Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Методи практичної корекціїї

Про матеріал

Основне завдання корекційно- розвивальної роботи- підвищення загального розвитку дитини; восповнення прогалин її попереднього розвитку і навчання, розвиток недостатньо сформованих вмінь та навичок і підготовка дитини до адекватного сприймання навчального матеріалу.

Даний матеріал стане внагоді вчителям початкових класів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Перегляд файлу

МЕТОДИ ПРАКТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

 1. Ігротерапія. Впливає на розвиток особистості, зближує дітей, знімає напругу, тривожність, страх, підвищує самооцінку. дозволяє перевірити себе в різних ситуаціях спілкування.
 2. Арттерапія. Складається в гармонії розвитку особистості через розвиток здібностей самовираженню та самопізнанню. Ґрунтується на мистецтві в першу чергу в образотворчій та творчій діяльності.
 3. Музикотерапія. Використовується в корекції емоційних відхилень, страхів, рухливих та мовних порушень, відхилень у поведінці, комунікативних проблемах.
 4. Бібліотерапія. Корекційний вплив на учня за допомогою читання спеціальної літератури з метою нормалізувати його психічний стан.
 5. Танцювальна терапія. Основною задачею груп є здійснення спонтанних рухів. Пробуджує довільних і виразних рухів, розвиває рухливість та зміцнює сили як на фізичному, так і на психічному рівнях.
 6. Казкотерапія. Використовується казкова форма для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, розширює свідомість.

 

 

 

 

 

Система корекційно – відновлювальної роботи

 

 • Діагностична спрямованість роботи.
 • Оздоровлення дітей, зміцнення їх фізичного та психічного здоров я.
 • Урахування під час навчально – виховної та корекційної роботи рівня розвитку психічних процесів та системи їх знань, умінь та навичок.
 • Корекція мимовільної поведінки та уваги учнів

    із затримкою психічного розвитку.

 • Корекція індивідуальних особливостей структури діяльності дітей.
 • Формування прийомів розумової діяльності в певній системі.
 • Корекція особистих рис учня.
 • Корекційно – логопедична робота.
 • Спрямованість корекційної роботи на розвиток пізнавальної діяльності, інтелекту дітей.
 • Розвиток здібності адекватно сприймати себе та інших людей.
 • Регуляція соціальних відносин дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна карта корекційної педагогічної програми роботи вчителя

Вид роботи

 

Коли?

 

Навіщо?

 

Що?

 

Як?

 

Робота на уроці

 

При визначенні стадії розвитку учня з'ясувати зони його найбільшого розвитку. Регулярно відстежувати, як учень за­своює предмет, фіксувати результати, діагностувати

 

Запобігання відставанню у розумовому розвитку, своєчасному засвоєнні предмета

 

 • -Створення мікроклі­мату в класі. 
 • -Алгоритмізація дій.
 • -Ліквідація прогалин у знаннях, пов'язаних з пропусками. 
 • -Підтримка інтересу. 
 • –Формування мотивації до навчання

 

• Контрольна карта.

 •Фронтальне опиту­вання.

•Робота в групах, підго­товчі консультації, уроки корекції знань.

 • Опорні конспекти.

 • Пам'ятки.

 • Картки, робота в парах

 

Позаклас

на робота

 

За наявності труднощів:

• Під час вивчення нового матеріалу.

 • При визначенні про­галин у знаннях

 

• Упередження неуспіш­ності.

 • Ліквідація виявлених прогалин.

 • Формування мотивації, інтересу до навчання

 

• Іидивідуально-особистісний підхід у ро­боті з учнями, які по­требують допомоги.

• Визначення типу ха­рактеру учня і причин його проблем у нав­чанні

 

• Індивідуальні та гру­пові консультації.

 • Допомога під час вико­нання домашніх завдань (картки, інструкції, інди­відуальна допомога).

• Участь у предметних гуртках, виконання твор­чих завдань

 

Робота

з

батьками

 

Підчас відставання у нав­чанні, пропусках занять, невиконанні домашніх завдань. Робота прово­диться ПОСТІЙНО:

• відведено певні години;

• індивідуальний графік;

• певні умови в родині та класі

 

• Надання професійної педагогічної допомоги батькам.

• Висування причин ви­никнення проблем у навчанні учня.

 • Встановлення єдиних вимог до знань учнів

 

• Формування, узго­дження внутрішніх і зовнішніх мотивів.

 • Допомога батькам у корекції успішності 'учня

 

• Створення в школі по­стійно діючого семінару для вчителів.

 • Педагогізація батьків.

 • Корекційна робота з батьками. •Індивідуальна робота

 

Само

освітня діяльність

 

 

• На уроці.

• Під час виконання до­машніх завдань.

 • У процесі виконання самостійно! роботи з додатковою, довідковою, художньою літературою, в Інтернеті

 

• Ліквідація прогалин у знаннях.

• Формування інтересу до навчання.

• Розвиток та самороз­виток учнів.

 • Підготовка учнів до участі, в конкурсах та олімпіадах

 

• Підготовка роздаткового та дидактичного матеріалу.

 • Підготовка списку рекомендованої літератури.

 • Організація групової, парної та індивідуальної роботи

 

• Індивідуальні та групові заняття.

• Відвідування бібліо­теки.

• Написання творчих звітів і рефератів

 

 

doc
Додано
5 листопада 2018
Переглядів
296
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку