрізнення численні і можуть визначатися кількісно за різними критеріями.

Різні життєві умови.

   У чоловіків, у середньому вони простіше, аніж у жінок; існує безліч визначених сфер життя, де чоловіки виявляються в переважному становищі.

   Систематичний характер цих розрізнень є причиною того, що наше суспільство в чималій мірі наповнено гендерною нерівністю.

Приклади:

Освіта: хоча дані на 2016 рік показують, що серед американських студентів відсоток жінок вищий, ніж відсоток чоловіків (54,4 % проти 45,6 %), саме жінки складають велику частину тих, хто навчається по скороченій програмі (part time) (48,2 % проти 41,2 %), тобто отримує лише базову вищу освіту. Остання       розбіжність      частково      зумовлена      економічними розрізненнями, що полегшують чоловікам можливість навчатися в коледжах і університетах повний час, знайти підробіток на час навчання. Ця  різниця,   можливо також,  хоча б частково,  зобов'язана тим рольовим   гендерним  нормам  у  нашій  культурі,  які  приписують жінкам   бути   студентками   тільки   в   другу   чергу,   а   матерями, дружинами та домогосподарками - в першу.

Зайнятість та прибутки: навіть сьогодні жінки частіше залишаються без роботи. А перебуваючи зайнятими, жінки заробляють набагато менш чоловіка. Нещодавні статистичні дані свідчать про те, що жінки приблизно в два рази частіше залишаються безробітними. На   сьогоднішній   день,   зарплатня   працюючої  жінки   складає   в середньому дві третині від чоловічої.

Фахова зайнятість. Навіть на сьогодні існують глибокі відмінності у фаховій зайнятості між чоловіками та жінками в нашому суспільстві.

Сфери зайнятості, де переважають жінки, як правило, характеризуються низьким рівнем соціальної захищеності, зарплати, пільг і привілеїв, а також відсутністю престижу та можливостей службового зростання.

Ще одним важливим питанням зі сфери наукового аналізу гендерної соціології є насильство щодо жінок. У повсякденному житті поширені такі форми насильства проти жінок, як домашнє, сексуальні домагання на робочому місці, зґвалтування, примушення до заняття проституцією, торгівля жінками. Але насильства зазнають не тільки жінки, а й чоловіки.

Кризові періоди життя суспільства супроводжуються зростанням насильства. У сучасному українському суспільстві ця тенденція домінує як на сімейному, так і на суспільному рівнях. Вона становить значну загрозу не тільки для життя та здоров’я жінок, а й для розвитку суспільства та формування сімейних цінностей. Саме тому це питання не може розглядатися відокремлено від питань влади та прийняття рішень у сім’ї. Суттєва відмінність у доходах, стартових можливостях жінок і чоловіків, гендерна нерівність у сфері економіки та побуту є передумовами насильства взагалі й між статями зокрема.

Залежно від місця здійснення визначають такі рівні насильства:

 • Фізичне, сексуальне, психологічне насильство в сім’ї: нанесення побоїв, сексуальний примус щодо дівчат, зґвалтування жінки чоловіком, експлуатація (примус до непосильної праці), постійні образи та знущання.
 • Фізичне, сексуальне, психологічне насильство в суспільстві: (ґвалтування, сексуальні домагання й залякування на роботі, в навчальних закладах та інших місцях, торгівля жінками, примушення до заняття проституцією.

За іншою класифікацією виділяють такі форми насильства: 

 • сексуальне;
 • домашнє, або родинне;
 • емоційне насильство (образи, лайка, докори, зневажливе ставлення, невиправдані ревнощі, погрози, ігнорування, маніпуляція, звинувачення, формування почуття про­вини);
 • насильство на роботі;
 • фізичне насильство (побиття жінок, ляпаси, викручування рук, штовхання тощо); 
 • економічне насильство (заборона на працю поза оселею, відмова в грошах або надання недостатньої кількості грошей, відбирання грошей або приховування доходів); 
 • вербальне насильство (окрики, брутальність, брудна лайка, нецензурні вирази); 
 • використання дітей проти матері (залякування тим, що вона більше не побачить своїх дітей, заяви, що вона погана мати і буде відчувати себе (пінною щодо “кинутих” дітей, використання дітей для передачі погроз);
 • лінгвістичний сексизм (дискримінація з використанням мовних зворотів); 
 • обмеження свободи поведінки (ізоляція від навколишнього середовища, перешкоджання у спілкуванні з друзями та родичами, заборона запрошувати додому своїх знайомих).

Отже, застосування гендерного підходу під новим кутом зору розкриває більшість традиційних для соціології проблем.

 

ТЕМИ ДЛЯ ЕСЕ:

 

 1. Як співвідноситься в людині стать і гендер?
 2. В чому полягає проблема гендерних стереотипів?
 3. Чому в суспільстві особливо загострилась тема гендерної ідентичності?
 4. Явище фемінізму: сутність, значення, актуальність.
 5. В чому суспільна небезпека домашнього насильства?

 

Додаток.    

 

Т. Устименко

 

… Есть вещи, которые в любом искусственно-морализованном обществе считаются крайне неприличными, особенно если о них говорят женщины. О нет, речь идет не о супружеской неверности, не о вытравливании нежеланной беременности и не о полученных от супруга синяках. Все это совершенно нормально с точки зрения широкой публики. Дамам не прощают совсем иное.

   По меркам общества, жена ни в коем случае не должна становиться успешнее мужа. На самом деле подобное встречается отнюдь не редко, но вот поди же ты - афишировать такую "неправильную" ситуацию в семье не соглашаются ни только мужчины, но и сами женщины. Дамы щадят самолюбие своих супругов, сознательно принижая собственные достижения. Они будто извиняются за ум и красоту, за трудолюбие и деловую хватку. То есть за все то, чем обычный человек вообще-то должен гордиться. "Вы не подумайте чего неприличного, - словно бы пытаются сказать женщины. - Я, как и положено любой бабе, - дура дурой. Просто сейчас у меня временные трудности - я неожиданно выбилась из образа. Простите, люди добрые. Ну не повезло мне - добилась я в жизни больше чем нормальный, среднестатистический мужчина. Но вы не волнуйтесь, скоро я снова стану серенькой мышкой-неудачницей и смирно уйду в тень своего господина".

   Нормальная женщина должна быть хуже мужчины - вот установка нашего общества. Поэтому, если она вдруг становится в чем-то лучше его, она просто обязана прилюдно каяться, ныкаться по всем углам и просить прощения у всех богов сразу. И, конечно же, ни словом ни взглядом, никогда не напоминать любимому о реальном положении дел. Угождать, подстраиваться, тешить мужское самолюбие и уничижать себя - это всегда пожалуйста. А вот публично признавать себя более успешной - стыд и позор.

   А еще женщине неприлично выглядеть сексуальной. От нее требуется стройность ног и упругость кожи, пухлость губ и пышность волос. Ее всячески подбивают на флирт, домогаются, уговаривают вступать в близость с кем угодно и когда угодно. Но при этом ее за это же и осуждают. Парадокс!

   А злость и умение постоять за себя? Увы, в наличии этих качеств женщинам отказывают тоже. Им даже не прощают открытого проявления эмоций, выражающегося в отстаивании своих позиций, как-то: аргументированный спор с мужчиной - если последний остается в проигрыше, демонстрация силы воли, логики и умения мыслить объективно. Обиду, зависть, мелкую исподтишковую мстительность и прочие проявления слабости женщине простят, но если она решительно стукнет кулаком по столу или еще как-то, с поднятым забралом, проявит агрессию, то все - пиши пропало. Хорошие девочки себя так не ведут. Хорошие девочки не вызывают мужчину на поединок и не валяют его в грязи ни физически ни морально, на потеху всему ристалищу. Хорошие девочки - если их что-то возмутило, должны забиться в уголок и там тихонько поплакать, в ожидании своего защитника на белом коне. Но, при том - проявлять гнев открыто, бороться за свои права, как это делают мужчины - стыдно!

   И уж что в женщинах совершенно не допустимо - так это скинуть на кого-то свои материнские обязанности и идти спасать мир. Нельзя доверять хотя бы часть родительских обязанностей мужчине - это не правильно. Нельзя быть амбициозной. Нельзя становиться жесткой, неуступчивой, принципиальной. Нельзя гордиться своими успехами, если они выходят за рамки кухни, набожности, вышивания, выращивания цветов и воспитания детей. Нельзя вслух признавать свои достижения, если у тебя что-то получается на территории традиционно-мужской вотчины. Нельзя знать себе цену, уметь драться, выглядеть любвеобильной и не подчиняться существам - носящим брюки и шляпы. Существам - называемых мужчинами, что приравнивается к слову - человек. Женщине нельзя быть человеком. Стыдно!

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

 1. Кон И.С. Социология личности.— М., 1967.                       
 2. Краткий словарь по социологии.— Москва, 1989.                  
 3. Мертон Р. Социальная структура й аномия // Социологические исследования.—1992.—№3,4.                                           
 4.                   Москаленко В.В. Социализация личности. (Философский аспект).— Киев, 1986.
 5.                   Особа і суспільство:  Підручник   для   10   кл /   Р.А.Арцишевськнй, С.О.Бондарук та ін. – Київ - Ірпінь: ВТФ "Перун", 1997.
 6. Клайн Х.  Основи соціології. – Харків, 1999.

 

 

 

docx
Додано
30 червня 2020
Переглядів
1198
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку