НМТ 2024 Фізика (Тест1)

Про матеріал
Фі́зика — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності природи в широкому сенсі цього слова.
Перегляд файлу

 

image

 

 

           НАЦІОНАЛЬНИЙ

МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ

               ФІЗИКА 2024 

 

 

 

ЗОШИТ

      1

 

Завдання 1–12 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте його.

 

1.     Непоступально рухаються А сходи ескалатора метро

Б курсор на моніторі комп’ютера

В потяг на прямолінійній ділянці дороги

Г дитяча іграшка дзиґа

 

2.     За фотографією секундоміра визначте ціну поділки його шкали. Шкалу розраховано на 60 с.

image 

А 0,1 с на поділку

Б 0,2 с на поділку В 0,5 с на поділку

Г 1 с на поділку

 

3.     Побутовий газовий балон заправляють скрапленим пропан-бутаном під тиском, вищим за атмосферний. Під час цього молекули газової суміші

А зменшуються

Б не змінюються

В об’єднуються

Г збільшуються

 

4.     Що НЕ Є джерелом світла?

А

Б

В

Г

image 

image 

image 

image 

 

5.     За звичайних умов вода замерзає за температури 0 °С. А краплинки води, із яких складаються хмари, починають замерзати лише за температури, нижчої від image17 °С. Укажіть твердження, яке пояснює ці факти. А у води низька теплопровідність

Б заважає сонячне випромінювання

В заважають сили поверхневого натягу

Г у маленьких краплинках немає центрів кристалізації

 

6.     Укажіть правильне твердження.

А Спалах блискавки триває набагато менше, ніж гуркіт грому, тому що швидкість поширення світла набагато менша за швидкість поширення звуку

Б Коливання струн гітари між двома торканнями музиканта є вимушеними

В Космонавти зможуть розмовляти на значній відстані у відкритому космічному просторі, навіть коли в них відмовить радіозв’язок

Г Причиною руйнування літака може бути збіг власної частоти коливань його крил і частоти коливань повітряних потоків.

 

7.     Згідно зі спеціальною теорією відносності в рухомій і нерухомій системах відліку

А час плине однаково, швидкість світла у вакуумі має різні значення

Б час плине однаково, швидкість світла у вакуумі має однакові значення

В час плине по-різному, швидкість світла у вакуумі має різні значення

Г час плине по-різному, швидкість світла у вакуумі має однакові значення

 

 

 

 

8.     На аркуші паперу є два зображення Гаррі Поттера (рис. 1). Перед аркушем поставили порожню склянку (рис. 2). Заповнили її водою так, щоб рідина закрила одне зображення Гаррі (рис. 3). А потім долили води так, як зображено на рисунку 4. Укажіть правильний варіант відповіді.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

image 

image 

image 

image 

 

Склянка, заповнена до самого краю водою,

А дає зображення як збиральна лінза

Б виконує роль дзеркала

В міняє напрямок променів на зворотний

Г дає зображення як розсіювальна лінза

 

9.     Визначте кількість заряджених частинок у нукліді Цинку  6530𝑍𝑛

А 30

Б 60

В 65

Г 95

 

10.  Під час термоелектронної емісії електрони набувають кінетичної енергії за рахунок

А опромінювання світлом

Б дії електричного поля

В бомбардування частинками

Г нагрівання тіла

 

 

 

11.  За вказаним напрямком сили струму I в прямолінійному провіднику визначте, на якому рисунку правильно позначено вектор магнітної індукції 𝐵⃗ .

А

Б

В

Г

image 

image 

image 

image 

 

12.  На кожному з чотирьох рисунків у координатах VT (де  V – об’єм, T – абсолютна температура) зображено точку (А – Г), координати якої відповідають параметрам стану ідеального газу кількістю речовини 1 моль. Яка точка відповідає стану газу з найбільшим тиском?

А

Б

В

Г

image 

image 

image 

image 

 

13.  Увідповідніть наведений приклад (1–4) з особливістю будови речовини (А – Д).

1             м’яч, заповнений водою, неможливо стиснути

2             запах свіжої випічки поширюється біля пекарні

3             рівень чаю в чашці практично не зміниться після додавання цукру 4 дзеркальце прилипне до віконного скла, якщо його об нього потерти

А між молекулами діють сили відштовхування

Б між молекулами є проміжки

В молекули тієї самої речовини однакові в усіх агрегатних станах

Г між молекулами діють сили притягання Д молекули перебувають у постійному хаотичному русі

 

14.  Установіть відповідність між відкриттям (1–4) і дослідом або спостереженням (А – Д), що його зумовило.

1  явище радіоактивності

2  планетарна модель атома

3  закони фотоефекту

4  три типи радіоактивних променів

А бомбардування альфа-частинками золотої фольги

Б дія магнітного поля на випромінювання урану

В опромінювання металів світлом

Г засвічення фотопластинки солями

УрануДвипромінювання нагрітого тіла

 

 

Розв’яжіть завдання 15–20. Одержані числові відповіді запишіть у спеціально відведеному місці. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, урахувавши положення коми. Знак «мінус» записуйте перед першою цифрою числа.

 

15.  Дерев’яна дошка завтовшки 40 мм плаває у воді. Нижня поверхня дошки перебуває на глибині 30 мм. Уважайте, що густина води дорівнює 1000 кг/м3. Визначте, якою є густина деревини.

 

Відповідь запишіть у кілограмах на метр кубічний (кг/м3). _____________________

16.  За один цикл тепловий двигун виконав корисну роботу 40 МДж. Таку саму кількість теплоти передано під час цього навколишньому середовищу. Визначте коефіцієнт корисної дії цієї теплової машини.

 

Відповідь запишіть у відсотках (%). _____________________

17.  Потужний радіотелескоп послав із Землі радіоімпульс у бік Венери й отримав зворотний сигнал через 800 с. Якою була відстань від Землі до Венери, якщо вважати, що відстань між планетами під час поширення імпульсу не змінилася? Уважайте, що швидкість поширення радіоімпульсу становить 3·108 м/с.

 

Відповідь запишіть у мільйонах кілометрів (млн км). ______________________

18.  Період піврозпаду радіоактивного ізотопу становить 1 год, під час кожного розпаду виділяється енергія 5 МеВ. Визначте енергію, яка виділиться протягом 3 год, якщо початкова кількість атомів цього ізотопу становила 8·1010. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6·10−19 Кл.

 

Відповідь запишіть у міліджоулях (мДж). _______________________ 19. Предмет розташовано на відстані 1 м від збиральної лінзи з оптичною силою 5 дптр. Визначте відстань між лінзою та зображенням предмета.

 

Відповідь запишіть у метрах (м).

_______________________

 

20. Визначте частоту коливань тіла, яке за 4 с зробило 16 повних коливань.

 

Відповідь запишіть у герцах (Гц).

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді!!!

1-Г

9-Б

13. 1-А, 2-Д, 3-Б, 4-Г

2-Б

10-Г

14. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б

3-Б

11-В

15. 750

4-В

12-В

16. 50

5-Г

 

17. 120

6-Г

 

18. 56

7-Г

 

19. 0,25

8-А

 

20. 4

 

pdf
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М.)
Додано
11 грудня 2023
Переглядів
904
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку