8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Методична розрообка виховної години за темою "Сім'я - святиня людського руху"

Про матеріал

Формування національної свідомості, поглиблення знань студентів про свій родовід, виховати шановливе ставлення до своїх предків

Перегляд файлу

Методична розробка виховноТ години за темою

— святиня людського духу»

Бондарчук О. М.

План виховноТ години

           Тема: «         — святиня людського духу »

Мета: - формувати суверенноТ УкраТни;

-            поглиблювати знання  про традицй, звичаТ наших предкав.

-           


виховувати шанобливе ставлення до свотх         як живих так i померлих. забезпечення: фотогазета, древа студентйз„

худ ПРОВЕДЕННЯ

1. момент. 11. Вступне слово класного llI. „Родина - в cBiT0B0MY       Н.     Л. Андрощук, „Знати         - означае любити Л.      С.

студента про [нтерв'ю з бабусею.” Т. ершова;       родини йде житгя людини” Н. М.     К. Шепелява,    Тщенко, Лесовцов,       - ершова ,Любов MaTepi до дитини   в cBiTi” - Д. Денисенко група    моя мати”. „Ми сини i дочки Укра7ни”.

IV. Заключне слово класного

Виступ класного        13 BikY у Bik, i3          в складаеться, пишеться i       держави, окремих й MiCT. складалась Й передавалася до      — 0HYkiB, кожного роду. Та чи знаемо ми Тт? Чи запам'ятали     старших? Чи шануймо       пам'ять про них?

Життя швидко лине, не завжди встигаемо подякувати батькам, не маемо часу вислухати бабусю i    не привчаемо       шанувати старших. Bik0Ba система та взаемостосунки що в складаються мають свою природу:

(3MiHa пов' язана з житгевим циклом); групами й caMi його критерй);

(починаючи житгя в певний момент, кожне пов'язане  переживань i  а тому неповторне).

Задумаемося! CTapi фотографй•, з яких дивляться на нас Ti, що  з житгя, можливо так i не дочекавшись нашоТ уваги i Так розпитаемо про них. Почнемо складати власний за покликом серця.

Ведучий 1. Добрий день, Ми вас у нашому родинному ! родини йде житя людини”. ”Без ciM'T немае щастя на так говорять у нас в Украпп.

Ведучий 2. Кожному , що серед ycix людства одне з займае родина,

— святиня людського духу, благородних людських

Ведучий 1. Збережемо

По c06i лишити добрий

          Ми —           життя, батьки й

Невмирущий,

Ведучий 2. Звернення до джерел    — це розвитку     людей нашсй планети, про що    розроблена ООН про роль, обов'язки, права людини, та прийнята Генеральною асамблеею ООН      року родини         ”За в

Таке як проголошення 15 травня Днем родини, що мае щороку, е cTyp60BaHocTi товариства станом родини в усьому CBiTi.

Бо в наш складний i суперечливий час — час великих та зрушень,  важливим осередком збереження й виживання е родина.

          Студентка. На BCi         i        та озирнись,

Де слово першим вимовив колись,

Де мамина i пестила i житгям i в душу i у

Живила серце соком калиновим,

                                 А коли            стала на

                                 Водою й             з житно? води

Не дай же Тй

Хай ще гарячим пролетить над cBiT0M,

Хоч     б там лихо, Не дай забутися з якого року,

3 якого кореня у CBiTi почились.

Студент. Один в нас i спогади едине слово понад виднокраем.

Вертаючись додому, я щоденно Через BikH0 в дитинство заглядаю. Тут все мое блакитними словами Записано у   шибок:

1 6aTbkiB YCMix, колискова мами, клен, що на дощах промок.

Ведуча. Мати — 3i своТм багатим духовним cBiT0M, своею          своТм почутгям особистоТ    своею          i разом з цим високою  в koxaHHi до     своею          i         й нетерплячестюдо зла.          материнськоТ      духовна сила, яка батька, утверджуе в н—ьому благородне почуття людськоТ за родину.

Студент. Легенда: у MaTepi був единий син — дорогий, ненаглядний.    в ньому мати не чула, по          збирала росу для вмивання, найтоншим шовком вишивала сорочку.       син статний, гарний. Одружився з  прдивноТ краси.         молоду дружину в         хату. Незлюбила молода дружина свекруху,      й. Боялася мати показатися       на в       А у сарай переселилась. Але й це не заспокоТло красуню. Каже вона ”Коли хочеш, щоб я жила з тобою, убий MaTip, вийми з грудей серце i на      Не здригнуло серце в грудях у сина, зачарувала його небачена краса дружини. Каже BiH MaTepi: ”Наказала MeHi дружина вбити вас, мамо, вийняти з грудей ваших серце, i спалити на  А не послухаю —  мене дружина. Не можу я жити без нет, не можу не послухатись!...” Заплакала мати й ”Ну що ж, роби так, як велить серце”.         син з матђ)'ю в   наламав сухого хмизу, розпалив вогнище. УБИВ MaTip,      з грудей серце. Поклав на жар. Спалахнув сучок, жаринка, ударила в обличчя    обпекла. Скрикнув син, закрив долонею обпечене Стрепенулося серце материнське, що на ”Синочку, T06i боляче?        листок подорожника, ось        вонища, приклади до обпеченого         а до подорожника приклади серце материнське...        у вогонь поклади...” Заридав син, схоронив гаряче материнське серце в     уклав його в  груди, облив гарячими сльозами. 3p03YMiB BiH, що HiXT0 й         не любив його так гаряче i         як  мати. такою невичерпною i величезною була любов материнська, таким всесильнем було бажання материнського серця бачити сина i безтурботним, що воно ожило, закрилися  груди,

притисла кучеряву голову сина до грудей, остогидлою стала йому дружинакрасуня, не BiH повернутися до нет. Не вернулася додому й мати. вони вдвох степами шикокими, стали вдома могилами високими. мати моя”.

Студент. Значення        мови та      важко Бо е, як кажуть, i з ким горе    i        умножити. Тому у всьому CBiTi багато уваги. Готуючи цю класну годину ми потрапили на дуже факти, що стосуються      факти          попали до книги

родина: царствуе у цей час Японська родина, яка походить Джиму, на трон 11 лютого 660 року на нашоТ ери.

Сама багата журналу ”Форбо” - Улатанов з США. Зосновник Сем Улатон свою першу крамнищо по продажу 3i знижкою у 1962 У часи — це у США продажу, вона мае у США 27500 крамниць, та 220 крамницями у шостьох краТнах.

          Студент. Саме моложе подружжя: у 1986             було                          що в

AMiHkypi (Бангладеш), був  шлюб хлопчиком та ЗЦе було зроблено з метою зупинити 2()-ти ворожнечу двома родинами.

Студент. Найдовший шлюб: Темулджи HapiMaH одружився на своТй  cecTpi, коли Тм обом було по 5 P0kiB. Шлюб сера i HapiMaH продовжувася 86 P0kiB до само? CMepTi сера у 91 року 11

Студент. Пол якому заразщ 91 pik та Mepi (93) роки одружилися у 1917 в Клаймере США). У 1998 року вони  80-ту одруження, встановив рекорд найдовшого шлобу у США.

нареченя MiHi Монро стала найстаршою нареченою в CBiTi, коли вона виходила за Рейда в 102 роки в  31 травня 1991 року нареченому було 83 роки.

Коли в 1990 з piCTOM 94 сантиметри вийшла за Фабоена Фрету (Сейсине Паризе вони стали рекордною контрастћою парою, у pocTi склала 94,5 см.

Студент.       Маст з Фрайбурга на час свое? CMepTi 15 жовтня 1992 року у           96 P0kiB мав 824 живих народжених        однот MaTepi — рахуеться 69 народила    Федора Васильева.        27      у 1725-65 роки вона народила 16 пар           ciM тройнь, 4 рази по 4 близнюка (це народжених      У       померло лише 2 дитини.

тудент. украТнська родина та, що склалася i продовж впав у й сягае у глиб сиво; давнини.

Студентка. УкраТкт — то е назва славного народу,

УкраТна — то край славний, аж по Чорне море, УкраТна — то лан пишний, i степи, i гори. як MeHi УкраТну щиро не кохати,

Мене ненька вчила розмовляти. Студент. УкраТнська родина — це золотий осередок якого i домашня над зумовлюють силу народу, нацћ•,

держави.

Студентка. Одна i двох не бувае,

де родилися, завжди

                               Хто           оселю свою забувае,

                              Той        не знайде в жиМ.

Кл.  Батьки е першовихователями  чи малий виховний вплив на молоду поросль мають i 6a6yci, брати i сестри.

Особливо вагомий вклад у виховання вносять представники старшого — бабуся i У душах 0HYkiB вони на все житгя залишають Xi6a можна уявити дитинство без бабусино? чи казки?

Знати про нього пам'ять — означае любити 13 школярських P0kiB ми вивчаемо сво? kopiHH51, Кожен з вас склав

— родинне дерево. Ось ти Тетяно, розкажи нам про свою родину. студентки, з бабусею).

Ведуча 2. родини — це подружня BipHicTb i любов, ciM'T, про старших, культ розвиток

та

У         немае         i        6pexHi. Демократизм,          розвиваеться в    у          шануе псхвага одне до одного. Родина спонукае    до створення власноТ ciM'i, вчить, як побудувати. А той, хто здатний створити, подбати, дати лад своТй побудувати, захистити державу.

Ведучий 1. Родинне коло вселяе у людину i домашнього затишку, житгевого i в майбутньому.

Значення родинноТ                         та                               важко                         бо е, як

кажуть, коли е з ким горе   i        помножити. Студентка.

Один в нас          i спогади едине слово понад виднокраем.

Вертаючись додому, я щоднини Через BikH0 в дитинство заглядаю.

Тут все мое блакитними словами,

          Записано у               шибок:

I батыав YCMix, колискова мами,

клен, що на дощах промок. Студент.

Про ту красу, що над CBiTa ми,

З бабусиних пригадую казок,

У      мов жар, жоржини веснами буя рясний бузок.

          З дитинства        я не пам'ятаю,

Але його наука е в MeHi

          BiH              любов без краю,

(тйсня

Студентка. незборима сила кровного       роду, ciM'T мае могутне         i генетичне Храм украТнсько7 родини         в приказках.

”Ckpi3b добре, а вдома найкраще”.

”Своя хата — своя правда, своя CTPixa — своя BTixa”.

         ”Нащо клад коли в        лад“.

”Де згода в де мир i тиша, щаслива там людина, блаженна сторона”.

 покликання родини — продовження роду. То ж е духовним осердям ciM'i.

 i радують у темну

                Основою ciM'T е i iXHi                 серщо

                         та           — одне         один дух“.

тримаеться i на i надто на у — голова, а — душа”.

         ”Без хазяТна          а без хазяйки хата плаче”.

Студентка. У чудову весняну пору Великодня, у другу травня, украТнський народ визначае величне свято — День MaTepi.

цього свята будить громадську думку i нагадуе про загальну потребу кожного заглибитись у духовну культуру украТнського народу, щоб, обпершись на П джерела,         культ MaTepi,      статус украТнськоТ родини з взаемною повагою, подружньою    пошаною до 6aTbkiB, людей старшого     до материнського покликання   ТТ     у cTBopeHHi та    домашнього вогнища.

          Лобов          MaTepi до дитини

Мати готова зробити все, щоб П дитина була щасливою. Про безмежну

материнську доброту, всепрощаючу любов i самопожертвування складено легенди,  у CBiTi — MaTepi, YkpaTHcbki поети, композитори, художники присвятили свот твори.

”1Чдна мати моя”)

Студентка. Одним з ckap6iB, успадкував наш народ своТх  е його мова.

Студент

Бо мова — це душа народу, Народ без мови не народ.

Вона для нас як сонця блиски, Що крають         каламуть...

ff ми чули ще з колиски, То як же мову цю забути!

Студентка. Мова — здоров'я, Mipa  знань, краси людини. Мова еднае родину, народ, державу. У MOBi - пам'ять народу.

Студент.

Ми завжди нестиме

З роду до роду —

Мову нашу. Слово

Стяг свого народу.

           Студент. Здаеться,  вчора                                                   з утворенням

 незалежноТ держави, а вже ровесники нашоТ держави       до школи. проблем в нас    надто багато. Ми, сини i дочки Укра?ни, по-справжньому напружити сили, поеднати   i розум        щоб разом побудувати незламну державу.

Ми украТнську повернемо духовне здоров'я нацй, П силу i примножимо славу украТнського народу. Студентка.

          Я          в            далеку i химерну,

До не; йду kPi3b

До тих широт, де на добро поверне Родина, що не вмре i на xpecTi. (1. Франко.)

Ведуча 2.

Дорога родина! Нехай слова i для вас лунають знов i знов, хай будуть в добро,

(тйсня ”CBiTaH0k”)

Ведучий 1. Хай вам доля журавлина, поля колосом нехай ягоди калини щасливу вашу осявають путь. Здоров'я — джерельноТ, багатства —  святой а ще ласки БожоТ, родино, ми бажаемо BCiM

Ведучий 2. Гостей дорогих ми BiTaeM0 щиро,  з любов'ю i миром.

Студент.

ясниться в xaTi,

Сяють щиро,

Щоб жилось по Щоб жилось у

Студентка.

Гей вставайте BCi родини — Сила й слава УкраТни!

Студент.

Хай роки минають мов хмари ociHHi, Лишаючи в i в

Студентка.

          Хай наша Держава             буде,

           Хай славиться           вкраТнський наш

Кл,  Проводжають батьки своТх       у далеку дорогу життя. на згадку про 6aTbkiBcbkY     дарують Тм колосся      гроно калини, грудочку       вишитий рушник. Кожен батько i мати     бачити господарями свое?      свого краю, свое?       щоб   завжди повертались до до того        де народилися, шанували i берегли традицй•        краю. Де б ти не був, у яких краях не мандрував, дороги не стелились T06i, але найдорожча дорога до   дому, до де pic з найдорожчими T06i людьми.(фонограма          ТНдна мати моя”

pdf
Додано
13 грудня 2019
Переглядів
116
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку