24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Майстер-клас "Створення Веб-квесту "Україна - наша Батьківщина"

Про матеріал

У цьому матеріалі подано відомості про те, що таке квест, чому його слід використовувати в освітньому процесі, подана класифікація і структура веб-квестів за Берні Доджем (Bernie Dodge), професором освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США). А також описані етапи та стуктура створеного вчителем веб-квесту "Україна - наша Батьківщина".

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм створення веб-квесту

«Україна – наша Батьківщина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Підготувала

                                                                                     вчитель початкових класів

                                                        І категорії

                                                                                  ЗОШ № 14 м. Мелітополя

                                                                      Запорізької області

                                                                  Балабанова О.К.

Що таке веб-квест?

       Сучасна дитина, це вже не той учень, якого ми вчили в кінці минулого століття і в перші роки 21 століття. Ще не переступивши шкільний поріг, дитина легко відкриває «двері» в Інтернет, краще і швидше за власних батьків  розбирається з будь-яким телефоном, що приводить багато матусь і татусів у захват, вони впевнені, що подарували світу майже генія. Батьків легко зрозуміти, вони відносяться до покоління, яке не мало «Фейсбук», «Інстаграм»,  «Вайбер». В  результаті – діти просиджують годинами безцільно за комп'ютером, живучи у віртуальному світі, риючись, не зрозуміло навіщо, в інформаційних купах пошукачів, вбираючи в себе інформацію з сумнівних за змістом сайтів. У  результаті школа має дві величезні проблеми: учень і батьки учня. І якщо дорослим людям можна пояснити, показати, обгрунтувати їх помилки у виховних діях, то дитину переконати, не даючи йому що-небудь взамін - неможливо. Натиск, тиск у таких педагогічних проблемах призводить до того, що з боку підлітка виникає «глуха стіна», а вчитель для нього перестає бути авторитетом. Існує безліч способів йти в ногу з часом: використовувати на своїх уроках перезентації, відео, сторінки спеціальних навчальних порталів, купувати спеціальні диски з навчальними  програмами, які рекомендовані Міністерством освіти. Існує так само безліч способів і варіантів роботи з учнями в Інтернетіт під керівництвом вчителя. Одним із таких способів є WEB-квест .

       У перекладі з англійської web [web] - веб, мережа, (всесвітня) павутина; quest [kwest] - пошук.

Веб-квест (webquest) у педагогіці - проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

      Це означає, що вчитель, складаючи завдання, підбирає інформацію в Інтернеті, де можна знайти необхідні матеріали, даючи учням відповідні гіперпосилання. Все це зберігається на якому-небудь веб-ресурсі, оформленому і структурованому як веб-квест. Учні в групах або індивідуально виконують запропоновані завдання веб-квесту, по завершенні якого становлять власні веб-сторінки по даній темі, або якісь інші творчі роботи в електронній, друкованої або усній формі.

Вперше термін "веб-квест" (WebQuest) був запропонований влітку 1995 року Берні Доджем (Bernie Dodge), професором освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США). Автор розробляв інноваційні програми Інтернету для інтеграції в навчальний процес при викладанні різноманітних навчальних предметів на різних рівнях навчання.

Чому WebQuests?

       Кентон Letkeman, творець цілої низки прекрасних веб-квестів вважає, що це супер-засіб навчання, т. к. застосовується конструктивістський підхід до навчання.

      При виконанні веб-квестів учні не отримують готових відповідей чи рішень, вони самостійно вирішують поставлену перед ними задачу.

      Робота над веб-квестом допомагає

• організувати активну самостійну або групову пошукову діяльність

• сприяє розвитку творчого мислення і навичок вирішення проблем

• дає можливість здійснити індивідуальний підхід

• тренує розумові здібності (пояснення, порівняння, класифікація, виділення загального і приватного)

       Таким чином, можна сказати, що в технології веб-квесту закладений діяльнісний підхід.

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація веб-квестів.

      Веб-квести можуть охоплювати як окрему проблему, навчальний предмет, тему, так і бути міжпредметними, Берні Додж виділяє три принципи класифікації веб-квестів:

1. За тривалістю виконання: короткострокові та довгострокові.

2. За предметним змістом: монопроекти і міжпредметні веб-квести.

3.  За типом завдань, виконуваних учнями: переказ (переказі tasks), компиляционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналістські (journalistic tasks), конструкторські (design tasks), творчі (creative product tasks), рішення спірних проблем (consensus building tasks), переконують (persuasion tasks), самопізнання (self-knowledge tasks), аналітичні (analytical tasks), оціночні (judgment tasks), наукові (scientific tasks).

       Завдання на переказ (переказі tasks) є найбільш примітивними і являють собою найпростіший приклад використання Інтернету як джерела інформації. Існує навіть думка про те, що веб-квести, засновані тільки на переказі, не можна вважати веб-квестом. Однак у більшості випадків переказ допускається як завдання для веб-квесту за умови, що:

• формат і форма доповідей учнів помітно відрізняється від оригінальних матеріалів, тобто не є простим копіюванням тексту з Інтернету в текстовий редактор;

• учні вільні у виборі того, про що розповідати і як організовувати знайдену інформацію;

• учні використовують навички підсумовування, відбору та обробки інформації.

       Творчі веб-квести (creative products task) вимагають від учнів створення якогось продукту в заданому форматі (картина, п'єса, постер, гра, пісня, веб-сайт, мультимедійна презентація і так далі). Творчі проекти схожі на конструкторські, але є більш вільними і непередбачувані у своїх результатах. При оцінці таких проектів слід більше уваги приділяти творчості та самовираження учнів.

 

Структура веб-квесту

       Берні Додж виділяє чітку структуру веб-квесту: Introduction (Введення), Task (Завдання), Process (Виконання), Evaluation (Оцінка), Сonclusion (Висновок), Credits (Використані матеріали), TeacherPage (Коментарі для викладача).

        Однак, дана структура не є чимось застиглим і використовується тільки як основа, яку при необхідності можна змінити. Учитель може конструювати квест у відповідності з рівнем і потребами своїх учнів.

Introduction (Введення) - формулювання теми, опис головних ролей учасників, сценарій квесту, план роботи або огляд всього квесту. Мета - підготувати та мотивувати учнів. Тому тут важливі мотиваційна і пізнавальна цінність.

       Task (Завдання)- чітке і цікаве опис проблемної задачі та форми представлення кінцевого результату.

· проблема чи загадка, яку необхідно вирішити;

· позиція, яку потрібно сформулювати і захистити;

· продукт, який потрібно створити;

· реферат, який повинен бути створений;

· доповідь або журналістської рахунок;

· творча робота, презентація, постер і т. д;

      Завдання повинне бути проблемним, чітко сформульовано, мати пізнавальну цінність.

     Process (Виконання) - точний опис основних етапів роботи; керівництво до дій, корисні поради по збору інформації (контрольний список питань для аналізу інформації, різноманітні поради щодо виконання того чи іншого завдання, "заготовки" Web-сторінок для звітів, рекомендації по використанню інформаційних ресурсів тощо); З методичної точки зору матеріал повинен відрізнятися релевантністю, різноманітністю і оригінальністю ресурсів; різноманітністю завдань, їх орієнтацією на розвиток розумових навичок високого рівня; наявністю методичної підтримки - допоміжних та додаткових матеріалів для виконання завдань; при використанні елементів рольової гри - адекватний вибір ролей і ресурсів для кожної ролі.

       Тут можна вказати посилання на ресурси не виділяти для них окремий розділ.

      Evaluation (Оцінка) - опис критеріїв та параметрів оцінки виконання веб-квесту, яке представляється у вигляді бланка оцінки. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються у веб-квесті.

       Методичної оцінці підлягає адекватність представлених критеріїв оцінки типу завдання, чіткість опису критеріїв та параметрів оцінки, можливість вимірювання результатів роботи.

 

       Сonclusion (Висновок)- короткий і точний опис того, чому зможуть навчитися учні, виконавши даний веб-квест. Тут повинна простежуватися взаємозв'язок з введенням.

      Credits (Використані матеріали)- посилання на ресурси, що використовувалися для створення веб-квесту. Даний розділ можна об'єднати з розділом Process (Виконання).

       TeacherPage (Коментарі для викладача)- методичні рекомендації для викладачів, які будуть використовувати веб-квест.

• походження, цілі та завдання веб-квесту, про що він

• вікова категорія учнів (може бути використаний іншими учнями при наявності доповнень, коригування)

• плановані результати, спираючись на стандарти навчання (особистісні, регулятивні, комунікативні, пізнавальні)

• процес організації над веб-квестом

• необхідні ресурси

• цінність і гідність даного веб-квесту

 

Веб-квести в навчанні мови

       Використання веб-квестів та інших завдань на основі ресурсів інтернету в навчанні мови вимагає від учнів відповідного рівня володіння мовою для роботи з автентичними ресурсами інтернету. У зв'язку з цим ефективна інтеграції веб-квестів у процес навчання іноземним мовам можлива в тих випадках, коли веб-квест: є творчим завданням, завершальним вивчення будь-якої теми; супроводжується тренувальними лексико-граматичними вправами на основі мовного матеріалу використовуються у веб-квесті автентичних ресурсів. Виконання таких вправ може передувати роботу над квестом, або здійснюватися паралельно з нею.

       Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет та інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних завдань, так як в процесі роботи над веб-квестом розвивається ряд компетенцій:

· використання інформаційних технологій для вирішення професійних завдань;

· самонавчання та самоорганізація;

· робота в команді;

· уміння знаходити кілька способів вирішення проблемної ситуації.

 

Процес створення веб-квесту

вибір теми

вибір Інтернет-сервісу і дизайну

підбір завдань, веб ресурсів, планованих результатів

наповнення веб-квесту змістом

 

 

 

 

 

Мій квест називається «Україна – наша Батьківщина».

Посилання http://balabanoff.ucoz.ua/

1. Головна сторінка визначає тему квесту.

2. Вступ - короткий опис теми веб-квеста.

Мета цього розділу представити учням WEB -квест, зацікавити їх.

На цій сторінці діти знайомляться з казкою про дівчину-Україну.  

3. Завдання - формулювання проблемного завдання - проблема, яку потрібно вирішити.

4. Етапи роботи - опис процедури роботи, яку необхідно виконати учням при самостійному виконанні завдання (етапи).

Зміст:

- точний опис послідовності дій;

- різноманітність завдань, їх орієнтація на розвиток розумових навичок високого рівня;

- при використанні елементів рольової гри – адекватний вибір ролей і  ресурсів;

  для кожної ролі вказівка напрямків, організуючих навчальну роботу (тимчасові рамки,    

  концептуальні карти);

-поради щодо організації і представлення зібраної інформації .

   Процес роботи має бути розбитий на етапи з вказівкою конкретних термінів.

 5. Безпека – обов’язкова сторінка, де розміщені правила роботи дитини в Інтернеті.

 6. Памятки:

     1) Алгоритм створення презентацій

     2) 10 правил роботи школяра за комп'ютером

     3) Пам’ятка для учасників веб-квесту

     Після того, як діти ознайомились з темою, правилами роботи переходимо до сторінки

7.Реєстрація. Кожен учень заповнює анкету учасника. Всі данні відображаються у вчителя в загальній таблиці.

8. Розминка. Перед поділом на групи учням пропонується спробувати свої сили в індивідуальних завданнях, де кожен отримає певну кількість балів. Після виконання завдань буде опублікований рейтинг учасфників в залежності від отриманих результатів.

9. Опис ролей - опис послідовності дій, ролей і ресурсів, необхідних для виконання завдання (посилання на інтернет -  ресурси і будь-які інші джерела інформації), а також допоміжні матеріали (приклади, шаблони, таблиці, бланки, інструкції і тому подібне), які дозволяють ефективніше організувати роботу над веб-квестом.

     У цьому розділі містяться вказівки, як саме учні виконуватимуть завдання. Далі йде знайомство з порядком роботи . Тут уточнюється мета і завдання WEB-квеста, розподіляються ролі в команді (якщо дослідження групове), планується діяльність групи, надається і створюється навчальний продукт, формулюються висновки, після закінчення оцінюється вклад кожного учасника групи, надається результат спільної діяльності.

Географи

Краєзнавці

Історики

10. Критерії оцінювання  чітко описані критерії і параметри оцінки виконання WEB –квеста. Критерії оцінки залежать від типа навчальних завдань, які вирішуються у WEB -квесті. Цей пункт містить критерії оцінки виконаного завдання у відповідності певним стандартам.

     Система оцінювання діяльності учнів у вигляді бланка оцінки.

11. Автор

12. Ресурси (посилання) - посилання на ресурси, що використалися для створення веб-квеста :

- сторінках Інтернету;

- бібліотечні ресурси;

- консультації електронною поштою.

       Цей розділ містить WEB- ресурси для здобуття інформації., він подається з обов'язковим описом кожного посилання.

13. Висновок -короткий опис того, чому зможуть навчитися учні, виконавши даний WEB -квест.

-підсумки дослідження;

-коротке узагальнення досвіду, який буде отриманий учнями;

-питання для подальшого  розвитку теми.

      Тут підводиться підсумок, заохочуються учні, проводиться рефлексія та подальші дослідження з проблеми.

 

Джерела:

http://balabanoff.ucoz.ua/ Веб-квест Україна - наша Батьківщина

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/ Використання web-квестів у навчально-виховному процесі

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/ Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики

http://kvest-posibnyk.blogspot.com/p/blog-page.html Що таке Веб-квест

http://ito.vspu.net/blogspot/soc_merezh/page-17.html Що таке веб-квест

 

D:\Оксана\РОБОТА\Семінари\Квест\Для семінару\Що таке веб-квест - копия\Слайд2.JPG

 

D:\Оксана\РОБОТА\Семінари\Квест\Для семінару\Що таке веб-квест - копия\Слайд3.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

D:\Оксана\РОБОТА\Семінари\Квест\сайт\Новая папка\IMG_12102014_175522.png

 

                     

                   

 

  

   

 

D:\Оксана\РОБОТА\Семінари\Квест\Для семінару\Квест Україна\Рисунок1.png

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Хомич Алла Георгіївна
  1. На сайті за електронною адресою https://balabanoff.ucoz.ua/ не усі ресурси доступні. Перш ніж пропонувати веб-квест учням, пройдіть його самі, перевірте кожне гіперпосилання. 2. У роботі вчителя є граматичні помилки (Добре було б виправити!)
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Євтушок Марина Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
17 квітня 2018
Переглядів
5752
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку