Основні поняття генетики

Про матеріал
Дана розробка уроку "Основні поняття генетики" дає можливість учням опанувати складні поняття через виконання практичних вправ. Передбачає використання смартфонів або планшетів.
Перегляд файлу

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ІМЕНІ МИКОЛИ ФЕДОРОВСЬКОГО

 

 

 

Методична розробка уроку біології

(ІІ курс)

Тема: “Основні поняття генетики”

 

 

Підготувала викладач біології

     Мамзенко Н.О.


 

Тема: Основні поняття генетики.

Навчальна мета: Дати уявлення про предмет та цілі генетики, показати місце генетики в системі біологічних наук.Ознайомити учнів з основними поняттями генетики.

Розвиваюча мета: формувати світогляд значення вивчення генетики для людства, логічність і послідовність при висловлюванні своєї думки ;  вміння характеризувати та використовувати на практиці різні генетичні поняття; розвивати допитливість і самостійність.

Виховна мета: сприяти вихованню біологічного мислення, любові до предмету та живого оточуючого світу.

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.

Дидактиче забезпечення: матеріали сайту http://learningapps.org/ , програма «Сканер штрих-коду Pro» (або інша програма для зчитування Qr-кодів завантажена з Play маркету), картки з Qr-кодами на яких закодовані завдання (дод.1), коктейльні трубочки червоного та білого кольорі одноразові склянки з водою, фарби, пензлики, google форма https://goo.gl/forms/9fCmJKXIqximMvJU2 .

Матеріально-технічне забезпечення: мережа  Інтернет (Wi-Fi роутер), смартфон (планшет) у учнів,

Список основних та додаткових джерел:

1. С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна “Біологія 11 клас” Рівень стандарт. Видавництво “Освіта ”2011

2.https://pidruchniki.com/77487/prirodoznavstvo/osnovni_ponyattya_genetiki

3. https://www.youtube.com/watch?v=BRPb1K7-X6c

4. http://shkolyar.in.ua/spadkovist/ponyattya

 

Вимоги до знань та умінь учнів:

Оперує термінами: генетика, спадковість, мінливість, ген, алельні та не алельні гени, домінантність, рецесивність, генотип, гомозиготний та гетерозиготний генотип, фенотип;

Практикує: застосування основних понять генетики;

Називає: основні поняття генетики;

Пояснює: значення знань з генетики та володіння основними поняттями генетики у пізнанні живої природи, зв'язок генетики з іншими природничими і гуманітарними науками;

Характеризує: застосування основних генетичних понять.

Висловлює судження про: відмінність алельних та неалельних генів, гомозиготного та гетерозиготного генотипів, генів що несуть інформацію про домінантні та рецесивні ознаки.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда за запитаннями

  1. Які біологічні науки ви знаєте? ( ботаніка, зоологія...)
  2. Яка властивість живих організмів відповідає за передачу спадкової інформації? (розмноження)
  3. Яка біологічна наука займається вивчення закономірностей спадковості та мінливості живих організмів? (генетика)
  4. Як ви гадаєте, яке значення має вивчення генетики для людини?
  5. Які біологічні відкриття суттєво вплинули на життя людей або можуть вплинути у майбутньому?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Питання передачі спадкової інформації завжди цікавило людей. Певно кожен з вас задавав собі питання чому я схожий/жа на своїх батьків але певною мірою і відрізняюся. Сьогодні ми розпочинаємо одну з найцікавіших тем. Дізнаємося про таємниці, що ховає від нас кожна клітинка нашого тіла.

Тож бажаю всім гарного настрою і успіхів у навчанні!

Тема сьогоднішнього уроку: «Основні поняття генетики.»

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів.

Спадковість це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу нащадкам, забезпечуючи спадко­ємність поколінь. Матеріальною основою спадковості є статеві клітини — гамети (мають гаплоїдний, одинарний набір хромосом). Під час нестатевого розмноження такими клітинами є соматичні ( мають диплоїдний, подвійний набір хромосом). Клітини несуть тільки структурні задатки можливих ознак — гени.

Мінливість — здатність живих організмів набувати нових ознак та інших станів у процесі індивідуального розвитку.

Ген — ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища.

Ген - ділянка молекули ДНК у якій закодовано інформацію про певну ознаку.
Вправа: стрічка паперу різнокольорова (ділянка ДНК), кожен колір -  умовно позначає ген, що несе ту чи іншу ознаку.

Алельні гени (алелі) — це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) у хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) та визначають різний стан певної ознаки (чорні та блакитні очі; високий чи низький зріст, гладенька чи зморшкувата оболонка плоду тощо). Алелі позначаються літерами латинського алфавіту (A і a, B і b, C і c…).

Алельні гени - несуть інформацію про одну і туж саму ознаку.
Неалельні гени - несуть інформацію про різні ознаки.
Вправа: викладач показує малюнок ока - Що це? Око. Показую малюнок з іншим оком. Що це? Також око. Що їх об'єднує? Це очі. Що їх відрізняє? Колір, форма, розмір. Гени, що несуть інформацію про забарвлення очей - алельні. А ген забарвлення і ген форми - неалельні.
 

Домінантна ознака — алель (ген), яка в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого нею стану ознаки. Позначається великими літерами (A, B, C).

Рецесивна ознака та, що пригнічується, проявляється тільки в гомозиготному стані. Рецесивний ген позначається малою літерою (a, b, c).

Домінантні та рецесивні гени.
Вправа: У конвертах дітей є трубочки червоного (довгі) та білого (короткі) кольори. Що їх об'єднує? Це трубочки. Що їх різнить? Колір і розмір. Колір - це ознака. Яка трубочка більша? Червона. Отже червоний переважає над білим - домінантний ген. А білого менше - пригнічується, отже він рецесивний.
 

Генотип сукупність усіх спадкових ознак — генів організму, отриманих від батьків. Реалізація ознак в організмі проходить за схемою: ген → білок → ознака.

Генотип - сукупність генів організму.

Фенотип сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак, що реалізуються в організмі при взаємодії генотипу із середовищем.

Фенотип - зовнішній прояв генотипу (те що бачимо)
Вправа: роздивіться наплічник сусіда, ви знаєте що там у середині? Ні, але можете передбачити (генотип). Опишіть наплічник сусіда. Він має певні ознаки. (Фенотип)
 

Гомозигота — зигота (організм), що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах (AA, aa).

Гомозигота.
Вправа: 1. Візьміть червону трубочку і порівняйте її з червоною трубочкою сусіда. Які вони? Однакові (гомо). Те саме роблять учні і з білими трубочками.

2. Перед вами стоять ємності з водою та фарби. В одну ємність додайте трохи білої фарби. Що відбулося? Вода стала білою. Якщо у ємність додати ще білої фарби, що зміниться? Нічого. Біле + біле=біле. Тобто якщо схрестити між собою рослини з білим віночком, то їх нащадки також матимуть біле забарвлення віночка. Учні проводять такий самий експеремент і з червоною фарбою у другій ємності.

Отже, при схрещуванні між собою гомозиготних за генотипом особин, одержуємо нащадків подібних до батьківських форм як за генотипом так і за фенотипом.

Гетерозигота — зигота (організм), що має різні алелі одного гена в гомологічних хромосомах (Aa), тобто має альтернативні ознаки.

Вправа: У третю єність налийте трохи води білого кольору та додайте всю воду червоного кольору з другої ємності. Що ми спостерігаємо? Вся вода стала червоного кольору за рахунок значного переважання червоного кольору (домінантна ознака) по відношенню до білого (рецесивна ознака).

Отже, при схрещуванні між собою особин, що мають гомозиготний генотип за рецесивною ознакою та за домінантною ознакою, в результаті отримуємо нащадків гетерозиготних за генотипом, у фенотипі яких проявляється домінантна ознака. 

Чисті лінії — це генотипно однорідні нащадки однієї особини, гомозиготні за більшістю генів й одержані в результаті самозапилення.

 

 

V. Узагальнення та систематизація знань та вмінь учнів.

Виконайте завдання

https://learningapps.org/view5667793

https://learningapps.org/view5670589

Запишіть поняття до зошита

Бесіда

Про що ви дізналися на уроці?

Які нові знання одержали?

Чи можете ви у повсякденному житті використовувати набуті знання?

 

 

VІ. Підведення підсумків уроку, оголошення домашнього завдання.

Виставлення оцінок.

Домашнє завдання: за підручником С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна “Біологія 11 клас” Рівень стандарт. Видавництво “Освіта ”2011,

  1. Прочитати параграф 7ст. 37-40.
  2. Повторити виконання вправ

https://learningapps.org/view5667793

https://learningapps.org/view5670589

  3. Перевірте свої знання за темою заповнивши форму https://goo.gl/forms/9fCmJKXIqximMvJU2 .


Основні поняття генетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетичні символи

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
316
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку