Календарне планування 5-й клас до підручника Ю.М.Клименко 5-й рік навчання,І семестр

Про матеріал

Календарне планування з французької мови до підручника Юрія Клименко 5 клас 3 години на тиждень

І семестр.В плані є зміни, відповідно до оновленої програми для 5-9 класів.

Перегляд файлу

 

             Складено до підручника: Ю.М. Клименко. Французька  мова: підручник для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл

.(5-й рік навчання) – К. : Генеза, 2013.

 

 

 

I семестр

Дата

Тема

Мовний інвентар

       Комунікативні види мовленнєвої діяльності

 

       Очікувані результати

Дом. завд.

Підтема

фонетика

граматика

лексика

аудіювання

говоріння

читання

письмо

 

Тема№1. Я, моя сім’я і друзі. (Ma famille, mes amis et moi.) 10уроків

 

1

 

C ’est.... est moi

 

 

[l], [œ]

Теперішній час Present

Питальні конструкції

Comment tu tappelles?

Quell âge as-tu?

Стор.5

Bonjour, salut, au revoir, à bientôt Comment tu t’appelles?

Quell âge as-tu?

Стор.5’

ex. 1-3,p. 5.

-  Впр.2 стор.4

Впр.6 стор.5

Текст впр.1 стор.4

ЛО з теми

Ex.2, p.4.

 

 

Учні вмітимуть

здатність представляти

культуру рідної країни,

Уважно стежити за

 презентованою інформацією,знаходити,

розуміти,передавати нову інформацію

 Впр.3 стор.4 письм.

Вивчти ЛО

Скласти розповідь про себе усно.

2

 

Повторення члени сім’ї,

Смаки уподобання

[v], [ε]

Ex. 7, p. 13.

Теперішній час Present

Питальні конструкції

Quelle est ton adresse?qu’est – ce que tu aimes? Tu écoutes quelle personnels.

Bien, très bien, moi, c’est....

 Текст впр.4 стор.-

Впр.4 стор.7

Ex. 4, 5, p.12.

. Впр.2 стор.6

Таблиця впр.3 стор.6

 поважніше ставитися до своєї родини. 

Ex. -6;

p.7.

3

 

Портрет мого найкращого друга .

 

Être– présent, meilleur (e).

Ex. 3, p. 9

Ex. 1-3, p. 149

- savoir présenter son/sa meilleur (e) copain (copine).

ex. 5 p .10.

ex. 3, p .9.

-навчаться усвідомлювати мету поставленого завдання

Ex.4,

p. 9.

4

 

Мій найкращий друг (подруга).

Comptine

« Par la fenêtre ouverte », (р.19)

Аvoir – présent.-заперечення

Aussi,   bisou.

 

Ex. 1-3, p. 14.

- Préciser la quantité.

(Combien de copains as-tu ?

-J’ai...)

ex. 2, 3, p .18.

Ex.9; p.11.

-взнають про особливості написання дружнього повідомлення.

Ex.10, p.11

5

 

Професії

[ã], [õ]

Ex. 5, p. 25.

Утворення ж.р. та множини прикметни-ків.

Впр.3 с12-13

Ex. 1,2, p.1 2.

- Savoir décrire .

Le message, ex. 2, 3, p .25.

Ex. 4, p.13

- ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Ex. 5, p.14 вивч. л.о

6

 

Професії

Comptine, p. 26.

Порядок слів у реченні.

.

Ex. 7, p. 15

E

ex. 4, p .25

Ex. 8, p.15

-поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.                                       

 

7

 

 Професії моїх батьків

[s], [k]

Ex. 1, p. 16.

Відмінюван-ня д-в І гр. в теп. часі.

Le sport, Internet, le cinéma, le théâtre, la musique, la moto, le zoo.

Ex . 2 ; p.17-

, p. 16. Ex. 1,

Ex. , 2 ; p17. 

Ex.3; p.28

 -ефективно співпрацювати під час групової роботи.

Ex. 7, p. 19.

8

 

Професії моїх батьків

Les chiffres 1-10. [s], [k]

Ex. 2, p. 16.

Відмінюван-ня д-в І гр.. в теп. Часі злитний артикль.

Aimer, adorer, détester.

Ex .1, 2 ; p.27-28.

 Ex. 1, p. 16., .

Ex. , 4; p. 18

.

Словнико-вий диктант.

 

застосовувати мовну здогадку.

Ex. 7, p. 34.

9

 

Уподобання моїх батьків

 

Дієслово -робити

 

 

впр.1 ст.20

Ex. 2, p. 21.

 

поважніше ставитися до своєї родини. 

Ex. 9, p. 23.

10

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Bilan 1 ст.24

 

 

 

усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

ф

г

л

а

г

ч

п

 

 

 

Тема №2 Відпочинок та дозвілля.  12 уроків

 

11

 

Великий вибір

 

Дієслово -відвідувати

Ex. 4

 p. 29.,

Ex. 5

 p. 29.,

 

Ex. 1,2

 p. 28.,

 

ефективно співпрацювати під час групової роботи.

Ex. 9

 p. 30.,диктант

12

 

 Великий вибір

 

Passé composé

 

 

Ex. 7

 p. 30.,

Ex. 8

 p. 31.,

Ex. 9

 p. 30.,

цінувати час

Ex. 9

 p. 3.1

13

 

 Я люблю читати

 

Passé composé

Ex. 3

 p. 33.,

 

Ex. 1

 p. 32.,

Ex. 4

 p. 34.,

 

усвідомлювати мету поставленого завдання

Ex. 8

 p. 35

14

 

 Я люблю читати

 

Passé composé

 

Ex. 8

 p. 31.,

 

Ex. 7

 p. 34.,

Ex. 9

 p. 36.,

розповідати про улюблену книгу

Ex. 9

 p. 35

15

 

Кіно

 

Стор.40

 

 

Впр.5 стор.39

 

 

 

Стор.40 впр.9

16

 

 Кіно

 

Утвореня

Participe Passé Дієслів на –er

Стор.40

 

 

Впр.6,7 стор.39

 

Дієслів на –er

Стор.40

усвідомлювати мету поставленого завдання

Стор.40 впр.10

17

 

 Канікули

 

Passé composé

Запер.форма

 

 

Впр.1 с.41

Впр 1.2 с 42

цінувати час

Впр.7 ст.45

18

 

 Канікули

 

Впр.6 с.45

Впр.5 с.43-44

 

 

 

Впр 4 с 43

 

Впр.78ст.45

19

 

 Канікули за кордоном

 

 

Passé composé з –бути-

 

Впр 2 с 46

Впр 4 с 47

Впр 1 с 46

Впр 4 с 43

усвідомлювати мету поставленого завдання

Впр 4 с 43

20

 

Канікули за кордоном.

 

 

Впр 7 с 48

Впр 2 с 49

 

 

 

Впр1 2 с 50

застосовувати свій досвід на практиці

Впр.9 ст.48

21

 

У горах На морі

 

 

Впр.2 ст.52

Впр.1 ст.51

 

Впр.3 ст.52

 

застосовувати свій досвід на практиці

Впр.7 ст.54

22

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Bilan 2 ст.59

 

 

 

 

 

 

 

Тема №2. Шкільне життя. (École.) 8 уроків

 

23

 

 

Шкільні предмети.

[ks]

 

Дієслівний зворот

il y a

прикметник- який-

Le français, l’histoire, la géographie, la littérature, les mathématiques, l’ukrainien, la gymnastique.

Ex.1-;p .63

- Parler de ses jours préférés.

Le message, ex. 1, p.64.

ex. 7b, p. 65

-застосовувати вивчену лексику для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації.

Ex. 8, p. 65.

24

 

Шкільні предмети.

[ks]

.

La négation.

Préférer -  présent

Être occupé (e), le club de théâtre, le cours, le collège.

Les nombres 11-16.

Ex.1-3;p 63-64.

- Argumenter  sa réponse, en utilisant parce que.

 

.

-усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex.9, p.43.

25

 

Освіта в світі

[ε]

 

Неозначений артикль.

 

 

- ex. 5

 p. -67

, ex. 1, 2,

 p. 66-67

Ex. 8

p. 68.

- діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження.

Ex.9, p. 68.

26

 

Освіта в світі

[k]

.

Parler-présent

 

.

- Demander qqch.

Dire qu’on a besoin de qqch.

Ex. 3-5;

p. 67

Ex. 7

p. 68

-застосовувати свій досвід на практиці

Ex.10 ; p.68.

27

 

В кабінеті інформатики

 

Жін. Та чол. Рід прикметників

 

 

 

Ex. 1-4;

p. 69-71.

Ex. 7;

p. 72.

 

Ex.8 ; p.72

28

 

 Мої улюблені предмети.

[œ]

 

Множина прикметникві

. Le français, l’histoire, la géographie, la littérature, les mathématiques, l’ukrainien, la gymnastique.

Ex. 1, 2, p. 73.

- Parler des activités pendant le cours de français.

Ex. 1, p.73.

Ex. 8, p.75.

усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex. 9, p. 76.

29

 

 Мої улюблені предмети.

 

Множина прикметникві

Ecouter, répéter, répondre aux questions, lire, parler, chanter, écrirre.

Ex. proposé par le professeur.

Parler des activités préférées.

 

Test 8, p.75.

 

 

Ex. 10, p. 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Bilan 3 ст.77

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Подорож ( 9 уроків)

 

31

 

Запрошуємо до подорожі

[sjõ]

Прийменни-ки 

 перед назвами країн

La capitale, la ville, ancien, se trouver, le rive. Les couleurs.

Les symboles de la France.

Ex. 4, p. 85.

- Dire qu’on connait ou ne connait pas qch.

Ex. 1, 2, p. 84.

Ex. 6;

p. 86.

- приймати рішення, давати оцінку.

 

Ex. 7, p. 86.

32

 

Загальні відомості про Францію.

[sjõ]

 

Сучасний час

 

Ex. 1, p. 84

- Demander  laide.

Réagir à la demande de l’aide.

Ex. 3, p. 85

Ex. 6 ;

p. 86

- активно застосовувати мову, що вивчається через модальні звороти

 

Ex. 6, p. 86.

33

 

 Париж – столиця Франції.

 

Aller – présent. майбутнії найближщий час

. La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, la dcathédrale Notre-Dame de Paris, le Louvre, les Champs-Elysées, la Défense.

Ex. 1, 2, p. 69.

-Savoir présenter

Ex. 1, 2, p. 87-89.

Ex. 4, 5 ; p. 90.

- поважніше ставитися до культури Франції познайомляться з пам’ятками Парижу

Ex. 7, p. 90

34

 

Візит до Парижу.

 

Ex. 4, p. 92

Les prépositions à et chez.

S’amuser.Impéra)tif

. Ex. 1, p. 91

- Ex. 7 p. 93 Savoir présenter

Ex. 5 p. 93

Ex. 8 ; p.94

- поважніше ставитися до своєї родини. 

Ex, 9; p. 94

35

 

Мандруємо потягом.

Ex. 3, p. 82.

Питальний займ. quel.

 

Ex. 1, p. 95

Ex. 7, p. 81.

Ex.2, p.95

Ex. 8,

p.97.

- приймати рішення, давати оцінку.   

 

 

. Ex, 8; p. 97

36

 

Загальні відомості про Україну

 

Присвійні займенники.

ingénieur, vendeur, chanteur, écrivain, pompeur-sapeur.

Ex. 1, p. 77.

Ex. 2..3 p. 99

Ex. 1, p. 98

Ex. 5,

p. 99.

- сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо).

Ex.6; p. 100

 

37

 

Столиця України

Ex. 4, p. 91.

Proposer de faire qqch, proposer qqch,  inviter.

Ecrire, faire un exposé, dessiner, prendre en photo, colorier,

Ex. 1, 2, p101

Ex. 6, p.103.

Ex.2.3 р.102

Ex. 4, 5, p. 86.

- поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.   

 

Ex. 6; p. 91

38

 

Київ та його визначні місця

 

Adverbe

faire une affiche,réfléchir, se concentrer.

Ex. 1, р.104

 

 

Ex. 8, p.106

 -уважно стежити за презентованою інформацією.

 

Ex. 4; p.105

39

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

 

40

 

Контроль аудіювання.

Підг. до контролю говоріння.

41

 

Контроль говоріння.

Підг. до контролю читання.

42

 

Контроль читання.

Підг. до контролю письма.

43

 

Контроль письма.

Виконати аналіз помилок

44

 

Аналіз результатів контролю. Повторення та узагальнення вивченого.

Вик. інд. завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
24 січня 2018
Переглядів
3924
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку