20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Методичний паспорт проекту "Визначення середньої швидкості нерівномірного руху"

Про матеріал
 • Коли ми говоримо про швидкість руху тіл у навколишньому середовищі, то маємо на увазі середню швидкість.Саме вона дає змогу оцінити пройдений шлях, знаючи час руху,або навпаки, знайти час, знаючи відстань. Вміння знайти середню швидкість, з якою рухаються тіла, сприяють конкретизуваннюуявлень про силове значення швидкості, використанню одержаних даних для практичних потреб, що є актуально для навчальних і життєвих інтересів.
Перегляд файлу

Методичний паспорт проекту

Назва проекту: Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

 Життя вимагає руху

Аристотель

Керівник проекту:  Горгота Любов Володимирівна, вчитель фізики.

Тип проекту:  інформаційно-пошуковий, дослідницький, інтегрований.

Учасники проекту:  Карнидал Володимир, учень 7-го класу.

Навчальні предмети: фізика, фізкультура, основи здоровя, біологія.

Тривалість виконання проекту: два тижні.

Проблема:               Як обчислити середню швидкість тіл і чи впливає  швидкість живих тіл на їх здоров’я?              

Мета проекту: Визначити швидкість тіл, що рухаються нерівномірно:

 • людини (першокласника, семикласника, дорослої людини, семикласника на уроці фізкультури, учня-лижника);
 • транспортного засобу (велосипеда).

Обладнання: рулетка, секундомір (телефон).

Підготовка до проекту:1. Повторити означення нерівномірного руху та величин, які його описують.

 2. З’ясувати які тіла в природі   рухаються нерівномірно.

 3. Розробити прийоми та методи обчислення швидкості нерівномірного руху.

 

  Завдання проекту: 1. Виміряти довжину свого кроку і, користуючись цією мірою, визначити свою середню швидкість руху по школі,  користуючись секундоміром.

 2. Виміряти швидкість руху   першокласника.

 3. Виміряти швидкість руху дорослої людини  (когось з батьків).

 4. Визначити свою швидкість на уроці фізкультури  (біг на дистанцію 30 м).

 5. Порівняти результати завдань 1, 2 та 3, 4. Зробити висновки.

 6. Визначити швидкість руху велосипедиста та швидкість лижника, користуючись секундоміром і рулеткою.

  7. Проаналізувати отримані результати.

 8. Зробити висновки.

 9. Презентувати роботу в класі.

 І. Актуалізація проекту.

 Коли ми говоримо про швидкість руху різних тіл у навколишньому світі, то насамперед маємо на увазі середню швидкість. Саме вона дає змогу оцінити пройдений шлях, знаючи час руху, або навпаки, знайти час, знаючи відстань. Отже, провівши нескладні обчислення, можна ніколи не спізнюватись.

Вміння визначити середню швидкість, з якою рухаються тіла, сприяють конкретизуванню уявлень  про числове значення швидкості, використанню одержаних даних для практичних потреб, що є актуально для навчальних і життєвих інтересів учнів а часто і для дорослих.

  За статистикою, середня швидкість людини при ходьбі безпосередньо пов’язана з тривалістю його життя.  Чим більша середня швидкість людини в похилому віці, тим більше вона проживе.

 Найсприятливіший вплив на здоров'я має біг. Він з усіх видів спорту має найбільш сприятливий вплив на серцево-судинну систему в цілому, при ньому зростає життєва ємність легень, покращується обмін речовин, вдосконалюється робота м'язової системи, активізується діяльність нервової системи й ендокринного апарату. В результаті підвищується працездатність організму, його опірність до несприятливого впливу зовнішнього середовища. Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, частіше хворіють на гіпертонічну хворобу, атеросклероз, цукровий діабет, схильні до ожиріння.

ІІ. Очікувані результати:

        - наводити приклади нерівномірного руху;

 • визначати ціну поділки шкали мірної стрічки, рулетки, секундоміра;
 • вимірювати шлях за допомогою рулетки, мірної стрічки, кроків, визначати шлях за допомогою карт;
 • вимірювати час за допомогою секундоміра, телефона,
 • розширити поняття про середню швидкість тіл при нерівномірному русі, про довжину кроку;
 • визначати середню швидкість нерівномірного руху;
 • виконувати   перетворення одиниць вимірювання швидкості;
 • представлятимуть  результати вимірювань у вигляді таблиць;
 • створити презентацію Microsoft PowerPoint, публікацію Microsoft Publisher;
 • оцінити достовірність отриманих результатів, роль фізичного знання в техніці.
 • формувати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі та аналізувати отриману інформацію;
 • виховувати бажання здорового способу життя та критичного мислення;
 • використовувати можливості комп’ютера для представлення результатів роботи
 • застосовувати отримані знання з фізики у власному житті.

ІІІ. Етапи реалізації проекту:

Підготовчий

 • Визначення теми і мети проекту.
 • Формулювання завдань проекту.
 • Розподіл доручень між  учасниками проекту.

Практично-виконавчий

 • Збір необхідної інформації про середню швидкість.
 • Визначення середніх швидкостей першокласника, семикласника при ходьбі та семикласника, який біжить, семикласника-лижника, дорослої людини та велосипедиста.

Підсумковий

 • Опрацювання результатів та формування висновків.
 • Створення комп’ютерної презентації проекту та доповіді на семінар.
 • Розробка рекомендацій щодо здорового способу життя.
 • Презентація проекту учням  7 класу та учням школи.
 • Розміщення матеріалів та презентації проекту на сайті школи.

 

 

 

 

Семінарське заняття

І. Вступ

  "Рух може за своєю дією замінити любі засоби,

але усі лікувальні засоби світу не зможуть замінити вплив руху”

                                           лікар 18 століття Сімон -Андре Тісо.

   Ми не уявляємо сучасного життя без руху. Але всі тіла в природі рухаються по різному. Летить літак, їде автомобіль, мчить швидкісний потяг, біжить спортсмен, йде пішохід, повзе черепаха – приклади механічного руху. Ці рухи дуже різні.  Рух – це зміна положення тіла у часі відносно чогось. Як швидко відбувається ця зміна показує швидкість.   Всі ці рухи нерівномірні, тобто їхня швидкість змінюється. Тому при таких рухах ввели поняття середньої швидкості яку можна обчислити.  Наприклад, я щоденно можу на собі відчувати як усе відбувається. Коли поспішаю, починаю йти швидше, щоб виграти у часі та не спізнюватись. Після уроків, звичайно, моя хода стає повільнішою.

     Коли  я захотів визначити свою швидкість, то звернувся до фізики. Механіка – розділ фізики, яка вивчає механічний рух (зміну положення тіла з часом відносно інших тіл). Це – фізика, яка оточує мене.

Тому метою мого проекту є визначити швидкість тіл, що рухаються нерівномірно:

людини (першокласника, семикласника, дорослої людини, семикласника на уроці фізкультури, учня-лижника) та  транспортного засобу (велосипеда).

ІІ. Основна частина

 Вивчаючи на уроках фізики тему «Механічний рух» я дізнався що швидкість при нерівномірному русі весь час змінюється тому потрібно скористатись означенням середньої швидкості. Фізичну величину, яка характеризує нерівномірний рух і чисельно дорівнює відношенню шляху, пройденого тілом, до проміжку часу, за який цей шлях пройдено, називають середньою швидкістю.
Середню швидкість розраховують за формулою: v=

Тобто, щоб визначити середню швидкість будь-якого тіла, потрібно знати, яку відстань воно проходить і за який час.

1.Визначення моєї швидкості

Дослід я виконував недовго, узяв свій телефон, включив секундомір, виміряв час,  за який ступив 100 кроків. Вийшло майже 50,4 с. Виміряв лінійкою крок. Довжина мого кроку-45 см.

Щоб визначити середню швидкість нерівномірного руху  я кількість кроків  (100) поділив на час за який ступив 100 кроків  (50 с). Результат - 2 кроки/с. Довжина мого кроку 45 см. Моя швидкість - 90 см/с = 0,9 м/с.

Дослід я повторив три рази. Знайшов середнє значення своєї швидкості:   три значення швидкостей додав і, поділивши на 3, одержав: 0,9+1+1,1=1(м/с)- моя середня швидкість.

2. Визначення моєї швидкості під час бігу на дистанцію 30 м на уроці фізкультури

Дистанцію 30 м я пробіг за 7с. Я біг з швидкістю  30:7 ≈ 4 (м/с). Порівняв свій результат з результатами однокласників. Мій результат звичайно не найкращий, але є ще гірші!

3. Визначення моєї швидкості підчас їзди на велосипеді та на лижах

     Я вирішив обчислити з якою середньою швидкістю  рухаюсь на велосипеді. та на лижах (зима – чудова пора для відпочинку). Для цього я відміряв 100 метрів (220 кроків) і зафіксував час, за який проїхав цю відстань. Час дорівнював 15 секунд для велосипеда та 1 хвилина (60 с) для лиж. Середня швидкість руху на велосипеді 100:15≈7 (м/с), для лиж – 100:60≈1,7 (м/с).

4. Визначення швидкості першокласника

Таким самим способом я визначив швидкість першокласника, свого сусіда. Довжина його кроку 30 см, 100 кроків він пройшов за 60 с. Зробивши обчислення, я отримав швидкість першокласника: v=3000:60=50 (см за секунду або 0,5 м/с).

5. Визначення швидкості дорослої людини

Хто з дорослих захоче зі мною щось досліджувати? Звичайно, це мама. Моя мама  вчителька нашої школи. Відстань від нашої домівки до школи 800 м. Мама проходить її в середньому за 10 хвилин. Отже, її середня швидкість :

 v=800:10=80 м/хв=80:60=1,(3) м/с≈1,3 м/с.

ІІІ. Висновки

Після всіх вимірювань та обчислень я прийшов до висновку: швидкість буває різною. Швидкість першокласника - 0,5 м/с. Швидкість семикласника -  1м/с. Швидкість дорослої людини – 1,3 м/с. Швидкість учня-бігуна – 4 м/с. Швидкість велосипедиста -  7 м/с. Швидкість учня-лижника – 1,7 м/с (лижник з мене – не дуже). Звичайно найбільшою є швидкість транспортного засобу (велосипеда). Коли буду дуже поспішати – поїду на велосипеді.

Поради для всіх

Якщо ви захочете визначити   середню швидкість свого руху:

При ходьбі середня швидкість людини залежить від довжини її кроку. Незважаючи на те, що в різних умовах довжина кроку може бути різною, у кожного з нас є своя власна, звичайна чи середня довжина кроку. Якщо людина нікуди не поспішає і спеціально не уповільнює свою швидкість, то довжина її кроку приблизно відповідає одній і тій же величині.
  Щоб   визначити середню швидкість  потрібно вибрати відстань    і пройтися звичайним темпом, підрахувавши при цьому загальне число своїх кроків. Потім залишиться лише помножити довжину кроку на отримане число кроків і розділити на час ходьби.

Рух – життя!

За статистикою, середня швидкість людини при ходьбі безпосередньо пов’язана з тривалістю його життя. Чим більша середня швидкість людини в похилому віці, тим більше вона проживе. Багато людей викидають шалені гроші на тренажери, забуваючи при цьому, що звичайна ходьба здатна приносити чимало користі. При цьому у людини працює більшість органів: легені, серце, м’язи, нервова і кровоносна система.   Недарма існує правило «10 000 кроків». Якщо щодня проходити цю відстань (близько 8 км), то можна не тільки зміцнити своє здоров’я, але істотно продовжити своє життя.  Дуже сприятливий вплив на здоров'я має і біг. Він справляє різнобічний фізіологічний вплив на всі системи організму. Він з усіх видів спорту має найбільший сприятливий вплив на серцево-судинну систему в цілому, при ньому зростає життєва ємність легень, покращується обмін речовин, вдосконалюється робота м'язової системи, активізується діяльність нервової системи й ендокринного апарату. В результаті підвищується працездатність організму, його опірність до несприятливого впливу зовнішнього середовища. Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, частіше хворіють на гіпертонічну хворобу, атеросклероз, цукровий діабет, схильні до ожиріння.

ІV. Використана література:
Ресурси Інтернету
В. Г. Баряхтар, С.О.Довгий, Ф.Я. Божинова «Фізика 7 клас».
Н. М.Голосова, З. Ю. Максимович  «Працюємо разом: інновації та проекти».
З. Ю. Максимович «Збірка матеріалів конкурсу «Фізика навколо нас»».

 

 

docx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 12. Нерівномірний рух
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
447
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку