Науково-теоретична база методики М.Монтесорі

Про матеріал
Чимало ідей М. Монтессорі стали невід’ємною частиною теорії і практики дошкільного виховання. Однак "намагання пристосувати теорію і практику Монтессорі у повному обсязі до сучасних дітей означає ігнорування тих змін, які відбувалися в науці та суспільстві...» Педагогічні підходи та методи навчання, що базуються на філофських поглядах Марії Монтессорі, надають унікальної можливості розвивати дитину з раннього віку у всіх сферах її життя: інтелектуальній, емоційній, фізичній, соціальній, моральній.
Перегляд файлу

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА БАЗА

 

     Сенсорне виховання має важливе значення для всебічного розвитку дитини. О. Усова відзначала, що 9/10 всього розумового багажу дітей дошкільного віку складають результати діяльності органів чуття. Видатні   педагоги Ф.Фребель, М. Монтессорі,О. Декролі, К. Ушинський, Є. Тихеєва, С. Русова відзначали його як одну с основних сторін дошкільного виховання.

     Нинішня державна політика у сфері освіти в Україні спрямована на реформування галузі, перехід до особистісно-орієнтованої моделі, яка передбачає розкриття та найбільш повний розвиток особистості кожної дитини відповідно до вимог суспільства. Це виразно відобразилось у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, який визначив основним завданням дошкільної освіти «не стільки озброєння дитини системою галузевих знань, скільки наукою життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично умілі, творчі особистості...»

     Серед базових якостей дитини, найважливіших для її особистісного зростання, у  Коментарі до Базового  компонента дошкільної освіти в Україні виділяється самостійність.

      На думку М. Монтессорі, "перші кроки педагогічного впливу повинні прагнути   до  розвитку в  дитини самостійності".  За висловлюванням сучасного науковця О. Борисової,"основну умову розвитку самостійності Монтессорі бачила  в наданні  свободи. Дитина, обмежена жорсткими  межами, не зможе відпрацювати  природою закладену потребу в незалежності й самостійності". Для Марії Монтессорі набуття дитиною незалежності – це основна складова дорслішання, а також головна мета методу, який являє собою ланцюжок кроків, що приводять дитину до самообслуговування і функціональної незалежності.

       Після принципу свободи важливе місце в системі Монтессорі відводить-ся вихованню відчуттів, що є основою для подальшого інтелектуального роз-витку дитини. Як висловилась О.Хілтунен, "малюки пізнають світ через при-зму власних почуттів, прожитих в дії". Сама М. Монтессорі говорила, що ви-ховання відчуттів полягає в повторюванні вправ, "тут важлива, головним чи-ном, робота дитини, важливо те, що вона вчиться сама, сама виправляє свої помилки…;необхідно,щоб дитина сама вдосконалювалась у цьому...».

       Сучасна педагогічна наука визначає зміст сенсорного виховання, виходячи із даних сучасної психології і педагогіки.  Матеріали Монтессорі відповідають її тези: «Коли людина думає, вона думає за допомогою руки». Як педагог і лікар Марія Монтессорі розуміла, що для духовного розвитку дитини важливо її навчити відчувати.

     Система сенсорного виховання М.Монтессорі була високо оцінена С.Русовою, яка сама розглядала розвиток органів чуття як перший крок до самостійної свідомості дитини. Проте вона критикувала М.Монтессорі за те, що її матеріал, який розрахований на викли-кання в дитині процес самонавчання, занадто автоматичний. Він грунтується на технічному перфекціонізмі, що має дати те психічне задоволення, яке виявляється в дитині радістю самосвідомості й свідомості свого інтелектуального поступу. Цей матеріал не пробуджує ні уяви, ні власної творчості дитини. Він занадто штучний, далекий від природи; в ньому мало естетичного елементу. Але він приваблює своєю упланованістю, як і систематичністю, він відпо-відає вимогам нового виховання тим, що дає дітям повну волю руху, волю вибору заняття, відповідає вимогам кращого розумового розвитку дитини, а особливо зору, слуху, дотику.

     Чимало ідей М. Монтессорі стали невід’ємною частиною теорії і практики дошкільного виховання. Однак "намагання пристосувати теорію і практику Монтессорі у повному обсязі до сучасних дітей означає ігнорування тих змін, які відбувалися в науці та суспільстві...»

 Педагогічні підходи та методи навчання, що базуються на філофських поглядах Марії Монтессорі, надають унікальної можливості розвивати дитину  з  раннього  віку  у  всіх сферах її життя:  інтелектуальній, емоційній, фізичній, соціальній, моральній.

 

docx
Додано
20 травня 2020
Переглядів
244
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку