1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Майстер-клас на тему «Формування ключової компетентності – уміння вчитися – у молодших школярів на основі новітніх технологій в межах НПП «Інтелект України»

Про матеріал
Майстер-клас "Я роблю це так" вчителя початкових класів Барвінківського ліцею №2 Міненко Інни Миколаївни Мета: -популяризувати досвід роботи з теми «Формування ключової компетентності – уміння вчитися – у молодших школярів на основі новітніх технологій в межах НПП «Інтелект України»; - сформувати мотиваційну, теоретичну та практичну готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності; -проаналізувати аспекти ефективності впровадження у школі інноваційних технологій навчання за НПП «Інтелект України»; -сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів, прагненню до самоосвітньої діяльності.
Перегляд файлу

Майстер-клас 
«Формування ключової компетентності – уміння вчитися –  у молодших школярів на основі новітніх технологій в межах НПП «Інтелект України»

                                                                                 Вчительська праця – це щоденна                    творчість і мистецтво

В.О. Сухомлинський

Мета:
популяризувати досвід роботи з теми «Формування ключової компетентності        уміння вчитися – у молодших школярів на основі новітніх технологій в межах НПП «Інтелект України»;

           сформувати мотиваційну, теоретичну  та практичну  готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності;
проаналізувати аспекти ефективності впровадження у школі інноваційних   технологій  навчання за НПП «Інтелект України»;
сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів, прагненню до самоосвітньої діяльності.
Завдання:
провести аналіз щодо нових освітніх методик;
організувати професійне самовдосконалення та самоосвіту;
формувати вміння командної взаємодії.
Ключове поняття: технології
Глосарій: технології; педагогічні інноваційні технології; компетенція; компетентність; професійна компетентність педагога.
                                             Хід майстер-класу

І.Організаційний етап. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.
1.1. Привітання
- Добрий день, шановні учасники майстер-класу. Я дуже рада вас бачити і сподіваюсь на вашу допомогу, підтримку і плідну співпрацю.
Така дісталась вже нам робота.
Є в ній і радість,та є й турбота,
Є вічний пошук, безсонні ночі,
Та гріють душу дитячі очі.                                                                      Н.П.Уткіна
- Бажаю всім творчого натхнення, позитивних емоцій та активної участі у роботі.
  1.2. Вправа «Кольори»
Мета: підготувати учасників до успішної діяльності; створити комфортну атмосферу, гарний настрій.
Обладнання: картки - смайлики різного кольору: червоний, жовтий, синій.
                                                            Хід вправи
- А зараз оберіть, будь ласка,  картку певного кольору.
-  Психологи доводять, що червоний колір означає оптимізм, гарний настрій; жовтий колір – пізнання істини; синій колір - душевний підйом. З таким настроєм ви сьогодні прийшли на тренінг.
  1.3 .Вправа «Очікування» 
Мета: сприяти формуванню побажань учасників щодо участі їх у тренінгу; формувати їх професійні прагнення; підвищення рівня інформованості щодо даної проблеми.
Обладнання: картки-смайлики
                                                                 Хід вправи
- Звичайно, наша плідна робота залежить від вашого настрою. Посміхніться один одному.  Хай вам сонечко сміється, і наука хай дається. Сподіваюся, що знання та уміння, отримані сьогодні, зроблять наші уроки цікавими та ефективними.
- Пропоную вам сьогодні:
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитись,а бачити.
Не просто відповідати,а міркувати.
Дружно і плідно працювати!
- Тоді, неодмінно,  результат нашої роботи буде ось таким.(Роздаю смайлики)
написані незакінчені речення: «Від тренінгу я очікую… », «Від себе я очікую… ».
- Напишіть на картках-смайликах , що ви чекаєте? Потім ми перевіримо чи здійснилися ваші очікування.
( Кожен учасник зачитує вголос свої очікування.)
- Бо девіз нашого майстер-класу:
«Зібратись разом – це початок,
Триматися разом – це прогрес,
Працювати разом – успіх!»
1.4. Оголошення теми майстер-класу
6 слайд
- Тема нашого тренінгу ««Формування ключової компетентності – уміння вчитися –  у молодших школярів на основі новітніх технологій в межах НПП «Інтелект України»
1.4.Цілі і завдання майстер-класу
- Звернемося до цілей і завдань майстер- класу:
  а) створення умов для формування  компетентності «уміння вчитися» ;
  б) сприяння розвитку культури  взаємодії при роботі в парах, групах;
  в) створення умов для розвитку, виховання успішної особистості та для бажання вчитися упродовж всього життя.
1.5. Вправа «Мозковий штурм»
Мета: активізувати учасників, підготувати їх до виконання наступних вправ.
- Перед тим, як почати,задам питання. Як ви можете описати сучасного учня?
- Чи змінилися учні за останні 10 років? Які вони?
- Якщо учню треба отримати інформацію, до чого він звернеться?
- Так,звісно,отримують діти інформацію з інтернету.
- Ось так виглядає сучасний учень. Майже всі мають телефон, комп’ютер. Отже,ми з вами навчаємо дітей 21 століття. Вони активні, комунікабельні,творчі.
- А який сучасний вчитель? Назвіть три основні риси , які ви вважаєте необхідні для сучасного учителя?
- Які найважливіші риси характерні сучасному учителю?
- Високі знання предмета. Творчий.
- Любов до дітей.
- Використання інтерактивних технологій.
- Постійно підвищує свій професійний рівень.
  1.6. Вправа «Фотоапарат»
- Увага на екран. Запам’ятайте побачене.
- Отже, сучасний вчитель:
     Любить того, кого навчає.
     Любить свій предмет і досконало ним володіє.
     Постійно вчиться сам.
- Змінилися риси сучасного учителя. Постійно змінюються методи та засоби навчання.
- Щоб не відставати, йти в ногу з часом, нам потрібно завжди удосконалюватися.
«Не можна людину навчити на все життя, її можна навчити вчитися все життя».
                                                                                                                      (Дені Дідро)

ІІ. Презентація досвіду роботи                                               
                                              Вправа «Методична скарбниця»
Мета: популяризувати досвід роботи вчителя.

Обладнання: презентація досвіду роботи з теми

                                                            Хід вправи
3.1. Вступне слово.
- Саме  НПП «Інтелект України» - це комплексна програма, яка закладає якісний фундамент для оволодіння різними науками, різних напрямків.

     В Україні, як і у всьому світі, набирає ваги так зване покоління Y, або «діти тисячоліття». Їхні погляди, спосіб життя кардинально відрізняються від старших поколінь.
     Сьогодні до школи приходять діти , які живуть в інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчитися користуватися ними. Тому маємо запропонувати майбутнім поколінням українців школу, яка буде для них сучасною.  

      Метою загальної середньої освіти є:

  • різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою;
  •  має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя.

    Ще великий педагог сучасності В.О.Сухомлинський задовго до глобалізації суспільних структур пророче сказав, що світ вступає у століття людини. І людина має бути підготовленою до життя й праці в суспільстві. Навчити її цьому повинен учитель: «учитель не учить знати і розуміти, а що дуже важливо, вчить жити.

Тому основною ідеєю досвіду вбачаю:

  • визначення таких форм і методів, які найбільшою мірою допомогли б дитині зростати в успіху;
  • формувати в учнів мотивацію до успіху у навчанні.

   Школа – це серцевина суспільства. Усе що відбувається в суспільстві, на все це має реагувати школа. Сучасна школа має бути готова до забезпечення потреб держави в самостійно мислячих особистостях, здатних діяти, розв’язувати гострі потреби, досягти життєвого успіху. Потреби держави викладені в Державних стандартах початкової, базової та повної загальної середньої освіти, в навчальних програмах, які підкреслюють пріоритетність формування компетентностей. Тема мого досвіду співзвучна проблемі реформування сучасної освіти.

    Саме компетентнісна освіта – це спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості.    
   Формування ключової компетентності уміння вчитися реалізую через курс «Навчаємося разом», який містить дві змістовні лінії:                                                             

І.Становлення учня, як суб’єкта спільної навчально-пізнавальної діяльності;

ІІ.Формування навичок раціональної роботи з книгою та іншими джерелами навчальної інформації.

               Надзвичайно важливим  є збереження в учнів позитивного ставлення до школи, стійкої мотивації до учіння.  Зважаючи на це,  «Навчаємося разом» включає такі завдання, які активізують пізнавальну діяльність, ініціативу особистості, сприяють раціональному використанню часу й навчальних засобів, дають змогу не губитися в новій пізнавальній і життєвій ситуаціях. На уроках цей процес відбувається через незвичну добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання наукових текстів способом стеження за диктором презентації, робота з уривками відеоматеріалів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо

                                                   Мета педагогічного досвіду

   Дати дитині ключ до опанування предметних  компетентностей, які передбачають особистісний ріст, соціальний та інтелектуальний розвиток.

  Усім відома істина –  діти початкових класів люблять учитись, але часто забувають: діти люблять учитися добре та бажають бути успішними! І тому головне моє завдання  створити умови, що забезпечать дитині успіх у навчанні, відчуття радості від того, що я «знаю», «вмію».

   Головними своїми завданнями вбачаю:

  • сформувати в учнів здатність  вчитися;
  • розвивати позитивні риси характеру (організованість, працьовитість, інтерес, допитливість);
  • виховувати розвинену особистість.

 

    З огляду на це, навчально-виховний процес будую  відповідно до потреб особистості. Досвід  реалізується через  вивчення  та впровадження  інноваційних технологій  науково-педагогічного проекту «Інтелект України», через вдосконалення форм, методів, засобів навчання і виховання на основі творчого їх використання
  Сьогодні я поділюся з вами  своїм досвідом роботи за даним  проектом.
-  Пропоную  колегам бути моїми учнями на уроці. Отже, я роблю це так.
І так, урок «Навчаємося разом».
  3.2.Вправа «Повітряні кульки»
Мета: розвиток об’єму легень;
           покращення артикуляції;
          збагачення словникового запасу;
          підвищення швидкості читання.
- Дорогі діти,ви любите читати?
- А щоб покращити наше читання, ми виконаємо вправу «Повітряні кульки», повчимося правильно дихати, бо це – дуже важливо. Допоможуть нам Мавпочка та Ведмедик.
3.3. Вправа «Пісенька складів»
Мета:розвиток навичок правильного дихання;
          покращення темпу читання цілими словами;
          формування бажання вчитися.
- Молодці,діти. А тепер скажіть, будь ласка, ви співати любите?
- Наші герої теж люблять співати. Їхня улюблена пісенька складів.
- Який аркуш тримає Розумничка? А який Буратіно?
- А які саме склади, зараз прочитаємо разом зі мною.
- А тепер ставимо пальчик і поспіваємо.
- Сподобалось, дітки,співати? А давайте спробуємо швидше поспівати.
- Добре,ви справжнісінький хор.
3.4. Робота в парах. Вправа «Кола на воді».
Мета: розвиток творчої уяви та розширення словникового запасу;
           формування культури усного та писемного мовлення.
- Коли у воду кинеш камінь, від нього по воді ідуть кола. Так само і слово може підштовхнути до багатьох асоціацій, викликати різні порівняння, спогади, уявні образи.
- Ви готові до роботи в парі? Пригадаймо правила. Попрацюйте з таблицями «Сонечко». Пригадайте правила роботи з однокласниками.

-Працюючи в парах, пам’ятайте, дуже важливо похвалити й підбадьорити друзів за виконану роботу. Щиро радій успіхам своїх друзів.
- Сьогодні ми ознайомимось із вправою, яка допоможе  вам писати цікаві тексти.
Вона називається «Кола на воді»
- Пограємо зі словом друг.
- Це була тренувальна вправа. А тепер попрацюємо в парах зі словом  КЛАС.
- Будь ласка, діти, яка пара вже виконала завдання, запрошую до дошки.
   3.5. Фізкультхвилинка
( Рухлива хвилинка за допомогою пісні «Ми - разом»)

Мета: формування навичок здорового способу життя та життєвих навичок.
-Діти, ми працювали дружно. Саме у дружбі наш успіх.
- Пропоную заспівати і відпочити перед дальньою дорогою.
3.6. Вправа «Аудіювання»
Мета: розвивати вміння сприймати інформацію та застосовувати.
  Перегляд фрагменту фільму. Робота зі світлинами.
б)Вправа на визначення швидкості читання.

- Підготуємося до читання наукового тексту. А щоб не марнувати час, попрацюємо над вдосконаленням темпу читання.
Визначення швидкості читання.

-Молодці. Тепер ви зможете швидко прочитати науковий текст.
- Увага на таблицю! Пригадаємо алгоритм успішної роботи з текстом.

-Прочитаємо пункти.

4. Вправа «Учитель».
Мета:розвивати вміння працювати разом;
          формувати вміння  вивчати значний обсяг матеріалу за короткий час та
           передавати свої знання однокласникам;
           слухати і оцінювати відповідь товариша.
Працюємо за варіантами.

  5. Вправа «Броунівський рух»
Мета: вдосконалення навичок переказу науково-пізнавального тексту

(Переміщуючись по класу, перекажіть уривок тексту по черзі.)
ІV. Підсумок уроку.
- Підіб’ємо підсумки. Чи був наш урок  для вас корисним?

-Сьогодні ви були і вчителями, і дикторами,і учнями.  я впевнена,що ці знання стануть вам у пригоді у подальшому житті.
                                     Метод «Прес»
- Підсумовуючи нашу роботу, закінчіть думку:
-Сьогодні мені згадалося ….
-Мені було цікаво….
-Мене порадувало…..
- Спілкування було…
- Чи справдилися ваші очікування?
- Учитись важко, а учить ще важче.
  Але не мусиш зупинятись ти.
  Як дітям віддаси усе найкраще
  То й сам сягнеш нової висоти.

        "Не кажи не вмію! Кажи навчуся!" - лейтмотив системи навчання  науково-педагогічного проекту "Інтелект України". Навчити дитину вчитися, працювати в команді. І зрештою бути щасливою - ось що дає навчання у проектних класах.

Учитись важко, а учить ще важче.
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової  висоти!

 - Дякую за увагу! До нових зустрічей!

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

docx
Додано
13 березня
Переглядів
171
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку