26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Навчальна розробка Е-контенту інваріантної складової для учнів 6 клас дистанційної школи. "Поняття текстового документа, та його об’єктів."

Про матеріал
На порядок і форму взаємодії викладачів і школярів можуть вплинути наявні засоби навчання. Спілкування викладачів і учнів відбувається на основі формування так званих Інтернет-пакетів (уроків, тем або урочних блоків), що пересилаються школярам за допомогою сервісів мережі Інтернет. Кожен Інтернет-пакет відповідає основному запланованому заздалегідь сеансу зв'язку між мережним викладачем і учнем.
Перегляд файлу

УРОК №18                                                                               6 клас

 1. Уважно прочитати матеріал з теми «Поняття текстового документа, та його об’єктів»

 

ТЕМА: Поняття текстового документа, та його об’єктів.

Вивчаючи інформатику в 5 класі, ви вже ознайомилися з роботою деяких комп’ютерних програм. Ви вже працювали в графічному редакторі Paint та редакторі презентацій Microsoft Office. Ви навчилися створювати й опрацьовувати графічні зображення, створювати комп’ютерні презентації.

      Людина у своїй роботі дуже часто працює з текстом — пише листи, статті до газети, твори, повідомлення тощо, тобто створює текстові документи.

 

Основним об’єктом текстових документів є текст, який склада­ється із символів, слів, речень, абзаців, сторінок тощо.

У текстовий документ також можна вставити інші об’єкти — таблиці, діаграми, рисунки, схеми тощо.

Для створення та опрацювання текстових документів викорис­товують спеціальні програми — текстові процесори, наприклад Word (пакет Microsoft Office), LibreOffice Writer (LibreOffice), OpenWriter (OpenOffice.org) та інші.

Працювати з текстовими документами можна ще в текстових редакторах. Текстовий редактор — це теж програма для створення та опрацювання текстових документів. Різниця між редакторами та процесорами умовна. Процесори зазвичай мають більше засобів для створення складних за оформленням текстів.

В операційній системі Windows є два текстові редактори — WordPad, Блокнот. Місцезнаходження цих програм: Пуск ^ Усі про­грами ^ Стандартні.

Принципи роботи в текстових редакторах аналогічні до прин­ципів роботи в Microsoft Word, з яким ми ознайомимося більш де­тально.

У нашій країні серед текстових процесорів найбільш пошире­ний Microsoft Word (версії 2003, 2007, 2010), що є складовою час­тиною програмного пакета Microsoft Office.

У середовищі текстового процесора над текстовим документом та його об’єктами можна виконувати такі операції:

 • введення тексту — введення тексту з використанням клавіа­тури;
 • редагування тексту — виправлення помилок, видалення, пере­міщення, копіювання, вставка символів, слів, абзаців, рядків та інше;
 • форматування тексту — встановлення кольорів для тексту, ви­рівнювання абзаців, зміна орієнтації аркуша тощо;
 • вставляння об'єктів — додавання до документа рисунків, фор­мул, діаграм, схем тощо;
 • друкування документа — на папері;
 • робота з файлами — створення, збереження, відкриття текстового документа та інше.

Текстовий процесор — це одна з найважливіших комп’ютерних програм, яку має опанувати кожна освічена людина.

 

2) Відкрийте та ознайомтесь з вікном програми MS Word.

У більшості програм ОС Windows, зокрема в пакеті Microsoft Office, правила роботи однакові. Наприклад, створення, відкрит­тя, збереження та друкування документа в програмі MS Word здій­снюється аналогічно до операцій у MS PowerPoint.

Інтерфейс програми MS Word настроюваний, користувач має можливість його змінювати.

Поняття текстового документа, та його об’єктів.

У середовищі текстового процесор  можна вводити і змінювати текст із клавіатури та додавати інші об'єкти до текстового доку­мента, переглядати документ, вносити зміни до об'єктів і значень їх властивостей, зберігати документ на комп'ютері.

У текстових документах працюють з такими об'єктами:

Назва

об’єкта

Тлумачення

Перелік властивостей

Символ

Літера, цифра, знак пунктуа­ції тощо

Шрифт, розмір, колір, накреслення

Слово

Набір символів, уміщених між двома пропусками

Шрифт, розмір, колір, накрес­лення символів

Речення

Одне чи кілька логічно пов'язаних слів, що закінчу­ються крапкою або знаками оклику чи питання

Шрифт, розмір, колір, накрес­лення символів

Абзац

Довільна послідовність сим­волів, що закінчується натисненням клавіш і Enter

Вирівнювання, відступи, міжряд­ковий інтервал, інтервал після абзацу, інтервал перед абзацом

Сторінка

Складова текстового до­кумента, крім тексту, може містити й інші об'єкти

Розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок

Графічний об'єкт

0б'єкт текстового документа: рисунок, схема, діаграма

Розмір, місце розташування, обрамлення

Список  властивостей об'єкта і вказівок для виконан­ня дій з ним можна переглянути в його контекстному меню.

У текстах  для виділення окремих складових тексту використовують мишу або комбінації клавіш.

Слово

Двічі клацнути мишею в межах слова

Речення

Клацнути мишею в межах будь-якого слова при натисненій кпавіші Ctrl

 

Один абзац

Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

 

Увесь документ

Одночасно натиснути клавіші Ctrl \ A

 

3.  Виконайте практичне завдання на клавіатурному тренажері (тренажер можно встановити, слідуючи підказкам).

Однак для того, щоб працювати з текстом, вам потрібно опану­вати основні навички роботи на комп’ютері та знати клавіатуру. З клавіатурою ви ознайомилися в 5 класі. Пригадаймо основні на­вички.

Пригадаймо основні типи клавіш клавіатури.

 • Службові клавіші
 • Цифрова клавіатура
 • Функціональні клавіші
 • Алфавітно-цифрова клавіа­тура
 • Клавіші навігації

 

Поради для безпечного використання клавіатури

 • Розташуйте клавіатуру на рівні ліктя. Ваші передпліччя мають роз­слаблено опускатися по боках.
 • Розташуйте клавіатуру по центру перед собою. Можна вважати цен­тральною точкою клавішу «пропуск».
 • Під час введення тексту ваші руки та зап’ястки мають не опускатись на клавіатуру, щоб далеко розташовані клавіші можна було дістава­ти рухом усієї руки, а не витягуванням пальців.
 • Не кладіть долоні або зап’ястки на будь-яку поверхню під час введен­ня тексту.
 • Під час введення тексту натискайте на клавіші легко, ваші зап’ястки мають бути прямі.
 • Не допускайте різких ударів, не стукайте по клавішах.
 • Коли ви не вводите текст, розслабте руки.
 • Робіть перерви в роботі за комп’ютером

 

Практичне завдання.

Виконати завдання на клавіатурному тренажері.

 1. Обрати українську мову.

 1. Обрати уроки 7, 8, 9.

 

4.  Перевірте себе. Питання самоконтролю у вигляді кросворду.

Зробити скріншот кросворда з відповідями і відправити на е-адресу olya.loboda.boyko@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ

 1. Додавання до документа рисунків, фор­мул, діаграм, схем тощо;
 2. Виправлення помилок, видалення, пере­міщення, копіювання, вставка символів, слів, абзаців, рядків та інше;
 3. Довільна послідовність сим­волів, що закінчується натисненням клавіш і Enter;
 4. Літера, цифра, знак пунктуа­ції тощо;
 5. Редактор призначений для створення та опрацювання текстових документів.

 

docx
Додано
19 серпня
Переглядів
58
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку