Методичні рекомендації "Здоров’язберігаючі технології на уроках англійської мови"

Про матеріал
Стан здоров’я є одним із вирішальних чинників формування особистості молодої людини та одним із найважливіших для отримання якісної освіти. Тому вчителям слід приділяти особливу увагу впровадженню здоров'язберігаючих технологій. Здоров'язберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків. В розробці наведено кілька прикладів цікавого та вдалого застосування таких завдань.
Перегляд файлу

Здоровязберігаючі технології

на уроках англійської мови

 

/Підготувала Марчук Ольга Тихонівна,

вчитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ст. №4/

 

Демократичний напрямок розвитку суспільно-економічних відносин, обраний Україною, вимагає від системи освіти якісно нових підходів до стратегії формування особистості молодої людини.

 Взагалі всі проблеми освіти можна звести до кінцевого результату – сформована компетентна особистість випускника, який не тільки знає, а й вміє використовувати свої знання, приймає адекватні рішення у ситуаціях, коли вони потрібні, несе відповідальність за наслідки цих рішень для себе, оточуючих та громадськості.    

    Але наріжним каменем всього життя особистості був, є і буде феномен здоров’я. Адже здоров’я означає свободу діяльності, воно є обов’язковою умовою повноцінної участі у фізичній та розумовій праці, у громадянському та особистому житті.

Стан здоров’я є одним із вирішальних чинників формування особистості молодої людини та одним із найважливіших для отримання якісної освіти.

Педагогічні дослідження останніх років показують, що вже в початковій школі виникають такі проблеми, як незадовільне здоров’я учнів, низькій рівень їх активності. На уроках англійської мови для ефективнішого досягнення практичних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей, підтримки мотивації учнів слід використовувати елементи здоровязберігаючих технологій.

Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від учителя, по-перши, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми.

Здоров'язберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності , вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків.

Важливо враховувати фізіологічні та психологічні особливості дітей і передбачити такі види роботи, які знімали б напругу й утому. Як відомо, в учнів розвинута інтуїтивна здатність чути емоційний стан учителя, а тому з перших хвилин уроку треба створити середовище доброзичливості, позитивного емоційного налаштування . Слід пам’ятати, що психологічний стан і психологічне здоров’я учнів впливає і на фізичне здоров’я. Педагогу потрібно прагнути до того, щоб весь урок проходив невимушено, а вчительський тон був бадьорим і доброзичливим, створювалася б приємна атмосфера, що сприяє навчанню.

Велике значення для попередження втоми є чітка організація навчальної праці. На уроках, де більша частина навчальна діяльність пов’язана з класною дошкою, дуже важливо, щоб до початку уроку було зроблено необхідні записи на дошці: завдання для усного рахунку, опитування, можливо, план роботи на уроці. Можна зразу вказати в залежності від ступеня складності завдання якому рівню відповідає його виконання. Знаючи весь план уроку, які знання, вміння, навички необхідно набути, який обсяг роботи виконати, учень може обрати ступінь складності завдання, розподілити свою роботу на свій погляд, що формує учня як суб’єкта навчальної діяльності.

Під час вивчення нового матеріалу добре, коли весь матеріал уроку записаний на дошці або на плакаті й при підведенні підсумків уроку є можливість охопити ще раз поглядом схеми, вирази, співвідношення, графіки тощо.

В урок слід включати зарядки-релаксації по 3-5 хвилин. Мета таких зарядок – зняти розумову напругу, викликати позитивні емоції, гарний настрій, що веде до поліпшення засвоєного матеріалу. Видами релаксації можуть бути різного роду рухи, фізкультхвилинки, ігри, спів, танці, зацікавленість чим-небудь новим, незвичним. Але при її проведенні слід ставити перед учнями мету запам’ятати мовний матеріл. Тут спрацьовує механічна пам’ять. Ця форма релаксації заснована на тому, що м’язовий рух служить гальмуванню розумової діяльності учнів, а музика і слово, виступаючи в єдності, впливають на почуття і свідомість учнів.

Наведу приклади різноманітних видів релаксацій на уроках англійської мови:

 

Фізкультхвилинки

 

Фізкульхвилинка являє собою невеликий комплекс рухливих вправ, який складений так, щоб задіяти усі групи м’язів. Таке фізичне навантаження зніме втому, дасть відпочинок мязам, органам слуху, відновить сили дитини, підніме настрій. У склад фізкультхвилинки треба вводити комплекси з 4-6 вправ, 2 з яких спрямовані на формування правильної постави, 2-3 для плечей, поясу, тулубу. Необхідно, щоб це були різні вправи, бо велика кількість повторів зменшує зацікавленість у їх виконанні. Фізкультхвилинка може проводитись з речами(м’яч) або без них, у музичному супроводі, під лічбу або римований текст.

Вимоги до організації та проведення фізкультхвилинок.

 1.          Фізкультхвилини проводяться на початковому етапі втоми(8-14 хвилина уроку), в залежності від віку учнів, складності матеріалу.
 2.          Для молодших школярів доцільно робити фізкультпаузу між 15-20 хвилинами уроку.
 3.          Вправи повинні бути цікавими та простими у виконанні.
 4.          Тривалість проведення – 2-3 хвилини
 5.          Під час проведення фізкультхвилинки учні можуть сидіти за партами або стояти біля них, або біля дошки, поодинці чи групами.

Рекомендації для вчителя:

Вчитель повинен володіти культурою рухів та образно демонструвати вправи, вміти поєднувати рухи з музичним супроводом, знати основні терміни фізичних вправ.

 

            Наведу кілька прикладів таких фізкультхвилинок.

 

 

 1. IF YOU ARE TIRED

AT THE ENGLISH LESSON…

 

Giraffes are tall, with necks so long.

(Stand on tip toes; raise arms high

up into the air)

Elephants' trunks are big and strong.

(Make trunk with a hand and an arm)

Zebras have stripes and can gallop away,

(Gallop around in a circle)

While monkeys in the trees do sway.

(Sway back and forth)

Old crocodile swims in a pool so deep,

(Pretend to swim)

Turtles in the sun go to sleep.

(Lay head on hands and close eyes)

 

 

 

 

2. Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose

 

 Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes;

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around.

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,

Teddy Bear, Teddy Bear, reach up high

Teddy Bear, Teddy Bear, wink one eye,

Teddy Bear, Teddy Bear, slap your knees,

Teddy Bear, Teddy Bear, sit down please.

 

 

 1. My hands upon my head I place

My hands upon my head I place,

On my shoulders, on my face.

Then I raise them up on high

And make my fingers quickly fly.

Then I put them in front of me

And gently clap:

one, two, three!

 

 

 

4. Head and shoulders

 

 Head and shoulders,

knees and toes,

knees and toes,

knees and toes!

Head and shoulders,

knees and toes,

eyes, ears, mouth and nose!

 

5. Hands on your hips

Hands on your hips,

Hands on your knees,

Put them behind you,

If you please.

Touch your shoulders,

Touch your nose,

Touch your ears,

Touch your toes.

Raise your hands

High in the air,

At your sides, on your hair.

Raise your hands as before

While you clap:

One, two, three, four!

 

6. Hands up!

Hands up!

Hands down!

Hands on hips!

Sit down!

Hands up!

To the sides!

Bend left!

Bend right!

One, two, three! Hop!

One, two, three! Stop!

Stand still!

7. Right foot, left foot

Right foot, left foot ,

see me go!

I am big, and fat, and slow!

Here I am in the street,

With my long nose

And four big feet!

(show an elephant)

8. Можна давати дітям і таке завдання: зараз похиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною… теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер потянуться догори ті, хто сьогодні прийшов до школи…

 

9. Butterflies

- Red butterflies – Fly! (Children with such butterflies fly)

- Blue butterflies – Fly! (Children with such butterflies fly)

- Red butterflies – To your places!

- Blue butteflies – To your places!

(Changing the game: Children fly among the flowers and sit on the flowers of a certain colour)

 

 

10. Trains

(Children move the way a train moves)

Down by the station.

Early in the morning.

See the puffing little engines

All in a row.

You can see the engineer

Pull a little handle.

Choo! Choo! Toot! Toot!

Off they go: stop!

11. Stand up!

Stand up!

Sit down!

Stamp, stamp, stamp!

Clap, clap, clap!

Hands down!

Sit down!

12. A D og Can Run

(imitating animals’ movements)

A dog can run,

A frog can jump,

A bird can fly,

A chimp can climb,

A fish can swim,

And I can sing.

 

Пісні-рухавки

Такий вид релаксації формує естетичні смаки, наповнює дітей позитивними емоціями та задоволенням від спільного відпочинку.

 

1. If you are happy…

 If you are happy and you know it,

clap your hands (2 times)

If you are happy and you know it ,

And you really want to show it (2 times)

Clap you hands!

Step your feet

Wink one eye

Touch your nose (head, ear, etc.)

Shake your hands

Jump so high!

 

2. Clap, clap, clap your hands

Clap, clap, clap your hands,

Clap your hands together.

Stamp, stamp, stamp your feet,

Stamp your feet together.

Spin, spin, spin around,

Spin around together.

Wink, wink, wink your eyes

Wink your eyes together.

Dance, dance, dance about,

Dance about together.

Shake, shake, shake your hands,

Shake your hands together.

Smile, smile at your friends,

Let us smile together.

 

                 3.Fun Action-Verbs Song

How about you? | 2t

What can you do?

Jump. I can jump. | 2 t

Jump, jump, jump. | 8 t

I can jump.

Swim. I can swim. |2 t

Swim, swim, swim. | 8 t

I can swim.

Ride a bike. I can ride a bike. | 2 t

Ride, ride, ride |8t a bike.

How about you? |3 t

What can I do?

Read. I can read. | 3 t

Read, read, read. | 8 t

I can read.

All right.

Play guitar. I can play guitar. | 2 t

Play, play, play |8 t. guitar.

I can play guitar.

Sing a song. I can sing a song. | 2 t

Sing, sing, sing | 8 t. a song

Hey

How about you? | 3 t

What can you do?

 

4. “Twist”

Twist your right hand./2t

Twist, twist.

Twist your left hand./2t

Twist, twist.

Turn around,

Shake it down.

And twist, twist.

Twist, twist.

 

(Twist your right foot.)

 

Now dance to the music. /2t

Dance, dance.

Do three hops./2 t

Hop, hop.

Dance to the music. /2t

Dance, dance.

Now everybody stop.

Everybody jump.

 

(Twist your right hip.)

               (Twist your right knee.)

 

Now dance to the music. .. /2t

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика.

Пальчикова гімнастика – дуже гарний засіб відпочинку після письмових вправ, особливо у молодшому шкільному віці. Гра з пальцями – це інсценівка будь-яких римованих історій чи казок за допомогою пальців та долонь. Ця гра нібито відображає реалії навколишнього світу – речі, тварин, людей, їхню діяльність, явища природи. Під час пальчикової гри діти повторюють рухи за вчителем і тим самим активізують моторику рук. Відпрацьовується спритність, вміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на певній діяльності.

 

 

 

1. EXERCISES FOR FINGERS

I have fingers (hold up both hands, fingers spread)

And they all belong to me, (point to self)

I can make them do things -

Would you like to see?

I can shut them up tight (make fists)

I can open them wide (open hands)

I can put them together (place palms together)

I can make them all hide (put hands behind your back)

I can make them jump high (hands over head)

I can make them jump low (touch the floor)

I can fold them up quietly (fold hands in lap)

And hold them just so.

 

 1. Five Fingers…

(5 fingers are gentlemen, 5 fingers are ladies.

They meet and begin to dance.)

Five little gentlemen

Going for a walk.

Five little gentlemen

Stop for a talk.

Along came five ladies,

They stood all together,

And they began to dance.

This is my right hand,

I'll raise it up high (Raise the right hand)

This is my left hand,

I'll touch the sky. (Raise the left hand.)

Right hand, (Show the right palm.)

Left hand, (Show the left palm)

Roll them around. (Roll hands around)

Left hand, (Show the left palm)

Right hand, (Show the right palm)

Turn around, turn around.

 

 1. Mother’s Forks

These are mother’s forks and knives(fingers are crossed)

This is mother’s table(show the table)

This is mother’s looking-glass(show the mother doing make-up)

This is baby’s cradle.(show swinging of the cradle)

 

 1. Where Is Thumbkin?
 • Where is Thumbkin? Where is Thumbkin?
 • Here I am. Here I am. (demonstration)
 • How are you this morning? (greeting)
 • Very well. Thank you.
 • Run away. Run away. (hiding the thumb)

        (The same dialogue acts out with other fingers:   

               Pointer, Bobby-Tall, Ruby-Ring, Pinky)

 • Where is Hand? Where is Hand?
 • Here I am. Here I am.
 • How are you this morning?
 • Very well. Thank you.
 • Let’s be friends. Let’s be friends.

(Children shake hands)

 

Вправи для відпочинку зору

Проблема погіршення зору у динаміці навчального процесу не є новою. Серед чинників, які впливають на стан зору, 21% складають фактори внутришкільного середовища. Несправедливість у тому, що зорову патологію найчастіше отримують найбільш працьовиті школярі. Маючи бажання допомогти таким дітям, офтальмологи розробили багато підходів, але суттєва їх частина не може бути використана вчителем, бо він не має спеціальної медичної освіти. Але ефективність засобів щодо збереження зору дітей залежить не тільки від лікарів, а й від вчителів. Під час уроку буде доцільним включати вправи на релаксацію для очей. Вправи виконуються колективно та тільки стоячи.

 Необхідно переключати фокус зору, дивитися хоча б 2 хвилини у далину, потім треба заплющити очі на 1-2 хвилини, дати їм відпочити. Ця проста вправа знімає втому, тимчасово розслаблює м’язи очей. Бажано кожній вправі надавати характеру гри.

1. EXERSICES FOR EYES

Look left, look right,

Look up, look down,

Look around.

Look at your nose,

Look at that rose,

Close your eyes.

Open, wink and smile.

Your eyes are happy again!

 

2. Look at the window

 

Look at the window,

Look at the door,

Look at the ceiling,

Look at the floor.

 

3. Turn your eyes up and down(10 times).

Turn your eyes to the left, to the right(10 times)

Close your eyes tight for 5 seconds and open(5 times)

Blink for 10 seconds.

Close your eyes and relax.

 

 

 

Звукова гімнастика

Ми правильно вимовляємо різні звуки завдяки доброї роботи органів артикуляції (язик, губи, нижня челюсті та м’яке піднебіння). Точність та сила дій цих органів у дитини розвивається поступово, у процесі мовної діяльності.  Тому у початковій школі буде досить доречно впроваджувати саме звукову гімнастику. Ціль якої полягає у виробітки правильних рухів органів артикуляційного апарату, необхідних для вимовляння звуків.

Проводити таку гімнастику потрібно кожен день, для того щоб навики дітей закріпилися але робити це потрібно у ігровій формі, до того ж не слід за раз виконувати більш трьох вправ за раз.

Такі вправи дуже корисні для всіх дітей, особливо у перших класах. Цей прийом надасть вам можливість розвити правильну вимову звуків, сприятиме підвищенню чіткості та правильності вимови.

 

Ігри та ігрова терапія

Гра - одна з найважливіших форм релаксації. Але мається на увазі не гра  на особисту або командну першість, не конкурси, що вимагають мобілізації розумових сил, а ігри, що сприяють відпочинку, викликають позитивні емоції, легкість і задоволення. До таких ігор належать ігри-пантоміми. Подібні ігри використовують як спосіб розвитку координації рук і ніг, інших частин тіла, просторово-часових орієнтувань, викликають позитивні емоції на уроках.

Зразки ігор-пантомім:

 

-          При вивченні алфавіту: зображувати букву (намалювати букву у повітрі рукою);

 

-          Учні біля дошки виконують це завдання, а інші відгадують букву;

 

-          При вивченні теми “mу pet” зображувати тварину рухом, мімікою, голосом, жестами;

 

-          При вивченні теми “my day”, зображувати дії, які виконуються зазвичай протягом дня.

 

Гра-пантоміма “In the shop”

Ситуація. У магазині Лондона ти хочеш купити яку-небудь річ. Якщо ти недостатньо добре володієш мовою, ти намагаєшся порозумітися з продавцем жестами і мімікою.

 

Пісня на уроці – гарний вид релаксації, надає можливість учням не лише добре відпочити, але і служить для формування фонетичних, лексичних, граматичних навичок. Співоча діяльність проявляється в аудіюванні, розучуванні пісень. Спів активізує функції голосового і дихального апаратів, підвищує інтерес до предмета, розвиває музичних слух і пам’ять, знижує стомлюваність за рахунок емоційного настрою.

 

Розслаблення

Тихим голосом слід сказати учням: розслабити м’язи обличчя і рук, потім потилиці, шиї, плечей, рук, грудної клітки, живота і ніг. Усе тіло занурюється у спокій. Дихання спокійне. Не відволікатися на сторонні думки.

I’m ready to rest. I want to be quiet.

 

Відчуття важкості

Розслаблення м’язів суб’єктивно сприймається як відчуття важкості. Спочатку його можна викликати в одній руці, на наступних уроках – в іншій, а потім в обох одночасно. З часом відчуття важкості може змінитися приємним відчуттям легкості, невагомості.

 

Me left arm is heavy.

My right leg is heavy.

All my muscles are relaxed and resting.

I am quiet.

 

Відчуття тепла

Відчуття тепла забезпечує кращий відпочинок, заспокоює нервову систему.

 

My body is warm. Nothing diverts my attention.

 

Завершальна частина

Вихід з аутогенного занурення має бути спокійним і поступовим.

 

I open my eyes. I have a lot of energy. I am active and strong. I can do any work easily. My body is light.

 

Ментальна релаксація

До ментальної релаксації належать також і такі види вправ:

1. Imagine your head to be a jug. You have to empty this jug from dirty water and fill it with clear and fresh water. Sitting on the chair bow your head pouring out everything that shouldn’t be there at the moment: sorrows, anger, regrets, injury, fear.

Raise your head and fill your jug with kindness, love, confidence.

2. Sit comfortably. Close your eyes.
Breathe in. Breathe out. Let’s pretend it’s summer. You are lying on a sandy beach. The weather is fine. A light wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. There is calm in your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing. (Pause) Your troubles float away.
You love your relatives, your school, your friends. They love you too. Learn to appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You can do anything. You are sure of yourself, that you have much energy. You are in good spirits. Open your eyes. How do you feel?

 

Арт техніка

 

В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у першу чергу малювання. Творчий розвиток являється не тільки головним терапевтичним механізмом, саме він допомагає  виховувати здорову особистість. За допомогою арт-техніки дитина має можливість виразити свої переживання, почуття, відношення.  Крім того творча діяльність допомагає зняти напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних силах, та взагалі розвиває творчі здібності.  Основна задача таких технік не в тому, щоб навчити дітей малювати. Головна ціль – це духовний розвиток, самопізнання людини через творчість та покращення адаптації школярів. 

Дорослим слід частіше приділяти увагу дитячим малюнкам. Вони здатні розповісти багато корисної, важливої інформації про дитину, попередити про виникнення певних психічних  проблем.

 

Кольоротерапія (хромотерапія)

Від народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом.

 Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття холоду.

Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленому кольору.

Але окрім безпосереднього використання кольору існують психологічні, дуже дієві, техніки кольоротерапії - методу психологічного лікування з метою розслаблення, зняття стресів, підняття настрію та тонусу за допомогою кольорів.

 

Сміхотерапія.

Можна влаштовувати учням хвилинки сміху, чи під супровід звукозапису, чи передражнюючи мавпочок…

 

Добротерапія            

Наведу декілька прикладів інтерактивних вправ із використанням добро терапії в системі здоров’язберігаючих технологій на уроках англійської мови.

Так, наприклад, на початку уроку під час виконання Warming up, як в  початковий, так і в середній та старшій школах, доцільно практикувати такі інтерактивні вправи як “Morning greetingandGarland of wishes”. Ці вправи можна інтерпретувати в залежності від теми уроку, пропонуючи учням зробити цю інтерпретацію самим.

На початковому етапі, звичайно, треба спочатку ввести діалогічні єдності до вправи “Morning greeting  та підстановчу таблицю до вправи “Galand of wishes’. А коли учні засвоять цей матеріал, вони зможуть його самостійно та творчо інтерпретувати в залежності від теми уроку.      

 

  T.: Now you’ll have your everyday morning greeting. Find classmates who were born in the same season as you and make a circle with them. Greet each other saying something pleasant. Don’t repeat the same greeting.

 

     Possible greetings

 Hello! Glad to see you because you are my best friend.

 So do I.  I consider you are my loyal (true, real) friend too.

 Good morning! Nice to meet you!

 Oh, my dear friend! Happy to see you too!

 Haven’t seen you for ages! How are you?

 I’m fine, thank you! Fancy meeting you here, etc.

 

Exercise “Garland of wishes”

 

T: Work in pairs. Greet each other and wish something pleasant.

 

 I wish you | good luck.

 

                    | strong health.

 

                    | success in your life (study)

 

                    | happiness.

 

                    | all the best.

 

                    | gladness.

 

                    | achievements.

 

            Виконуючи ці вправи, всі звертаються один до одного на імя, що допомагає створити атмосферу дружби та причетності, сприяє розвитку доброти та емпатії, що має велике значення для успішного початку уроку.

Необхідно також проводити роботу з профілактики стресів. Хороші результати дає робота в парах, групах як на місцях так і біля дошки, де ведений, більш «слабкий» учень відчуває підтримку товариша. Антистресовим моментом на уроці є стимулювання учнів до різноманітних способів ров’язання, не боячись помилитися, отримати неправильну відповідь.

 

 

 

 

Ціннісно-орієнтована діяльність учнів

Ставлення учнів до свого здоров'я, за думкою більшості спеціалістів, є основою здоров'язбереження, так як через мотивацію цього ставлення можна здійснити ціннісне - орієнтовану діяльність дітей та підлітків по збереженню та зміцненню власного здоров'я. У зв'язку з цим пропаганда здорового способу життя через валеологічне та екологічне виховання засобами уроків є складовою у розв'язанні проблеми здоров'язбереження. Для виховання в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я необхідне формування реалістичної самооцінки.

Говорячи про форми роботи з виховання у учнів культури здоров’я, не можна не згадати проектну роботу. Саме проектна робота відкриває надзвичайно великі та різноманітні можливості в формуванні екологічної свідомості та культури здоров’я засобами англійської мови.

Це можуть бути звичайні проекти на папері з наступною усною презентацією, яку ми можемо провести як підсумкову роботу по вивченню теми.

Це можуть бути міжнародні телекомунікаційні проекти, яких дуже багато  і майже в кожному з них піднімаються питання екології та здоров’я, тому що це дійсно глобальні проблеми для людства.

І, нарешті, мультимедійні проекти. Мультимедійні проекти – це особлива тема для розмови, це проекти, які формують критичне, толерантне, творче мислення, іншими словами формують навички високого рівня мислення.

Отже, в нашому арсеналі досить багато форм роботи, які можна ефективно використати, формуючи у учнів екологічне мислення та культуру здоров’я.

 

 

Висновок

 

Іноземна мова, за даними досліджень психологів, педагогів та медиків, належить до групи найбільш важких предметів, що вимагають значного напруження найвищої нервової діяльності учнів. Сучасний урок англійської мови характеризується великою інтенсивністю та вимагає від учнів концентрації уваги, напруження сил, бо у великій кількості використовуються тренувальні вправи.

Отож, якщо вчитель бажає щось міцно закріпити у дитячій пам’яті, він повинен потурбуватися про те, щоб як можна більше органів відчуття - око, вухо, голос, м’язові рухи - прийняли участь у запам’ятовуванні. Різноманітні методичні засоби значно підвищують працездатність дітей, бо залучають до роботи інші аналізатори, нові, не втомлені ділянки кори головного мозку. Зняти втому, підвищити працездатність допомагають різноманітні засоби релаксації та багаторазові фізкультхвилинки.

Беручи до уваги вище сказане, можна зробити висновок, що використання здоров‘язберігаючих технологій має велику роль у житті кожного школяра, дозволяє легше й успішніше опанувати необхідні знання на уроці та здолати труднощі.

 

1

 

doc
Додано
6 вересня 2019
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку