19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Олімпіадні завдання для проведення районного (міського) етапу з географії для учнів 8-11 класів

Про матеріал
Олімпіадні завдання для проведення районного (міського) етапу з географії для учнів 8-11 класів 1 рівень. Тести (14 балів) Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне з 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал. 1. Україна лежить, в: а. північній півкулі; б. західній півкулі; в. східній півкулі; г. південній півкулі. 2. Назвіть гори які простягаються із північного заходу на південний схід: а. Карпати; б Кордильєри; в. Гімалаї; г. Альпи. 3. Які річки протікають Україною: а. Міссісіпі; б. Дніпро; в. Західний Буг; г. Сіверський Донецьк.
Перегляд файлу

Олімпіадні завдання для проведення районного (міського) етапу з географії для учнів 8-11 класів

 1. рівень. Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне з 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.

1. Україна лежить, в:

а. північній півкулі;

б. західній півкулі;

в. східній півкулі;

г. південній півкулі.

2. Назвіть гори які простягаються із північного заходу на південний схід:

а. Карпати;

б  Кордильєри;

в. Гімалаї;

г. Альпи.

3. Які річки протікають Україною:

а. Міссісіпі;

б. Дніпро;

в. Західний Буг;

г. Сіверський Донецьк.

4. Хто досліджував територію України:

а. Геродот;

б. Боплан;

в. Лівінгстон,

г. Чубинський.

5. Які корисні копалини поширені на території Українського щита:

а. золото;

б. кам’яне вугілля;

в. залізна руда,

г. буре вугілля.

6. Які кліматичні пояси  відсутні:

а. арктичний;

б.помірний;

в.антарктичний;

г. субтропічний.

7. Назвіть тварин, які живуть в степу:

а. ведмеді;

б. вовки;

в. ящірки;

г. зубри.

8. Назвіть тектонічні структури відсутні на території України:

а. Балтійський щит;

б. Поліська височина;

в. Придніпровська височина;

г. Причорноморська низовина.

9. Назвіть карти, які мають масштаб 1: 200000 і детально зображено поверхню України:

а карти півкуль;

б. карти окремих країн;

в. карти окремих частин країни;

г. топографічні карти .

10. Назвіть материки, які лежать в теплих широтах:

а. Австралія, Африка, Азія;

б. Австралія, Європа, Пд. Америка;

в. Пн. Америка, Антарктида, Африка;

г. Австралія, Африка,  Пд. Америка;

11. Назвіть материк , який повністю лежить в північній півкулі:

а. Пн. Америка;

б. Пн. Америка;

в. Африка;

г. Євразія.

12. Африка. лежить:

а. порівно в пд. і пн. Півкулях;

б. порівно в зх.. і сх.. півкулях;

в. більша частина в північній півкулі;

г більша частина в західній півкулі.

13. Який материк лежить в усіх півкулях:

а. Антарктида;

б. Африка;

в. Євразія;

г. Австралія.

14. Держави, з якими Україна має кордони:

А. Російська Федерація;      б. Македонія;      в. Білорусь;      г. Франція

Відповіді на тести. За правильну відповідь – 1 бал.

1.Україна лежить, в:

а. північній півкулі;

в. східній півкулі;

2. Назвіть гори які простягаються із північного заходу України на південний схід:

а. Карпати;

в. Гімалаї;

г. Альпи.

3. Які річки протікають Україною:

б. Дніпро;

в. Західний Буг;

г. Сіверський Донецьк.

4. Хто досліджував територію України:

а. Геродот;

б. Боплан;

г. Чубинський.

5. Які корисні копалини поширені на території Українського щита:

в. залізна руда,

г. буре вугілля.

6. Які кліматичні пояси  відсутні в Україні:

б.помірний;

г. субтропічний.

7. Назвіть тварин, які живуть в степу:

б. вовки;

в. ящірки;

8. Назвіть тектонічні структури відсутні на території України:

в. Придніпровська височина;

г. Причорноморська низовина.

9. Назвіть карти, які мають масштаб 1: 200000 і детально зображено поверхню України:

г. топографічні карти .

10. Назвіть материки, які лежать в теплих широтах:

г. Австралія, Африка,  Пд. Америка;

11. Назвіть материк , який повністю лежить в північній півкулі:

а. Пн. Америка;

12. Африка. лежить:

а. порівно в пд. і пн. Півкулях;

г більша частина в західній півкулі.

13. Який материк лежить в усіх півкулях:

в. Євразія;

14. Держави, з якими Україна має кордони:

А. Російська Федерація;  в. Білорусь.

 

 1. рівень.

Теоретичний тур

 

 1. Назвіть материки і частини світу. Назвіть океани. Вкажіть 12 найбільших тектонічних плит планети Земля. Які тектонічні плити лежать під материками і океанами?

За правильне визначення материків, океанів і частин світу  – по 1 бали; правильно названі тектонічні плити – 5 балів; правильний розподіл плит, материків і океанів – 8 балів. Усього – 12 балів.

 1. Які тектонічні структури України ви знаєте? Назвіть низовини,                                 височини і гори України. Вкажіть . які тектонічні структури лежать під названими вами формами рельєфу.

За правильне визначення тектонічних структур і форм рельєфу  – по 2 бали; правильний розподіл плит і форм рельєфу – 8 балів. Усього – 12 балів.

 

3 рівень. Практичний тур

 

1. У наведеному списку містяться назви природних об’єктів, характерних для різних районів світу: пампа, тайфун, крік, оазис, чорнозем, сельва,  каньон , скреб, самум, рифт.  Розділить усі слова на групи залежно від материків, до яких вони мають відношення, та заповніть таблицю. Урахуйте, що деякі слова можуть бути віднесені до декількох груп.

 

Материк

Природні об’єкти або явища

Африка

рифт, оазис.

Євразія

чорнозем, самум.

Австралія

крік, скреб.

Північна Америка

тайфун , каньон.

Південна Америка

сельва, пампа.

Са́мум – шквалистий гарячий вітер з піщаною чи пиловою бурею в пустелях Аравії та Північної Африки.

Крік – тимчасовий водотік або пересихаюча річка в Австралії.

Скреб – чагарники низькорослих (1-2 м) вічнозелених ксерофітних чагарників із слабко розвиненою трав’янистою рослинністю в субтропічній і частково тропічній південно-західній і центральній частинах Австралії. Скреби оздоблюють з півдня австралійську зону саван і саванових рідколісь. У скребах переважають чагарникові евкаліпти і акації. Скребами вкриті величезні площі, майже позбавлені річок, і озер.

Прерія (фр. Prairie) – північноамериканська форма степу, вегетаційна зона на Середньому Заході США і Канади. Сьогодні прерії представляють величезні штучно зрошені території, які використовуються в сільськогосподарських цілях.

Сельва – бразильська назва вологих періодично затоплюваних екваторіальних лісів (гілей) в Південній Америці. Важкі для пересування, відрізняються значним видовим різноманіттям. Синонім Амазонського дощового лісу.

Пампа або пампаси (від кеч. pampa – «рівнина») – родючі південноамериканські рівнини із степовою рослинністю, що вкривають аргентинські провінції.

Рифт-  (рос. рифт, англ. rift; нім. Rift-Zone f, Rift m, tektonischer Graben m) — лінійно витягнута подібна до рову тектонічна структура типу грабена, що розтинає земну кору.

Каньон- глибока річкова долина з дуже крутими, нерідко прямовисними схилами і вузькими схилами й дном, яке зазвичай повністю зайняте річкою.

Критерії оцінки: за правильно (без помилок) побудований ряд – 2 бали. Усього – 10 балів.

2. Визначте час в місті Нью- Йорк, якщо відомий час і географічні координати міста Київа та географічні координати міста Нью- Йорк.

м. Київ                    довгота 30°30′сх.д

м. Нью- Йорк        довгота 73°59′39″ з. д.

Час в м. Києві – 13.00.

 Розв 'язання: 1) Київ - 30° 30' сх. д.; м. Нью- Йорк  - довгота 73°59′39″ з. д.

 2) 30° 30' сх. д. -  (-73°59′39″ з. д.)= 104° 29'39″ з. д.; 3) 104° 29'39″ з. д. = 33 год. 21 хв  45 сек; 4) 13  год –7 год. 21 хв  45 сек = 6 год 39 хв.

Відповідь: 5 г 38хв 15 сек

Усього – 10 балів.

Критерії оцінки задачі:

1 бал     – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали   записана відповідь, розв’язання відсутнє;

5 балів– зроблено спробу розв’язати задачу, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

8 балів – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності в записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

10 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.

 

 

 

 

                          9 клас.

 1. рівень. Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне з 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.

1. Україна є країною :

а. Західної Європи;

б. Північної Європи;

в. Південної Європи;

г. Східної Європи;.

2. Назвіть області, які лежать на півночі України:

а. Київська;

б.  Одеська;

в. Житомирська;

г. Херсонська.

3. Найбільша національна меньшина:

а. білоруси;

б. росіяни;

в. поляки;

г. цигани.

4. Україна , це:

а. парламентська республіка;

б. парламентська монархія;

в. парламентсько - президентська республіка,

г. абсолютна монархія.

5. Назвіть історичні землі України:

а. Буджак;

б. Галичина;

в. Бретань,

г. Уельс.

6. Металургійні райони:

а. Придніпровський;

б. Донецький;

в. Центральний;

г. Західний.

7. Назвіть міста, де є авіаційне машинобудування:

а. Запоріжжя;

б. Дніпропетровськ;

в. Львів;

г. Житомир.

8. Назвіть галузі сільського господарства:

а. рослинництво;

б. металургія;

в. тваринництво;

г. суднобудування.

9. Назвіть міста , де є хімічна промисловість:

А.Суми;

б. Харків;

в. Київ;

г. Полтава .

10. Транспорт України:

а. є всі види ;

б. автомобільний;

в. залізничний;

г. морський;

11. Назвіть область, яка межує 2 державами:

а. Волинська;

б. Київська;

в. Миколаївська;

г. Черкаська.

12. Біла Церква лежить на території:

а. Київської області;

б. Одеської;

в. Миколаївської;

г. Донецької.

13. Кам´яне вугілля добувають:

а. Донецька область;

б. Сумська;

в. Одеська;

г. Київська.

14. Держави, з якими Україна не має кордонів:

А. Російська Федерація;      б. Македонія;      в. Болгарія;      г. Франція

Відповіді на тести.

За правильну відповідь – 1 бал.

1. Україна є країною :

г. Східної Європи;.

2. Назвіть області, які лежать на півночі України:

а. Київська;

в. Житомирська;

3. Найбільша національна меньшина:

б. росіяни;

4. Україна , це:

в. парламентсько - президентська республіка,

5. Назвіть історичні землі України:

а. Буджак;

б. Галичина;

6. Металургійні райони:

а. Придніпровський;

б. Донецький;

7. Назвіть міста, де є авіаційне машинобудування:

а. Запоріжжя;

б. Дніпропетровськ;

8. Назвіть галузі сільського господарства:

а. рослинництво;

в. тваринництво;

9. Назвіть міста , де є хімічна промисловість:

А.Суми;

б. Харків;

10. Транспорт України:

а. є всі види ;

11. Назвіть область, яка межує з 2 державами:

а. Волинська;

12. Біла Церква лежить на території:

а. Київської області;

13. Кам´яне вугілля добувають:

а. Донецька область;

14. Держави, з якими Україна не має кордонів:

б. Македонія;  г. Франція.

2 рівень

Теоретичний тур

 

 1. Назвіть галузі промисловості України . Чому Україна належить до індустріальних країн?

За правильне перерахування галузей  – 4 бали; правильна відповідь на питання– 8 балів. Усього – 12 балів.

 1. Які історичні землі України ви знаєте? Вкажіть чинники їх виділення.

За правильне перерахування історичних земель – 4 бали; правильна відповідь на питання– 8 балів.

3 рівень. Практичний тур

 1. Складіть схему виробничих зв’язків галузей машинобудівного комплексу.
 2. На контурній карті позначте:

- обласні центри,

- райони добування кам’яного і бурого вугілля й нафти,

- вирощування соняшника і цукрового буряка.

За кожне питання по 10 балів.

10 клас

 1. рівень. Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне з 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.

1. Польща є країною :

а. Західної Європи;

б. Північної Європи;

в. Центральної Європи;

г. Східної Європи;.

2. Назвіть країни які вирощують чай:

а. Китай;

б. Непал;

в. Індія;

г. Хорватія.

3. Найбільша країна світу за площею:

а. Росія;

б. Китай;

в. Канада;

г. Індія.

4. Ватикан , це:

а. парламентська республіка;

б. парламентська монархія;

в. парламентсько - президентська республіка,

г. теократична монархія.

5. Назвіть країни, які лежать на узбережжі океанів:

а. Китай;

б. Італія;

в. Канада,

г. Данія.

6. Які країни  є монархіями:

а. Японія;

б. Пакистан;

в. Італія;

г. Ватикан.

7. Назвіть найбільші міста світу:

а. Нью- Йорк;

б. Москва;

в. Лондон;

г. Сеул.

8. Назвіть галузі промисловості Японіїї :

а. МБК;

б. металургія;

в. хімія;

г. добування корисних копалин.

9. Назвіть країни , які не мають вихід до моря:

А.Словаччина;

б. Хорватія;

в. Китай;

г. Таджикістан .

10. Транспорт світу:

а. залежить від розвитку країни ;

б. залежить від географічного положення країни;

в. залежить від природних умов країни;

г. залежить від рельєфу країни;

11. Назвіть материк-країну:

а. Африка;

б. Пн. Америка;

в. Пд. Америка;

г. Австралія.

12. Країни Африки належать до:

а. країн першого типа відтворення;

б. країн другого типа відтворення;

13. Канада, є:

а. розвинута країна;

б. соціалістична республіка;

в. теократична монархія;

г. парламентська республіка.

14. Держави Африки:

А. ПАР;      б. Франція;      в. Японія;      г. Єгипет

Відповіді. За правильну відповідь – 1 бал.

1. Польща є країною :

в. Центральної Європи;

2. Назвіть країни які вирощують чай:

а. Китай;

в. Індія;

3. Найбільша країна світу за площею:

а. Росія;

4. Ватикан , це:

г. теократична монархія.

5. Назвіть країни, які лежать на узбережжі океанів:

а. Китай;

в. Канада,

г. Данія.

6. Які країни  є монархіями:

а. Японія;

г. Ватикан.

7. Назвіть найбільші міста світу:

а. Нью - Йорк;

б. Москва;

в. Лондон;

8. Назвіть галузі промисловості Японії :

а. МБК;

б. металургія;

в. хімія;

9. Назвіть країни , які не мають вихід до моря:

б. Хорватія;

в. Китай;

10. Транспорт світу:

а. залежить від розвитку країни ;

б. залежить від географічного положення країни;

в. залежить від природних умов країни;

г. залежить від рельєфу країни;

11. Назвіть материк-країну:

г. Австралія.

12. Країни Африки належать до:

б. країн другого типа відтворення;

13. Канада, є:

а. розвинута країна;

г. парламентська республіка.

14. Держави Африки:

А. ПАР; г. Єгипет

2 рівень

Теоретичний тур

 

 1. Назвіть країни ОПЕК. Чому Україна не належить до цих країн? Чому ОПЕК є впливовою організацією в світі?

За правильне перерахування країн  – 2 бали; правильна відповідь на питання по 4 балів. Усього – 12 балів.

 1. Типи відтворення населення світу. Дати характеристику кожному типу і назвати країни, де є дані відтворення населення світу.

За правильне перерахування типів відтворення населення світу – 4 бали; правильна відповідь на питання– 8 балів.

3 рівень. Практичний тур

 1. Позначте на контурній карті країни:
 2. – ЄС; СНД: ОПЕК; НАФТА; НАТО.

За правильно позначені країни що входять до однієї з організацій -2 бали. Загальна оцінка – 10 балів.

 1. На контурній карті позначте:

- економічно розвинуті країни,

- країни , що розвиваються;

- країни централізованої економіки.

Максимальна оцінка - 10 балів.

 

11 клас

 1. рівень. Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне з 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.

1. Франція є країною :

а. Західної Європи;

б. Північної Європи;

в. Південної Європи;

г. Східної Європи;.

2. Великобританія включає:

а. Уельс;

б.  Бретань;

в. Житомирську область;

г. Англію.

3. Найбільший народ світу:

а. хань;

б. росіяни;

в. філіппінці;

г. казахи.

4. США , це:

а. парламентська республіка;

 б . федеративна  президентська республіка;

в. парламентсько - президентська республіка,

г. абсолютна монархія.

5. Назвіть країни ОПЕК:

а. Кіпр;

б. США;

в. Саудівська Аравія,

г. ОАЄ.

6. "Металургійне" герцогство:

а. Люксембург;

б. Андорра;

в. Ліхтенштейн;

г. Японія.

7. Україна лежить на території:

а. Африки;

б. Австралії;

в. Євразії;

г. Пд. Америки.

8. Назвіть країни натурального сільського господарства:

а. Чад;

б. Франція;

в. Китай;

г. Ангола.

9. Назвіть міста , де є хімічна промисловість:

А. Нью -Йорк;

б.  Мелілья;

в. Париж;

г. Найробі .

10. Транспорт Африки:

а. є всі види ;

б. розвинутий в ПАР;

в. автомобільний;

г. морський;

11. Назвіть країну, яка торгує скрізь:

а. Японія;

б. США;

в. Ангола;

г. Перу.

12. ОАЄ:

а. країна пустелі;

б. країна степу;

в. країна нафти;

г. країна ісламу.

13. Кам´яне вугілля добувають країни:

а. Китай;

б. Індія;

в. Сінгапур;

г. Марокко.

14. Держави ЄС:

А. Польща;      б. Франція;      в. Іспанія;      г. Турція

Відповіді.

За правильну відповідь – 1 бал.

1. Франція є країною :

а. Західної Європи;

2. Великобританія включає:

а. Уельс;

г. Англію.

3. Найбільший народ світу:

а. хань;

4. США , це:

б. федеративна  президентська республіка;

5. Назвіть країни ОПЕК:

в. Саудівська Аравія,

г. ОАЄ.

6. "Металургійне" герцогство:

а. Люксембург;

7. Україна лежить на території:

в. Євразії;

8. Назвіть країни натурального сільського господарства:

а. Чад;

г. Ангола.

9. Назвіть міста , де є хімічна промисловість:

А. Нью -Йорк;

в. Париж;

10. Транспорт Африки:

б. розвинутий в ПАР;

в. автомобільний;

г. морський;

11. Назвіть країну, яка торгує скрізь:

а. Японія;

б. США;

12. ОАЄ:

а. країна пустелі;

в. країна нафти;

г. країна ісламу.

13. Кам´яне вугілля добувають країни:

а. Китай;

б. Індія;

14. Держави ЄС:

А. Польща;      б. Франція;      в. Іспанія;   

2 рівень

Теоретичний тур

 

 1. Японія. Назвіть галузі експорту країни. Чому Японія є розвинутою економічно країною?

За правильне перерахування галузей  – 4 бали; правильна відповідь на питання 8балів. Усього – 12 балів.

 1. Південно - Африканська республіка. Дайте характеристику господарства. Чому ПАР є единою розвинутою країною Африки?

За правильну характеристику господарства – 4 бали; правильна відповідь на питання – 8 балів.

3 рівень. Практичний тур

Позначте на контурній карті головні центри промисловості і райони сільського господарства  США. Підпишіть найбільші міста (10). Проведіть межі трьох економічних районів.

За правильно позначені центри промисловості - 4 бали; райони сільського господарства - 4 бали; межі трьох економічних районів - 2 бали . Загальна оцінка – 10 балів.

 1. На контурній карті позначте:

- економічно розвинуті країни, що входять в велику сімку;

- країни , що розвиваються – Саудівську Аравію, Індію, Китай, Бразилію і Мексику.

- країни централізованої економіки – КНДР, Куба, В'єтнам .

Максимальна оцінка - 10 балів.

 

 

doc
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
815
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку