Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Методичні вказівки "Зоологія хордових тварин"

Про матеріал
Допомагає більш детально вивчити будову хордових тварин та їх систематичне положення.
Перегляд файлу

 

 

 

Зоологія хордових

 

Методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: Вознюк О.Ю.

Вчитель біології та екології

 

 

 

     

 

Зміст

                                                                                                                                   Стор.

ЗАНЯТТЯ 1 Тема: Внутрішня і зовнішня будова ланцетника    3

ЗАНЯТТЯ 2 Тема: Зовнішня і внутрішня будова личинкохордових на

прикладі асцидій.               4

ЗАНЯТТЯ 3 Тема: Зовнішня і внутрішня будова міноги.    5

ЗАНЯТТЯ 4 Тема: Зовнішня і внутрішня будова хрящових риб на

прикладі акули та особливості будови скатів.                                      6

ЗАНЯТТЯ 5 Тема: Зовнішня і внутрішня будова кісткових риб на

прикладі окуня річкового.                                                                                  8

ЗАНЯТТЯ 6  Тема: Систематика хрящових та кісткових риб.              11

ЗАНЯТТЯ 7  Тема: Зовнішня та внутрішня будови амфібій на прикладі

жаби (рід Rana) у зв'язку із умовами існування.                                           12

ЗАНЯТТЯ 8  Тема: Систематика земноводних.              14

ЗАНЯТТЯ 9 Тема: Клас Плазуни ( Reptilia). Морфофункціональні

особливості плазунів.                         14

ЗАНЯТТЯ 10 Тема: Систематика плазунів та їх різноманітність у зв'язку

з умовами існування.                        15

ЗАНЯТТЯ 11 Тема: Клас Птахи (АVES).     16

ЗАНЯТТЯ 12 Тема: Систематика і екологія птахів     17

ЗАНЯТТЯ 13 Тема: Клас Ссавці (Маmmalia). Зовнішня і внутрішня

будова ссавців на прикладі пацюка.                   18

ЗАНЯТТЯ 14 Тема: Систематика ссавців, їх різноманітність у зв'язку з

умовами існування.                       19

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ      21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 1 Зовнішня і внутрішня  будова ланцетника
Систематичне положення об'єкта :
Тип Хордові Сhоrdаtа

Підтип Безчерепні Асrаnіа

Клас Головохордові Сephalochordata

Представник            Ланцетник Branchiostoma lanceolatum, Pall

Мета: вивчити основні особливості зовнішньої та внутрішньої будови ланцетника.

Обладнання і матеріали та об'єкти дослідження:

 1.               Фіксовані особи дорослих ланцетників.
 2.               Готові препарати:

 

 • тотальний препарат ланцетника
 • поперечний розріз в області глотки
 • поперечний розріз в області кишечника

3. Таблиці:

■зовнішній вигляд ланцетника

загальний вигляд внутрішніх органів

поперечний розріз в області глотки

поперечний розріз в області кишечника

схема кровоносної системи

 1.               Мікроскопи світлові навчальні з малим збільшенням, МБС-2.
 2.               Лупи з 10- кратним збільшенням.

Виконання роботи

Завдання

Розглянути:

а) зовнішню будову:

 • розміри і форму тіла
 • непарні плавці - спинний; підхвостовий і хвостовий
 • метаплевральні складки
 • передротовий отвір з чутливими щупальцями
 • анальний отвір

б) внутрішню будова тотальний препарат ланцетника:

 • хорда
 • сполучнотканинна оболонка хорди
 • нервова трубка
 • міомери, міосепти
 • парус з велярними щупальцями
 • глотка з зябровими щілинами
 • кишка
 • печінковий виріст
 • статеві залози

в) мікрорепарат поперечного розрізу ланцетника в області глотки:

 покрив (епідерміс + кутіс)

  ■ міомери

 • метаплавральні складки
 • хорда

нервова трубка з невроцелем 

■глотка з зябровими щілинами  

 ендостиль

надзяброва борозна

 целомічні мішки

статеві залози

 • печінковий виріст
 • корені аорти

г) мікропрепарат поперечного розрізу ланцетника в області кишечника:

 • епідерміс
 • кутіс
 • камера спинного плавця
 • камера черевного плавця
 • хорда
 • нервова трубка
 • невроцель
 • сполучно-тканнина оболонка   навколо хорди і нервової трубки
 • трубка кишечника
 • мускулатура (міомери)
 • целом

Порівняти положення внутрішніх органів ланцетника в області кишечника та в ділянці глотки

Ознайомитись із кровоносною системою ланцетника:

 • черевна аорта
 • зяброві артерії
 • спинна аорта
 • передні і задні кардинальні вени

Замалювати:

 • загальне положення внутрішніх органів ланцетника
 • поперечний розріз органів в області глотки ланцетника
 • поперечний розріз органів в області кишечника ланцетника
 • схему кровоносної системи ланцетника

Висновки (написати загальні ознаки тварин підтипу Безчерепні)

 

ЗАНЯТТЯ 2 Зовнішня і внутрішня будова личинкохордових на прикладі асцидій.

Систематичне положення об'єкта

Тип Хордові Сhrdata

Підтип Личинкохордові Urochordata

або Покривники Тunicata

Клас Асцидії                   Аscidiae

Представник: Асцидія

Мета: вивчити особливості зовнішньої та внутрішньої будови личинкохордових на прикладі дорослої асцидії та її личинки.

 Обладнання, матеріали та об'єкт дослідження:

фіксовані дорослі поодинокі і колоніальні особини асцидій.

Таблиці: Зовнішня і внутрішня будова асцидії.

Будова личинки асцидії.

Будова сальп і апендикулярій.

Виконання роботи

Розглянути:

а) зовнішню будову асцидій:

розміри; мішкоподібну форму; ротовий та клоакальний сифони; туніку, яка вкриває асцидію; мантію (шкірно-м'язовий мішок), що зростається з тунікою в області сифонів; колові пучки м'язів в області сифонів; щупальця біля отворів ротового сифона

б) внутрішню будову поздовжнього перерізу дорослої асцидії:

отвір ротового сифона зі щупальцями; мішкоподібну глотку; зяброві отвори (стигми) в стінці глотки; ендостиль (борозна) на черевному боці глотки з миготливим епітелієм і залозистими полями; спинну борозну глотки; серце; зяброву і кишкову судини, які виконують роль вен і артерій; нервовий ганглій між ротовим і клоакальним сифонами; статеві органи (парні сім'яники і парні яєчники в одній особині).

Ознайомитися з будовою личинки асцидії:

тіло личинки поділене на тулубовий і хвостовий відділи, в тулубовому відділі знайти:

 •    присоски
 •    ротовий отвір
 •    глотку із зябровими щілинами
 •    нервову трубку, яка розташована над хордою.
 •     мозковий міхур, в якому розміщені пігментні вічка і статоцитЛ*
 •     хорду , яка пронизує все тіло личинки

Замалювати:

зовнішню та внутрішню будову дорослої асцидії;

поздовжній переріз личинки.

Скласти таблицю порівняльної характеристики асцидій, сальп та апендикулярій.

Висновки.

 

ЗАНЯТТЯ 3 Зовнішня і внутрішня будова міноги. Схема систематики класу Круглороті

Тип Хордові  Chrdata

Підтип Хребетні або Черепні  Vertebrata , або Сraniata

Надклас Безщелепні Аgnatha

Клас Круглороті Сyclostomata


 

Підклас

Ряд

Родина

Представники

Міксини

Mixini

Міксиноподібні

Mixiniformes

Міксинові

Міхіnіdae

Європейська

міксина

Міноги

Реtromyzones

Міногоподібні

Petromyzoniformes

Міногові

Petromyzonidae

 

Морська мінога,

Мінога річкова,

Мінога українська Мінога струмкова

Lamperta planeri Bloch

Мета: вивчити зовнішній вигляд та особливості внутрішньої будови міноги.

Обладнання і матеріали і об'єкти дослідження

1 Готові препарати: фіксовані міноги українська та струмкова.

2 Ручна лупа з 4-5 кратним збільшенням.

3. Таблиці: зовнішній вигляд міноги, передротова лійка міноги, будова головного мозку міноги, скелет міноги, зяброві мішки, повздовжній розріз через тіло міноги.

Виконання роботи

а) розглянути зовнішню будову міноги:

 • форму тіла
 • непарні плавці (спинні, хвостовий)
 • голу шкіру
 • передротову лійку
 • ротову порожнину
 • „зуби"
 • непарну ніздрю
 • тім'яне око, очі
 • зовнішні отвори. зубрових мішків
 • анальний і сечостатевий отвори

б) ознайомитись із внутрішньою будовою міноги:
травна система

 • язик
 • глотка
 • кишечник із спіральним клапаном
 • печінка

органи дихання

 • зяброві мішки
 • дихальна трубка
 • внутрішня порожнина зябрових мішків

кровоносна система

двокамерне серце (одне передсердя і один шлуночок), розміщене в
навколосерцевій капсулі

 • венозний синус (венозна пазуха)

органи виділення

 • нирки
 • сечостатевий синус
 • сечостатевий сосочок

органи розмноження

 • сім'яники
 • яєчники
 • сечостатевий синус 
 • сечостатевий сосочок

центральна нервова система

 • головний мозок (передній, проміжний. середній, мозочок, довгастий)

 спинний мозок
опорно-рухова система

скелет і хорда в сполучнотканинному футлярі:

 •   зачатки хребців (верхні дуги)
 •   хрящі мозкового черепа
 •   капсули органів чуття (нюхова і слухова)

 . хрящі передротової лійки

 •   нерозчленований зябровий скелет
 •   навколосерцевий хрящ 
 •   промені непарних плавців

Замалювати

1.Зовнішній вигляд міноги збоку.

2.Загальне розміщення внутрішніх органів.

3.Поперечний розріз зябрових мішків (зябрового апарату).

4. Схему кровоносної системи.

5.Скелет міноги.

6. Головний мозок.

Скласти порівняльну таблицю будови міног та міксин

Висновки

 

ЗАНЯТТЯ 4 Зовнішня і внутрішня будова хрящових риб на прикладі

акули та особливості будови скатів

Систематичне положення об'єктів :

Тип Хордові    Сhordata

Підтип Хребетні    Vertebrata

Розділ Щелепнороті    Gnathostomata

Надклас Риби    Рisces

Клас Хрящові риби    Сhondrichthyes

Підклас Пластинчастозяброві        Еlasmobranchii

Надряд Акули    Selachomorpha

Ряд Катраноподібні    Squaliformes

Представник Акула колюча або Катран   Squalus acanthias

Надряд Скати    Batomorpha

Ряд Скатоподібні або Ромбоподібні  Rajiformes

Представник Лисиця морська    Raja clavata

Мета: вивчити особливості будови хрящових риб на прикладі Колючої акули

та ската - морської лисиці.

Обладнання, матеріали та об'єкти вивчення:

 • опудало акули
 • вологі препарати акул і скатів

Таблиці

 • Зовнішній вигляд акули і скатів
 • Загальне розташування внутрішніх органів
 • Кровоносна система
 • Органи розмноження самця і самки акули
 • Головний мозок
 • Скелет акули
 • Череп акули
 • Скелет кінцівок і їх поясів
 • Хребці тулубного і хвостового відділів

Виконання роботи

Розглянути особливості зовнішньої і внутрішньої будови Акули колючої

а) зовнішня будова:

 • голова
 • тулуб
 • хвіст
 • плавці ( парні - грудні і черевні, непарні - спинні, анальний, хвостовий )
 • ротовий отвір
 • очі    
 • ніздрі
 • бризкальце
 • клоака.
 • копулятивний орган
 • луска

б) внутрішня будова:
система травлення

 • ротова порожнина
 • зуби
 • глотка

■ стравохід

 • шлунок
 • тонка кишка
 • товста кишка

 спіральний клапан

 печінка

 жовчний міхур

 • підшлункова залоза
 • ректальна залоза ( орган сольового обміну)

органи дихання

 • зяброві щілини
 • між зяброві перегородки
 • зяброві пелюстки

кровоносна система

 двокамерне серце ( передсердя і шлуночок)

 • артеріальний конус
 • венозний синус (венозна пазуха)
 • черевна аорта
 • 5 пар зябрових судин

Користуючись схемою кровоносної системи , вивчити схему циркуляції крові

органи виділення

■тулубні нирки

 • сечопроводи

органи розмноження

 • сім'яники
 • сім'япроводи

 яєчники

 • яйцепроводи

центральна нервова система

 • головний мозок ( передній, проміжний, середній, довгастий, мозочок)
 • головні нерви (10 пар)
 • спинний мозок

Ознайомитися з будовою скелета акули:

мозковий череп

■відділи черепа

 • рострум
 • фонтанель

вісцеральний череп

 • губні хрящі
 • щелепна дуга
 • під'язикова дуга
 • зяброві дуги

хребет

 • тулубний відділ
 • хвостовий відділ

амфіцельний хребець і його будова (тіло, верхні і нижні дуги, верхній та
нижній остисті відростки)

скелет кінцівок

кінцівки та їх пояси:

плечовий пояс , має вигляд хрящової дуги (короїдний та лопатковий відділи)

скелет грудного плавця (три осьових хрящі - базалії, і палочковидні радіалії)

 • тазовий пояс (один плоский хрящ)
 • скелет черевного плавця (дві базалії і дрібні радіалії)

Базалії черевного плавця виконують у самців функцію копулятивних органів.

Від радіалій грудного і черевного плавців відходять при-членовані еластоідинові нитки.

Замалювати схему внутрішньої будови акул:

 • будову серця
 • скелет кінцівок і череп

■ зябра
Висновки.

 

ЗАНЯТТЯ 5 Зовнішня і внутрішня будова кісткових риб на прикладі окуня річкового

Систематичне положення об'єкта:

Тип Хордові   Сhordata

Підтип Хребетні   Vertebrata

Група Щелепні   Gnathostomata

Надклас Риби   Рisces

Клас Кісткові риби   Оsteichthyes

Підклас Променепері   Аctinoptersgii

Надряд Костисті   Тeleostei

Ряд Окунеподібні   Рerciformes

Родина Окуневі   Реrcidae

Представник Окунь річковий  Рerca fluviatilis

Мета: вивчити зовнішню і внутрішню будову окуня річкового.

Обладнання, матеріали та об'єкти вивчення

1. Свіжа риба (окунь).

2.Фіксовані препарати: риби різноманітних форм та внутрішні органи риб

 • скелет кісткових риб
 • хребці
 • скелет кінцівок та їх поясів (грудні і черевні плавці)
 • череп.

3.Інструменти:

 • скальпелі
 • ножиці
 • пінцети
 • препарувальні голки
 • ванночки, пластини пінопласту, лупи, мікроскопи МБС-2

4.Таблиці:

різноманітні форми риб

 • зовнішня і внутрішня будова кісткових риб
 • кровоносна система риб
 • головний мозок

Виконання роботи:

Розглянути

а) зовнішню будову:

 поділ тіла на голову , тулуб, хвіст;

 плавці (парні - грудні і черевні; непарні - спинний, анальний, хвостовий);

 ротовий отвір; 

 • парні ніздрі;
 • очі;
 • зяброві кришки;
 • бічна лінія;
 • статевий, видільний і анальний отвори;
 • кісткова луска (розглянути під мікроскопом і визначити вік риби);

б) внутрішню будову:
система травлення:

 • ротова порожнина;
 • глотка;
 • стравохід;
 • шлунок;
 • тонка і пряма кишки;
 • тілоричні вирости;
 • печінка;
 • жовчний міхур;
 • підшлункова залоза;

органи дихання:

 • 4 пари зябер (розглянути зяброву дужку, тичинки та пелюстки);

кровоносна система:

 • двокамерне серце (передсердя і шлуночок);
 • цибулина аорти;
 • черевна аорта;
 • 4 пари зябрових артерій.

Вивчити циркуляцію крові костистих риб за схемою.

Органи виділення:

 • тулубні нирки;
 • сечопроводи;
 • сечовий міхур.

Органи розмноження:

 • сім'яники;
 • яєчники;
 • статеві протоки.

Центральна нервова система:

головний мозок ( півкулі переднього мозку з нюховими долями, проміжний і середній мозок, мозочок, довгастий мозок);

 • очі;
 • перехрест зорових нервів (хіазма);
 • спинний мозок.

Ознайомитися з особливостями скелета окуня.

Розглянути

Череп:

І. Мозкова частина

1.Потиличний відділ:

 • нижня , верхня і бічна потиличні кістки.

V. Бік черепа:

 • вушна кістка;
 • основна клиноподібна кістка;
 • крилоклиноподібна кістка;
 • ококлиноподібна кістка;
 • бічні нюхові кістки;

 носові кістки;

 слізна кістка.

VI. Дах черепа:

 • тім'яні кістки;
 • лобні кістки;
 • середня нюхова ( міжнюхова) кістка.

VII. Дно черепа : парасфеноїди. леміш.

II. Вісцеральна частина черепа

1. Верхня щелепа:

 • міжщелепні і верхньощелепні кістки;
 • похідні піднебінно- квадратного хряща;
 • зовнішня, внутрішня і задня крилоподібні кістки;
 • квадратні кістки.

2. Нижня щелепа:

 • зубні кістки;
 • кутові кістки;
 • зчленівна кістка (гомологи хряща)

3. Під'язикова дуга : гіаломандибулярне. симплектикулуми, гіоіди, копула.

III. Зяброва дуга:

зяброва кришка: кришка, передкришка, міжкришка.

IV. Хребет: Відділи хребта: тулубний, хвостовий.

Тулубний хребець ( амфіцельний) і його будова : тіло, верхня дуга, верхній

остистий відросток, поперечні відростки.

Хвостовий хребець : тіло, нижня дуга і нижній остистий відросток.

V. Пояса кінцівок та кінцівки

Плечовий пояс: коракоїд, лопатка, клейтрум, надклейтрум

Тазовий пояс: тазова кістка

Кінцівки

Грудний плавець : радіалії(базалій немає), промені плавця.

Черевний плавець: промені плавця (базалій і радіалій немає).

Ознайомитися з будовою хвостового плавця, звернути увагу на проходження хвостового відділу хребта у верхню лопать плавця та промені плавця.

Замалювати

 • Загальне розташування внутрішніх органів .
 • Головний мозок.
 • Схему кровоносної системи, будова серця.
 • Зябра.
 • Мозковий череп разом з вісцеральним скелетом.
 • Тулубні і хвостові хребці.
 • Плечовий пояс з грудним плавцем.
 • Тазовий пояс з черевним плавцем.

Висновки.

 

ЗАНЯТТЯ 6 Систематика хрящових та кісткових риб

Мета: ознайомитись із систематикою риб. Роль основних представників різних рядів риб в природі і житті людини.

Обладнання, матеріали та об'єкти вивчення:

 1. Колекція риб.
 2. Схеми систематики хрящових і кісткових риб.
 3. Таблиці видів риб, які належать до різних рядів, надрядів, підкласів.
 4. Визначники прісноводних і морських риб.

Виконання роботи:

 1.                Ознайомитись з колекцією риб кафедри.
 2.                Вивчити схему систематики риб.

Клас кісткові риби

Підклас Лопатепері (Sarcopterygii)

Надряд Кистепері (Сrossopterygii)

Ряд Целакантоподібні (Сoelacanthiformes)

Надряд Дводишні (Dipnoi)

Ряд Рогозубоподібні (Сеratodiformes)

Підклас Променепері (Аctiopterygii)

Надряд Ганоїдні (Аcipenseriformes)

Ряд Осегроподібні (Аcipenseride)

Ряд Багатопероподібні (Рolipteriformes)

Ряд Панцирноподібні (Lepisosteiformes)

Справжні костисті риби

Надряд Клюпеоідні (Сlupeomorpha)

Ряд Оселедцеподібні (Сlupeiformes)

Ряд Лосесоподібні (Salmoniformes)

Підряд Лососевидні (Salmonoidei)

Підряд Корюшковидні (Оsmeroidei)

Підряд Щуковидні (Еsocoidei)

Надряд Ангвілоїдні (Аnguilomorpha)

Ряд Вугреподібні (Anguiloformes)

Надряд Циприноїдні (Сyprinomorpha)

Ряд Короподібні (Суpriniformes)

Підряд Харациноїдні (Characoidei)

Підряд Гімнотовидні (Gymnotoidei)

Підряд Короповидні (Сyprinoidei)

Ряд Сомоподібні (Siluriformes)

Надряд (Atherinomorpha)

Ряд Коропозубоподібні (Сyprinodontiformes)

Ряд Сарганоподібні (Beloniformes)

Ряд Атериноїдні (Аtheriniformes)

Надряд Параперкоїдні (Parapercomorpha)

Підряд Трісковидні (Gadidae)

Надряд Перкоїдні (Реcomorpha)

Ряд Колючкоподібні (Grasterosteiformes)

Ряд Кефалоподібні (Мugiliformes)

Ряд Окунеподібні (Perciformes)

Ряд Скорпеноподібні (Scorpaeniformes)

Ряд Камбалоподібні (Рleuronectiformes)

Ряд Голкотілоподібні (Тetraodontiformes)

Надряд Батрахоїдні (Ваtrachomorpha)

Ряд Вудильникові (Lophiiformes)

Ряд Пегасоподібні (Pgasiformes)

Ряд Ватрахоподібні (Ваtrachoidiformes)

Ряд Присоскоподібні (Gobiesociformes)

Клас Хряшові риби (Сhondrichthyes)

Підклас Пластинчатозяброві (Elasmobranchii)

Надряд Акули (Selachomorpha)

Ряд Різнозубоподібні (Неterodontiformes)

Ряд Багатозябровоподібні (Неxanchiformes)

Ряд Воббегонгоподібні (Оrectolobiformes)

Ряд Ламноподібні (Lamniformes)

Ряд Кархариноподібні (Саrcharhiniformes)

Ряд Катраноподібні (Squaliformes)

Ряд Пилконосоподібні (Рristiophoriformes)

Ряд Скватиноподібні (Squatiniformes)

Надряд Скати (Ваtomorpha)

Ряд Пилкорилоподібні (Рristiformes)

Ряд Рохлеподібні (Rhinobatiformec)

Ряд Скатоподібні  (Rajiformes)

Ряд Хвостоколоподібні (Dasyatiformes)

Ряд Гнюсоподібні, або електричні скати (Тоrpediniformes)

Підклас Суцільноголові (Holocephali)

Ряд Химероподібні (Сhimaeriformes)

3. Скласти таблицю найпоширеніших рядів риб, вказавши назву ряду, ознаки ряду і представників.

4.Згідно з переліком риб торговельної мережі м. Рівного написати систематичне положення цих видів риб в робочий зошит, вказавши підклас, надряд, ряд і вид риби.

Висновки.

 

 

НАДКЛАС НАЗЕМНІ АБО ЧОТИРИНОГІ (Тetrapoda)

КЛАС ЗЕМНОВОДНІ (Аmphibia)

ЗАНЯТТЯ 7 Зовнішня та внутрішня будови амфібій на прикладі жаби (рід Rana) у зв'язку із умовами існування

Систематичне положення об'єкта:

Тип Хордові (Сhordata)

Підтип Хребетні (Vertebrata)

Група Щелепнороті (Gnathostomata)   

Надклас Наземні хребетні або Чотириногі (Теtrapoda або Quadripeda)

Клас Земноводні (Аmphibia)  

Ряд Безхвості (Аnura)

Представник жаба (Rana sp.)

Мета: ознайомитись з морфо-фунціональними особливостями земноводних на прикладі жаби.

Обладнання, матеріали та об'єкти вивчення:

Фіксовані препарати амфібій різних систематичних і екологічних груп, умертвлені жаби.

Фіксовані препарати: травна система жаби; внутрішні органи; органи розмноження; нервова система жаби; скелет жаби, хребці із різних відділів хребта, передні і задні кінцівки, череп.

Таблиці: зовнішня та внутрішня будова жаби; кровоносна система, органи виділення та розмноження; головний мозок, скелет жаби, череп, скелет кінцівок.

Препарувальні інструменти: скальпелі, ножиці, пінцети, препарувальні голки, шпильки, ванночки, лупи, пластинки з пінопласту.

Виконання роботи:

 1.     Розглянути особливості зовнішньої будови жаби, звернувши увагу на:

розчленованість тіла на голову і тулуб; передні і задні кінцівки (плече,

передпліччя, кисть; стегно, гомілка, стопа); шкіра; отвір клоаки; зовнішні і внутрішні ніздрі (хоани), очі з трьома рухливими повіками; барабанну перетинку; резонатори (у зелених жаб), вискову пляму (у бурих жаб); ротовий отвір, язик, отвори євстахієвих труб.

 1. Розглянути особливості внутрішньої будови жаби.

Травна система: ротоглоткова порожнина, зуби, стравохід, шлунок,дванадцятипала, тонка і пряма кишки, клоака, печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза.

Органи дихання: гортанна щілина, гортань, бронхи, легені.

Кровоносна система: трикамерне серце (два передсердя і шлуночок), черевна аорта, дві системні дуги аорти, передні порожнисті вени, задня порожниста вена, два кола кровообігу (мале і велике). По схемі кровообігу прослідкуйте напрям руху крові.

Органи виділення: тулубні нирки, сечопроводи, сечовий міхур.

Органи розмноження: (♂ - сім'яники, сім'япроводи, сім'янні міхурці), (♀ -ясчники, яйцепроводи), жирові тіла.

Центральна нервова система: головний мозок (великі півкулі переднього мозку з нюховою долею, проміжний мозок, зорові долі середнього мозку, мозочок, довгастий мозок), спинний мозок.

3.  Вивчити особливості скелету жаби.

Череп.

Мозковий череп.

Потиличний відділ: бічні потиличні кістки, потиличний отвір, потиличні вирости.

Боки черепа: передньовушні, лускаті, клиноподібні нюхові кістки.

Дах черепа: носові, лобні, тім'яні кістки.

Дно черепа: парасфеноїд, парний леміш, піднебінні, крилоподібні кістки.

Вісцеральний череп.

Верхня щелепа: міжщелепні, верхньощелепні, квадратно-виличні кістки.

Нижня щелепа: зубні та кутові кістки.

Під'язиковий апарат: під'язикова пластинка з двома парами ріжків.

Хребет

Відділи хребта: шийний, тулубний, крижовий і хвостовий.

Тулубний процельний хребець і його будова.

Пояси кінцівок

Плечовий пояс: лопатки і коракоїди, ключиці, надлопатковий хрящ, грудна кістка, передгрудина.

Тазовий пояс: клубові та сідничні кістки, лобковий хрящ, вертлюжна западина.

Парні кінцівки

Передня кінцівка: плечова кістка, кістка передпліччя (кістки променева і ліктьова зрослися), кисть (зап'ясток, п'ясток, фаланги пальців).

Задня кінцівка: стегнова кістка, гомілкова кістка (кістки велика і мала гомілкові зрослися), стопа (дві великі кістки у формі кільця, заплесни, плесни, фаланги пальців.

Замалювати:

відкритий рот жаби, топографію внутрішніх органів, органи травлення, головний мозок, серце; схему кровоносної системи; череп, пояси кінцівок, скелет парних кінцівок).

Висновки (характерні ознаки класу земноводних).

 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 8 Систематика земноводних

Мета: ознайомитись із систематикою та екологічними групами земноводних.

Обладнання , матеріали і об'єкти вивчення:

Колекція земноводних , земноводні для визначення їх систематичного положення.

Таблиці: земноводні України, визначники земноводних, Червона книга України

(тваринний світ).

Виконання роботи :

 • Ознайомитись з колекцією земноводних кафедри.
 • Написати і вивчити схему систематики земноводних.

Схема систематики земноводних

Надклас Четвероногі, або Наземні хребетні (Теtrapoda, або Quadripeda)

Клас Земноводні, або Амфібії (Аmphibia)

Підклас Дугохребцеві (Apsidospondyli)

Надряд Стрибаючі (Salientia)

Ряд Безхвості (Аnura)

Підклас Тонкохребцеві (Lepospondyli)

Ряд Хвостаті (Urodela, або Саudata)

Ряд Безногі (Ароda)

 • Ознайомитись з основними ознаками рядів, видів земноводних України.
 • Провести визначення земноводних (систематичне положення видів).

Визначити земноводних Червоної книги України і написати їх список в робочий зошит.

Скласти таблицю основних рядів, родин земноводних , їх ознак і навести приклади представників.

• Скласти таблицю екологічних груп земноводних, вказавши адаптивні пристосування тварин, які належать до цих груп.

Висновки.

 

ЗАНЯТТЯ 9 Клас Плазуни ( Reptilia)

Морфофункціональні особливості плазунів

Класифікація об'єкту дослідження:

Тип Хордові Сhordata

Підтип Хребетні Vertebrata

Група Амніот Аmniota

Надклас Чотириногі Тetrapoda

Клас Плазуни reptilia

Ряд Лускаті Squamata

Родина-Справжні ящірки lacertidae

Представник Ящірка прудка Lacerta sp. L.

Мета: ознайомитись з морфофункціональними особливостями плазунів на прикладі ящірки.

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: фіксовані ящірки.

Готові препарати: розтята ящірка; розвиток вужа; скелети ящірки та вужа.

Таблиці: загальний вигляд ящірки, черепахи, змії; розташування внутрішніх органів ящірки; схема кровоносної системи; будова серця; схема головного мозку; стадії розвитку зародкових оболонок ящірки.

Препарувальні інструменти: скальпелі, ножиці, пінцети, препарувальні голки, шпильки.

Виконання роботи

Розглянути

зовнішню будову:

поділ тіла на голову, шию, тулуб і хвіст; рогові лусочки і різні типи рогових щитків на голові,  передніх і задніх кінцівках; ротовий отвір; очі з мигальною

перетинкою, верхні та нижні повіки; слухові отвори; ніздрі; отвір клоаки; стегнові пори;

внутрішню будову:

система травлення: ротова порожнина, зуби, язик, слинні залози, глотка, стравохід, шлунок, дванадцятипала кишка, товста кишка (сліпа кишка), пряма кишка, клоака, печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза;

органи дихання: щілина гортані, гортань, трахея з хрящовими кільцями, перснеподібний і черпалоподібний хрящі, бронхи, легені губчастої будови ( повітряні мішки у деяких ящірок, хамелеонів і змій);

кровоносна система: трикамерне серце (ліве і праве передсердя, шлуночок), права і ліва дуга аорти, венозної пазухи і артеріального конуса немає;

органи   виділення:  тазові  нирки,  сечопроводи,  сечовий  міхур  (продукт виділення - сечова кислота);

органи розмноження: сім'яники, придатки сім'яників, сім'япроводи, копулятивні органи (парні вирости клоаки), яєчники, яйцепроводи (Мюллерові канали).

У верхній частині яйцепровода відбувається запліднення. У середньому відділі яйцепровода секретується білкова оболонка яйця. В нижньому відділі яйцепровода формуються щільні зовнішні оболонки.

Центральна нервова система: Головний мозок ( великі півкулі переднього мозку, кора головного мозку) , проміжний мозок, середній мозок, розвинений мозочок, довгастий мозок, спинний мозок.

Вивчити особливості скелету плазунів.

Скелет поділяється на мозковий та вісцеральний череп, хребет, пояса кінцівок, скелет вільних кінцівок.

Мозковий череп

Потиличний відділ: верхньопотилична; основна потилична; 2 бічні потиличні кістки, потиличний отвір, потиличний виросток.

Боки черепа: вилична; луската; крилоподібна; стовпчасті; квадратна; вушні кістки.

Покрівля черепа: носові; передлобові; лобові; тім'яні; міжтім'яні; слізна; надочноямкові; заочноямкові.

Дно черепа: основна клиноподібна кістка; леміш; зачатки вторинного кісткового піднебіння.

Вісцеральний череп

Верхня щелепа: верхньощелепні; міжщелепні.

Нижня щелепа: зубні; зчленівні; кутові; надкутові кістки.

Під'язиковий апарат: під'язикова хрящова пластинка; три пари ріжків.

Хребет

Відділи хребта: шийний; грудний; поперековий; крижовий; хвостовий; тулубний хребець; атлант; епістрофей.

Грудна клітка: грудина і ребра.

Пояса кінцівок

Плечовий пояс: грудина; надгрудинник; коракоїди; лопатки; ключиці.

Тазовий пояс: клубові; сідничні; лобкові кістки вертлюжна западина.

Парні кінцівки

Передні кінцівки: плечова кістка, передпліччя (ліктьова і променева), фаланги пальців, зап'ясток; п'ясток.

Задні кінцівки: стегно, гомілка (велика і мала гомілкові кістки), передплесно, плесно, фаланги пальців, інтертарзалвний суглоб.

Замалювати: загальне розташування внутрішніх органів; головний мозок; серце; схему кровоносної системи; схему розвитку яйцевих оболонок в яйцепроводах; схему розвитку зародкових оболонок плазунів; череп; пояса кінцівок та кінцівки (передня і задня); розташування щитків на голові ящірки.

Висновки.

 

ЗАНЯТТЯ10 Систематика плазунів та їх різноманітність у зв'язку з умовами існування

Мета: ознайомитись з основними рядами плазунів, їх представниками та адаптивним пристосуванням до умов існування.

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження:

фіксовані плазуни різних систематичних та екологічних груп для визначення систематичного положення та екологічних груп окремих представників.

Таблиці: Схема систематики плазунів.

Визначники, Червона книга України (тваринний світ), таблиці, слайди, фотографії, які відображають видову різноманітність.

Виконання роботи:

 1. Провести визначення систематичного положення окремих видів плазунів.
 2. Написати і вивчити схему систематики плазунів.
 3. Скласти таблицю, вказати назву ряду, ознаки ряду і представників,

4.Ознайомитись і написати список рідкісних плазунів Червоної книги України.

5.Написати екологічні групи плазунів і вказати приклади до кожної групи.
Висновки.

 

ЗАНЯТТЯ 11 Клас Птахи (AVES)

Систематичне положення об'єкта

Тип Хордові Сhordata

Підтип Хребетні Vertebrata

Надклас Чотириногі  Tetrapoda

Клас Птахи Аves

Надряд Типові або Новопіднебінні Neognathea

Ряд Голубоподібні Сolumbiformes

Представник - Сизий голуб Сolumbia livia vas domestica

Мета: вивчити особливості зовнішньої і внутрішньої будови птахів на прикладі голуба.

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження:

опудала птахів; пір'я різних типів; умертвлені голуби; яйця курей.

Готові препарати: розтяті птахи; нервова система птахів; скелет курки; набір окремих кісток скелета курей, гусей, качок.

Таблиці: топографія внутрішніх органів птахів; органи дихання; кровоносна система; органи розмноження, будова яйця; головний мозок.

Мікроскопи, предметні та покривні скельця, ванночки, скальпелі, ножиці, пінцети, препарувальні голки, шпильки.

Виконання роботи

Розглянути:

шкіру і її похідні: роговий дзьоб, восковицю, рогові щитки на пальцях, пір'я різного типу» (контурні, пухові, власне пух, ниткоподібні щетинки), будову контурного пера під мікроскопом, звернувши увагу на стержень, опахало, колодочку, стовбур; групи контурного пір'я (махові, рульові).

Зовнішня будова: поділ тіла на голову, шию, тулуб і хвіст; передні і задні кінцівки; очі; дзьоб, зовнішні ніздрі; слухові отвори, зовнішній слуховий прохід; тонка суха шкіра; птерилії і аптерилії; кіль; куприкова залоза; отвір клоаки.

Внутрішня будова

Система травлення: ротова порожнина; відсутність зубів; глотка; стравохід; воло; залозистий шлунок; м'язовий - шлунок; дванадцятипала кишка, тонка кишка; парні сліпі вирости на межі тонкої і товстої кишок; товста (пряма) кишка, печінка, жовчний міхур; підшлункова залоза.

Органи дихання: щілина гортані, верхня і нижня гортані; трахея, бронхи, легені, повітряні мішки.

Кровоносна система: чотирикамерне серце (2 передсердя і 2 шлуночки); права дуга аорти.

Органи виділення: тазові нирки; сечопроводи (сечового міхура немає).

Органи розмноження: сім'яники, придатки сім'яників, сім'япроводи, сім'яні міхурці, яєчник (лівий); яйцепровід (лівий).

Центральна нервова система: головний мозок (великі півкулі переднього мозку, проміжний мозок, зорові долі середнього мозку, мозочок, довгастий мозок), епіфіз, гіпофіз, головні нерви (12 пар), спинний мозок.

Вивчити особливості скелету птахів ( голуба, курки).

Розглянути

Череп

1. Мозковий череп:

Потиличний відділ: основна , бічні, верхня потилична кістки, потиличний отвір, непарний потиличний виросток.

Боки черепа: слізні, нюхові, крилоклиноподібні, вискові, квадратновиличні, квадратні, лускаті, вушні кістки.

Дно черепа: основна клиноподібна і передня клиноподібна, піднебінна та крилоподібні кістки.

Дах черепа: лобові, тім'яні, носові.

2.Вісцеральний череп:

Верхня щелепа: міжщелепні і верхньощелепні кістки.

Нижня щелепа: зубні, зчленівні, кутові, надкутові кістки.

Під'язиковий апарат: під'язикова пластинка з однією парою ріжків.

Хребет

Відділи хребта: шийний, грудний, поперековий, крижовий, хвостовий, складний криж (останній грудний хребець, перші поперекові, крижові та хвостові хребці зрослися).

Грудна клітка: грудні ребра ( відділи, рухоме з'єднання з грудною кісткою, гачкоподібний відросток, який вільно налягає на сусіднє заднє ребро ), грудна кістка, кіль (відросток грудної кістки).

Пояси кінцівок

Плечовий пояс: лопатки, ключиці, коракоїди.

Тазовий пояс: клубові, лобкові, сідничні кістки, вертлюжна западина, відкритий тип таза.

Парні кінцівки

Крило: плечова кістка; кістки передпліччя ( променева, ліктьова); кисть ( 2 кістки зап'ястя, п'ястно - зап'ястна кістка, фаланги пальців).

Задня кінцівка: стегнова кістка; кістки гомілки (велика і мала гомілкові; проксимальний ряд кісточок передплесни); цівка, фаланги пальців.

Замалювати:

 • Будову пір'я різних типів.
 • Схему груп махового пір'я на крилі.
 • Топографію внутрішніх органів.
 • Органа розмноження.
 • Схему будови серця і кровоносної системи,
 • Головний мозок.
 • Будову яйця.

Скласти таблицю, вказавши відділи скелету і особливості їх будови у птахів.

Висновки.

 

ЗАНЯТТЯ 12 Систематика і екологія птахів

Мета: ознайомитись із різноманітністю птахів, їх систематичними та
екологічними групами.

Обладнання, матеріали і об'єкти вивчення:

колекція птахів кафедри, схема систематики птахів, таблиці, малюнки, слайди птахів, записи голосів птахів визначники, Червона книга України (тваринний світ).

Виконання роботи:

 • Ознайомитись з колекцією птахів кафедри.
 • Написати і вивчити схему систематики птахів.
 • Ознайомитись з основними ознаками рядів, родин, видів птахів України.
 • Скласти таблицю основних рядів, родин птахів їх ознак і привести приклади  представників.
 • Провести визначення птахів за такою схемою: систематичне положення птаха, виводковий чи нагніздний, полігам чи моногам, перелітний, осілий, зимуючий чи кочуючий, екологічна група, тип годівлі.
 • Ознайомитись з птахами, які занесені до Червоної книги України.
 • Скласти таблицю екологічних груп птахів, вказавши адаптивні пристосування тварин, які належать до цих груп.
 • Прослухати записи голосів найвідоміших птахів України.

Висновки.

 

ЗАНЯТТЯ 13  Клас Ссавці (Мammalia)

Зовнішня і внутрішня будова ссавців на прикладі пацюка

Систематичне положення об'єкта:

Тип Хордові - Chordata

Підтип Хребетні - Vertebrata

Надклас Четвероногі - Теtrapoda

Клас Ссавці або Звірі - Мammalia

Інфраклас Виші звірі або Плацентарні - Еutheria

Ряд гризуни - Rodentia

Представник Пацюк білий – Rattus vorvegicus

Мета: вивчити особливості будови ссавців на прикладі пацюка (або іншого звіра).

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: умертвлені пацюки, лабораторні миші або морські свинки.

Фіксовані препарати: внутрішні органи морської свинки; головний мозок; зародок морської свинки; серце ссавця, опудало ссавця. Скелети кішки, пацюка, морської свинки, кажана; хребці шийні, грудні, поперекові, крижові, хвостові; кисті і стопи пальцеходячих, фалангоходячих та стопоходячих тварин; роги великої рогатої худоби, овець, козуль, черепа ссавців, зуби ссавців.

Скальпелі, ножиці, пінцети, препарувальні голки, шпильки, ванночки, лупи.

Таблиці: топографія внутрішніх органів ссавця, схема кровоносної системи, будова серця ссавця, органи виділення, органи розмноження самця і самки, головний мозок, будова шкіри.

Виконання роботи

Вивчити

Будову шкіри ссавців: епідерміс, кутіс, потові і сальні залози, нервові закінчення, кровоносні капіляри, волосся.

Похідні шкіри:

остьове і пухове волосся, вібриси, щетина, луски і нігті, копита, роги порожнисторогих і щільнорогих парнокопитних.

Будову волосся:

корінь, стовбур, цибулина, волосяний сосочок, волосяний мішечок, кутикула, кора, серцевина.

Ознайомитися з особливостями будови нігтів, кігтів, копит, рогів.

Вивчити

Зовнішню будову ссавців:

Поділ тіла на голову, шию, тулуб і хвіст, передні і задні кінцівки, ротовий отвір, губи, очі, повіки, зовнішнє вухо, видільний, статевий, анальний отвори.

Внутрішню будову ссавців

Система травлення: 

ротова порожнина, язик, зуби диференційовані, глотка, стравохід, шлунок, 12-типала кишка, тонка, сліпа, товста, пряма кишки, печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза.

Органи дихання:

хоани, гортанна щілина, трахея, бронхи, легені.

Кровоносна система:

чотирикамерне серце (два передсердя і два шлуночки), ліва дуга аорти, два

кола кровообігу.

Органи виділення:

тазові нирки, сечопроводи, сечовий міхур.

Органи розмноження:

сім'яники, придатки сім'яників, сім'яні міхурці, пеніс.

яєчники, яйцепроводи (фалопієві труби), роги матки, матка, піхва.

Центральна нервова система:

головний мозок (великі  півкулі з  нюховими долями, проміжний мозок з епіфізом і

гіпофізом, середній мозок, мозочок, довгастий мозок); спинний мозок.

Ознайомитися з основними особливостями скелета ссавців

Череп

1. Мозковий череп

Потиличний відділ:

потилична кістка, потиличний отвір, потиличний виросток.

Боки черепа:

Лускаті  із  виличними  відростками,  виличні,   верхньощелепні, міжщелепні (передньощелепні), слізні, ококлиноподібні, крилоклиноподібні кістки.

Покрівля черепа:

тім'яні, міжтім'яні, лобні, носові кістки.

Дно черепа:

основна   клиноподібна,   передня   клиноподібна,   кам'яниста,   крилоподібна, піднебінні кістки;

піднебінні відростки верхньощелепних кісток, решітчасті лабіринти, леміш,
барабанна
'кістка, отвори для виходу нервів, кровоносних судин і євстахієві труби.

2.Вісцеральний череп
Нижня    щелепа:    зубні    кістки   з   вінцевими,    членівними   та   кутовими

відростками.

Хребет:

Відділи хребта: шийний, грудний, поперековий, крижовий та хвостовий.

Будова тулубного платицельного хребця, атланта і епістрофея.

Грудна клітка:

ребра справжні і несправжні, грудна кістка (рукоятка і мечоподібний відросток).

Пояси кінцівок

Плечовий пояс:

лопатки, ключиці (коракоїдів немає).

Тазовий пояс:

клубові, сідничні і лобкові кістки.

Парні кінцівки

Передня кінцівка:

плечова кістка, передпліччя (ліктьова і променева кістки), кисть (зап'ястя, п'ястя, фаланги пальців).

Задня кінцівка:

стегно, гомілка (велика і мала гомілкові кістки), стопа (передплесно, плесно, фаланги пальців).

Замалювати:

Будову шкіри будову волосся, схему будови нігтя, кігтя, копита;

Топографію внутрішніх органів, будову зуба;

Схему кровоносної системи;

Будову головного мозку.

Будову органів розмноження.

Будову черепа, атланта, епістрофея, грудного хребця.

Висновки (загальні ознаки тварин класу ссавців).

 

 

ЗАНЯТТЯ 14  Систематика ссавців, їх різноманітність у зв'язку з умовами

існування

Мета:  ознайомитись  з  основними  рядами  ссавців,  їх  представниками  та адаптивною пристосованістю до умов існування.

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: Опудала ссавців, фотографії, малюнки, слайди різних видів ссавців.

Таблиці: систематика ссавців.

Визначники ссавців, Червона книга України (тваринний світ).

ТЗН: діапроектор, кодоскоп, телевізор, відеомагнітофон.

Виконання роботи:

 1. Провести визначення систематичного положення окремих видів ссавців.
 2. Написати і вивчити схему систематики ссавців.

 

Схема систематики ссавців

Клас Ссавці (Маmmalia)

Підклас Первозвірі (Рrototheria)

Ряд Однопрохідні (Моnotremata)

Підклас Справжні звірі (Тheria)

Інфраклас Нижчі звірі (Мetatheria)

Ряд Сумчасті (Маrsupialia)

Інфраклас Вищі звірі (Eutheria)

Ряд Неповнозубі (Еdentata)

Ряд Ящери (Рholidota)

Ряд Комахоїдні (Іnsectivora)

Ряд Рукокрилі (Сhiroptera)

Підряд Криланові (Меgachiroptera)

Підряд Кажанові, або летючі миші (Місrochiroptera)

Ряд Шерсткокрили (dermoptera)

Ряд Примати (Рrimates)

Підряд Напівмавпи (Рrosimii)

Підряд Мавпи, або Вищі примати (Аnthropoidea)

Ряд Зайцеподібні (Lagomorpha)

Ряд Гризуни (Rodentia)

Ряд-Хижі (Сaunivora)

Ряд Ластоногі (Ріnnipedia)

Ряд Китоподібні (Сеtacea)

Підряд Вусаті кити (Мystacoceti)

Підряд Зубаті кити (Оdontoceti)

Ряд Трубкозубі (Тubukidentata)

Ряд Дамани (Нуracoidea)

Ряд Хоботні (Рroboscidea)

Ряд Сирени (Sirenia)

Ряд Непарнокопитні (Реrrissodactula)

Ряд Моволеногі (Туlopoda)

Ряд Парнокопитні (Аrtiodactyla)

Підряд Нежуйні (Nonruminantia)

Підряд Жуйні (Ruminantia)

3.Скласти таблицю основних рядів ссавців, вказати назву ряду, ознаки ряду і представників.

4.Ознайомитись з рідкісними ссавцями Червоної книги України і написати їх список. Скласти таблицю "Екологічні групи ссавців", вказавши особливості будови представників наземних (лісових і відкритих просторів), водяних і напівводяних, повітряних і підземних звірів та їх представників.

Висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна література

 1. Адольф Т.А. Руководство к лабораторним занятиям по зоологии позвоночных. -М.,1983.
 2. Веселов Е.А., Кузнецова О.А. Практикум по зоологии. - М.: Вмсшая школа, 1979.-240 с.
 3. Гуртовой  Н.Н.,   Матвеев   Б.С,  Дзержинский  Ф.Я.  Практическая  зоотомия позвоночных. - М, 1976. - Ч. 1.
 4. Доля М.М., Похозій Й.Т. Практикум із зоології. - К.: Урожай, 1966. -144 с.
 5. Карташев   Н.Н.,   Соколов   В.Е.,   Шилов   И.А.   Практикум   по   зоологии позвоночных. - М., 1981. - 319 с.
 6. Ковальчук Г.Ф. Зоологія з основами екології. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.- 592с.
 7. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. -М: Асасіета, 2000. - 495 с.
 8. Кузнецов Б.А., Чернов АЗ., Катонова Л.Н. Курс зоологии. - М.: Агропромиздат., 1989.-399 с.
 9. Лабораторний     практикум     по     зоологии     позвоночных/     Под     ред. В.М.Константинова- М: Асасіета, 2001.-272 с
 1. Левушкин С-И., Шилов И.А. Общая зоология. - М., 1994.
 2. Лукин Е.И. Зоология. - М: Агропромиздат, 1989. - 384 с.
 3. Наумов СП. Зоология позвоночных. - М.: Просвещение, - 1975.- 42с.
 4. Наумов СП., Карташев Н.И. Зоология позвоночных. - 4.1 - 4.2 - М.: Высшая школа, 1979.
 5. Самарський СЛ. Зоологія хребетних. - К.: Вища школа, 1976.
 6. Смогоржевський Л.О. Хордові тварини. - К.: Вища школа, 1980.

 

Додаткова література

 1. Банников А.Г. Определитель земноводних и пресмыкающихся фауны СССР. М: Просвещение, 1977. -413 с.
 2. Вилер А. Определитель рыб морских и пресных вод северо-европейского бассейна. М.: Легкая промышленность, 1983. - 429 с.
 3. Воїственський М.А. Птахи. К.: Радянська школа, 1988. -602 с.
 4. Демянчук В.Т. Птицы Европы: справочник-определитель. Минск: Харвест, 2003.-415 с.
 5. Жизнь животных. Рыбы / Под ред. Т.С. Расса.-М: Просвещение, 1971.- Т.1 -Т.7.
 6. Ковтун М.Ф., Микитюк О.М., Харченко Л.П. Порівняльна анатомія хребетних: Навчальний посібник 4.1. - Харків: „ОВС", 2002. - 175с. 4.2. - Харків: „ОВС", 2003.-272с.
 7. Кужленко В.Е., Вервес Ю.Г. Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украйни: Справочник-определитель. - К: Генеза, 1999. - 206с.
 8. Марисова  І.В., Толпаш В.С   Птахи України.   К.:   Вища школа, 1984.-220 с.
 9. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. - М: Изд.Мир, 1992.-Т.1.- 357с. -Т.2. - 406с.

10. Солур І.Т. Звірі нашої країни. К.: Вища школа, 1971.

П.Талпош В.С.• Зоологія: словник довідник. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2000. - 239 с.

 1. Червона книга України. Тваринний світ. - Київ: Укр.енциклопедія, 1994. - 540 с.
 2. Щербуха А.Я. Риби наших-водойм. - К.: Радянська школа, 1987. - 157с.
 3. Яхонтов А.А. Зоология для учителя. Хордовые / Под. ред. В.В. Михеева 2. -М: Изд.Мир «Просвещение», 1985. - 448 с.

 

 

1

 

doc
До підручника
Біологія 7 клас (Довгаль І.В., Ягенська Г. В., Жолос О. В., Ходосовцев О. Є., Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Скрипник Н.В., Толстанова Г. М.)
Додано
20 лютого
Переглядів
98
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку