6 липня о 18:00Вебінар: Самоемпатія: як вчителю зберегти ресурсність та натхнення під час навчального процесу

Особливості розвитку сюжету казки-феєрії М. Метерлінка Синій птах. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу .

Про матеріал
«Синій птах» — це філософська п’‎єса-казка про сенс життя і всемогутність людини. Вона зачаровує своєю безпосередністю. У ній багато казкових мотивів. Не можна не погодитись зі словами критика і перекладача М. М. Мінського: ««синій птах» залишиться надовго, можливо назавжди, кращою феєрією, що глибиною задуму вивищує дітей до розуміння найскладніших істин і яскравістю форми дозволяє дорослим скинути із себе тягар років і подивитися на світ дитячими очима».
Перегляд файлу

                                          10 клас                                                             09.04.2020

Тема: Особливості розвитку сюжету казки-феєрії М. Метерлінка Синій птах. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу .

Мета :формувати компетентності: предметні (знання особливостей розвитку сюжету казки-феєрії «Синій птах»; навички роботи з художнім текстом (цитатної характеристики образів; аналізування деталей, епізодів тощо); уміння характеризувати символіку п'єси, визначати її композиційні, жанрові особливості, художні засоби; уміння добирати й зіставляти художні деталі; високі моральні якості особистості; активну життєву позицію; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Обладнання: портрет М. Метерлінка, видання його творів, ілюстрації до них, роздавальний матеріал.

Потрібно вірити в можливість щастя, щоби бути щасливим.

Л. М. Тостой

                                            Хід  уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Як виникнення символізму вплинуло на мову драматургії?

· Назвіть риси світогляду й естетики М. Метерлінка, які поєднують його з іншими представниками кінця XIX ст.

· У чому полягає новаторство Метерлінка-драматурга?

· Чому Метерлінк так часто звертався до казкової форми?

2. Експрес-опитування (письмово) (записи у зошит)

· Опишіть фею, яка зайшла до дитячої в хатинці дроворуба. (Маленька бабуся «в зеленому і в червоній шапочці. Вона горбата, клишонога, одноока, ніс сходиться з підборіддям, і йде вона, зігнувшись на ціпок».)

· Ким, на думку дітей, була та вродлива й світозора дівчина, на якій було довге, прозоре, сліпучо-яскраве покривало? (Королевою.)

· Кого й чому було б найскладніше одягнути в Палаці феї Берилюни? (Душу світла, адже фея сказала, що Душа світла й так прекрасна.)

· Хто, на думку Кішки, був «єдиним володарем світу» до появи Людини? (Вода й Вогонь.) Як Кішка називає Людину? (Деспотом.)

· Що найбільше вразило, жахнуло Тільтіля у Палаці Ночі, коли він зазирнув за двері таємниць? (Створіння без очей.)

· Як добираються Блакитні Діти із Царства Майбутнього на Землю? (На кораблі Зорі.)

· Назвіть винаходи Дітей, що живуть у Царстві Майбутнього, які ви запам’ятали. (Тридцять три засоби продовження життя, величезні блакитні маргаритки та ін.)

· Як можна назвати зміни, що відбулися із Тільтілем й Мітіль? (Прозріння.)

· Що у п’єсі М. Метерлінка «Синій птах» символізує образ Душі Світла? (Моральну мету людства.)

· За допомогою якого прийому Моріс Метерлінк у драмі «Синій птах» розкриває характери, почуття Тварин, Предметів, Рослин? (Олюднення.)

· Символом чого у п’єсі М. Метерлінка є зелена шапочка із чудодійним алмазом? (Вічного прагнення людства пізнати таємниці буття.)

· Які Блаженства відкривають дітям очі на розуміння сенсу Буття, розуміння світу? (Блаженство Бути Здоровим, Блаженство Дихати Повітрям, Блаженство сонячних Днів, блаженство Чистих Думок та ін.)

3. Робота з епіграфом

· Як ви зрозуміли слова Л. М. Толстого, що є епіграфом до нашого уроку?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— «Синій птах» — це філософська п’єса-казка про сенс життя і всемогутність людини. Вона зачаровує своєю безпосередністю. У ній багато казкових мотивів. Не можна не погодитись зі словами критика і перекладача М. М. Мінського: ««синій птах» залишиться надовго, можливо назавжди, кращою феєрією, що глибиною задуму вивищує дітей до розуміння найскладніших істин і яскравістю форми дозволяє дорослим скинути із себе тягар років і подивитися на світ дитячими очима».

2. Словникова робота (запис до зошитів)

Алегорія — зображення абстрактного поняття в конкретному образі.

3. Аналіз тексту літературного твору

· Дайте розгорнуту характеристику образів Тільтіля та Мітіль. Яким є символічний зміст цих образів?

· Якою є позиція драматурга щодо здатності людини пізнавати світ?

· На чиєму боці драматург у конфлікті Людини та Природи?

· Сформулюйте у вигляді тез основні положення філософії Людини у творі М. Метерлінка.

· Який спосіб пізнання щастя обирає драматург?

· Що, на думку М. Метерлінка, не є щастям?

· Чому Синій птах постійно змінює колір?

· Як ви вважаєте, чому Синій птах у фіналі відлітає?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

2.Символіка образів, що розкривають філософський зміст казки-феєрії М. Метерлінка «Синій птах»

Образ твору

Що символізує образ

Чарівна зелена шапочка, яку вдягає Тільтіль

Допомагає хлопцеві побачити душі речей: Хліба, Води, Вогню, Годинника. Наділяючи душами навколишній світ, автор доводить нам, що у дітей особливе сприйняття буденних предметів. І це відкриває чарівність життя, адже воно дарує щодня нові радощі

Країна Спогадів, куди потрапляють маленькі мандрівники

Це країна померлих. Там діти зустрічають Дідуся та Бабусю, які нагадують усім про необхідність пам’ятати про тих, хто пішов з життя: «Ми немало спимо, поки нас не розбудить думка когось із живих... Добре спати... але й прокидатися час від часу теж приємно»

Невідоме у Палаці Ночі: примари, війни, хвороби

Шлях до щастя важкий, він нікому не дається легко. Треба перебороти свої страхи перед невідомим, зрозуміти самого себе, чинити опір Блаженству Бути Багатим, Блаженству Нічого Не Знати

Справжні Радощі

Блаженство Бути Здоровим, Радість Бути Добрим, Радість Думати

Горлиця

Віддавши пташку хворій сусідці, хлопець робить дівчинку щасливою, і вона одужує. Цим Метерлінк стверджує, що щастя полягає в добрих справах, у допомозі іншим. Дівчина, яка була схожа на Душу Світла, не втримала птаха — він летить. П’єса закінчується символічно: діти не знайшли ще свого щастя, але вони зрозуміли прості істини любові й добра, відчули свою відповідальність за щастя інших. Вони разом з автором закликають нас продовжувати вічні пошуки

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Евристична бесіда

· Чи дає М. Метерлінк якесь позитивне визначення щастя? У чому воно полягає?

· Які людські цінності вчить поважати твір М. Метерлінка «синій птах»? обґрунтуйте свою думку цитатами з твору.

· Розкрийте смисл назви твору.

· Дайте своє визначення щастя. Порівняйте його з метерлінківським.

2. Завершальне слово вчителя

— Драма-феєрія М. Метерлінка «Синій птах» сповнена глибокого філософського змісту. Щастя, на думку автора,— це винагорода за життєвий шлях, де кожний пізнає добро, любов, співчуття. Потрібно лише «розплющити очі до найдальших глибин душі». У цих словах утілено гуманізм Метерлінка, письменника з ніжним серцем.

3. Інтерактивний прийом «незавершене речення»

· Завершіть речення:

• «Мені вже було відомо...»;

• «Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що...»;

• «Відтепер я знатиму про...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати твір-есе «Щастя — це...».

-Денисенко Єгор-поясни значення фразеологізмів казки-феєрії М. Метерлінка, зазнач, хто й кому (про кого) їх говорить:

• заробиш ти в мене на горіхи

• вискочив, як Пилип з конопель

-Курило Руслан-поясни значення фразеологізмів казки-феєрії М. Метерлінка, зазнач, хто й кому (про кого) їх говорить:

• повішати на найвищому суку

• попахує смаленим

-Мішин Кирило- поясни значення фразеологізмів казки-феєрії М. Метерлінка, зазнач, хто й кому (про кого) їх говорить:

• ніжніша за тіло дитини

• не він перший, не він останній

-Ровнягін  Артем-поясни значення фразеологізмів казки-феєрії М. Метерлінка, зазнач, хто й кому (про кого) їх говорить:

• тремтять немов осикові листки

• власної руки не впізнає

 

 

 

docx
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
2394
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку