Пам'ятка для учня "Виконання проектів по фізиці"

Про матеріал
Підготовка та виконання учнями проектів по фізиці можна здійснювати користуючись данаю пам’яткою, вона допоможе, чітко і зрозуміло для всих донести тему, мету і сам матеріал роботи учнів.
Перегляд файлу

Підготовка та виконання учнями проектів по фізиці можна здійснювати користуючись данаю пам’яткою.

Учням про проекти.

Розрізняють такі види проектів:

Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури, повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення методології дослідження, тобто теми дослідження, аргументація її актуальності, предмета й об’єкта, завдань і методів дослідження, формулювання гіпотез, розв’язання проблеми і вибір шляхів її розв’язання.

Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату й формі його представлення (стіннівка, відеофільм, свято тощо)

Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників  проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів.

Практичні проекти – розв’язання практичних завдань «замовника» проекту і як результат –  розробка наочного посібника, макету, приладу, обладнання, рекомендацій щодо їх використання.

Ігрові (рольові) проекти – образне відображення реальних процесів і явищ в сценічних формах, ігрових ситуаціях – як результат, моделювання реального об’єкту.

Інколи розв’язання фізичних проблем може поєднувати одночасно вказані типи проектів.

Можна виокремити кілька загальних етапів виконання проектів.

1. Організаційно-підготовчий. Учитель: мотивує учасників, формує мікрогрупи, допомагає у визначенні мети і завдань проекту кожному учневі, розробленні плану реалізації ідеї, визначає критерії оцінки діяльності учнів на всіх етапах.Учень:  визначає мету і завдання проекту, розробляє план роботи, шукає необхідну для початку проектування інформацію.

2. Пошуковий. Учитель: консультує за змістом проекту, допомагає в систематизації, узагальненні матеріалів, знайомить з правилами оформлення проекту, стимулює розумову активність учнів, відстежує практичні дії виконавців і оцінює проміжні результати кожного учасника, проводить моніторинг спільної діяльності. Учень: збирає, аналізує й систематизує інформацію, обговорює її в мікрогрупах, висуває і перевіряє гіпотези, виконує практичну частину проекту, оформляє макет або модель проекту, проводить самоконтроль.

3.Підсумковий. Учитель: консультує з питань підготовки звіту про виконану роботу,  захисту проекту, виступає в ролі експерта на захисті проекту, бере участь в аналізі виконаної роботи, оцінює внесок кожного з виконавців. Учень: оформляє пакет документів, інформаційний стенд за результатами проекту, готує презентацію результатів роботи.

4. Презентація результатів. Учитель: оцінює результати роботи. Учень: усвідомлює отримані результати і способи їх отримання, викладає зміст проекту (презентує проект), відповідає на запитання.

Захист проектів, як правило, відбувається у формі презентації (7-10 хвилин) в ході якої учень має ознайомити присутніх з результатами своєї роботи. 

 Шаблон виступу:

Вступ

Тема мого проекту ......................

Я вибрав цю тему, тому що ..................

Мета моєї роботи - .........................

Результатом проекту буде - ................

Цей результат допоможе досягти мети проекту, оскільки......

План моєї роботи (вказати час виконання і перерахувати усі проміжні етапи):

- Вибір теми і уточнення назви ...............

- Збір інформації (де і як шукав інформацію).........

- Досягнення результату (що і як робив).............

- Написання письмової частини проекту (як це робив).......

Основна частина

Я розпочав свою роботу з того, що ................

Потім я приступив до .....................

Я завершив роботу тим, що...................

В ході роботи я зіткнувся з такими проблемами.........

Щоб впоратися з проблемами, що виникли я..........

Я відхилився від плану (вказати, коли був порушений графік роботи) ....

План моєї роботи був порушений, тому що..........

В ході роботи я прийняв рішення змінити проектний продукт, оскільки...

Але все таки мені вдалося досягти мети проекту, тому що.......

Висновок

Закінчивши свій проект, я можу сказати, що не усе з того, що було задумано, вийшло, наприклад .....................

Це сталося, тому що ................

Якби я почав роботу наново, я б ..........

Наступного року я, можливо, продовжу цю роботу для того, щоб....

Я думаю, що я розв'язав проблему свого проекту, оскільки .......

Робота над проектом показала мені, що (що дізнався про себе і про проблему, над якою працював) ......................

              5. Рефлексія. Підведення підсумків, створення ситуації успіху.

Виходячи з сказаного, можна виділити наступні критерії оцінювання навчального проекту:

1) формулювання мети та завдань;

2) визначення необхідних початкових даних;

3) визначення  плану дій для виконання поставлених завдань;

4) добір необхідних технічних засобів та належне їх використання;

5) пошук необхідної інформації та користування інформаційними джерелами;

6) формулювання та використання понять, законів, моделей фізики;

7) створення змістовного, чітко структурованого повідомлення;

8) використання наукової і технічної термінології;

9) аргументоване доведення результатів дослідження;

10)  інтерпретація наукової і технічної інформації;

11)  уміння надавати змістовне пояснення та відповіді на запитання. 

 

docx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
29 вересня
Переглядів
153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку