10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Паспорт навчального кабінета та комплексного методичного забезпечення предмета "Захист Вітчизни".

Про матеріал
Паспорт навчального кабінета та комплексного методичного забезпечення предмета "Захист Вітчизни". Методичні рекомендації по порядку ведення.
Перегляд файлу

 

Державний навчальний заклад

 «Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

                                                                   14                                   

 

                            

 

′′Захист Вітчизни′′

 

 

     

 

     Завідуючий кабінетом:

       Осипчук В.М.

 

 

 1. Кабінет окремий, сумісний     окремий
 2. Площа кабінету складає  62 м3
 3. Кабінет має природне освітлення. 

Освітлення  штучне, природне

     Опалення водяне з примусовою подачею теплообміну.

 1. Кількість робочих місць для учнів 15 (столів)
 2. Вентиляція-природна аерація.
 3. Призначення кабінету: для проведення теоретичних (практичних) занять з предмету (професії) ′′ Захист Вітчизни ′′
 4.  Інші відомості___________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

№ п/п

Назва обладнання кабінету

К-сть

1

Робоче місце викладача

1

2

Дошка

1

3

Столи аудиторні

15

4

Стільці для учнів

30

5

Шафи

1

6

Полиці, стелажі

1

7

Карнізи

3

8

Стіл 2- тумбовий

1

9

Кіноекран

1

10

Стенди

18

11

Стіл 1 тумбовий

1

12

Стіл з гігіеничним покриттям

1

13

Стілець м′ягкий

1

 

 

 

 

 

 

1. Навчальний кабінет повинен бути відкритий за 15 хв. до початку занять.

2.Учні повинні знаходитися в кабінеті тільки в присутності викладача .

3.Кабінет повинні провітрювати кожну перерву.

4. Викладач організовує прибирання кабінету після закінчення занять в ньому .

 

 

 

1. Чергують в кабінеті у відповідності з графіком, що затверджується зборами групи, всі учні. Чергують одночасно 2 учні.

2. Після кожного уроку чергові здають кабінет і приймають кабінет в чергових тієї групи, яка знаходилась у даному кабінеті на попередньому за розкладом уроці. Приймаючи кабінет, чергові повинні ретельно перевірити стан приміщення, меблів, обладнання тощо.

3. Перед початком уроку чергові забезпечують готовність кабінету до навчальних занять: провітрюють його, готують дошку, крейду, обладнання, в разі необхідності проводять прибирання.

4. Чергові домагаються, щоб в кабінеті під час перерви  були тільки учні, які готуються до чергового уроку.

5. Після уроків чергові, під керівництвом завідуючого кабінетом, проводять вологе прибирання кабінету, закріпленого за даною групою.

6. Чергові слідкують за економним  використанням  електроенергії та води в кабінеті, дотриманням правил техніки безпеки під час навчання, проведення лабораторних і практичних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

План-схема навчального кабінета

 

«Захист Вітчизни»

 

Схема евакуації

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

з охорони праці та протипожежної безпеки

кабінета ′′ Захист Вітчизни ′′.

 

1.Заняття з допризовної підготовки повинні проводитись в спеціально обладнаних кабінетах (далі - кабінет ДП).

2.Приміщення кабінету ДП,  розміщення в ньому обладнання повинні відповідати вимогам ДБН В  2.2.3-97  

3. Кабінет ДП має бути площею не  менш  як  2,4  кв.м  на одного  учня  (студента),  а  висотою  - не менш як 3,3 м згідно з вимогами ДБН В 2.2.3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

4. Кабінет ДП обладнується двомісними учнівськими столами відповідно  до  ГОСТ   11015-93   столом для викладача ДП і класною дошкою.

5.Учнівські столи доцільно  розташовувати  в  три  ряди, крайні  не ближче 60 см від стіни,  щоб учні (студенти) мали змогу за викликом приймати положення "струнко",  виконувати повороти  на місці,  стройовим  кроком  виходити  до  дошки  та виконувати інші стройові прийоми.

6. Параметри   мікроклімату   в   кабінеті   ДП   повинні відповідати  вимогам  ДСанПіН  5.5.2.008-98  "Державні   санітарні правила   і   норми   устаткування,   утримання   загальноосвітніх навчально-виховних  закладів  та  організації  навчально-виховного процесу",   затверджених  наказом  Міністерства  охорони  здоров'я України від 30.12.98 N 8.

7. Згідно  зі  СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение"  світловий  потік  повинен  падати  зліва  від   учнів; найменша  загальна штучна освітленість горизонтальних поверхонь на рівні 0,8 м від підлоги має бути не нижча за  150  лк  при  лампах розжарювання   і   300   лк   за   умови  люмінесцентних  ламп  із світло-жовтим спектром випромінювання.

8. Експлуатація  електрообладнання  кабінету  ДП  повинна відповідати  вимогам   ДНАОП   0.00-1.21-98"Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів",  затвердженого наказом Держнагляд-охоронпраці від   09.01.98 N4 ( 0093-98), зареєстрованого в Мін'юсті 10.02.98 за N 93/2533.   

9. У кабінеті ДП слід мати протипожежні засоби та в  разі потреби  користуватися ними згідно з НАПБ В.01.050-98/920 "Правила пожежної безпеки  для  закладів,  установ  і  організацій  системи освіти  України",  затвердженим  наказом Міносвіти України й ГУДПО МВС України від 30.09.98 N 348/70 ( z0800-98 ),  зареєстрованим  в Мін'юсті 17.12.98 за N 800/3240.    

10. У  кабінеті  ДП  необхідно  мати  аптечку  з  набором медикаментів і приладдя відповідно до додатка.  У навчальних класах і кабінетах слід розміщати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатись у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.

11.Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали слід прибирати з навчальних класів, кабінетів, майстерень у спеціально виділені та обладнані приміщення.

12.Кількість парт (столів) у навчальних класах і кабінетах не повинна перевищувати граничної нормативної наповнюваності класних груп, установленої Міністерством освіти і науки України, а також.

13.Експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру допускається тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників.

14.У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів слід негайно знеструмити їх та вжити необхідних заходів щодо приведення їх до пожежобезпечіного стану.

15.Евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними, нічим не захаращеними.

16.Усі працівники навчального закладу зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування.

17.Після закінчення занять у класах, майстернях, кабінетах і лабораторіях учителі, викладачі та інші працівники закладу чи установи повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено                                                                                                     «Затверджено»                                                                                                                                                                  

на засіданні МК                                                                                                       заст. директора з НВР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

протокол №____                                                                                                      ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                                              

від «___»________20___ року                                                                                                                                                       

Голова  МК _____________

                                                                                                                              

                                       Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

з предмета Захист Вітчизни

При оцінюванні навчальних досягнень учнів з предмета Захист Вітчизни вчитель оцінює теоретичні знання, уміння їх застосовувати на практиці; за нормативними показниками, - контрольні вправи, що їх мають виконувати учні (вправи та нормативні показники подано у навчальних програмах).

Рівень навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

І. Початковий

1

Учень може розрізняти об’єкти вивчення і відтворювати деякі його елементи (на рівні «так-ні»)

2

Учень фрагментарно може відтворити окремі елементи навчального матеріалу; має елементарні навички виконання практичних робіт

3

Учень декількома простими реченнями передає зміст нав­чального матеріалу, знаходить відповідь на питання в тексті підручника; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

 

 

 

 

II. Середній

4

Учень знає окремі факти, що стосуються навчального матеріалу відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя; виявляє здатність елементарно висловлювати думку; з допомогою вчителя може виконувати частину практичних завдань

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення по­нять, але допускає помилки; з допо­могою вчителя може логічно відтво­рювати значну його частину; його вмін­ня і навички дають змогу виконувати практичні завдання з допомогою вчителя

6

Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; може дати стислу характеристику об’єктам вивчення; правильно вживає терміни; з допомогою вчителя користується джерелами інформації

 

 

 

 

 

III. Достатній

7

Учень виявляє знання і розуміння пе­реважної частини навчального мате­ріалу; дає визначення понять; здатний застосовувати знання на практиці (за алгоритмом), може частково кон­тролювати власні навчальні дії; самостійно визначає порядок виконання практичних завдань

8

Учень володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію за допомогою вчителя, самостійно засто­совує теоретичні знання для виконан­ня практичних завдань

9

Учень оперує навчальним матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати; володіє необхідними теоретичними засадами для вироблення власної думки при обговоренні проблемних ситуацій та виконанні практичних завдань

 

 

 

 

IV. Високий

10

Учень володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях; виявляє творчі здібності; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх при ви­конанні поставлених завдань

11

Учень володіє узагальненими знання­ми з предмета, вільно висловлює влас­ні думки; без допомоги викладача знаходить джерела інформа­ції і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності; раціонально виконує практичні завдання

12

Учень має системні знання, виявляє здатність приймати рішення, вміє само­стійно здобувати знання; рівень умінь і навичок дає змогу виконувати практичні завдання на бездоганному рівні

У к р а ї н а

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

                                 

                                                                                                                

ІНДИВІДУАЛЬНА

МЕТОДИЧНА

 КАРТКА

ПЕДПРАЦІВНИКА

 

 

 

1. Прізвище, ім'я та по батькові:

______________________________

2. Дата народження: ______________________.

3. Освіта (коли і що закінчили):

- _________________________________________________________________________

4. Посада: викладач предмета «Захист Вітчизни»

5. Педагогічний стаж: _________________________________

6. З якого року працює в училище:_____________________________________________

7. Дата і результати попередньої атестації: _____________________________________.

Методична проблема, над якою працює колектив:  «Вдосконалення  навчально-виховного процесу через узагальнення та використання передового педагогічного досвіду, застосування сучасних іноваційно-освітніх технологій для формування навчально-пізнавальної та дослідницької компетентності учнів»

Методична проблема, над якою працює викладач:

«Єфективність застосування іноваційно освітніх технологій, навчально-пізнавальної та дослідницької  компетентності учнів на уроках  «Захист Вітчизни»

 

8. Курси підвищення кваліфікації

Рік

Назва закладу

Тема докурсового завдання

Тема після курсового завдання

 

2013

Житомирський

обласний інститут

післядипломної освіти

Шляхи і методи пізнавальної

діяльності учнів на уроках

«Захист Вітчизи»

Розвиток особистості учнів, форму-

вання їх готовності до захисту Вітчизни

та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

9. Науково-методична робота

Навч.

рік

Визначальна

методична риса

роботи

Застосування інноваційних технологій

Назва інновації

Група

Ефективність

2012-2013

Розвиток життєвої компетенції

Впровадження методу проектів при виконанні нормативів з вогневої підготовки

21ТС

85%

2013-2014

Розвиток життєвої компетенції

Впровадження методу проектів при виконанні практичних завдань з орієнтуванні на місцевості

22ТС

90%

2014-2015

Розвиток життєвої компетенції

Впровадження інтерактивних посібников при проведенні занять з вогневої підготовки

23ТФ

24ТС

92%

2016-

2017

Розвиток життєвої компетенції

Впровадження методу проектів при виконанні нормативів з тактичної підготовки

26ТС

27ТФ

 

10. Участь у методичній роботі;   а)

Навч.

рік

Проблема, над якою

працює

Назва

роботи

Де

опубліковано

Рік

видання

Рівень

(стаття,

методичка,

книга,

посібник

тощо)

2012-

2013

Метод проєктів

на уроках

«Захист Вітчизни»

Надзвичайні ситуації

Infourok.ru

2012

Мультимедийна

презентація

2012-

2013

Метод проєктів

на уроках

«Захист Вітчизни»

«Міжнародне гуманітарне право та його норми»

Infourok.ru

2013

Мультимедийна

презентація

2013-

2014

Шляхи і методи пізнавальної діяльності учнів на уроках «Захист Вітчизни

Солдат в бою

Infourok.ru

2013

Методична розробка уроку

2013-

2014

Шляхи і методи пізнавальної діяльності учнів на уроках «Захист Вітчизни

Броньовані машини

http//:учительский сайт/Осипчук Валерий Михайлович

2014

Методична розробка відкритого уроку

2014-

2015

Ефективність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний та навчально-виробничий процеси, як передумова оновлення змісту освіти»

Призначення та завдання вартової служби.Визначення варти, чатового.Пост, його обладнання та оснащення. Способи охорони поста.

http//:копилка уроков сайт для учителей /Осипчук Валерий Михайлович

17.12.14

Методична розробка уроку

2015-

2016

Ефективність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний та навчально-виробничий процеси, як передумова оновлення змісту освіти»

Дії солдата у складі механізованого відділення

http//:multiurok.ru

Осипчук Валерий

15.01.18

Методична розробка уроку

2016-

2017

Ефективність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний та навчально-виробничий процеси, як передумова оновлення змісту освіти»

Міна-сюрприз МС-3

http//:копилка уроков сайт для учителей /Осипчук Валерий Михайлович

17.12.16

Методичний посібник

б)

Навч.

рік

Участь у роботі семінарів, обласних

секцій, педрад

Участь у роботі

методичних комісій

Участь у роботі

методичних структур

області

2011

12.04.11. КПАЛ

 

 

19.10.11 ПТУ №4

- Доповідь «Шляхи вирівнювання знань і вмінь учнів зі слабкою підготовкою»

- Доповідь «Надзвичайні ситуації природнього характеру»

 

2012

14.03.12 БПАЛ

- Відкритий урок «Автомат Калашникова.Будова, призначення»

 

2013

24.04. АПАЛ

- участь у олімпіаді з предмета «Захист Вітчизни» (12 місце)

 

2014

23.10. БВПУ

- Методика проведення навчально-польвих занять

 

2015

24.04. ЖВПУ

- участь у олімпіаді з предмета «Захист Вітчизни» (3 місце)

 

2016

20.04. ЖВПУ

- участь у олімпіаді з предмета «Захист Вітчизни» (2 місце)

 

2016

20.10. ПТУ №12

- виступ « Критичне мислення під час проведення занять з предмета

Захист Вітчизни»

 

 


ПЛАН

індивідуальної методичної роботи педпрацівників

Державного навчального закладу

«Бердичівське вище професійне училище»

на ____________н.р.

 1. Прізвище, ім'я та по батькові: _____________________________
 2. Посада: викладач предмета «Захист Вітчизни»
 3. Освіта: вища
 4. Форма підвищення кваліфікації: - ___________________________
 5. Тема методичної роботи: Ефективність застосування іноваційно освітніх технологій, навчально-пізнавальної та дослідницької компетентності учнів на уроках  «Захист Вітчизни»
 6. Тема докладів або повідомлень:

- « Єфективність використання новітніх технологій на заняттях з    предмета Захист Вітчизни»

- «Патріотичне виховання учнів на уроках Захист Вітчизни».

 1. Взаємовідвідування уроків: уроки викладачів методичної комісії.
 2. Вивчення передового педагогічного досвіду:

     - _______________________________________________________

 1. Тема відкритого уроку, термін проведення:

«Засоби захисту органів дихання та шкіри»

 1.                    Предметний гурток: «Школа безпеки».
 2.                    Комплексне методичне забезпечення: в наявності.
 3.                    Позаурочна робота:
 • Відкритий урок «Сучасні броньовані машини іноземних держав»
 • Участь в олімпіаді «Захист Вітчизни»
 • Конкурси; «Влучний стрілець» (пневматична зброя)
 • на кращий пошуково- дослідницький проект
 • участь у міських змаганнях з пневматичної зброї
 • інше : відвідування військової частини

13.Провадження передового педагогічного досвіду роботи:

- «Організація військово-патриотичного виховання учнівської молоді»

 

 

  

 

 

 

№ п/п

Що планується зробити

Виконавець

Дата

Прим.

1

Оновити стенди:

Осипчук В.

 

 

 

- ′′ Державний прапор України ′′

- = -

До 10.09

 

 

- ′′Бойовий прапор військової частини′′

- = -

До 20.09

 

 

- ′′Етапи розвитку українського війська′′

- = -

До 25.09

 

 

- ′′ЗС України на сучасному етапі′′.

- = -

До 10.10

 

 

- ′′Військові статути ЗС України′′

- = -

До 15.10

 

 

- ′′Міжнародне гуманітарне право′′

- = -

До 20.10

 

 

- ′′ Добовий наряд роти′′.

- = -

До 5.11

 

 

- ′′Тактична підготовка′′.

- = -

До15.11

 

 

- ′′Прикладна фізична підготовка′′.

- = -

До 25.11

 

2

Оновити паспорт кабінету

Осипчук В.

До 5.09

 

3

Підготувати документи та провести бесіди з призовниками 2000 року народження, для постановки їх на облік в Військовий комісаріат

 

 

Осипчук В.

 

 

До 25.10

 

4

Оформити місце для несення служби днювальним роти.

 

Осипчук В.

 

До 8.11

 

5

Провести інвентаризацію матеріальних

цінностей кабінету.

 

Осипчук В.

 

До 10.12

 

6

 

Підібрати навчальні фільми за програмою

′′Захист Вітчизни′′.

 

Осипчук В.

 

До 30.12

 

 

7

Оформити тематичну папку з теми:

′′ Вартова служба′′.

 

Осипчук В.

 

До 18.01

 

8

Придбати портрети гетьманів України

Осипчук В.

До30.01

 

9

Оформити тематичну папку ′′Сучасна техніка та

озброення ЗС України′′.

 

Осипчук В.

 

До13.02

 

10

Організувати виставку творчих рабіт учнів.

Осипчук В.

До 12.03

 

11

Створити мультимедійні презентації та

буклети для уроків

 

Осипчук В.

 

До 30.03

 

12

Організовувати виставку учнівських рефератів

Осипчук В.

До 5.04

 

13

Підготувати та провести «День цивільного захисту»

 

Осипчук В.

 

До 26.04

 

14

Оформити куточок :′′ Військові звання та

емблеми родів військ ЗС України′

Осипчук В.

До 15.05

 

15

Зробити розмітку та та покрасити стройовий

майданчик

 

Осипчук В.

 

До 01.07

 

 

 


Помісячний  план  роботи  навчального  кабінета  № 14

на  ___________  н. р.

Вересень

Відмітка про виконання

1. Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті

виконано

2. Оновити стенд ′′ Державний прапор України ′′

виконано

3. Оновити стенд ′′ Бойовий прапор військової частини′′

виконано

4. Оновити стенд ′′Етапи розвитку українського війська′′

виконано

5. Оформити паспорт кабінету.

виконано

6.

 

 

Жовтень

Відмітка про виконання

1. Оновити стенд ′′ЗС України на сучасному етапі′′.

виконано

2. Оновити стенд ′′Міжнародне гуманітарне право′′

виконано

3. Оновити стенд ′′Військові статути ЗС України′′

виконано

4. Оказати допомогу в пошуково-дослідницькій роботі ′′ Підгрунтя козаць-

 

    кого бойового мистецтва′′

виконано

 

 

 

Листопад

Відмітка про виконання

1. Оформити куточок  вибухових речовин.

виконано

2. Оновити стенд ′′ Добовий наряд роти′′.

виконано

3. Оновити стенд ′′Тактична підготовка′′.

виконано

4. Оновити стенд ′′Прикладна фізична підготовка′′.

виконано

5. Підготувати технічні засоби виховання до списання.

виконано

6.

 

 

Грудень

Відмітка про виконання

1. Оформити куточок  з Цивільного захисту населення.

виконано

2. Підготувати електростенд ′′ Політ Кулі′′ до списання

виконано

3. Оновити стенд ′′ Стройова підготовка′′.

виконано

4. Оновити стенд ′′ Цивільний захист′′ ( 2 шт)

виконано

5. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

виконано

6.

 

 

Січень

Відмітка про виконання

1. Підібрати навчальні фільми за програмою ′′Захист Вітчизни′′

виконано

2. Підібрати дидактичний матеріал з теми ′′Відділення в бою′′

виконано

3. Оформити тематичну папку з теми:′′ Вартова служба′′

виконано

4. Оновити стенд ′′Перша медична допомога′′

виконано

5. Придбати портрети гетьманів України

виконано

6.

 

 

Лютий

Відмітка про виконання

1. Придбати  навчальні диски та аудіо диски з фільмами для уроків

виконано

2. Поповнити науково – методичними матеріалами папки

виконано

3. Розробити різнорівневі завдання для уроків контролю знань

виконано

4. Оформити тематичну папку ′′Сучасна техніка та озброення ЗС України′

виконано

5.

 

6.

 

 

Березень

Відмітка про виконання

1. Поповнити кабінет науково – методичною та художньою літературою

виконано

2.Підготувати кабінет до проведення семінара викладачів ЗВ

виконано

3. Вилучити з бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для

    користування літературу         

виконано

4. Організувати виставку творчих рабіт учнів.

виконано

5. Створити мультимедійні презентації та буклети для уроків

виконано

6.

 

 

Квітень

Відмітка про виконання

1. Організувати  в кабінеті методичний куточок

 

2. Оформити передплату на періодичні видання

 

3. Організовувати виставку учнівських рефератів

 

4. Оновити стенд ′′Вогнева підготовка′′

 

5. Оновити стенд ′′ Військова топографія′′

 

6.

 

 

Травень

Відмітка про виконання

1. Оформити куточок :′′ Військові звання та емблеми ЗС України′′

 

2. Закупити матеріал для ремонту класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

Відмітка про виконання

1. Оформити куточок :′′ Речове забезпечення військовослужбовців′′

 

2. Зробити розмітку та та покрасити стройовий майданчик

 

3.

 

 

 

 

№ п/п

Назва і вид літератури (автори, ким видана, рік видання).

Наявність

Необхідно придбати

1

′′ Захист Вітчизни ′′ підручник  для

 

 

 

10-11 кл. / М.М.Бака, Ю.О. Квашньов

 

 

 

А.О.Литвиненко, С.І. Операйло, - Вежа,

 

 

 

2006, - 448с

12

13

2

Загальновійськові статути Збройних

 

 

 

Сил України / К.Зуляк, Д.Сапіга,

 

 

 

В.Сава, Міністерство Оборони України,

 

 

 

- Львів: Каменяр, 1993, - 441с

1

4

3

Книга вчителя предмета ′′ Захист

 

 

 

Вітчизни′′ / С.М.Дятленко, В.І. Ганчева,

 

 

 

Є.У.Василенко, С.І.Жевага, - Харків:

 

 

 

Торсінг плюс, 2006, – 624с.

1

-

4

′′ Основи Захисту Вітчизни ′′ методич-

 

 

 

ний посібник / Д.Ю. Бабій, Ф.М. Мель-

 

 

 

ник, В.І.Пінчук, - Житомир: ′′Полісся′′,

 

 

 

- 2004, – 151с

1

-

5

′′ Методика стройової підготовки ′′

 

 

 

М : Воениздат , 1988, - 176с

1

-

6

Бойовий статут Сухопутних Військ

 

 

 

( взвод, відділення, танк ) М: Воениздат,

 

 

 

1989, - 205с

1

-

7

Цивільна оборона: Підручник, /

 

 

 

М.І.Стеблюк,  - К.:Знання, 2006. – 487с

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

п/п

Назва і вид літератури

(автори, ким видана, рік видання)

Наяв-ність

Необхідно придбати

1

′′ Захист Вітчизни ′′ підручник  для 10-11 кл. /

 

 

 

М.М.Бака, Ю.О. Квашньов А.О.Литвиненко,

 

 

 

С.І. Операйло, - Вежа, 2006, - 448с

12

15

2

Цивільна оборона: Підручник, /

 

 

 

М.І.Стеблюк,  - К.:Знання, 2006. – 487с

1

9

3

Загальновійськові статути Збройних

 

 

 

Сил України / К.Зуляк, Д.Сапіга,

 

 

 

В.Сава, Міністерство Оборони України,

 

 

 

- Львів: Каменяр, 1993, - 441с

1

9

4

Посібник:  «Перша медична допомога»

 

 

 

Ївженко С. М., Гафіатуліна І. В. 2004р.

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

№ п/п

Найменування

Кількість

Примітка

1

2

3

4

 

Натуральні зразки

 

 

1

Протигаз ЦП- 5

5

 

2

Протигаз ЦП -7

2

 

3

Загальновійськовий захисний комплект ЗЗК

1

 

4

Легкий захисний комплект Л-1

1

 

5

Прицільний станок

3

 

6

Пневматична гвинтівка

2

 

7

Командирський ящик

1

 

8

Прибор ДП-5

1

 

9

Прибор ВПХР

1

 

10

Прибор ДП – 11Б

1

 

11

Прибор ДП – 5Б

1

 

12

Прибор ДП - 24

1

 

13

Дозиметр ′′ Синтекс ′′

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Найменування

Кількість

Примітка

1

2

3

4

 

Моделі, макети, муляжі

 

 

1

Макет ударно-спускового механізму

 

 

 

автомата Калашникова

1

 

2

Муляж гранати РКГ - 3

1

 

3

Муляж протипіхотної  фугасної міни ПМН

3

 

4

Муляж протипіхотної міни ОЗМ -4

1

 

5

Муляж осколкової міни ПОМЗ -2м

1

 

6

Муляж протитанкової міни ТМ -57м

3

 

7

Муляж протипіхотної міни МОН 100

1

 

8

Макет фільтрувального елемента до протигаза

 

 

 

ІП -46М

1

 

9

Макет місцевості

1

 

10

Муляж гранати РГН-42

1

 

11

Муляж гранати Ф-1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Найменування

Кількість

Примітка

1

2

3

4

 

Аудіовізуальні засоби: кінофільми, діафільми, відеофільми (вказати назви)

 

 

1

Д/ фільм ′′ Стрілецька зброя другої світової

 

 

 

Війни′′ 1-6 серія

1

 

2

Навчальний фільм « Перша медична допомога при пораненнях»

 

 

 

Навчальний фільм « Дії в умовах загрози та виникнення НС»

1

 

3

Навчальний фільм «Зброя України»

1

 

4

Навчальний фільм « Азимут или как пользоваться компасом на местности»

1

 

5

Навчальний фільм «Как ориентироваться на местности»

1

 

6

Навчальний фільм «Как пользоваться компасом»

1

 

7

Навчальний фільм «Ориентирование в лесу»

1

 

8

Навчальний фільм «Определение сторон света по часам»

1

 

9

Навчальний фільм «Определение сторон света ночью»

1

 

10

Навчальний фільм «Надання першої допомоги при кровотечі»

1

 

11

Навчальний фільм «Мастер класс первой помощи»

1

 

12

Навчальний фільм « Первая медицинская помощь при остановке сердца»

1

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Найменування

Кількість

Примітка

1

2

3

4

 

Технічна документація

Перераховуються інструктивно - технологічні карти, довідки, креслення, тощо.

 

 

1

Технологічна картка «Встановлення протитанкової міни»

2

 

2

Технологічна картка « Розбирання та складання автомата Калашникова»

2

 

3

Технологічна картка « Вогнева позиція  в обороні»

2

 

4

Технологічна картка « Визначення магнітного азімуту за допомогою компаса»

2

 

5

Технологічна картка «Пересування на полі бою»

2

 

6

Технологічна картка « Надягання протигазу та ЗЗК»

2

 

7

Технологічна картка «Метання гранати з розбігу на дальність»

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Найменування

Кількість

Примітка

1

2

3

4

1

Методичний посібник з інженерної підготовки

1

 

2

Методичний посібник «Як метати гранату»

1

 

3

Методичний посібник « Топ 10 найкращих танків »

1

 

4

Методичний посібник  «Довідник командира МВ»

1

 

5

Посібник з вогневої підготовки

1

 

6

Методична розробка уроку з вогневої підготовки

1

 

7

Методичний посібник «Українська стрілецька зброя»

1

 

8

Збірник тестових завдань з предмета

1

 

9

Методичний посібник «Нові погони військовослужбовців ЗСУ»

1

 

10

Методичний посібник «Топ 10 найкращих снайперських гвинтівок світу»

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/р

Назва  ТЗН

Марка

Рік                                                                              придбання

Інвентарний           ..… по                             училищу

1

Екран / електро /

-

1981

36

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

  

 

Примітка: до відомості заносять, окрім ТЗН, супутнє приладдя (відео/аудіо матеріали, екрани, приладдя для дослідів та інше).


п/п

Назва

К-сть

Прим.

1

Малий державний герб України

1

 

2

Державний прапор України

1

 

3

Бойовий прапор військової частини

1

 

4

Етапи розвитку українського війська

1

 

5

ЗС України на сучасному етапі

1

 

6

Міжнародне гуманітарне право

1

 

7

Військові статути ЗС України

1

 

8

Добовий наряд роти

1

 

9

Тактична підготовка

1

 

10

Прикладна фізична підготовка

1

 

11

Стройова підготовка

1

 

12

Цивільний захист

2

 

13

Перша допомога

1

 

14

Вогнева підготовка

2

 

15

Військова топографія

1

 

16

Військова служба за контрактом

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва

К-сть

Прим.

1

′′ Захист Вітчизни ′′

12

 

2

Цивільна оборона ′′ Надзвичайні ситуації мирного часу ′′

12

 

3

Куточок цивльної оборони

16

 

4

′′ Досліджуючи гуманітарне право ′′

16

 

5

Альбом ′′ Гражданская оборона′′

57                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Основна мета створення кабінетів полягає у  забезпеченні оптимальних умов для організації  навчально-виховного  процессу та реалізації завдань відповідно до Державних стандартів освіти.

 Завданням функціонування навчальних кабінетів  є створення передумов для:

 • організації індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої  складових  змісту

навчання;

 • забезпечення поглибленого навчання;
 • організації роботи гуртків та факультативів;
 • проведення засідань ліцейних методичних комісій;
 • індивідуальної підготовки  викладача  до  занять  та підвищення його науково-методичного рівня.

 

Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів

 

 Навчально-методичне  забезпечення  кабінетів складається з:

 • навчальних  програм, 
 • підручників, 
 • навчальних та методичних посібників  (не  менше одного примірника кожної назви) з предмету,
 • типовими переліками  навчально-наочних  посібників  та  обладнання загального призначення, 
 • зразків  навчально-наочних  посібників,
 • навчального обладнання у кількості відповідно до вимог  зазначених переліків.

 Розподіл  та  збереження  засобів навчання і навчального обладнання здійснюються  згідно  з  вимогами  навчальних програм за розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабінеті, лабораторних приміщеннях по секціях меблів спеціального призначення.

 У  навчальному кабінеті створюється  тематична картотека дидактичних та навчально-методичних  матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами  навчальних  програм.  Картки  розміщуються в алфавітному порядку.

 У кабінеті  (лабораторії), де проводяться лабораторні, практичні роботи має бути інструкція і журнали  ввідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки,

пожежної безпеки.

 

Додатково кабінети можуть бути оснащені:

 • підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;
 • фаховими журналами;
 • бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;
 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду,
 • розробками відкритих уроків та виховних заходів;
 • інструкція для виконання  лабораторних  і  практичних  робіт, дослідів, спостережень, практикуму тощо;
 • матеріалами по промисловості міста, області (краєзнавчими матеріалами);
 • інструментами і  матеріалами  для  відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання,
 • інше.

 

Оформлення навчальних кабінетів

 

 На вхідних  дверях  кабінету  повинен  бути  відповідний напис  на табличці з назвою кабінету:  "Кабінет …..".

     Для оформлення кабінетів  передбачено  створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

   До  постійних  експозицій  відповідно  до  спеціалізації кабінету належать:

 • державна символіка;
 • інструкція з  безпеки  праці  та  пожежної  безпеки,
 • правила роботи в кабінеті;
 • портрети видатних науковців, промисловців та ін.;
 • таблиці сталих величин, основних формул;
 • тощо.

 

   У  секційних  шафах  кабінетів  демонструються  інструмент, прилади, моделі, макети тощо.

 

   До експозицій змінного характеру належать:

 • виставка кращих робіт учнів;
 • зразки творчих та дипломних робіт, рефератів та ін.,
 • матеріали до  теми  наступних  уроків,
 • орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної кваліфікаційної атестації;
 • додаткова інформація  відповідно  до навчальної програми, зокрема, про  життєвий  і  творчий  шлях  письменників,  учених, висвітлення поточних подій у нашій країні та за її межами; матеріали, що стосуються промисловості міста та області;    результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;    результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Комплексне методичне забезпечення предмета ′′ Захист Вітчизни′′

 

 

№ з/п

Назва теми

К-сть

го-дин

на те

-му

№ уроку

К-сть

го-дин

Тема  уроку

Засоби навчання

%

КМЗ

Приміт

ка

Є в наявності

Потрібно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Вступний урок

1

1

1

Конституція України про захист суверенитету і теріторіальної цілосності України

Конституція України –  10                             

Підручник ′′ Захист Вітчизни′′ -20

 

 

92%

 

 

1

Збройні Сили України на сучасному етапі

5

2-3

 

 

 

 

 

4-5

 

 

 

 

 

6

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська

 

 

 

Основи міжнародного гуманітарного права

 

 

 

 

Військова присяга та військова символіка України

 

Підручник ′′ Захист Вітчизни′′-20

Текст військової присяги -1

Закон України ′′ Про оборону′′ - 1

Закон України ′′ Про загальний військовий обов′язок і військову службу′. - 1

 

Підручник ′′ Захист Вітчизни′′20шт

Стенд: ′′Міжнародне гуманітарне право′′ - 1

Комплект плакатів: ′′Міжнародне

Гуманітарне право про захист жерт війни»»

Статут внутрішньої служби– 1

Стенд: Військова присяга - 1

 

91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Статути Збройних Сил України

5

7

 

8

9-10

 

 

11

1

 

1

2

 

 

1

Військовослужбовці та відносини між ними.                                                                        Військова дисципліна

Розподіл часу й повсякденний порядок у підрозділах

 

Вартова служба

Стенд: ′′Добовий наряд роти′′ - 1

Стенд: ′′Військові статути Збройних Сил України′′ - 1

Статути ЗС України – 1

Плакат: ′′Військові звання військовослужбовців ЗС України′′ - 1

Статути ЗС України – 1

Стенд: ′′Вартова служба′′ - 1

 

90%

 

3

Стройова підготовка

8

12-17

 

 

 

 

18-19

6

 

 

 

 

2

Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю.

 

 

 

Строї відділення

 

Плакат: Стройові прийоми – 1

Стенд: Стройова підготовка – 1

Методика стройової підготовки – 1

Книга вчителя предмета ′′Захист Вітчизни′′ - 1

Плакат: Стройові прийоми – 1

Стенд: Стройова підготовка – 1

Методика стройової підготовки – 1

Книга вчителя предмета ′′Захист Вітчизни′′ - 1

 

92%

 

4

Вогнева підготовка

 

23

20-25

26-27

28-40

 

41-42

6

2

13

 

2

Стрілецька зброя та поводження з нею

Основи стрільби зі стрілецької зброї

Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються

Ручні осколкові гранати та поводження з ними

Прицільний станок – 3 шт

Пневматична гвинтівка – 2шт

Командирський ящик – 1 шт

Макет ударно-спускового механізму АК-74 -1

Макети ручних осколкових гранат- 7

Макети набоїв до автомата- 20

 

90%

 

5

Тактична підготовка

26

43

44-47

48-51

 

52-57

 

 

58-67

 

68

1

4

4

 

6

 

 

10

 

1

Основи загальновійськового бою

Дії солдата в бою

Дії солдата в бою у складі бойових груп

 

Основи військової топографії

 

 

Дії солдата в бою у складі механізованого відділення

Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу)

Підручник ′′ Захист Вітчизни′′20

Стенд: ′′ Тактична підготовка′′ - 1

Макет місцевості – 1

Бойовий статут сухопутних військ – 1

Компас Андріанова – 1

Макет місцевості – 1

Плакат: Військова топография -1

Підручник ′′ Захист Вітчизни′′20

Стенд: ′′ Тактична підготовка′′ - 1

Макет місцевості – 1

Бойовий статут сухопутних військ – 1

 

91%

 

6

Прикладна фізична підготовка

11

69-70

71-73

 

74-75

76-79

2

3

 

2

4

Гімнастика

Прискорене пересування та подолання перешкод

Основи самозахисту

Прикладні фізичні вправи та елементи видів спорту (національні бойові мистецтва, гирьовий спорт, гімнастика атлетична)

Стенд: ′′Прикладна фізична підготовка′′

Полоса перешкод -1

Настанова з фізичної підготовки -Плакат: ′′Основи самозахисту′′ - 1

Стенд: ′′Прикладна фізична підготовка′′

Макети холодної зброї – 4

Настанова з фізичної підготовки -1

 

92%

 

7

Основи цивільного захисту

11

80

 

81-82

 

83-87

 

88-90

1

 

2

 

5

 

3

Нормативно-правова база цивільного захисту

Надзвичайні ситуації та загроза їх виникнення

Основні способи захисту

населення в надзвичайних ситуаціях

Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

Підручник: ′′Цивільна Оборона′′. -1

Комплект плакатів:′′ Надзвичайні ситуації мирного часу′′ - 2

Стенд: ′′Цивільний захист′′ - 2

Протигази - 7

ЗЗК – 1

Захисний комплект ′′Л-1′′ - 1

Прибор ДП-5В -1

ВПХР – 1

Засоби оповіщення в НС - 1

 

93%

 

8

Основи медичних знань і допомоги

13

91-92

 

93-95

 

 

96-102

103

2

 

3

 

 

7

 

1

Смерть, ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих

Надання домедичної допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах

Домедична допомога в умовах бойових дій

Психологічна підготовка до захисту Вітчизни 

Плакат: ′′Перша медична допомога′′ - 1

Комплект перев′язувального матеріалу – 2

Медичні ноші - 1

Плакат: ′′Перша медична допомога′′ - 1

Комплект перев′язувального матеріалу – 1

Медичні ноші – 1

Плакат: ′′Перша медична допомога′′ - 1

Комплект перев′язувального матеріалу – 1

Медичні ноші - 1

 

93%

 

9

Військово-спортивне свято

2

104-105

2

За окремим планом

За окремим планом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив викладач предмета ′′ Захист Вітчизни ′′  _________________В.М.Осипчук

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ ( 18 ГОДИН)

 

 

№ з/п

Назва теми

К-сть

го-дин

на те

-му

№ уроку

К-сть

го-дин

Тема  уроку

Засоби навчання

%

КМЗ

Приміт

ка

Є в наявності

Потрібно

1

Тактична підготовка

11

 

5

 

5

 

1

Солдат в бою

 

Відділення в бою

 

Озброєння та бойова техніка родів військ Сухопутних військ

 

Підручник ′′ Захист Вітчизни′′ - 20 шт

Стенд: ′′ Тактична підготовка′′ - 1

Макет місцевості – 1

Бойовий статут сухопутних військ – 1

Протигази - 7

ЗЗК – 1

Захисний комплект ′′Л-1′′ - 1

Прибор ДП-5В -1

ВПХР – 1

Засоби оповіщення в НС – 1

Саперні лопатки -2

 

91

 

2

Вогнева підготовка

4

 

4

 

 

 

 

 

 

1

Стрільба по наземних і повітряних цілях

 

 

 

 

 

 

Метання ручних гранат в бою

Мішені для стрільби з автомата АК-74 – 20

Прицільний станок – 3 шт

Пневматична гвинтівка – 2шт

Командирський ящик – 1 шт

Макет ударно-спускового механізму АК-74 -1

Макети ручних гранат - 4

 

90

 

3

Основи медичних знань і допомоги

1

 

1

Домедична допомога в умовах бойових дій

 

Комплект перев′язувального матеріалу – 1

Медичні ноші - 1

 

93

 

4

Прикладна фізична підготовка

2

 

1

 

 

 

1

Прискорене пересування та легка атле-тика.

 

 

Подолання перешкод.

 

Плакат: ′′Основи самозахисту′′ - 1

Стенд: ′′Прикладна фізична підготовка′′

Макети холодної зброї – 4

Настанова з фізичної підготовки -1

Едина смуга перешкод -1

 

92

 

Розробив викладач предмета ′′ Захист Вітчизни ′′  _________________В.М.Осипчук

 

doc
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, академічний, профільний, для хлопців) 11 клас (Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука М.М.)
Додано
30 січня 2020
Переглядів
1642
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку