2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Методичний паспорт проектної роботи

Про матеріал

На допомогу вчителям, які використовують у своїй практиці проектні технології.

Завдання.

1 . З'ясувати які тіла в природі і техніці рухаються нерівномірно.

2. Розробити прийоми та методи обчислення швидкості нерівномірного руху.

3. Виконати експеримент та обчислення.

4. Проаналізувати отримані результати.

5. Зробити висновки.

6. Презентувати роботу в класі.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Учнівський проект

«Визначення середньої швидкості нерівномірного руху»

 

 

 

Підготували

учні 7 класу:

Двірцівського НВК

 «ЗШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок»

Бойко Тетяна, Уляк Назар

 

 

Вчитель – консультант

Луцко Оксана Петрівна

 

 

 

 

 

-2017-

 

 

Назва проекту. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху .

Керівник: вчитель фізики Луцко Оксана Петрівна.

Тип проекту. Творчо-практичний, короткотривалий, груповий.

Учасники проекту:  Бойко Тетяна,  Уляк Назар

Основний  та другорядні навчальні предмети:  фізика, природознавство,інформатика, математика

Вік учнів,  клас . 13 років, 7 клас.

Проблема. Чи був правий  Айнштайн, стверджуючи, що    пошук  істини важливіше, ніж володіння істиною.    В чому істина руху?

Мета проекту. Визначити експериментально середню швидкість руху тіл, навчитися розвязувати задачі; весело провести час.

Завдання проекту:

1. З’ясувати які тіла в природі і техніці рухаються нерівномірно.

2. Розробити прийоми та методи обчислення швидкості нерівномірного руху.

3. Виконати експеримент та обчислення.

4. Проаналізувати отримані результати.

5. Зробити висновки.

6. Презентувати роботу в класі.

 Актуалізація проблеми.   Проблема є актуальною для нас, тому що під час виконання проекту ми познайомимося з видами механічного руху , згадаємо поняття відстані, часу і швидкості, опишемо зв'язок між даними величинами, виконаємо дослідницькі роботи на визначення швидкості, покажемо зв'язок математики, фізики, ОБЖ, навчимося розв’язувати задачі на рух, на знаходження середньої швидкості.

Очікуваний результат

 1. Отримаємо кращі знання про середню швидкість та  величини, які її характеризують.
 2. Вдосконалимо свої життєві компетентності (вміння вчитися, інформаційної).
 3. Розглянемо використання формул до розв'язування задач.
 4. Здобудемо навички дослідницької роботи, вибору приладів для проведення експерименту.
 5. Сформуємо вміння орієнтуватися в інформаційному середовищі, аналізувати отриману інформацію та результати .
 6. Навчимося будувати графіки.
 7. Розвинемо навички презентувати свою роботу, аналізувати та робити висновки; поділимося своїми здобутками з іншими.

Ключове питання.

   В чому істина руху?

Питання проекту.

 •  Який рух називають нерівномірним? Що таке середня швидкість? Як її визначити?

Етапи реалізації проекту

 • Підготовчий етап.
 • Формулювання проблеми, визначення теми, мети проекту, формулювання завдань проекту. Слід враховувати зацікавлення учасників проекту вибраною темою.
 • Діяльність.

Діяльність вчителя

Оскільки це перший проект для учнів з фізики,  вчитель залучає бажаючих учнів взяти участь в проекті, знайомить їх із особливостями  методу проектів, проводить інструктаж з техніки безпеки під час виконання  експериментів. Перевіряє, чи знають учні , як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Перед початком роботи вчитель:

-  обов’язково знайомить дітей з Законом про авторське право;

 -  навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті;

 - нагадує дітям про безпечну поведінку в Інтернеті;

- ознайомлює учнів з критерієм оцінювання проекту.

Вчитель складає лист оцінювання (Додаток 2), щоб допомогти учням у плануванні та формуванні результати своєї діяльності, розробляє  план реалізації проекту (Додаток 1). Об’єднує учнів у групи  для розробки та впровадження проекту. На протязі виконання проекту вчитель проводить різні консультації з теми проекту, контролює виконання експериментальних завдань, якщо треба, вносить корективи, перевіряє дотримання правил техніки безпеки. На завершальному етапі  переглядає підготовлені презентації проекту, разом з учнями проводить захист головних ідей.

 

 

Діяльність учнів

Обєднання в групи, в яких обговорюють хід виконання  роботи, записують свої попередні ідеї та які ресурси будуть використовувати. Впродовж виконання ведуть щоденник роботи над проектом. Пошук інформації в Інтернеті, вибір основного. Проведення дослідів, записи отриманих результатів, висновки.  Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення експерименту, навчаються формувати результати у вигляді таблиць, будувати графіки, узагальнювати дані, робити висновки.

Подання ( звіт про виконану роботу)

Створення презентації, на якій розміщуватимуть результати дослідження.
Продуктом стає мультимедійна презентація та її захист.

Рефлексія

Здійснюють оцінку власної діяльності і діяльності в групі , взаємооцінювання відбувається за критеріями, передбаченими у формі оцінювання. Обговорення отриманих результатів проходить у формі бесіди , де учні дають аналіз своїй роботі за такими питаннями:

 • Чого я навчився?
 • Що заважало моїй роботі?
 • Якби мені довелося починати новий проект, я б зробив це так…..?

Висновки:

 • Закінчивши проект, не все з того, що було задумано, вийшло. Наприклад : ми планували закінчити його швидше, не сфотографували експеремент.
 • Цей проект допоміг краще зрозуміти поняття середньої швидкості і побачити на практиці залежність швидкості та шляху тіла від часу.
 • Середню швидкість руху тіла не можна розглядати, як середнє арифметичне значення швидкостай, з якими рухається тіло.

Дослідження, проведені під час проектної роботи удосконалили практичні навички, здобуті на уроках фізики.

 • І дійсно, Айнштайн був правий, що    пошук  істини важливіше, ніж володіння істиною.

 

Використані джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

План реалізації проекту

Що потрібно зробити перед початком проекту

Хто виконує

Термін виконання

1

Знайти та зібрати інформацію , яку можна використати у проекті

Вчитель

На підготовчому етапі

2

Провести консультацію учнів класу на першому уроці вивчення теми щодо роботи над проектом

Вчитель

На підготовчому етапі

3

Надати інформаційні бюлетені учням, розмістити інформацію в кабінеті фізики про заходи щодо організації та виконання проекту

Вчитель

На підготовчому етапі

4

Переконатися, що учні попередньо мають навички роботи з комп’ютером (створення презентацій вивчали у 5 класі на уроках інформатики), організувати консультації та забезпечити можливість навчання по створенню презентацій.

Вчитель

На підготовчому етапі

5

Обєднання учнів за бажанням в групи, для виконання проекту. Вибір теми проекту, визначення мети проекту. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання їх роботи над проектом

Вчитель

На першому уроці розділу, за необхідності

6

Збір учнями необхідних матеріалів, їх обробка та аналіз

Бойко Т., Уляк Н.

На протязі вивчення розділу

7

Пошук та збір інформації в мережі Інтернет, літературні джерела (учні обов’язково вказують)

Бойко Т., Уляк Н.

Періодично, за потреби

8

Організувати самостійну роботу учнів у проекті

Вчитель

На протязі вивчення розділу

9

Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту

Вчитель

Індивідуальні бесіди

10

Організація та проведення експерименту

Обробка результатів експерименту

Бойко Т., Уляк Н..

Індивідуальні консультації

11

Аналіз підібраних задач, перевірка правильності розвязків.

Вчитель

Індивідуальні консультації

12

Узагальнення та систематизація теоретичного матеріалу

Бойко Т., Уляк Н.

Індивідуальні консультації

13

Оформлення результатів проекту (створення слайдової презентації)

Бойко Т., Уляк Н..

Індивідуальні консультації

14

Організація уроку захисту проектів

 

Вчитель

За календарним планом

 

 

 

Додаток 2

Лист оцінювання  проекту

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів

Отримані бали

Само-оцінка

Від інших учнів

Від вчителя

Виконання проекту

5

4,3

4,9

5

Вчасність виконання проекту

0,5

0,5

0,5

0,5

Відповідність змісту темі

0,5

0,5

0,4

0,5

Розкриття теми проекту

0,5

0,5

0,5

0,5

Доступність та цікавість матеріалу

0,5

0,3

0,5

0,5

Логічність подання інформації

0,5

0,4

0,5

0,5

Творчий підхід, використання наочності, технічних засобів

0,5

0,5

0,5

0,5

Наявність експерименту в проекті

0,5

0,5

0,5

0,5

Наявність фізичних задач,що відповідають темі проекту

0,5

0,5

0,5

0,5

Вміння робити висновки

0,5

0,3

0,5

0,5

Різноманітність та наявність джерел інформації

0,5

0,4

0,5

0,5

Оформлення:

2

2

2

2

Оригінальність

1

1

1

1

Ілюстрації до тексту

1

1

1

1

Грамотність, ділові якості

1

1

1

1

Культура мови, манери, відчуття часу, утримання уваги аудиторії

0,5

0,5

0,5

0,5

Відповіді на запитання: повнота, аргументованість, товариськість

0,5

0,5

0,5

0,5

Захист, креативність

4

4

4

4

 

 

 

 

 

Якість доповіді: повнота представлення роботи, результатів

1

1

1

1

Переконаність та упевненість

1

1

1

1

Об’єм та глибина знань з теми, ерудиція, міжпредметні зв’язки

2

2

2

2

Загальний бал

12

11,3

11,9

12

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Малко Олександра Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Луцко Оля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
Додано
14 липня 2018
Переглядів
701
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку