Les premiers pas en Français

Про матеріал

Збірник містить вправи та завдання для учнів, які розпочинають вивчати французьку мову. Він може бути використаний як перший посібник учнів другого та п'ятого класів, які вивчають французьку мову як другу іноземну. Запропоновані граматичні завдання тісно пов'язані з фонетикою та подані в ігровій формі, яка є цікавою для учнів цього віку.

Перегляд файлу

Збірник містить вправи та завдання для учнів, які розпочинають вивчати французьку мову. Він може бути використаний як перший посібник учнів другого та п'ятого класів, які вивчають французьку мову як другу іноземну. Запропоновані граматичні завдання тісно пов'язані з фонетикою та подані в ігровій формі, яка є цікавою для учнів цього віку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6cb4a24cfdb7490ab1508dcbe617eca2.jpg

 

Комунальна установа

« Млинівський районний методичний кабінет»

Млинівської районної ради Рівненської області

Млинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

 

 

Хвас Н.В.

 

 

 

LES PREMIERS PAS

EN FRANÇAIS

 

 

 

 

 

 

 

Млинів 2014

 

 

Укладач: Ніна Володимирівна  Хвасвчитель англійської та французької  мов  Млинівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Млинівської районної ради Рівненської області

 

LES PREMIERS PAS EN FRANÇAIS : навчальний посібник з французької мови

 

 

Мета даного навчального посібника – розвиток та вдосконалення навичок читання, зняття труднощів у вимові французьких звуків.

Книжка містить ілюстровану абетку, таблицю транскрипційних знаків французьких літер та докладні приклади читання кожної фонеми. Матеріал  поданий  на прикладах коротких віршів, римівок відомих та невідомих французьких поетів, які допоможуть дітям у вивченні мови,розширять їх кругозір та розкриють прекрасний світ французької мови та творчість французького народу.

  Посібник рекомендований учителям загальноосвітніх закладів, які  викладають французьку як другу іноземну мову, вчителям іноземної для роботи в початковій школі, дітям молодшого шкільного віку.

 

 

 

Затверджено на засіданні методичної ради Млинівської  ЗОШ І-ІІІ ст.№1  Млинівської районної ради Рівненської області ( протокол від ________________)

 

Схвалено науково-методичною радою Млинівського РМК ( протокол від_______________)

 

 

 

 

Анотація

Посібник містить повний перелік фонем ,у відповідності до літер абетки та буквосполучень , докладне пояснення їх вимови та читання.

Мета посібника - допомогти учням, що вивчають французьку як другу іноземну мову в опануванні техніки читання на прикладі підібраних слів, коротких римівок та віршів відомих та невідомих французьких митців поетичного слова.

Актуальність даної збірки у її використанні як для навчання читання, так і для вдосконалення вимови , проведення фонетичних зарядок , хвилинок релаксації.

Посібник   схвалено   науково-методичною   радою Млинівської загальноосвітньої школи І-ІП ст..№1.

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

1.Вступ                                                    7

 

2.Pourquoi apprendre à lire                     8

3.Abécédaire                                            9

4.Tableau de phonétique                        15

5.Les règles de la lecture, les exercices

   phonétiques, poésies et comptines      16

 

6.Література                                         86

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

На успішність учнів впливає значна кількість різноманітних факторів. Але одним з найважливіших є вміння свідомо, правильно, виразно та швидко читати.

Без високої культури читання, наголошував В.О.Сухомлинський, немає ні школи, ні справжньої розумової праці. Читання є основою опанування всіх наук, розвитку людського інтелекту.. Тому розвиток техніки читання та розуміння прочитаного - слів, словосполучень, речень - взаємопов’язані і мають здійснюватися одночасно,що є важливим фактором у розвитку мовленнєвих компетенцій на уроках французької мови.

На уроках іноземної мови є гарна можливість використовувати прислів’я, приказки, вірші, римівки, лічилки, пісні, загадки, казки, скоромовки,творцями яких є французький народ.

Мета посібника – долучити  це багатство мови на початковому етапі навчання французької  мови та її вивченні як другої іноземної мови, для відпрацювання звукової сторони мовлення, постановки  вимови  окремих важких голосних і приголосних.

Римування та вірші можуть використовуватися з різною метою: для фонетичної зарядки та опрацював-ння окремих звуків, для опанування французької інто-нації, під час проведення ігор, фізкультхвилинок, при вивченні граматичного матеріалу. Фольклор розши-рює  словниковий запас учнів, полегшує вивчення граматичних явищ, сприяє розвитку фонематичного слуху. Цей жанр народного мистецтва виховує інтерес до вивчення французької мови, поширює знання учнів про культуру, життя мешканців Франції, підвищує емоційний фон уроку.

 

Pourquoi apprendre le français ?

 

.1368723116-source.jpg

 

 

 

Abécédaire

D:\книжка ярмарка\alphabet illustré.JPG

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\b8864473b829c099a0c3546809cf1fe1.jpg

 

A a - Aa 

B b - Bb

C c - Cc

D d - Dd

E e - Ee

F f - Ff

G g - Gg

H h - Hh

I i - Ii

J j – Jj

K k - Kk

L l - Ll

M m - Mm

 

N n - Nn

O o - Oo

P p - Pp 

Q q - Qq

R r - Rr

S s - Ss

T t - Tt

U u - Uu

V v - Vv

W w – Ww

X x – Xx

Y y – Yy

Z z - Zz

 

 

 

Tableau de phonétique

Звук

Приклад

Звук

Приклад

Голосні

Приголосні

[a]

a

[p]

p

[a]

â

[b]

b

[o]

au,eau,ô

[t]

t

[o]

o

[d]

d

[y]

u

[k]

c,qu,k

[e]

é

[g]

g

[ε]

è,ai

[f]

f,ph

[œ]

eu,œu

[v]

v

[ø]

eu

[s]

s,ç

[ə]

e

[z]

s,z

[i]

i

[z]

j,g

[ã]

am,an,en

[∫]

ch

[õ]

on,om

[l]

l

[ε]

in,im

[r]

r

[œ]

un ,um

[m]

m

Напівголосні-напівприголосні

[n]

n

[j]

un pied

[ŋ]

gn

[w]

oui

 

 

[ų]

huit

 

 

 

 

 

Apprenons à lire

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\phonetique_robert.png

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\alphabet.jpg

La reine , la laine,la craie


la Seine   de la peine  l’air ,faire des affaires, le capitaine ,  de l'aide,  l'aile aimer ,  la tour Eiffel, laid,    la chne,   vrai

 

la baleine, le palais         soudain, le peintre

 

 

Un drap ,  la préhistoire,   grave, la cravate, un ordre ,  prudent ,  la grappe , la croûte ,

reprendre   promis   le groupe

le brouhaha , un droit,   le préau,  maigre ,   libre ,  le premier,

la trompe,   brave,  une trousse ,

un arbre,   une écriture,   elle est prête .

 

 

 

 

La chaise

Un chapeau,   le chateau,  

du charabia,   le chameau,   une cheminée , du chocolat,   la machine,   un chou,   une chaussure  chiche!  

un parachute,   chérie,   une mouche,   la biche ;

 

chut!  la chorale 

 

Jolie ,  jeudi ,  jaloux,   jurer ,  ajouter , un jeton , un jumeau,   Jupiter,   un projet,   le dejeuner, un juge,   un javelot,   sage,   une orange,  une image,

la neige ,c'est dangereux,  un pigeon ,  la magie ,le plongeoir , en nageant,   une girafe,   la cage ;

la page       la gare

  Chez ,  assez,  le nez,  regardez , assez , Janvier, le tablier,

 


le cahier ,   manger,  jouer , des souliers,   le saladier ,       passer,   raconter ,   sauter ;

le grenier          le ver de terre

Le pont ,  la ronde,  le ballon,   un caneton,   des poissons ,  marron, le potiron,   le napperon, le camion ,  elle monte ,une pompe ,  rompre,   le compas ,  le combat,  la compote ,  la tombola,  elle tombe,   combien ;

le pompon               une bonne pomme

 

   Le zèbre,   le zébu ,  le lézard,   un zéro,   la zizanie ,  bizarre, treize,  seize,  raser , l'Amazone,   l'ozone,   amuser,  poser,   des roseaux,   des oiseaux,   le désordre,  le président,   un arrosoir ,  une cerise ,  la voisine ;

 le trésor Zorro       une histoire      un nez

 

 

Le  pantalon ,  le banc,   il danse,   un enfant,  blanc ,

les parents ,  un éléphant,

le fantôme ,  des gants,  le temps,  

 un brigand ,  il est méchant, content , le champion , une lampe,  une ampoule,  un tambour,

un empire,   il m'embête ;

le ranch

 il m'entend

un animal

 ils jouent

   La gare,   un gobelet ,  le guidon,   la grippe,   une guêpe ,  un gong, un gâteau ,  la guimauve,   la grappe,   il est guéri,   la galipette ,  le goulot, la Guadeloupe,   la guitare,   une gaffe, une gourde ,  une grimace,   une goutte,   le Togo ;

 

la gomme     la girafe

 

Le phoque,  la barque , 

les quilles, la raquette,

 un coq,  la marque,  il se moque,

 la qualité,la quiche,  le quart,,   quinze   le Danemark, le rock,

  du karaté,   un képi ,  un kilo,  un koala, un tank,  le ketchup,

  le ticket,   le bifteck.

 

Le lapin,  les pépins,le chagrin, le poussin,du raisin,  le coussin, du vin,  la timbale, le timbre,le pin,  un orphelin,   intéressant,   un traversin,

un dauphin,  l'imbécile,   impossible,vingt  important ;

 un dessin       je dessine

La maîtresse,  la pelle,la poubelle,  des tresses,    le verre,   la maquette,

la braguette ,  la ciboulette ,   la  kermesse ,  la pierre.

       Un taxi  à l'exterieur ,  exactement,

  la boxe,   toxique,   expliquer,  exotique,

   l'examen ,l'excursion, l'excuse,

fixer          deux   si x

 

La montagne,   un agneau,   un chignon,  un peigne,  cogner,   peignoir,   un pignon,   un signal,   il est mignon,  la campagne ,  un magnétophone,   un pagne, un compagnon

  la campagne      un gnou

  Des billes, des quilles,  

Une jonquille,  de la paille,

 le travail,  un éventail,

il fouille , ça rouille , 

des nouilles,  le soleil ,  une oreille,   la merveille ;

 la fille      la ville

 

 

     La voiture, le roi ,  l'étoile,

 l'oiseau,la noix, la poire, la foire,

un devoir ;

 

une histoire,         un  coin

 

 

 

D:\книжка ярмарка\0.jpg

 

D:\книжка ярмарка\38a50b451376f277a00d27fbc28447cb.jpg

 

 

D:\книжка ярмарка\affiche.jpg

D:\книжка ярмарка\color.jpg

 


D:\книжка ярмарка\e055c759792f525eee33c2ec86caa54b.jpg 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Copy of colors-trace-french.gif

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\colors-bw3-french.gifC:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-colors-al-scram-co-fre.gif

D:\книжка ярмарка\09.-les-jours-de-la-semaine.jpg

 

 

 

 

 

Les jours et les planètes

 

 

D:\книжка ярмарка\1551689_356539367821816_236262408_n.jpg 

 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/80/93/94/201310/ob_f364bfb609f3cd38e3a4769f36da9e19_mois-saisons-png.png

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\th.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-season-writing-fre.gif

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\971447_612867258724180_219250315_n.jpg

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-spring-rain-cloth-fre-.gif

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-spring-weather-fre-cp.gif

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-spring-garden-fre-cp.gifC:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-spring-chick-fre-cp.gif

Les nombres

D:\книжка ярмарка\chiffres-de-0-c3a0-20.jpg

 

Сomptons en français

1 un

2 deux

3 trois

4 quatre

5 cinq

6 six

7 sept

8 huit

9 neuf

10 dix

11 onze

12 douze

13 treize

14 quatorze

15 quinze

16 seize

17 dix-sept

18 dix-huit

19 dix-neuf

20 vingt

21 vingt-et-un

22 vingt-deux

23 vingt-trois

24 vingt-quatre

25 vingt-cinq

26 vingt-six

27 vingt-sept

28 vingt-huit

29 vingt-neuf

30 trente

31 trente-et-un

32 trente-deux

40 quarante

50 cinquante

60 soixante

70 soixante-dix

71 soixante-et-onze

72 soixante-douze

73 soixante-treize

74 soixante-quatorze

75 soixante-quinze

76 soixante-seize

77 soixante-dix-sept

78 soixante-dix-huit

79 soixante-dix-neuf

80 quatre-vingts

81 quatre-vingt-un

82 quatre-vingt-deux

83 quatre-vingt-trois

84 quatre-vingt-quatre

85 quatre- vingt-cinq

86 quatre-vingt-six

87 quatre-vingt-sept

88 quatre-vingt-huit

89 quatre-vingt-neuf

90 quatre-vingt-dix

91 quatre-vingt-onze

92 quatre-vingt-douze

100 cent

596 cinq cent quatre-vingt-seize

1000 mille

1990 mille neuf cent quatre-vingt-dix

2000 deux mille

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-numbers-al-fre.gif

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-num-al-10-1000-fre.gifL’heure. Quelle heure est-il ?

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\heure.jpg

D:\книжка ярмарка\time-4-7-col-fre.gifD:\книжка ярмарка\7-am-gif.gifD:\книжка ярмарка\time-8-11-col-fre.gifD:\книжка ярмарка\time-12-3-col-fre.gifhttp://image.slidesharecdn.com/timeforwebpractice-100930101537-phpapp02/95/slide-33-728.jpg?cb=1348698971http://image.slidesharecdn.com/timeforwebpractice-100930101537-phpapp02/95/slide-34-728.jpg?cb=1348698971

http://image.slidesharecdn.com/timeforwebpractice-100930101537-phpapp02/95/slide-53-728.jpg?cb=1348698971http://image.slidesharecdn.com/timeforwebpractice-100930101537-phpapp02/95/slide-61-728.jpg?cb=1348698971

http://image.slidesharecdn.com/timeforwebpractice-100930101537-phpapp02/95/slide-62-728.jpg?cb=1348698971

http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/23243.gifhttp://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/23244.gif

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\time-box-french.gif

D:\книжка ярмарка\time-ws-1-match-french.gif

 

D:\книжка ярмарка\time-ws-fre.gif

D:\книжка ярмарка\time-clock-french.gif

 

 

 

D:\книжка ярмарка\th (7).jpg

 

Vocabulaire  thématique en images

Moi et mes amisD:\книжка ярмарка\35a480eb96e03f6104fd9dcacda2ff1e.jpg

D:\книжка ярмарка\547805_232191946923226_1306041842_n.jpg

 

Faire connaissance / se présenter — Фрази для знайомства / представлення

 

Формальне спілкування (на «Ви» )

Неформальне  спілкування (на «ти» )

Відповіді

Як Вас звати?

Comment vous appelez-vous?

Vous vous appelez comment?

Як  тебе  звати?

Comment t’appelles-tu?

Comment tu t’appelles?

Мене звати

Je m’appelle … =

Je suis …

Моє імя

Mon prénom est …

Моє  прізвище

Mon nom est …

Скільки Вам років?

Quel âge avez-vous?

Vous avez quel âge?

Скольки тобі  років?

Quel âge as-tu?

Tu as quel âge?

Меніроків.(числівник)

J’ai … ans.

Хто Ви  по національності?

Quelle est votre nationalité?

Кто ти  по національності?

Quelle est ta nationalité?

Я француз (француженка) / українець( українка).

Je suis français(e) / ukranien(ne).

Де Ви  живете?

Où habitez-vous?

Vous habitez où?

Де ти живеш?

Où habites-tu?

Tu habites où?

Я живу в Млинові, в Україні.

J’habite à Mléniv en Ukraine.

Хто Ви  за  професією?

Quelle est votre profession?

Qu’est-ce que vous faites dans la vie?

Хто ти за  професією?

Quelle est ta profession?

Qu’est-ce que tu fais dans la vie?

Я працюю  вчителем.

Je travaille comme professeur.

Я  учитель.

Je suis professeur.

Я не  працюю, я учень (учениця).

Je ne travaille pas, je suis élève.

Ким Ви  працюєте?

Quel est votre métier?

Quel est votre travail?

Ким ти  працюєш?

Quel est ton métier?

Quel est ton travail?

Я работаю в школі.

Je travaille dans une école.

Ваша  адреса?

Quelle est votre adresse?

Твоя  адреса?

Quelle est ton adresse?

Я живу на проспекте Брест, дом №35, 44309 Париж.

J’habite 35 avenue du Brest 44309 Paris.

Що Ви любите робити у вільний час?

Quels sont vos loisirs?

Що ти  любиш  робити у вільний час?

Quels sont tes loisirs?

Я займаюсь спортом та граю на гітарі.

Je fais du sport et je joue de la guitare.

Що Вам  подобається?

Qu’est-ce que vous aimez dans la vie?

Щоо тобі  подобається?

Qu’est-ce que tu aimes dans la vie?

Я обожнюю море.

J’adore la mer.

Я ненавиджу дощ

Je déteste la pluie.

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\b8864473b829c099a0c3546809cf1fe1.jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\images (22).jpgSALUT! Comment tu t’appelles?- Je m’appelle ….. Mon nom est ….. Il / Elle s’appelle

 • Où habites-tu? - J’habite (à Paris).  Il / Elle habite à ….. ….. en France .../en Angleterre/ ...en Écosse/ ...au Canada.
 • Tu es de quelle nationalité? - Je suis ukrainien(ne)…. Il / Elle est ….. français(e) / anglais(e) /écossais(e)/ canadien(ne).
 • Quel âge as-tu?- J’ai (douze) ans. Il / Elle a (treize) ans.
 •   Tu as un animal à la maison? - J’ai ….. Il a / Elle a …un chien /un chat / un lapin/ une souris/ une tortue qui s’appelle …..

-Que fais-tu? Je regarde la télé / une vidéo /Je joue au volleyball /Je joue au tennis / J’écoute de la musique / Je fais du vélo /Je fais du roller /Je fais mes devoirs /Je joue de la guitare /Je mange au snack / au McDo avec ….. mon / son copain /ma / sa copine …mes / ses copains

-Où vas-tu? -Je vais ….. à la piscine /au collège/ au parc /au terrain de sport / au cinéma /au McDo

-Qu’est-ce que tu aimes faire? -J’aime ….. regarder un match de foot / faire des randonnées / faire des balades à vélo/  aller à la pêche/ lire un bon livre/ nager/  visiter les musées

C’est …..  super/ génial /pas mal / ennuyeux

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\b8864473b829c099a0c3546809cf1fe1.jpg

Le portraît physiqueD:\книжка ярмарка\visage04_fr.jpg

Le  visage
 

 http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22939.jpg

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22941.jpg

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22940.jpg

Le visage est ovale.

Le visage est allongé.

Le visage est rond.

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/17925.gifLes yeux

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22943.jpg

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22944.jpg

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22946.jpg

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22945.jpg

Les yeux sont bleus.

Les yeux sont bruns.

Les yeux sont verts.

Les yeux sont gris. 

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/17925.gifLe nez

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22967.gif

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22968.gif

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22969.gif

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22966.gif

Le nez est court.

Le nez est gros.

Le nez est fin.

Le nez est long.

 

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/17925.gifLa bouche

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22948.gif   

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22947.gif

La bouche est petite.

           La bouche est grande.

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/17925.gifLes cheveux 

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22961.jpg

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22962.jpg

Les cheveux sont courts.

     Les cheveux sont longs.

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\b70e427ce81ae87521961bbf37a6650b.jpg

 

 

 D:\книжка ярмарка\Le corps.jpg

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\105fc0158e33f34b9422f2b8135d915d.jpg

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-my-face-ws-fre.gifD:\книжка ярмарка\corps1_4.jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-my-body-ws-french.gif

D:\книжка ярмарка\311d51c5d13167e78a0df08fc54ed00b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portraît

 C'est ....

 • Il (elle) est ... (grand, -e ; petit, -e).
 •  Son visage est ... (rond, ovale).
 •  Les   cheveux   sont   . . .   (courts,   longs ;   noirs,   bruns, blonds).
 • Il (elle) a un front . . . (bas, haut),
 • Ses yeux sont ... (grands, petits; bleus, noirs, bruns). .
 • Son nez est ... (long, court ; large, mince).
 • Les oreilles sont . . . (grandes, petites).
 • Il (elle) a une bouche . . . (grande, petite).
 • Les lèvres sont . . . (grosses, minces).
 • Son menton est ... (rond, carré).
 • Il (elle) a un cou . . . (long, court).

 

 

Décrire une personne

1. Le genre: c'est un homme / une femme/ un garçon/ une fille/ un enfant l'âge: Il/ elle est jeune/vieux, vieille âgé,âgée

2. L'apparence: Il/ elle est beau, belle- mignon, mignonne- jolie/ laid, laide- moche la taille: Il/ elle est grand, grande/petit, petite/de taille moyenne Il/ elle est gros, grosse/mince maigre

3. Les cheveux: Il/elle a les cheveux / Ses cheveux sont noirs/bruns/blonds/roux/ gris / blancs Il/elle est brun,brune/blond, blonde roux, rousse

4. Les yeux: Il/elle a les yeux/ Ses yeux sont grands/petits noirs/marron/gris/verts/bleus

5. Les traits particuliers: Il/elle a la barbe, une moustache, un grain de beauté, des taches de rousseur.

6. Le caractère: Il/ elle est sympathique, antipathique/ heureux, heureuse/ méchant, méchante...

7. Les vêtements: Il/elle porte un pantalon noir, une jupe jaune, un tee-shirt bleu, des lunettes....

 

MON  PORTRAIT PHYSIQUE

http://2.bp.blogspot.com/_vPVFU6LI31s/R36wk206AlI/AAAAAAAABY4/vydYKD1fYlk/s200/Z2CAMWNCUCCAX72UXACATUU8QLCATY347PCAG9U22JCAUQRUD6CANI9435CA7RQGQHCAZX0F47CA5JMFCJCAYX2JLVCAO31ZJQCARYU01FCAF1AVW7CAV6UZCSCAUC4AHNCATCLO66CALAI3MOCALF3YDF.jpgPhysiquement, je suis petit (petite) / moyen  (moyenne) / grand (grande) et maigre /mince / ni gros(se) ni mince / gros (grosse).
   Je suis blond(e) / brun(e) / ni blond(e) ni brun(e) / roux / oriental(e) / noir(e).
Mes yeux sont (= J'ai les yeux)

 •                   bleus
 •                   verts
 •                   noirs
 •                   marron
 •                   noisette

Mes cheveux sont (= J'ai les cheveux)

 •                   châtains / bruns / blonds / noirs / roux / gris / blancs
 •                   courts / mi-longs / longs
 •                   lisses / bouclés

Je porte des lunettes. / Je ne porte pas de lunettes.
J'ai des tâches de rousseur. / Je n'ai pas de tâches de rousseur.
Je suis handicapé(e). / Je ne suis pas handicapé(e).
Je porte une frange. / Je ne porte pas de frange.

 

 

 Le portrait moral

 

Qualités intellectuelles du personnage (instruit, cultivé, intelligent, sage, lucide, savant...).
Les qualités morales (généreux, charitable, loyal, honnête, franc, aimable, ambitieux...).
Les défauts intellectuels (illettré, analphabète, inculte, idiot, débile...).
Les défauts moraux (impoli, avare, hypocrite, curieux,...).

                      C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Copy of emotions-fre-write.gifC:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Copy of emotions-fre-cu.gif C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\images (20).jpg


“DESCRIPTION D’UNE PERSONNE QUE J’AIME”


Elle s’appelle Nadia/elle est joyeuse /elle a un visage très ravissant /elle mesure 1 m 73 /elle est pâtissière et fait de bons gâteaux/elle aime voyager et faire des promenades /elle parle le français et l’arabe /elle a les yeux verts et des cheveux longs châtain /C’est ma meilleure copine.

D:\книжка ярмарка\images (24).jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\images (25).jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\slide-13-728.jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\slide-9-728.jpg

 

D:\книжка ярмарка\images (21).jpg

 

 

 

D:\книжка ярмарка\la famille.png Ma famillе                                       

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/18164.gif

 

 •   As-tu des frères et des soeurs? -J’ai … un frère / deux frères/ une soeur / deux soeurs .Je n’ai pas de frères et soeurs …Je suis enfant unique .

 


C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\ML028.jpg


 


D:\книжка ярмарка\images (26).jpg


C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\slide-1-728.jpg


 


C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\slide-3-728 (1).jpg


 


C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\slide-4-728.jpg


 


C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\slide-5-728.jpg


 


D:\книжка ярмарка\slide-6-728.jpg


D:\книжка ярмарка\slide-7-728.jpg


 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\загруженное-8.jpg

 

L'habitat et le cadre de vie


D:\книжка ярмарка\house-french.gif

D:\книжка ярмарка\slide-2-728 (1).jpg


http://irgol.ru/wp-content/uploads/2009/12/appart.jpg


http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/17920.jpg


 


 


 


1

La salle de bains-ванна кімната

2

Le garage-гараж


3

La chambre- кімната

4

La cuisine- кухня

5

Le salon - вітальня

6

Le réveil- будильник

7

Le balcon- балкон

8

Le bureau - кабінет

9

La table - стіл

10

Le couloir - коридор

11

L'entrée- передпокій

12

La cave - комора

13

La terrasse- тераса

14

Les toilettes - туалет

15

L' escalier - сходи

16

La salle à manger - столова

17

Le tableau- картина

18

Le grenier - горище

19

Le toit  - дах

20

La cheminée – димар, камін

 

http://ptr2.prod.cf.static-livemocha.com/common2/content/active/fr-fr/c_4/v_100/fr_19_1_v1_w316_h237.jpg    http://ptr1.prod.cf.static-livemocha.com/common2/content/active/fr-fr/c_4/v_100/fr_19_1_v3_w316_h237.jpg

 

un immeuble                                            une maison
                                                                        будинок будівля(багатоквартирний будинок)


Il habite dans un immeuble moderne.-

Він живе в сучасній  будівлі
http://ptr1.prod.cf.static-livemocha.com/common2/content/active/fr-fr/c_4/v_100/fr_19_1_v5_w316_h237.jpg   http://ptr2.prod.cf.static-livemocha.com/common2/content/active/fr-fr/c_4/v_100/fr_19_1_v2_w316_h237.jpg

un deux-pièces                un appartement-  квартира

однокімнатна квартира  

un trois-pièces-  двокімнатна квартира

Il y a combien de pièces? - Скільки кімнат?

une pièce- кімната
 


http://cr.middlebury.edu/public/french/Lexique/habitat/Images/maison_plan-1.jpg


 


Un étage- поверх


Le grenier- горище 

Le premier étage – другий поверх

Le rez- de- chausée – перший поверх

Le sous-sol - підвал


 

 

salle de séjour- вітальня
http://cr.middlebury.edu/public/french/Lexique/habitat/Images/appt_sejour3.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuisine- кухня
appt cuisine 

salle à manger - столова            chambre (à coucher)- спальня

 


appt sallemanger

 

http://ptr1.prod.cf.static-livemocha.com/common2/content/active/fr-fr/c_4/v_100/fr_19_1_v6_w316_h237.jpg

 


 


 


- Salle à manger -

 

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/22558.jpg

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\salbainstoil_ep_voc copy.jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\salle-de-bains-73430.jpg
 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-house-ws-french.gif


 

 

 


 


 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-house-ws-bx-french.gif

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-house-ws-wr-fre.gif

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\copy-house-ws-ma-french.gif

 

 

 

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.gif

L’école . Les études


C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\th (10).jpg

 


L’année scolaire commence,

Les vacances sont finies ,

Nous retournons en classes

De nouveau réunies.

 

Reprenons nos cahiers,

Nos serviettes, et nos livres !

Apprendre--- c’est travailler,

Et travailler--- c’est vivre !

D:\книжка ярмарка\french-classroom.gif

http://ns203417.ovh.net/cgi2/myexam/images/21479.jpghttp://www.languageguide.org/images/school/school-fr.png

http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/4566.gif


C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\school-ws-ma-1-fre.gif


 

 


A L’ECOLE

 

  En quelle classe es-tu? .

  Je suis en cinquième. Et toi?

  Moi, je suis en sixième.

  Quelles matières apprenez-vous?

 Nous apprenons beaucoup de matières intéressantes. Mais moi, j'aime le français et l'éducation physique. Ce sont mes matières préférées. Et en quelle matière es-tu fort?

  Moi, je suis fort en mathématiques. J'ai de bonnes notes pour cette matière. Mais je suis faible en français. J'ai un six. Et toi, quelles notes as-tu en français?

  J'ai un neuf. J'écris et je lis bien en français. Il m'est facile d'apprendre le français.

 

 


 •           Je peux entrer?
 •           On a sonné il y a quelques minutes.
 •           Excusez-moi, s'il vous plaît, d'êt­re en retard. Je ne le ferai plus.
 •           Quoi tu ne feras plus?
 •           Je ne serai plus en retard, jamais.
 •           Bon. Va à ta place.

 

 

 •           Можна зайти?
 •           Дзвоник був кілька хвилин тому.

—Вибачте, будь ласка, за запіз­нення. Я більше не буду.

 Що ти більше не будеш?

—Я більше не буду спізнюватися ніколи.

 Добре. Іди на своє місце.


D:\книжка ярмарка\images (30).jpg


LA RENTRÉE

C'est l'automne. Les mois d'automne sont septembre, octobre,

novembre. En automne, il fait mauvais souvent. Il pleut. Il fait

du vent. Le soleil ne brille pas. Le ciel est gris. Les feuilles des arbres sont brunes, rouges, jaunes. Elles tombent.

Le premier septembre les enfants vont à l'école. C'est la rentrée. Les enfants et leurs parents sont dans la cour de l'école. Il fait beau. Le soleil brille. Le ciel est bleu. Il fait chaud.

Bonjour, école!

Les élèves de 4e sont déjà en 5e. Le premier septembre ils ont cinq leçons.


 

 

La France – c’est...

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\th (1).jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\eb9ea79e67110bc3523b77d7a43edd8c.jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\603416_10150974433931319_986662893_n.jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\309678_10151334607323617_1818007343_n.jpg

Les moments de la  D:\книжка ярмарка\51YXPJLrZlL._AA160_.jpggrammaire interéssante

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\b03e36c0c2554bc9eee92b1e893d4203.jpg

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\un une présentation_1.jpg

 C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\541725_549420838438471_848100538_n.jpg

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Шушанфу Євгенія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гречишкіна Ірина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
8699
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку