Методичні рекомендації "Ігрові технології"

Про матеріал

Власний досвід переконує, що досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні потреби. І тут мені допомагають інтерактивні ігрові технології, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в грі, ігровому спілкуванні, і гра для них – це перша змога виявити себе як особистість, самовизначитись, самоствердитись.

Перегляд файлу

img0.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

для вчителів початкової школи

 

 

Навчальна гра як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів

 

 

 

 

м. Вільногірськ

2018р.

У методичних рекомендаціях висвітлено окремі теоретичні питання з теми «Ігрові технології навчання».

Розроблено конспекти виховних заходів та уроків  з використанням ігрових технологій .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чумаченко К.Ю.-2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Концепція загальної середньої освіти, Закон України «Про загальну середню освіту», Державний стандарт початкової загальної освіти  націлюють на те, що «інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер». Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Неможливо передбачити, які знання можуть знадобитись дитині, а які – ні. З огляду на це, ставлю перед собою завдання – не скільки накопичення дитиною інформації, скільки розвиток дитячих інтересів, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем.  Водночас переді мною постає проблема: яким чином побудувати навчання, щоб найповніше задовольнити кожного школяра. Дбаючи про високий рівень знань своїх учнів, у своїй педагогічній діяльності використовую такі форми і методи навчання, які б викликали у дітей зацікавленість навчальним матеріалом, бажання вчитися, прагнення успіху в опануванні основ наук. Власний досвід переконує, що  досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні потреби. І тут мені допомагають інтерактивні ігрові технології, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в грі, ігровому спілкуванні, і гра для них – це перша змога виявити себе як особистість, самовизначитись, самоствердитись.

 

 

 

 

 ЗМІСТ

 

 1. Довідково – інформаційні документи:     

1. 1 Анотація          

     1. 2. Проблема          

1. 3. Мета          

      1. 4. Завдання          

 II. Введення          

 III. Вимоги до навчальної гри        

1. Переваги ігрового методу       

 2. Компоненти гри          

3. Етапи гри           

4. Керівництво грою         

5. Вимоги до гри         

 6. Специфіка навчальних ігор        

7. Дидактичні завдання ігор       

 IV. Навчальна гра – засіб розвитку дитячих інтересів    

 

V. Інформаційні ресурси       

 

VI. Додатки          

 

IMG_20160511_103527.jpgDSCN2330.JPG

DSCN2316.JPG

АНОТАЦІЯ

 

В роботі навчальна гра розглядається з позиції розвитку пізнавальних інтересів учнів. Окреслюються основні питання організації навчальних ігор:етапи проведення, місце у навчальному процесі, структура,вимоги, керівництво грою. Розкриваються конкретні умови розвитку дитячих інтересів.

  ПРОБЛЕМА. Виявлення нових методів взаємодії вчителя й учнів, відкриття нових і перспективних педагогічних можливостей навчальних ігор у розвитку інтересів дітей.

 

 МЕТА. Забезпечення комфортних умов навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивною навчальну діяльність, що розвиває інтереси дітей.

 

ЗАВДАННЯ:

 1. Сприяти розвитку інтересів учнів, і як результат - підвищення якості і освіти в цілому.

2. Формувати вміння аналізувати особисті інтереси, прихильності, потреби та співвідносити їх з можливостями, що існують.

 3. Підвищувати самооцінку та впевненість в особистих можливостях.

4. Підтримувати високу навчальну мотивацію школярів, створювати ситуацію успіху для кожного учня.

 5. Формувати навички вчитися – ставити мету, планувати й організовувати особисту навчальну діяльність.

 6. Заохотити учнів до активності й самостійності.

7. Розвивати навички оцінної діяльності учнів.

 8. Прищеплювати навички рефлексії.

ВВЕДЕННЯ

 

У дитячому віці гра – це норма,  і дитина повинна завжди гратися,  навіть коли робить серйозну справу.

А.С.Макаренко   Одним із основних завдань загальноосвітньої школи є виховання школяра як життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях. Звичайно, досягти цієї мети шляхом використання лише традиційних форм та методів організації навчальної діяльності неможливо. Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчально – виховний процес активних методів навчання. Сучасність щоденно вимагає від педагогів нових підходів до змісту навчання. Обрати свою навчальну модель та опрацювати її з учнями, впроваджуючи сучасні освітні технології, не просто, але цікаво. Багаторічний досвід роботи заставив мене переосмислити методи та форми роботи. У пошуках відповіді на питання: «Як розвивати інтереси учнів?», - я дійшла висновку, що тільки залучення дітей до активної ігрової діяльності, у якій вони були б не споглядачами, а творцями своєї думки, динамічність та емоційність педагогічного процесу дозволять їх прилучити до нелегкої «професії» учня. Гра супроводжує людину протягом усього життя, протягом усього існування людства. Адже,  в якійсь мірі, усе наше життя – це гра. Навіть стаючи дорослими, опиняючись у певних життєвих ситуаціях, ми приміряємо на себе ту чи іншу роль. А для маленької дитини гра – це основний вид діяльності, це засіб взаємодії з навколишнім світом,засіб його пізнання. Недаремно гру називають королевою дитинства. Тому, звичайно, потенціал гри повинен бути використаний і у навчальному процесі. Адже за вмілого використання гра може стати незамінним помічником педагога. Психологи стверджують, що гра може стати одночасно й засобом самооновлення,самовдосконалення, до того ж – й стимулятором доброго настрою. З іншого боку, об’єктивно величезні можливості гри як педагогічного засобу, що збільшує інтелектуальну напруженість, активізує  розумові процеси, підвищує інтерес до знань, тренує пам'ять , вміння міркувати логічно тощо. Захопившись грою, діти навіть не помічають, що навчаються.

Понад 2400 років тому Конфуцій сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю, Те,що я чую,бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю, я набуваю знань і навичок.Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром». Ці слова підтверджують і сучасні наукові дослідження, які доводять, що 10% інформації людина засвоює, коли читає; 20% - коли чує; 30% - коли чує і бачить; 80% - коли людина переживає те, що їй треба зробити. І найбільш результатів можна досягти, коли людина навчає когось - 90%. Гра – іскра, що запалює вогник допитливості, зацікавленості та вимагає концентрації уваги учнів, напруження їх сил. Вона має здатність організувати життя дітей, наповнити його змістом. Гра в навчанні – це спосіб зробити роботу цікавою, а зовсім не спосіб звільнити дитину від неї. Гра – розвага – це зовсім не гра – навчання. О.М.Горький писав: «Гра – творчість, гра – праця. Праця – шлях дітей до пізнання світу». Навчальна гра має структуру, що відрізняє її від інших видів діяльності. Це єдина система впливів, спрямована на формування в дитини потреби у знаннях, активного інтересу, формування більш досконалих пізнавальних навичок і вмінь. Основними елементами навчальної гри, що надають їй форму навчання і гри водночас, є навчальні та ігрові завдання, ігровий задум, правила, ігрові дії, обладнання гри, результат гри. Мета гри – забезпечення переходу від пізнавальної мотивації до професійного зв’язку з появою потреби у знаннях та їх практичного застосування в обстановці навчального процесу. Дійсно, гра – це складне, багатогранне явище, яке дуже важко однозначно трактувати, а тим більше – класифікувати. На сьогодні існує безліч класифікацій ігор за різними ознаками. Найбільш повною є класифікація ігор Г. Селевка.

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація педагогічних ігор (за Г.К.Селевком)

 

 

C:\Users\seven\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_0520.jpg

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ

 У грі є така сама велика  відповідальність,

 як і в роботі,- звичайно,

 у грі хорошій,

           правильній.

А.С.Макаренко

 І.Ф.Гербарт говорив: «Інтерес виникає із цікавих предметів та занять». Найбільш ефективними на сьогодні є інтерактивні методи навчання. У практиці своєї роботи перевагу віддаю тим , що тією чи іншою мірою містять у собі ігрові елементи навчання. На уроках використовую навчальні ігри. Ці технології передбачають створення моделі навчання учнів у грі, тобто побудову навчального процесу за допомогою залучення учнів до гри. Широке використання ігрового методу в навчанні має багато переваг:

 •  гра залучає до активної пізнавальної діяльності кожного учня окремо і всіх разом, тим самим, є ефективним засобом управління навчальним процесом;
 •  навчання у грі здійснюється за допомогою власної діяльності учня, що особливим видом практики, в процесі якого засвоюється до 90% інформації;
 •  гра – вільна діяльність, що дає можливість вибору, самовираження, саморозвитку для її учасників;
 •  гра має певний результат і стимулює учня до досягнення мети(перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети;
 •  у грі команди або окремі учні спочатку рівні(немає поганих і гарних учнів, а тільки гравці); результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, здібностей, витримки, умінь і характеру;
 •  безосібний процес навчання у грі набуває особистого значення;
 •  змагальність – невід’ємна складова гри – приваблива для учнів; задоволення, отримане від гри, створює комфортний стан на уроках і підсилює бажання вивчати предмет.

 Не будь – яка ігрова діяльність може бути ефективною. Лише дидактично доцільне її використання та методично виправдана організація дають змогу вважати навчальну гру ефективним засобом навчання. Кожний вид ігрової діяльності, що проводиться на уроці, повинен відповідати певним дидактичним і методичним принципам:

 •  доступність;
 •  новизна;
 •  поступове зростання складності;
 •  урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів;
 • зв'язок ігрової діяльності з іншими формами роботи на уроці.

Навчальна гра на уроці – це не самоціль, а засіб навчання і виховання. А тому найсуттєвішими для мене є такі питання:

 • визначити місце дидактичних ігор та ігрових ситуацій у системі інших видів діяльності на уроці;
 • доцільність використання їх на різних етапах вивчення різноманітного за характером навчального матеріалу;
 •  розробка методики проведення дидактичних ігор із урахуванням дидактичної мети уроку та рівня підготовленості учнів;
 •  вимоги до змісту ігрової діяльності у світлі  ідей розвивального навчання;
 •  передбачення способів стимулювання учнів, заохочення у процесі гри тих, хто найбільше відзначився, а також для підбадьорення тих, хто відстає.

Навчальні ігри, на відміну від розважальних, мають певні істотні ознаки і свою стійку структуру, до якої входять такі компоненти:

 •  ігрова задумка;
 •  правила гри;
 •  безпосередньо ігрові дії;
 •  дидактичні завдання;
 •  обладнання гри;
 •  результат гри.

Навчальна гра дозволяє досягти цілої низки важливих цілей.

1. Дидактичних(формування й застосування нових ЗУН, розширення кругозору тощо).

2. Розвиваючих(розвиток пам’яті, мови, розумових процесів – аналізу, синтезу,  співставлення; творчих здібностей).

3. Виховних(виховання самостійності, колективізму, відповідальності, волі, навичок співробітництва).

Будь – яка навчальна гра включає три основних етапи:

 •  підготовчий етап;
 •  етап проведення гри;
 •  етап узагальнення, аналізу результатів.

 Під час підготовчого етапу формулюється мета гри. Обирається навчальний зміст гри, розробляється її план та сценарій, готується обладнання, проводиться інструктаж, розподіл ролей, консультації. Останнім етапом категорично не можна нехтувати, бо тоді гра перетвориться із навчального засобу в самоціль. На цьому етапі учитель повинен допомогти гравцям систематизувати результати гри. Щоб навчальна гра на уроці відбувалася ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог.

1. Готовність учнів до участі у грі(кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету , кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі у грі).

 2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.

3. Чітка постановка завдань гри. Пояснення гри – зрозуміле, чітке.

 4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру та її різні варіанти.

5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

 6. Не можна допустити приниження гідності дитини(образливі порівняння, оцінки за поразку в грі, глузування).

7. Доцільно розсадити учнів(звісно, непомітно для них) так, щоб за кожною партою отримати пару «сильніший – слабший». Розсадити учнів по рядах парт потрібно так, щоб рівень їхніх знань і розумового розвитку був приблизно однаковим, щоб кожен ряд учнів мав шанс виграти.

 8. Гра на уроці не повинна відбуватися стихійно, вона має бути чітко організованою і цілеспрямованою.

 Навчальна гра – це специфічна форма організації навчальної діяльності, завданням якої є забезпечення умов, за яких учень навчиться:

 •  бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним;
 •  уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
 •  критично мислити;
 •  використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем;
 •  генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;
 •  володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;
 •  вміти запобігати будь – яким конфліктним ситуаціям та виходити з них;
 •   уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;
 • бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.

Уроки,з використанням навчальних ігор,розвивають інтереси дітей, формують певні якості особистості:

 • увагу;
 •  спостережливість;
 •  пам'ять;
 •  мислення;
 •  пізнавальну ініціативу;
 •  творчі здібності;
 •  самостійність;
 •  комунікативні та організаторські здібності;
 •  результати моніторингу розвитку учнів.

Розв’язують певні дидактичні завдання:

 •  вивчення нового матеріалу;
 •  повторення і закріплення вивченого;
 •  формування умінь та навичок;
 •  використання знань на практиці.

 Специфіка навчальних ігор полягає в тому, що вони можуть проводитися лише тоді, коли:

 •  учні мають певні знання;
 •  розроблений необхідний підхід в оцінюванні знань учнів;
 •  кожен учень забезпечений необхідним дидактичним матеріалом;
 •  розроблені методичні розробки уроку. 

Отож, головне завдання вчителя я бачу не у змушуванні учнів до навчання, а в розвитку в них пізнавальних інтересів і потреб, а також бажання долати труднощі навчальної роботи. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок:

 •  навчальна гра як форма навчальна гра – це засіб розвитку дитячих інтересів, навчання і виховання;
 •  ігрова діяльність добре поєднується із «серйозним навчанням»;
 •  під час ігрової діяльності на уроці створюються ситуації успіху;
 •  за допомогою гри удосконалюється мовлення учнів;
 •  гра викликає цікавість, позитивні емоції, що створює позитивну атмосферу на уроці;
 •  гра має здоров’язбережувальний вплив;
 •  навчання полягає в тому, що вона досягає своєї мети непомітно для учня, бо не потребує ніяких способів насильства над особистістю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ГРА – ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ

 

 

Педагог не може не грати.

 А.С.Макаренко

 

У сьогоднішніх педагогів, є можливість самим обрати власні шляхи. «Навчальна гра як засіб розвитку дитячих інтересів» - це проблема, над якою я працюю. Вивчення кожного навчального предмета курсу початкової школи має широкі можливості для розвитку дитячих інтересів. Формування інтересів є результатом і необхідною умовою шкільного навчання. Кожна дитина має до чогось певні здібності, інтерес. Своїм завданням я вбачаю відшукати найменші вияви таланту . Адже в майбутньому трудовому житті стануть у пригоді міцна пам'ять, гарний смак, образне мислення. Своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку пізнавальних інтересів школярів є зацікавленість у навчанні. Дитина молодшого шкільного віку живе у світі мрій, фантазій ,казки. Уміння щось побачити, здивуватися, захопитися, бажання обов’язково зрозуміти: що, чому і як відбувається, відшукати відповіді на всі запитання, не пасувати перед труднощами, а, отримавши відповіді, знову прямувати вперед – все це і є інтерес. Стійкий пізнавальний інтерес формується у різні способи. Одним із них є зацікавленість. Елементи зацікавленості, гра, усе незвичайне, несподіване викликає у дітей здивування, жвавий інтерес до процесу пізнання, допомагає їм опанувати будь – який навчальний матеріал. В своїй роботі використовую такі навчальні ігри: гра – подорож,гра – змагання, гра – ярмарок, гра – аукціон, ділова гра, сюжетно – рольова гра. Особливістю запропонованих ігор є їхня універсальність, тобто будь – який вчитель, незалежно від навчального предмету, та вікових особливостей учнів, зможе використовувати всі ці ігри, наповнивши їх своїм навчальним змістом. Зрозуміло, що підготовка уроку – гри потребує значно більше часу, ніж підготовка до звичайного уроку. Але педагогічний результат такого заняття буде значно більшим. А винагородою за зусилля та затрачений на підготовку час стануть сяючі очі дітей, міцні знання, прагнення нових відкриттів та позитивний настрій і вчителя, і учнів.

 

«Ділова гра»(Додаток 1). Ділову гру «Шість мислячих капелюхів де Боно» використовую з метою формування діалогічних позицій, діалогічного мислення, розвитку пізнавальних інтересів. Гра дозволяє зробити розумову працю яскравим і захоплюючим засобом управління своїм мисленням. Гра дозволяє уникнути плутанини, оскільки тільки один вид мислення використовується групою в певний проміжок часу. Завдяки структуруванню роботи та виключенню безплідних дискусій мислення стає більш сфокусованим, конструктивним, продуктивним. Метафора гри є свого роду рольовою мовою, на якій легко обговорювати і переключати мислення, відволікаючись від особистих переваг 13 і нікого не ображаючи. Процес розвитку гри вимагає від учасників виконання основних розумових операцій: класифікації, аналізу, синтезу. Діти вчаться ділитися своїми враженнями, констатувати факти, які стосуються співрозмовника, передавати свої емоції, узгоджувати різні підходи до виконання конкретних справ.Особливістю ділової гри є те, що перш ніж запропонувати дитині взяти участь у ній, потрібно створити своєрідний «архів» чи «банк», який містив би у собі велику кількість матеріалів, свідчень, часом суперечливих і протилежних суджень, бо саме вони дозволять школяреві виробити власну позицію, обрати те, що відповідає йому особисто, щоб потім переконати в істинності своєї точки зору товаришів.

«Гра – подорож»(Додаток 2). «Гра – подорож по країні Геометрії» змушує дітей оперувати уявленнями, мислити про речі, з якими на той час вони не діють, використовувати набуті знання у нових ситуаціях, зв’язках. Відображає реальні факти через незвичне: просте – через загадкове, складне – через переборене, необхідне – через цікаве. Вона покликана посилити враження, надати пізнавальному змісту казкової незвичайності, звернути увагу на те, що існує поряд, але вони цього не помічають. Вчить дітей грати умовні ролі в умовних ситуаціях, умовними предметами, уявними конструкціями; стимулює розвиток у дітей інтересів, символічної функції та уяви, творчого мислення.

«Гра – змагання»(Додаток 3). Ігри змагання створюють проблемні ситуації. Гра ставить учня в умови пошуку, збуджує інтерес до кінцевого результату. У колективних іграх, групових формах роботи формуються моральні якості особистості. Діти вчаться надавати допомогу товаришам, зважати на думку інших. У них розвиваються почуття відповідальності, виховується воля, інтерес до навчання. У процесі гри використовується сигнально – накопичувальна система оцінки діяльності групи.

«Гра – ярмарок(Додаток 4). Гра використовується для закріплення знань,умінь,навичок з вивченої теми. У процесі гри використовується сигнально – накопичувальна система оцінки навчальних досягнень учнів, яка дає можливість засобами ігрового компоненту цієї системи підтримувати активну пізнавальну діяльність протягом усього уроку і стимулювати успіх, не викликаючи страху чи незадоволення. Комплексна оцінка заявляється на початку уроку. Вона «важка» для вчителя, бо вимагає уважного, ретельного, системного аналізу якості відповідей учня на кожному етапі уроку. Блочні оцінки більш об’єктивні, бо виставляються відразу після виконання завдання. Це можуть бути символи будь – якого виду(яблучко, бубличок, морквинка). Протягом уроку учні «заробляють» оцінки – символи, а в кінці уроку, склавши одержані бали та розділивши на кількість символів, самостійно виводять загальну оцінку.

«Гра – аукціон»(Додаток 5). Гру – аукціон використовую як засіб збагачення сенсорних здібностей(сприймання предметів та їх зовнішніх властивостей) та інтелектуальних здібностей, що забезпечують продуктивне опанування знань, 14 їх знакових систем й оперування ними. Гра – аукціон розвиває здатність до аналізу, узагальнення, формує уміння розмірковувати, робити висновки.

 

«Сюжетно – рольова гра»(Додаток 6) Дитячий інтерес яскраво виявляється у сюжетно – рольовій грі, що пов’язана з ознайомленням із різними професіями, де діти одночасно виступають і драматургами, і режисерами, і декораторами, й акторами.В рольових іграх гравці діють у певному, заданому правилами, світі, беручи на себе певні вигадані ролі. Ці ігри не носять змагального характеру, а призначені для того, щоб отримати задоволення від самого процесу гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

 

 

 

 

1. Артемова Л.В. Вчися граючись. – Київ.: Томіріс, 2003.

2. Бардакова Ю.Є. Інтелектуальні ігри в початковій школі. – Х. : Вид. група «Основа», 2006.

3. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально – виховному процесі/Н.В.Кудикіна. – Київ.:КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2003.

4. Падалка О.С. Педагогічні технології. – Київ: Укр. Енциклопедія, 1995.

5. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – Київ: Абрис, 1997.

 6. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003.

 7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. Посіб./О.І.Пометун, Л.В.Пироженко; За ред.. О.І.Пометун. – Київ.А.С.К., 2006.

8. Телячук В., Лесіна О. Інноваційні технології навчання в початковій школі. – Вінниця, 2004. 9. Щербань П.М. Навчально – педагогічні ігри. – Київ, 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ФРАГМЕНТ УРОКУ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 1 КЛАС

(ділова гра «Шість мислячих капелюхів де Боно)

 

 Тема.Ознайомлення з теплою групою кольорів. Осіннє листя.

 Мета.Учити дітей робити відбитки з готових природних матеріалів(листя); ознайомити із найпростішою роботою, яка імітує гравюру; досягти врівноваженості композиції шляхом співрозмірного розташування елементів на площині; розвивати критичне мислення, кольоро – відчуття ока, образне мислення, уміння бачити красу й гармонію довколишнього світу; виховувати почуття взаємодопомоги.

 Обладнання: природний матеріал(листя), виставка «Дари осені»,ілюстрації, капелюхи. Хід уроку

 

Хід уроку

 І Організація учнівського колективу.

ІІ Повідомлення теми та мети уроку.

 ІІІ Мотивація навчальної діяльності.

1.Загадки із кошика.

Учитель. Діти, в нас незвичайний урок. До нас завітала красуня одна, Я знаю, що люба всім дітям вона! А що за красуня, вам треба вгадати, Для цього потрібно старання додати. Ой. Що це?(на столі – кошик) Цей кошик, мабуть, не простий, Напевне, він чарівний! Кошик пропонує нам казку – загадку. Відгадавши її, ви впізнаєте нашу гостю.

 За глибокими синіми морями, за високими кам’яними горами,у густому лісі стоїть хатинка.

 А цей ліс незвичайний. У ньому і птахи, і звірі, і навіть дерева розмовляють. В цій хатинці старий , але дуже мудрий дідусь живе. Є в нього чарівна палиця. Стукне він нею об землю – і дива творяться: то сніг іде, то квіти розпускаються, то яблука достигають. Є у нього чотири доньки. Дуже гарні, тільки між собою зовсім не схожі. В білому вбранні з білосніжними килимами під пахвою старша дочка. Пробуджує поля, ручаї, заквітчує гаї друга сестра. Третя – завжди з ягодами, запашними травами і барвистими квітами. А четверта фарбою оранжевою, жовтою та червоною любить всі дерева розфарбовувати. Чи здогадались ви, діти, як звати того дідуся? Чи впізнали ви, що це за сестри – красуні? Як ви гадаєте, яка сестра сьогодні до нас завітала?

 Осінь:- Привіт осінній вам, друзі! Ви раді зустрітися зі мною? Вам подобається вбрання лісне – Осінні сади і парки?

 Осінь поповнює виставка «Дари осені»

VІ Гра “Шість мислячих капелюхів де Боно»

 1.Розподіл на групи.

 2.Повторення правил роботи у групі.

3.Робота в групах.

Білі капелюхи

 Що знаєте про осінь? Відкіля ви це знаєте?

 Складання асоціативного куща «Осінь»

 Пожовтіло листячко на кленочку,

 Почорніли айстроньки у садочку.

Заховалось сонечко не видати,

 Сипле вітер дощиком кругом хати.

Стукотить і грюкає у віконця:

«А що?...Вам не весело тут без сонця!»

Такий вітер капосний, сам гуляє,

 А дітей на вулицю не пускає.(К.Перелісна)

Червоні капелюхи

 Слухання фрагментів з циклу п’єс П.І.Чайковського «Пори року».

- Які почуття виникли у вас під час звучання музики?

 Розглядання картини. Який настрій викликає у вас ця картина? Якого кольору осінь?

 Жовті капелюхи

 Позитивні сторони: збір врожаю; милування красою природи.

 Прислів’я «Холодна осінь та сита»

 Осінь така мила, осінь славна.

 Осінь матусі їсти несе:

 борщик у горщику,

 кашка у жменці,

скибка у пазусі,

грушки в хвартушку.

 Осінь така мила, осінь славна.(П.Тичина)

 Чорні капелюхи

 Негативні сторони:починається похолодання(холодний дощ, вітер); гіршає самопочуття людини(простудні захворювання); дні коротші, ночі довші; птахи відлітають у теплі краї; на дорогах багато бруду.

 Зелені капелюхи

 Уявимо, що у році три пори року, немає осені. Чи можна запобігти листопаду?

 Фантазування Уявимо, що природа не зав’яне.

 Гра «Телеведуча»

 Телеведуча

1.Чому дерева скидають листя? Листопад необхідний для життя дерев і кущів. Листя випаровує велику кількість води. Скинувши листя. Дерева зменшують кількість вологи, що випаровується. Скидаючи листя, дерева захищають себе від механічних пошкоджень під час великих снігопадів. Листопад сприяє видаленню мінеральних солей ,які накопичуються в листі, а потім листя перегниває і збагачує мінеральними речовинами грунт. До листопаду дерева готуються ще влітку. В місці, де черешок листка з’єднується із деревом, зароджується нова брунька. Прийде весна, і за рахунок цих запасів виросте новий паганець і листочок. На осінь в основі листового черешка утворюється корковий шар клітин, він відокремлює листок від гілки. Листочок може впасти додолу навіть від власної ваги. У сосни, ялини листочки у вигляді голочок, вони дуже вузенькі, голчасті і називаються хвоєю. Голки зменшують кількість випаровування води і покриті воском. Тримається хвоя на дереві 2-5 років. Восени вона жовкне й опадає. Та , на відміну від листя, опадає потроху, а не вся одразу.

Телеведуча 2. Що таке гілкопад? Деякі дерева восени скидають не тільки листя, але й частину своїх гілок. Гілкопад можна спостерігати у осики. Прийдіть до лісу восени і подивіться під старою осикою. Тут і там під деревом валяються живі гілочки різної довжини. На кінчику кожної – брунька. Весною така брунька могла б розпуститися. Як же вони відірвалися від дерева? Ніякої поломки тут не було. Дерево саме позбавилося « зайвих гілочок». Чи запропонували б ви осені поміняти листопад на гілкопад?

 Сині капелюшки

Висновок. У природи немає важливого і неважливого. Все в природі цікаве і інтересне.Восени ми дізналися , чому буває листопад та гілкопад. У природи немає поганої погоди.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ФРАГМЕНТ УРОКУ З МАТЕМАТИКИ (1 КЛАС)

(ГРА – ПОДОРОЖ)

 

 

Мета гри. Ознайомити з поняттям пряма, крива лінія; точка. Вчити будувати пряму та криву лінію. Розвивати просторову уяву, логічне мислення.

 

Проблемна ситуація.

 -Уявіть себе пасажиром математичного поїзда, що вирушає в подорож до незвичайної, дивовижної та цікавої країни Геометрія. –

 Слово геометрія прийшло до нас із грецької мови. Воно означає - Земля , міра, вимір, «землемірення».

 - Поїзд у нас є. Але залізницю, по якій поїде наш поїзд, нам треба побудувати. Як це зробити(відповіді дітей)?

 II Практичні вправи.

Гра «Будівельники»

1. Зігніть аркуш паперу в будь – якому напрямі(розкривши аркуш, учні побачать, що на ньому утворилася пряма лінія). Лінія, яку ви бачите, називається прямою. Пряма лінія нескінченна, у неї немає кінця. Бачимо ми лише її частину.

2. Натягування тонкого шнура. Натягніть шнур. Ми одержали пряму горизонтальну лінію. Випустіть шнур з рук на парту. Ми одержали криву лінію(учні роблять різні криві лінії). Прив’яжіть до шнура гирю. Нитка натягується зверху вниз. Ми одержали вертикальну лінію.

Гра «Знайди лінію»

На малюнку знайдіть горизонтальні, вертикальні, криві лінії(ліхтарні стовпи, волейбольна сітка, футбольні ворота, підйомний кран тощо).

 - По якій лінії нашому поїзду краще буде їхати?(по прямій).Наш поїзд відправляється. А супроводжуватиме нас важлива фігура, і зараз ми з нею познайомимося. Я – невидимка. В цьому суть моя. Хоч і одна, відома всім і звична, Фігура я геометрична. Мене лиш дотиком пера чи крейди зображають І точкою усюди називають. З’явилася я в тому місці, де перетнулися дві прямі лінії.

 - Всі геометричні фігури складаються з точок. Лінії також складаються з точок. Давайте це перевіримо.

 III Логічні вправи.

 1. Проведіть дві лінії так, щоб вони перетнулися. У місці перетину поставте точку.

2. Чи перетнуться пряма та крива лінії?

3. Проведіть лінію. Відмітьте на ній дві точки(три, чотири).

4. Поставте точку. Скільки прямих ліній можна провести через неї?

5. Розставте п’ять точок так, щоб на кожній прямій їх було по три.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ ГРА – ПОДОРОЖ ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я

2 КЛАС

Мета.:Формувати уявлення про здоров’я людини, стійкі мотиваційні настанови на здоровий спосіб життя. Довести думку, що бути здоровим престижно і прекрасно. Переконати дітей у тому, що здоров’я кожного значною мірою залежить від способу його життя. Розвивати в учнів бажання робити все для того, щоб бути здоровим. Відпрацьовувати навички комунікації та групової роботи. Виховувати потребу в здоров’ї як важливої життєвої цінності.

 

Обладнання: таблиці, роздаткові картки, квітка Здоров’я, карта країни Здоров’я. Хід заходу

 

Організація класу

-З чого ми починаємо кожний свій день?(з вітання) Як можна привітатися? Коли ми кажемо слово «здрастуйте» ми бажаємо не тільки собі, але й усім присутнім здоров’я. Робота зі тлумачним словником Здрастувати – благополучно існувати, бути здоровим, вітати при зустрічі. Повідомлення теми та мети заходу Сьогодні ми будемо говорити про здоров’я, розкриємо секрети здорового способу життя, поговоримо про корисні і шкідливі звички, дізнаємося про те, як стати здоровим. Давайте з’ясуємо, що таке здоров’я? Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово «здоров’я»? Скринька народної мудрості Здоров’я – це найдорожчий скарб людини.

Девізом нашого уроку будуть слова:

 Я здоров’я бережу

 – Сам собі допоможу.

 

Очікування

- Що ви очікуєте від нашого уроку?(очікування складаються у горщик для квітів).

Мотивація навчальної діяльності –

 Ми відправимося у країну Здоров’я. Там познайомимося з її мешканцями і розкриємо секрети здоров’я. Від людини залежить, що вона обере: шлях до здоров’я чи від здоров’я. Шлях до здоров’я – Куди він веде? Довгий чи короткий: Питання не просте. Який шлях вибираєте ви? Молодці! Ми підемо довгим шляхом до здоров’я. У країні Здоров’я 7 міст. Подорожуючи ними, ми знайдемо квітку Здоров’я. Пелюстки цієї квітки – це і є складові нашого здоров’я. Але на нашому шляху будуть перешкоди. І ми їх повинні подолати, щоб дістатися квітки Здоров’я. Збираючись у дорогу, візьмемо з собою скриньку, в якій зберігаються таємниці нашого здоров’я. Подорожувати будемо на поїзді. Займіть місця за квитками(червоний вагончик, жовтий, зелений).

Перша зупинка – місто Гігієна

 Ми - мікроби, твої друзі:

 Гидкі, бридкі, товстопузі.

Живемо в тебе на тілі,

У грязюці, бруді, пилу.

 Ми – мікроби, ми – злодії

Любимо, коли смердить.

 Ви пилиночки струсили,

А мікроб вже там сидить.

 Нас багато, Ми в дорозі кожну мить.

 Якщо ви – бридкі бруднулі

Тоді нам допоможіть.

 Збільши нас, допоможи!

 Слово чарівне скажи. Говори: «Один, два, три!

 Виростай, мікроб, живи!

- Що треба робити, щоб мікроби не росли і не жили?

Ой! Ой!Гину я, гину! Ой! Ой! Мені погано! Отримуйте пелюстку

Здоров’я , ви добре знаєте правила гігієни(голуба пелюстка). Якщо хочеш бути здоровим – значить будь, Добрих правил гігієни не забудь:

 Зуби чисть і умивайся,

Завжди правильно вдягайся,

Добрих правил гігієни не забудь.

 

 

Друга зупинка – місто Вітамін

-Я Товстун. Бачите, який я красивий, товстенький.

 А знаєте, як я таким став?

Я їв багато різних продуктів.

А хочете бути таким як я?

 Пригощайтеся.

-Чи можна вживати такі продукти? Виберіть корисну їжу(діти викладають на тарілки корисну їжу) Ці діти знають правила харчування, вміють правильно харчуватися.

Отримуйте пелюстку Здоров’я (зелена пелюстка).

І група Яблуко, лимон, чіпси, жувальна гумка, газовані напої, помідор.

ІІ група Груша, апельсин, сухарики, цукерки, морозиво, капуста.

 ІІІ група Виноград, банан, торт, кока – кола, шоколад, морква.

 Якщо хочеш бути здоровим – пам’ятай: Свіжі овочі і фрукти ти вживай. Будуть щічки рум’яненькі, Будуть зуби всі біленькі, Свіжі овочі і фрукти ти вживай.

Третя зупинка – місто Режим Добрий день!

Мене звуть Невдахою.

У мене нічого не виходить.

Я нічого не встигаю.

От і зараз, я не хочу, щоб було 12 годин,

бо треба бути на уроці.

 Нехай буде 15 годин.

 Ні – ні, це треба вже виконувати домашнє завдання.

 Нехай буде 21 година.

Та ні, це вже час лягати спати, а спати я ще не хочу.

Що робити?

- Ти неправильно склала розпорядок дня. Ми тобі допоможемо. Щоб людина все встигала робити, мала гарний настрій і в неї все ладилося, вона повинна жити за розпорядком дня. Наші учні вміють складати розпорядок дня і складуть його для тебе. Якщо хочеш бути здоровим і міцним, Знай: у всьому допоможе дня режим. Як навчишся все встигати: Вчитись, гратись, їсти,спати, - Знай: у цьому допоможе дня режим.

І група Підйом,зарядка, водні процедури,сніданок, дорога до школи,заняття у школі.

 ІІ група Дорога додому, обід, відпочинок,виконання домашнього завдання, рухливі ігри на свіжому повітрі, полудень.

ІІІ група Читання книжок, перегляд телепередач, допомога вдома, вечеря, сон. Дякую вам! Отримуйте пелюстку Здоров’я (синя пелюстка).

Четверта зупинка – місто Спорт Фізкультхвилинка

Якщо хочеш бути здоровим – лінь облиш,

Фізкультурою займайся ти частіш.

 Набирайся більше сили,

Будь спортивним і рухливим,

Фізкультурою займайся ти частіш (червона пелюстка)

П’ята зупинка – місто Загартування

Творча лабораторія (Дубок загартувння)

В народі кажуть: «Міцний як дубок»

Щоб бути здоровим та сильним треба загартовувати свій організм. Виберіть листик з дубка, на якому написаний вид загартування.

 І група Заняття спортом, обтирання вологим рушником,прогулянки на свіжому повітрі, завжди вдягати дуже теплі речі, вживання холодних напоїв.

ІІ група Гра у рухливі ігри, купання у річці, сон з відкритою кватиркою, купання в гарячій воді, перегляд телепередач.

 ІІІ група Ходіння босоніж, обливання прохолодною водою, одягання залежно від погоди,гра в комп’ютерні ігри, вживання морозива. Отримуйте пелюстку Здоров’я(жовта пелюстка).

Шоста зупинка – місто Звичка Добрий день!

-Я пані Шапокляк!

Раджу все робити так!

Це ж і весело й цікаво,

І для діток є забава.

Нащо вам здоровим бути?

 Треба з ранку все забути:

 І поради лікарів,

 Й застереження батьків.

Та й не тільки вчителі

 Вчать дітей на цій землі,

 Я умію теж навчити!

Нащо ж вам здоровим жити?

 Йдете в школу – закуріть,

 І диміть, диміть, диміть!

 Замість чаю пийте пиво

 І хворійте всі щасливо.

 Як дитина занедужа,

Це чудово – дуже – дуже!

Бо не треба в школу йти,

Можна в ліжечко лягти,

День і ніч у нім лежати

 І тихесенько вмирати.

- У мене є блокнот, у який я записую свої корисні звички, добрі діла. Але тут записані не тільки корисні звички, а й шкідлив

-Діти нашого класу можуть визначити, які звички корисні.

- Які розумні! Ну і ладно! Піду пошукаю інших дітей. Отримуйте пелюстку Здоров’я (фіолетова пелюстка).

Сьома зупинка – місто Настрій

-Виберіть, який у вас настрій. Від того, який у людини настрій, залежить і її здоров’я. Сміх, радість посилюють імунну систему, позитивно впливають на нервову систему, покращують загальне самопочуття, на 50 відсотків зростає продуктивність навчання (оранжева пелюстка).

 

Гра «Портрет»

 Давайте пограємо у гру «Портрет». Пропоную вам «створити портрет»:

- насупитися, як зла чарівниця;

- посміхнутися, як весела дитина;

 - позлитися, як людина,яку вдарили;

 - злякатися, як дитина, що загубилася в лісі;

- заморитися, як тато після роботи.

Якщо хочеш бути здоровим – не барись,

 До сусідів і до друзів усміхнись.

Стане в світі краще жити

І розквітнуть дружби квіти.

До сусідів і до друзів усміхнись.

 

 Підсумок

Наші очікування проросли, з них виросла чудова квітка здоров’я.

Зворотній зв'язок

Закінчи фразу «Щоб бути здоровим треба ………..».

Формула здорового способу життя: «Зберігай, розвивай, відновлюй»

 Хто здоровий – той сміється,

 Все йому в житті вдається.

 Він долає всі вершини,

Це ж чудово для дитини!

 Хто здоровий – той не плаче,

Жде його в житті удача.

 Він уміє працювати,

 Вчитись і відпочивати.

 Хто здоровий – не сумує,

Над загадками мудрує,

Він сміливо в світі іде

Й за собою всіх веде.

 Треба правила всі знати.

 Бо здоров’я – це прекрасно,

 Здорово, чудово, ясно.

 І доступні для людини

 Всі дороги і стежини

 Зрозуміло, всім відомо,

 Що приємно бути здоровим.

Тільки треба знати,

 Як здоровим стати.

 

 

C:\Users\seven\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_0516.jpgC:\Users\seven\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_0517.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ФРАГМЕНТ УРОКУ З МАТЕМАТИКИ 4 КЛАС

(ГРА – ЗМАГАННЯ)

 

 Мета гри. Систематизувати та узагальнити знання про периметр. Розвивативміння знаходити периметр фігур. Формувати увагу, уяву, спостережливість, мислення. Збуджувати інтерес до математики.

 Обладнання. Поїзд, маршрут подорожі, картки.

Форма проведення – гра змагання.

Хід гри

Уявіть себе пасажирами математичного поїзда, що вирушає в подорож по країні Геометрії до міста Периметроград . Для того щоб потрапити в математичний поїзд, треба придбати квитки.

 

Діти діляться на групи.

Повторення правил роботи у групі

. 1. Станція «Стартова»

А) Назвіть геометричні фігури. Дайте означення і назвіть властивості фігур.

 Б) Мозкова атака.

Геометрична фігура, обмежена трьома відрізками(трикутник).

 Сума довжин сторін многокутника(периметр). Яка геометрична фігура схожа на блискавку(ламана лінія).

Частина прямої, обмежена точками(відрізок).

Чотирикутник, у якого всі кути прямі(прямокутник).

Замкнена фігура, що має шість кутів(шестикутник).

Прямокутник з рівними сторонами(квадрат).

 В) Продовжіть речення

 «Периметр – це ……».

2. Станція «Детективна»

Знайдено аркуш паперу з розмитими цифрами, знаками, буквами. Необхідно їх відновити. 28 А) Периметр ………. Р=а+в+с

Б) Периметр квадрата Р=а+а+а+…

 Р= а*…

В) ……….. прямокутника Р=а+в+…+в Р=а*2+…*2 Р=(…+…)*2.

 Станція «Практична»

Розв’яжіть задачі.

  Периметр квадрата дорівнює 16см. Знайдіть сторону квадрата.

  Периметр прямокутника дорівнює 12см. Чому дорівнюють сторони прямокутника?  Периметр прямокутника дорівнює 20см. Довжина прямокутника –6см.

 • Знайдіть ширину прямокутника.  Довжина прямокутника 8см, а ширина на 3см коротша.
 • Знайдіть периметр прямокутника.  Ширина прямокутника 3см, а довжина у 2 рази довша.
 • Знайдіть периметр прямокутника.

 

 

DSCN7865.JPGDSCN7897.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

МАТЕМАТИЧНА ГРА – ЯРМАРОК

4 КЛАС

 Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «Множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями».

Мета. Вправляти учнів у множенні багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Формувати вміння розв’язувати задачі, обчислювати вирази. Розвивати математичне мовлення, логічне мислення, уяву, пам'ять. Виховувати бережливе ставлення до результатів праці, почуття гордості за український народ.

Обладнання:гра «Ярмарок», казковий герой Скоморох, українські національні страви, предметні малюнки.

Хід уроку

 1. Організаційний момент. Надання необхідної інформації.

Учень :

-Увага! Увага! Веселе, щасливе і радісне свято,

На нього чекаємо давно уже ми.

Сьогодні весело у нас – Ми зиму проводжаємо.

 Усіх, хто в класі є в цей час,

Ми гаряче вітаємо.

 Зима нас вдосталь розважала:

Ми взимку Новий рік стрічали,

 Біля ялинки були ігри, жарти, сміх…

 Та ще й катались з гірок снігових.

Прийшла пора зимі на північ повертатись,

 Тож хоче вона з нами попрощатись.

 Дарує Масляну на прощання – Свято зимове останнє.

Скоморох

- От так ярмарок у нас, Відкривати його нам час! Ярмарок у нас на славу Всіх вас просимо ласкаво.

2. Повідомлення теми та очікуваних результатів.

 Учитель Ярмарок у нас незвичайний, а математичний. На ярмарку ми будемо виконувати різні завдання, грати в ігри, змагатися. Нам це зробити буде 30 нелегко. Зима не хоче поступатися Весні. Ставить різні перешкоди. І для нас з вами вона приготувала різні завдання. Якщо ми розв’яжемо всі завдання, то зможемо допомогти Весні стати господаркою на Землі. Чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 3. Мотивація навчальної діяльності. Нагородою за правильне виконання завдань будуть товари з ярмарку.

 Скоморох А ось ярмарок – базар! Інтересний товар! Не соромтесь, підходьте, Купуйте, що захочеться!

 4. Розвиток математичних знань.

 Завдання №1 Скоморох Бублички смачненькі!

Лоток №1 Фронтальне опитування.

Змагання трьох команд, де кожен учень відповідає на одне запитання з картки. Мороз заморозив наші віконця.

Відновіть записи. 2 – чисельник 3 – 4 – 5 – на скільки частин розділили

 Множення – це (а*в)*с=а*(в*с) - закон Переставний закон множення

 – (а+в)*с=а* +в* (за правильну відповідь учень отримує – 1 бал і куплений бубличок) Завдання №2

Скоморох Оладки пухкенькі!

Лоток №2 Хвилинка чистопису.

Запишіть у вигляді дробу розмальовану морозом частину вікна. 31 (за правильну відповідь – 1 бал і куплений оладок)

Завдання №3 Скоморох

-Угадайте, хто такий,

- Череватий та гладкий:

Часом каші він напреться,

 Чи горохом геть напнеться,

Або рибку пожує –

 Все поживок йому є.

 А як маку десь добуде,

 Молодцем тоді він буде

 – В боки візьметься мерщій

Ну те, хто вгадай хутчій?

Ой смачні, смачні Пироги ячні.

 Люблять українці Пироги ячні.

 Лоток №3 Математичний диктант.

 Гра «Сніжки».

 Вчитель кидає сніжок ,на якому написаний приклад. Учень дає відповідь.


48*1000

54*10

20*30

800*900

 400*20

 25*40

50*40

 50*200

15*20

 22*30

12*300

 700*80

60*40

 80*400

150*20

60*60

210*300

 53*100


(за правильну відповідь – 1 бал і куплений пиріжок)

Завдання №4

 Скоморох

-Кому гречаників!

Лоток №4 Гра «Снігова фортеця».

Побудуйте із снігових кульок фортецю, розв’яжіть приклади.


 32 8*(5*3)=

 (49*25)*4=

 (53*2)*5=

2*3*25*3=

15*(7*6)=

 5*7*2*9=


(за правильну відповідь – 1 бал і куплений гречаник) Завдання №5 Скоморох Кому гарячого чайку!

 Лоток №5

 Розв’яжіть приклади письмово.

 17500*50

5400*30

 360*400

 6530*60 ( за правильну відповідь – 2 бали і куплена чашка чаю)

Фізкультхвилинка

Гей, троїсті музиченьки, Нам заграйте веселенько!

А ви,хлопчики й дівчатка,

 Всі відпочиньте гарненько!

 Завдання №6

 Скоморох :

-Вареники – великомученики Велику муку терпіли, В окропі кипіли, Сиром боки позапихані, Маслом очі позаливані, Я вас ,вареники, величаю І в сметанку вмочаю.

Лоток №6 Розв’язування задачі

Хлопчик купив однакові зошити для малювання: 2 для себе і 3 для друзів. За всі зошити він заплатив 4 грн. Скільки грошей мають повернути хлопчикові друзі?

( за правильну відповідь – 3 бали і куплена макітра з варениками)

Завдання №7

Скоморох:

- А бабуся – господиня Попоралася нині.  Щоб друзів частувати, Млинців спекла багато. А в них – і полуниця, І яблучко – кориця, Малинка, мак, медок, З ізюмом сир – сирок. Хто ще млинців не їдав!

 Лоток №7

На яку геометричну фігуру схожі млинці? Накресліть коло, у якого діаметр 4 см. (за правильну відповідь – 1 бал і куплений млинець)

Завдання №8

Скоморох:- Варенички з сиром! Варенички з сиром!

Лоток №8

Розв’язування задачі

 На ярмарку зварили 1836 вареників. Учні нашої школи з’їли 2/9. Скільки вареників з’їли учні нашої школи? (за правильну відповідь – 1 бал і куплений вареничок)

Завдання №9

 Скоморох:

- Короваєм ми радо гостей зустрічаємо На рушникові рясному несемо. Все найдорожче, що в серденьку маємо, Радісно друзям своїм віддаємо!

Лоток №9 Логічна задача

5 людей до ярмарку їхало 10 годин. Скільки годин кожна людина окремо їхала до ярмарку? (за правильну відповідь – 1 бал і куплений шматочок короваю)

5. Підбиття підсумків.

Рефлексія.

-Чи сподобався вам ярмарок? Чим сподобався? Які завдання найбільше сподобалось виконувати?

-Свято наше закінчилось в класі, А у вітальні продовжиться далі. Почастуємо ми вас млинцями, А вже потім попрощаємося з вами. Масляна! Масляна! Останнє свято зими! Масляна! Масляна! Гостей всіх вітає! Млинцями смачними щедро пригощає! Спасибі, Зимонько, за Масляну! І прощавай! (діти пригощаються млинцями)

 

 

C:\Users\seven\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_0521.jpg

 

Додаток 5

ФРАГМЕНТ УРОКУ З МАТЕМАТИКИ 3 клас

(ГРА – АУКЦІОН)

Мета. Систематизувати та узагальнити знання з теми «Трикутники».Розвивати мовлення, мислення,увагу, спостережливість, вміння аналізувати, робити висновки. Збуджувати інтерес до математики.

Обладнання. Трикутники, гонг, молоток.

Форма проведення – гра «Аукціон».

Хід гри

 1. Вступне слово вчителя. Відбудеться аукціон розпродаж геометричних фігур.

Що таке аукціон? Аукціон – це публічний продаж майна, під час якого покупцем стає той, хто запропонує більш високу ціну. Учасники називаються аукціонерами, людина, яка проводить аукціон – аукціоністом, товар – лотом. На наш аукціон надіслано кілька фігур. Умова: хто одразу дає точне визначення фігури,той і купує її. Якщо в когось будуть уточнення і доповнення, фігуру буде продано тому, хто закінчить повну відповідь. Аукціоніст після кожної повної відповіді буде вдаряти в гонг до трьох разів, доки не з’явиться учень (аукціонер), який виявить бажання доповнити відповідь.

2. Назначається аукціоніст та помічник, який слідкує, хто перший підняв руку.

 3. Розпродаж геометричних фігур.

Аукціон можна розпочинати.

1) На аукціон виставляється довільний трикутник. Дати означення і назвати властивості.

загруженное.jpg2) Гострокутний трикутник.

3) Тупокутний трикутник.

4) Прямокутний трикутник.

5) Рівносторонній трикутник.

6) Рівнобедрений трикутник.

7) Назвіть загальну кількість трикутників.

 

4. Підсумок.

 Аукціон завершено. У аукціону ми узагальнили відомості про трикутник та його елементи, види трикутників.

 

Додаток 6

СВЯТКОВИЙ ТЕЛЕМАРАФОН

«Мамине серце….»

(СЮЖЕТНО – РОЛЬОВА ГРА)

 

Зал святково прикрашений кульками, квітами, плакатами. На сцені – ширма з портретами мам. Збоку – предмети для сценки. На столі – подарунки мамам.

Перша частина

1 учень: - А чому це, а чому

Ми такі веселі?

Чом це радісно у нас

нині у оселі?

 

2 учень: - І недарма раз у раз

Дружній сміх лунає.

Що у нас? Що у нас?

 Хто з вас угадає?

 

Вчитель: - Що це за свято готується тут?

 Мабуть, почеснії гості прийдуть?

Може ,прийдуть адмірали?

Ні!

Може, прийдуть генерали?

Ні!

Може, герой, облетівший весь світ?!

Ні! Ні! Ні!

Гадати досить, ось вони – гості!

Щедрі, любі, кохані.

-Здрастуйте, наші мами!(Усі)

 

Вчитель: - Гостей дорогих ми вітаємо щиро!

Стрічаємо з хлібом, любов»ю і миром.

 

- Дорогі наші мами, бабусі , присутні. Сьогодні ми

зібралися в цьому залі, щоб привітати вас з Міжнародним

жіночим днем – 8 Березня – днем Матері, Подруги, Бабусі,

трудівниці; із святом ніжності, юності та краси…

 Мама… Це перше слово, яке з радістю, усмішкою

вимовляє людина у хвилини радості чи горя. Матерів на

землі мільйони, і кожен скаже: «Моя мама – найкраща».

Саме їм, найріднішим, найдорожчим, наймилішим

присячуємо цей ранок.

 

М О Н Т А Ж

День чарівний, справжнє диво.

В залі посмішок багато.

В залі людно і красиво,

Бо у нас сьогодні свято.

 

Свято сяє квіточками.

 Гріє сонечко весни.

Свято це  - є святом мами

В день чарівний і ясний.

 

Ось послухай, мамо,

Як дзвенить струмочок.

Це ж весна-красуня

Вже прийшла в садочок.

 

На вербовій гілочці

Котиками грається,

І веселим діточкам

Сонцем усміхається.

 

Це ж весна похлюпує,

Це ж іде весна.

Ніжністю і радістю

Сповнена вона.

 

Хмаркою легенькою

В небі проплива.

В сині дзвони жайвора

Піснею співа.

 

З ранками погожими

Пропливають дні.

Скільки тої радості

В весняній порі.

 

Пісня «Колисанки вечорами»

 

 

Матуся моя дорогенька,

Це свято даруєм тобі.

Яка ж бо ти ніжна, рідненька,

А очі які голубі.

 

Такі голубі, наче небо,

Мов проліска синього цвіт.

Ніколи їм плакать не треба.

Хай радість несе їм привіт.

 

Радійте за нас, любі мами,

Від вас ми навчаємось жить.

І слава про вас, добра слава,

Хай птахом по світу летить.

 

Ми вдячні за те, що бувало

Суворо дивились на нас.

Та досить схилити голівку –

Суворість проходила враз.

 

Це, мабуть, тому,

Що матусине серце

Від сонечка брало тепло.

Це, мабуть, тому,

Що матусине слово

Як маківка, ніжно цвіло.

 

Ото ж пригорнусь я до тебе,

Як серце моє стукотить.

І хочеться вирости швидше,

І в щасті з тобою прожить.

 

Для тебе, моя дорогенька,

Віночок з барвінку сплету.

Найкращий рушник-вишиванку

Під ноги тобі простелю.

 

Запальний танок «Помічники»

 

Ще в колисці немовля

Слово «мама» промовля.

Найдорожче в світі слово

Так звучить у рідній мові:

Мати, матінка,матуся,

Мама, мамочка, мамуся!

Називаю тебе я,

Ніжна ненечко моя.

 

Угамуйтеся, «чомучки»,

Киньте пустощі на мить.

У свої цікаві ручки

Руки мамині візьміть.

А тепер погляньте зблизька,

Правда ж , любите ви їх?

 

Руки мамині – колиска

Для великих і малих.

 

Витруть вам сльозинки-краплі.

Гамувати вміють біль.

Руки мамині – кораблик,

Що не тоне серед хвиль.

Поведуть вони в садочок

І покажуть первоцвіт.

Руки мамині – місточок

У широкий білий світ.

 

Спасибі вам і знов, і знов

За вашу ласку і любов.

За те, що вдома повсякчас

Ви так турбуєтесь про нас.

Що нас так смачно годували,

Що нас так пильно доглядали,

Що не стуляючи очей,

Не досипали ви ночей.

 

Мама! Мама! – гарне слово,

Тільки скажеш – все готово:

Мамо, кашки – каша є.

Мамо, чаю – вже наллє.

Мамо, спатки – вже роздутий,

І у ліжку, і укритий.

Мамо, ніжку зав»яжи,

Мамо. Казку розкажи.

Мама, мама – гарне слово!

Тільки скажеш – все готово!

 

Мамо люба, добра, мила!

Як іще назвать тебе.

Це ж для мене ти пошила

З шовку плаття голубе.

Ти мені читаєш книжку,

Хочеш розуму навчить.

Ляжу спати – ходиш нишком,

Все боїшся розбудить.

Захворію хоч злегенька –

Цілу ніч не будеш спать…

Тож дозволь тебе, рідненька,

За усе поцілувать.

 

Діти вручають під музику мамам  подарунки.

 

Сценка «Пиріг з сюрпризом»

 

Люба матуся, зі святом.

З радісним святом весни і пісень!

Ми для тебе сьогодні із татом

Подарунок шукаєм весь день!

 

 

Тато:   - Діти, скоро буде свято.

Залишилося два дні.

 

Іра:   - Треба маму здивувати!

 

Тато:   - Доручіть сюрприз мені.

Я спечу пиріг святковий.

 

Дмитро: - Як тоді на Новий рік?

 

 

 

Андрій: - Торт у вигляді кози?

 

Іра: -  Так тоді ж пекла пиріг наша мама.

 

Тато:Ну то й що?

Батько вам тоді нащо?

Я спечу пиріг не гірший,

Ще смачнішим буде й більшим.

 

Іра: - А ти знаєш як робити?

 

Андрій: - Треба тісто замісити.

 

Дмитро: - А що треба в тісто класти?

Ну, напевно…, цукор, масло.

 

Андрій: - Борошно, мабуть, згодиться.

 

Іра: - Так, потрібна ще й кориця.

 

Дмитро: - Яйця треба і ваніль!

 

Тато: - І, здається, соду й сіль.

 

Іра: - Ще й ізюму треба трішки.

 

Андрій: - Не забудьте про горішки!

 

Тато: - За роботу, дітлахи,

Ось вам чисті фартухи!

 

(Діти зав`язують фартухи і несуть пиріг мамі. Виходить мама.)

 

Іра: - Мамо. Ми тобі на свято торт спекли!

Це ми самі: я, Андрій, Дмитро і тато.

 

(Хором) -  Це дарунок наш тобі!

 

Мама: - Ой, спасибі. Мої любі!

 

Тато: - Принеси, Андрійку, ніж.

Доню, дай велике блюдо.

 

Дмитро: - Мамо, ну, давай же,ріж!

 

Мама (ріже): - Щось не ріжеться, не знаю,

Тут, здається, щось стирчить…

 

Тато (нахиляється до пирога):

           -Це ж мій ключ! А я шукаю!

А він, капосний, мовчить!

 

Мама: - Тут іще якась «начинка»…

 

Іра: - Ой, та це ж мій олівець!

 

Андрій: - Ну й роззява ти, Іринко!

 

Мама: - Тут ще й синій гребінець.

 

 

Андрій: - Може там іще щось є?

 

Мама: - Є! Ось маєш.

 

Дмитро: - Це моє! (Бере солдатика)

 

Мама: - І, нарешті, папірець…

 

Андрій (злякано):

             - Я пропав, це все, кінець!

Це, мабуть, щоденник мій!

 

Іра: - Ну й роззява ти, Андрій!

 

(Всі стають навколо пирога, дивляться розгублено.)

 

Дмитро: - Всі труди пропали наші.

 

Іра: -  Схожий наш пиріг на кашу.

 

Андрій: - Мамо, вибач, ми хотіли

Піднести сюрприз тобі.

 

Мама: - Це вдалося вам!

Мийте руки, вас чекає мій обід.

 

(Всі стають в рядок.)

 

Дмитро: - Хто завжди нам допоможе?

Хто все вміє і все може?

 

Іра: - Хто все зробить, як годиться?

 

Андрій: - Хто ця мудра чарівниця?

 

Тато: - В цілім світі найдобріша,

Найдорожча, наймиліша,

Лагідна і ніжна сама?

 

Всі: - Ну, звичайно, наша мама!

 

Діти розповідають вірші на англійській мові

 

Вчитель: -Сьогодні ми вітаємо та вшановуємо не тільки любих

матусь, а й коханих рідненьких бабусь. Ваші онуки

підготували вам ось ці віршовані рядки.

 

Маму дуже я люблю,

Їй палкий привіт я  шлю.

Та не тільки їй одній,

А й бабусенці своїй.

 

Моя бабуся – люба, добра. Мила.

Вона найкраща від усіх людей.

І хоч вона вже трохи посивіла,

Але так щиро любить нас, дітей.

 

Коли я встану раненько,

Жде сніданочок смачненький.

Мене бабця доглядає,

Пісеньки гарні співає.

Тато й мама на роботі –

В бабці клопоти й турботи:

Рукавички вона в»яже,

Мені казочку розкаже.

Мене бабця дуже любить,

Поцілує й приголубить.

 

Хай в житті вам радість буде,

Процвітайте, як той цвіт.

Дай же ,Боже ,любим бабцям

Многих добрих і щасливих літ.

 

Пісня «А у нас бабусенька»

 

 

Частівки від хлопчиків

 

Вчитель:    Повідали пташата

Один секрет великий,

Що мами про дівчаток

Мріяли, хотіли.

Тому бажанню їхньому

Я подумки зраділа

І неслухів хлоп»яток

В дівиць перетворила.

 

   (Хлопчики виходять в сарафанах і хустках)

 

1.  Я для мами так старався,

     Шість десяток получив,

     Аж мій ґудзик відірвався,

     То я сам його пришив.

 

2. Та хіба це допомога?

     Я для мами посуд мив!

     Потім вимив ще й підлогу –

     Всіх сусідів затопив.

 

3. Я для мами теж трудився,

    У тазок води налив,

    Наш будильник запилився,

    То я з милом його мив.

 

4.  Ми салат святковий з братом

     Готували мамі в свято.

     Коли котик скуштував,

     Цілий день і ніч навчав.

 

5.  Ось почистити на свято

     Рішив сковорідку Саша,

     А потім чотири дня

     Сашу мила вся сім`я.

 

6. Раз у рік у свято мам,

    Я у руки віник взяв.

    Залишилося від нього

    Три соломинки усього.

 

 

Вчитель:  - Нумо, хлопчики, допоможіть.

                     Про подружок своїх нам розкажіть.

 

 

26. Вітаємо і вас, дівчатка.

       Вірші ці у подарунок вам

       Щоб радість і посмішки –

       Все ділили пополам.

 

27. Наші дівчатка – стрункі.

       Вічка – жаринки,

       Ручки – стеблинки,

       Коси – льоночок,

       Сміх – як дзвіночок.

 

28. Будьте щасливі,

       Як сонце – красиві,

       Як соловейко – дзвінкі,

       Як струмочок – гомінкі.

 

   Пісня «Ми заспівали пісеньку»

  (« Ясне щире сонечко розілляло сяєво»)

 

Вчитель:  - У знак дружби хлопчики приготували для  

                     дівчаток подарунки.

 

(Вручають подарунки)

Вчитель: - Любі наші матусі, ми вас так кохаємо! Ось подивіться на

галерею малюнків, що зробили ваші діти. Нумо,

спробуйте впізнати свій портрет. Називайте число, а я

назву – правильно чи ні.

 

Мами називають номер, а вчитель говорить – правильно чи ні.

 

Вчитель:  - А тепер слово для привітання надається голові

батьківського комітету .

 

Вчитель:  - Ось і підійшло до кінця наше свято.

                     Нам прощатись вже прийшла година,

                     Хай буде щасливою кожна родина,

                     І мама, і тато, і кожна дитина,

                     Благословенна хай буде вся Україна.

 

                     Хай стелиться вам доля рушниками,

                     Хай береже від злого майбуття,

                     Із всіх доріг вертайтеся до мами,

                     Тоді щасливим буде все ваше життя.

 

             - Любі дітки, запросіть своїх мам та бабусь на танок.

 

(Діти з батьками танцюють повільний танок)

 

 Кінець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кулинич Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 березня 2018
Переглядів
4694
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку