Навчальна розробка Е-контенту інваріантної складової для учнів 6 клас дистанційної школи. "Поняття текстового документа, та його об’єктів."

Про матеріал
На порядок і форму взаємодії викладачів і школярів можуть вплинути наявні засоби навчання. Спілкування викладачів і учнів відбувається на основі формування так званих Інтернет-пакетів (уроків, тем або урочних блоків), що пересилаються школярам за допомогою сервісів мережі Інтернет. Кожен Інтернет-пакет відповідає основному запланованому заздалегідь сеансу зв'язку між мережним викладачем і учнем.
Перегляд файлу

УРОК №18                                                                               6 клас

 1. Уважно прочитати матеріал з теми «Поняття текстового документа, та його об’єктів»

 

ТЕМА: Поняття текстового документа, та його об’єктів.

Вивчаючи інформатику в 5 класі, ви вже ознайомилися з роботою деяких комп’ютерних програм. Ви вже працювали в графічному редакторі Paint та редакторі презентацій Microsoft Office. Ви навчилися створювати й опрацьовувати графічні зображення, створювати комп’ютерні презентації.

      Людина у своїй роботі дуже часто працює з текстом — пише листи, статті до газети, твори, повідомлення тощо, тобто створює текстові документи.

 

Основним об’єктом текстових документів є текст, який склада­ється із символів, слів, речень, абзаців, сторінок тощо.

У текстовий документ також можна вставити інші об’єкти — таблиці, діаграми, рисунки, схеми тощо.

Для створення та опрацювання текстових документів викорис­товують спеціальні програми — текстові процесори, наприклад Word (пакет Microsoft Office), LibreOffice Writer (LibreOffice), OpenWriter (OpenOffice.org) та інші.

Працювати з текстовими документами можна ще в текстових редакторах. Текстовий редактор — це теж програма для створення та опрацювання текстових документів. Різниця між редакторами та процесорами умовна. Процесори зазвичай мають більше засобів для створення складних за оформленням текстів.

В операційній системі Windows є два текстові редактори — WordPad, Блокнот. Місцезнаходження цих програм: Пуск ^ Усі про­грами ^ Стандартні.

Принципи роботи в текстових редакторах аналогічні до прин­ципів роботи в Microsoft Word, з яким ми ознайомимося більш де­тально.

У нашій країні серед текстових процесорів найбільш пошире­ний Microsoft Word (версії 2003, 2007, 2010), що є складовою час­тиною програмного пакета Microsoft Office.

У середовищі текстового процесора над текстовим документом та його об’єктами можна виконувати такі операції:

 • введення тексту — введення тексту з використанням клавіа­тури;
 • редагування тексту — виправлення помилок, видалення, пере­міщення, копіювання, вставка символів, слів, абзаців, рядків та інше;
 • форматування тексту — встановлення кольорів для тексту, ви­рівнювання абзаців, зміна орієнтації аркуша тощо;
 • вставляння об'єктів — додавання до документа рисунків, фор­мул, діаграм, схем тощо;
 • друкування документа — на папері;
 • робота з файлами — створення, збереження, відкриття текстового документа та інше.

Текстовий процесор — це одна з найважливіших комп’ютерних програм, яку має опанувати кожна освічена людина.

 

2) Відкрийте та ознайомтесь з вікном програми MS Word.

У більшості програм ОС Windows, зокрема в пакеті Microsoft Office, правила роботи однакові. Наприклад, створення, відкрит­тя, збереження та друкування документа в програмі MS Word здій­снюється аналогічно до операцій у MS PowerPoint.

Інтерфейс програми MS Word настроюваний, користувач має можливість його змінювати.

Поняття текстового документа, та його об’єктів.

У середовищі текстового процесор  можна вводити і змінювати текст із клавіатури та додавати інші об'єкти до текстового доку­мента, переглядати документ, вносити зміни до об'єктів і значень їх властивостей, зберігати документ на комп'ютері.

У текстових документах працюють з такими об'єктами:

Назва

об’єкта

Тлумачення

Перелік властивостей

Символ

Літера, цифра, знак пунктуа­ції тощо

Шрифт, розмір, колір, накреслення

Слово

Набір символів, уміщених між двома пропусками

Шрифт, розмір, колір, накрес­лення символів

Речення

Одне чи кілька логічно пов'язаних слів, що закінчу­ються крапкою або знаками оклику чи питання

Шрифт, розмір, колір, накрес­лення символів

Абзац

Довільна послідовність сим­волів, що закінчується натисненням клавіш і Enter

Вирівнювання, відступи, міжряд­ковий інтервал, інтервал після абзацу, інтервал перед абзацом

Сторінка

Складова текстового до­кумента, крім тексту, може містити й інші об'єкти

Розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок

Графічний об'єкт

0б'єкт текстового документа: рисунок, схема, діаграма

Розмір, місце розташування, обрамлення

Список  властивостей об'єкта і вказівок для виконан­ня дій з ним можна переглянути в його контекстному меню.

У текстах  для виділення окремих складових тексту використовують мишу або комбінації клавіш.

Слово

Двічі клацнути мишею в межах слова

Речення

Клацнути мишею в межах будь-якого слова при натисненій кпавіші Ctrl

 

Один абзац

Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

 

Увесь документ

Одночасно натиснути клавіші Ctrl \ A

 

3.  Виконайте практичне завдання на клавіатурному тренажері (тренажер можно встановити, слідуючи підказкам).

Однак для того, щоб працювати з текстом, вам потрібно опану­вати основні навички роботи на комп’ютері та знати клавіатуру. З клавіатурою ви ознайомилися в 5 класі. Пригадаймо основні на­вички.

Пригадаймо основні типи клавіш клавіатури.

 • Службові клавіші
 • Цифрова клавіатура
 • Функціональні клавіші
 • Алфавітно-цифрова клавіа­тура
 • Клавіші навігації

 

Поради для безпечного використання клавіатури

 • Розташуйте клавіатуру на рівні ліктя. Ваші передпліччя мають роз­слаблено опускатися по боках.
 • Розташуйте клавіатуру по центру перед собою. Можна вважати цен­тральною точкою клавішу «пропуск».
 • Під час введення тексту ваші руки та зап’ястки мають не опускатись на клавіатуру, щоб далеко розташовані клавіші можна було дістава­ти рухом усієї руки, а не витягуванням пальців.
 • Не кладіть долоні або зап’ястки на будь-яку поверхню під час введен­ня тексту.
 • Під час введення тексту натискайте на клавіші легко, ваші зап’ястки мають бути прямі.
 • Не допускайте різких ударів, не стукайте по клавішах.
 • Коли ви не вводите текст, розслабте руки.
 • Робіть перерви в роботі за комп’ютером

 

Практичне завдання.

Виконати завдання на клавіатурному тренажері.

 1. Обрати українську мову.

 1. Обрати уроки 7, 8, 9.

 

4.  Перевірте себе. Питання самоконтролю у вигляді кросворду.

Зробити скріншот кросворда з відповідями і відправити на е-адресу olya.loboda.boyko@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ

 1. Додавання до документа рисунків, фор­мул, діаграм, схем тощо;
 2. Виправлення помилок, видалення, пере­міщення, копіювання, вставка символів, слів, абзаців, рядків та інше;
 3. Довільна послідовність сим­волів, що закінчується натисненням клавіш і Enter;
 4. Літера, цифра, знак пунктуа­ції тощо;
 5. Редактор призначений для створення та опрацювання текстових документів.

 

docx
Додано
19 серпня 2019
Переглядів
123
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку