7 червня о 18:00Вебінар: Як підготуватися та успішно пройти інституційний аудит закладу освіти

Підбірка задач до розділів підручника "Фізика 7 клас"

Про матеріал
Прикладні задачі до розділів підручника фізика 7 клас за редакцією В.Г.Баряхтара, С.О.Довгого
Перегляд файлу

Лукашівський  навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад  загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів»

 

 

 

 «Задачі до розділів підручника

фізика 7 клас»

 

 

 

Підготувала : вчитель математики Завірюха Надія Петрівна

 

 

 

2020р.

Задачі до розділів підручника фізика 7 клас

за редакцією В.Г.Баряхтара, С.О.Довгого

 

Розділ 1  Фізика як природнича наука. Пізнання природи

§1. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

 1. Скажіть з яких речовин виготовлено такі тіла: ножиці, склянка, футбольна камера, лопата, олівець.
 2. Назвіть, які з перелічених явищ є фізичними: автомобіль рухається, жовтіє листя рослин, лід плавиться, горить свічка, пливе човен, гниє картопля, кипить вода, летить м’яч.
 3. Сполучіть стрілкою кожне слово речення, записаного в лівому стовпчику, й відповідне йому фізичне поняття, наведене в правому стовпчику.

Кулька                                            Речовина

з олова                                            Фізичне тіло

падала                                             Фізична величина

з висоти                                          Одиниця фізичної величини

десять                                             Числове значення фізичної величини

метрів                                             Фізичне явище

§2. Будова речовини. Молекули. Атом

 1. Краплина масла, об’єм якої 0,003, розливається по поверхні води тонкою плівкою і займає площу 300 . Вважаючи, що товщина плівки дорівнює діаметру молекули масла, визначте цей діаметр.
 2. Чому відокремити один від одного змочені водою аркуші паперу значно складніше, ніж перегорнути сухі сторінки?
 3. У стародавніх книжках перед сторінками з малюнками підклеювали аркуші тонкого прозорого паперу. Чому на тому боці паперу, що дотикається до малюнка, з часом з’являлись відбитки малюнку?
 4. Один глечик з молоком помістили в холодильник, другий залишили в кімнаті. Де швидше відстояться вершки? Чому?

§3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських вчених у розвиток фізики

 1. На Місяці, де відсутнє повітря, астронавт Девід Скотт узяв до рук, а потім одночасно відпустив молоток і пташине перо. Дослід якого вченого повторив астронавт? Який результат він отримав?
 2. Який із наведених фізиків уперше застосував експериментальний метод?

А    Г.Галілей         Б   Л.Больцман          В   Е.Резерфорд          Г   А.Енштейн

 1. Щоб зменшити шкідливий вплив вихлопних газів на довкілля, вчені здійснили певні розрахунки та запропонували склад нового палива для двигуна автомобіля. Щоб дізнатися, якою при цьому буде тяга двигуна, його випробували на спеціальному стенді. У якому випадку вчені виконали експериментальне дослідження, а в якому – теоретичне? Відповідь обґрунтуйте.

§4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

 1. Визначте площу футбольного поля, якщо його довжина 0,1 км, а ширина 55 м. Подайте цю площу у квадратних дециметрах та квадратних кілометрах.
 2. Визначте об’єм повітря в кабінеті фізики, якщо довжина кабінету 11 м, ширина 750 см, а висота 3м. Подайте отриману відповідь у літрах.
 3. Як за допомогою вимірювальної лінійки можна виміряти середню товщину дрібних однорідних предметів, наприклад зерен пшона, сочевиці, маку, шпилькових головок?

§5. Похибки й оцінювання точності вимірювань

 1. У Стародавньому Вавілоні одиницею довжини була відстань, яку проходила доросла людина за час виходу диска Сонця із-за горизонту. Ця одиниця називалася стадієм. Чи могла така одиниця довжини бути точною? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Яку довжину має дорога, якщо при показах спідометра 65 км/год автомобіль проходить    весь шлях за 3.0 год. Ціна поділки спідометра  5 км/год. Визначте абсолютну та відносну похибки  знаходження шляху.
 3. Маса предмета становить 50 г  і виміряна з відносною похибкою  0,02.

а) Яка абсолютна похибка вимірювання?  б)Запишіть результат вимірювання  в стандартному вигляді. 

Розділ 2  Механічний рух

§6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка

 1. Чи можна вважати Землю матеріальною точкою, визначаючи: а) відстань від Землі до Сонця;    б) шлях, пройдений Землею по орбіті навколо Сонця за місяць; в) довжину екватора; г) швидкість руху точки екватора під час добового обертання Землі навколо осі; д) швидкість руху Землі по орбіті навколо Сонця?
 2. У вагоні пасажирського поїзда, що рухається, на столі лежить книжка. У стані спокою чи руху перебуває книжка відносно: а) стола; б) рейок; в) підлоги вагона; г) телеграфних стовпів?
 3. Хлопчик на скутері їде зі швидкістю 30 км/год. Швидкість потяга, який рухається в одному напрямку з хлопчиком, дорівнює 25 км/год. З якою швидкістю хлопчик рухається відносно потяга?

§7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

 1. Що ми оплачуємо в таксі, в літаку – шлях чи переміщення?
 2. Вертоліт, пролетівши в горизонтальному польоті по прямій 40 км, повернув під кутом і пролетів ще 30 км. Визначте шлях і переміщення вертольота.
 3. Арена цирку має радіус 10 м. Кінь пробіг два кола. Обчисліть здійснене ним переміщення.

§8. Рівномірний рух. Швидкість руху

 1. Домівка полярників з дрейфуючою крижиною за добу перемістилася на 5 км, за другу добу – на 5 км, за третю – на 5 км і т.д. Чи можна вважати такий рух рівномірним?
 2. Швидкість зайця 15 м/с, а швидкість дельфіна 72 км/год. Хто з них має більшу швидкість?
 3. Трактор за перші 5 хв проїхав 600 м. Який шлях він проїде за 0,5 год, рухаючись з такою самою швидкістю?

§9. Учимося розв’язувати задачі

 1. Два поїзди рухаються назустріч один одному з швидкостями 72 км/год і 54 км/год. Пасажир, який їде в першому поїзді, помічає, що другий поїзд проходить повз нього протягом 14 с. Яка довжина другого поїзда?
 2. У підривній техніці застосовують бікфордів шнур, який згорає з невеликою швидкістю. Якої довжини потрібно взяти шнур, щоб встигнути відбігти на відстань 300 м, після того як він буде запалений? Швидкість бігу 5 м/с, а полум’я по бікфордовому шнуру поширюється зі швидкістю 0,8 см/с.
 3. Рибалка, пливучи на човні проти течії, випустив вудочку. За 1 хв він помітив це і відразу ж повернув назад. Через скільки часу він наздожене вудочку? Швидкість течії річки і швидкість човна відносно води сталі. На якій відстані від місця втрати він наздожене вудочку, якщо швидкість течії води дорівнює 2 м/с?

§10. Графіки рівномірного руху

 1. Задачі 2-го рівня складності ( самостійна “спільна робота”) 1. На рисунку зображено графік залежності шляху, який проїхав автомобіль, від часу. Виз... На рисунку зображено графік залежності шляху, який проїхав автомобіль, від часу. Визначте швидкість, з якою рухався автомобіль. Побудуйте графік залежності швидкості від часу. 
 2. Автомобіль, рухаючись рівномірно прямолінійно, спочатку проїхав 180 км за 3 год, потім  1 год перебував на стоянці і, нарешті, ще 2 год рухався зі швидкістю 120 км/год. Побудуйте графік залежності шляху, пройденого автомобілем, від часу його руху. Користуючись графіком, визначте весь пройдений автомобілем шлях і середню швидкість його руху.
 3. Від автостанції в одному напрямі одночасно виїхали маршрутне таксі й автобус зі швидкістю 90 км/год і 60 км/год відповідно. Побудуйте графіки залежності шляху від часу для таксі і автобуса. Користуючись графіками, знайдіть відстань між таксі й автобусом через 1 год 40 хв після початку руху.

§11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

 1. Хлопчик вийшов зі школи та пішов додому. Перший кілометр шляху він подолав за         0,2 год, а решту 2 км його підвіз на велосипеді друг, витративши на це 0,1 год. Із якою середньою швидкістю рухався хлопчик?
 2. Першу половину шляху трактор проїхав зі швидкістю 20 км/год, а другу – зі швидкістю    30 км/год. Якою була середня швидкість руху трактора на всьому шляху?
 3. Піднімаючись на гору, лижник проходить шлях, що дорівнює 3 км, із середньою швидкістю 5,4 км/год. Спускаючись з гори зі швидкістю 10 м/с, він проходить 1 км шляху. Визначте середню швидкість руху лижника на всьому шляху.

§12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

 1. Чому дорівнює період обертання хвилинної та годинної стрілок годинника?
 2. Період обертання платформи карусельного верстата 4 с. Визначити швидкість крайніх точок платформи, віддалених від осі обертання на 2 м.
 3. Період обертання свердла дорівнює 0,02 с. За один оберт свердло опускається на 1 мкм. Якої глибини буде висвердлено отвір за 3 хв роботи свердла?

§13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

 1. Знайдіть швидкість руху кінчика секундної стрілки годинника, якщо її довжина дорівнює 30 см.
 2. Бджола летить зі швидкістю 6 м/с, при цьому період коливань її крил дорівнює 0,0025 с. Скільки змахів крилами зробить бджола, пролетівши 3 м?
 3. Лопаті вентилятора здійснюють 10 повних обертів за 2 с. Визначте частоту й період їх обертання. Скільки повних обертів зроблять лопаті за одну годину роботи вентилятора?

Розділ 3 Взаємодія тіл. Сила

§14. Явище інерції

 1. М’яч, який спокійно лежав на столі вагона при рівномірному русі поїзда, покотився вперед за напрямом руху поїзда. Які зміни відбулися в русі поїзда?
 2. Чому краплі дощу під час різкого струшування злітають з одягу?
 3. Як рухається поїзд, якщо яблуко, яке впало із столика вагона в системі відліку «Вагон» :

а) рухається по вертикалі; б) відхиляється під час падіння уперед; в) відхиляється назад;   г) відхиляється вбік?

§15. Інертність тіла. Маса

 1. У деяких парках на дитячих майданчиках для ігор встановлюють дерев’яні циліндри (барабани), які обертаються вздовж горизонтальної осі. В якому напрямі і чому циліндр обертається, коли по ньому біжить дитина?
 2. На однаковій відстані від берега знаходяться човен з вантажем і такий самий човен без вантажу. З якого човна краще стрибнути на берег? Чому?
 3. З нерухомого плота, маса якого 30 кг, на берег стрибнув хлопчик, маса якого 45 кг. Пліт при цьому набув швидкості 1,5 м/с. З якою швидкістю стрибав хлопчик?

§16. Густина. Одиниці густини

 1. Картоплина масою 59 г має об’єм 50 . Визначте густину картоплі і виразіть її в кг/.
 2. Людина робить за хвилину 15 вдихів, поглинаючи за кожний вдих 600 повітря. Яку масу повітря вона вдихає за годину?
 3. Який шлях може проїхати до наступної заправки пальним автомобіль, якщо на 100 км шляху його двигун витрачає 10 кг бензину, а місткість паливного бака 60 л?

§17. Учимося розв’язувати задачі

 1. В акваріум довжиною 30 см та шириною 20 см налили води до висоти 25 см. Визначте масу води в акваріумі.
 2. Щоб жерсть, яку використовують для виготовлення консервних банок, не ржавіла, її покривають тонким шаром олова (лудять) з розрахунку 0, 45 г на 200 площі жерсті. Яка товщина шару олова на жерсті?
 3. Що більше – маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі, якщо маса вчителя становить 80 кг, а розміри спортзалу 20ˣ10ˣ5 м? Об’ємом, який займає в спортзалі спортивний інвентар, знехтуйте.

§18. Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

 1. На тросі підйомного крана висить контейнер з вантажем, маса якого 2,5 т. Зобразіть графічно у вибраному вами масштабі сили, які діють на контейнер.
 2.  Парашутист вагою 720 Н опускається з розкритим парашутом. Чому дорівнює сила опору повітря при рівномірному русі парашутиста? Чому дорівнює в цьому випадку рівнодійна сил, які діють на парашутиста?
 3. Судно буксирує три баржі, які з’єднані послідовно одна з одною. Сила опору води для першої баржі 9000 Н, для другої 7000 Н, для третьої 6000 Н. Опір води для самого судна  11 кН. Визначте силу тяги, яку розвиває судно під час буксирування цих барж.

§19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

 1. Межа вимірювання лабораторного динамометра 4Н, а жорсткість пружини 40Н/м. Яка довжина шкали динамометра?
 2. До пружини жорсткістю 100 Н/м, що закріплена в лапці штатива, підвісили вантаж. Обчисліть масу вантажу, якщо пружина розтягнулася на 5 см.
 3. Спіральна циліндрична пружина передньої підвіски коліс автомобіля «Жигулі» має довжину у вільному стані 360 мм і під дією сили 4,35 кН повинна стискуватися до 230 мм. Пружина задньої підвіски коліс має довжину 442 мм і під дією сили 4,4 кН стискується до 273 мм. Визначте жорсткість пружин.

§20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

 1. До якого тіла прикладена вага комахи, що сидить на стелі?

А  До комахи             Б  До повітря             В  До стелі             Г До підлоги

 1. У бідон, маса якого 1 кг, налили гас об’ємом 5 л. Яку силу потрібно прикласти для того, щоб трохи підняти бідон?
 2. На мопед діє сила тяжіння, яка дорівнює 392 Н. Яка маса мопеда?

§21. Тертя. Сила тертя

 1. Навіщо на підошви спортивного взуття футболістів (бутси) набивають шкіряні «шипи»?
 2. Яка сила потрібна для рівномірного переміщення трактора масою 10 т, якщо сила тертя дорівнює 0,15 його ваги?
 3. Жук тягне по землі крупинку, на якій сидить мураха. Виконайте пояснювальний рисунок, на якому позначте сили, що діють на крупинку. Знайдіть масу мурахи, якщо жук прикладає силу 0,2 Н, а маса крупинки 3 г. Коефіцієнт тертя крупинки об землю 0,5.

§22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

 1. Площа дна каструлі дорівнює 1300 . Визначте, на скільки збільшиться тиск каструлі на стіл, якщо в неї налити воду об’ємом 3,9 л.
 2. Спортсмен, маса якого 78 кг, стоїть на лижах. Довжина кожної лижі 1,95 м, ширина 8 см. Який тиск чинить спортсмен на сніг?
 3. Чи можете ви цвяхом створити тиск 100000 кПа? Розрахуйте, яку силу для цього треба прикласти до головки цвяха, якщо площа вістря цвяха дорівнює 0,1 .
 4. Визначте тиск, який мужньо витримує на дискотеці юнак, коли його подруга вагою 450 Н випадково наступає йому на ногу своїм каблучком. Площа, на яку при цьому спирається дівчина, дорівнює 5 . Як і чому зміниться тиск на ногу юнака, якщо дівчина з’явиться на дискотеці у зручних кросівках?

§23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

 1. Склянку заввишки 0,12 м до краю наповнили водою. Визначте тиск води на дно склянки. Густина води 1000 кг/.
 2. Який тиск на стіл чинить заповнений водою акваріум, якщо висота води в акваріумі 30 см, площа його дна 0,5 , а вага порожнього акваріума 100 Н?
 3. Малий поршень гідравлічного преса площею 2 під дією сили опустився на 16 см. Площа великого поршня 8 . Визначте: а) вагу вантажу, піднятого поршнем, якщо на менший поршень діяла сила 200 Н; б) на яку висоту піднявся вантаж?

§24. Гідростатичний тиск

 1. Деякі любителі фрідайвінгу можуть занурюватися на глибину 100 м. Визначте, який найбільший гідростатичний тиск діє на пірнальників під час такого занурення.
 2. На якій глибині тиск у мастилі становить 8 кПа?
 3. Оленка мешкає в триповерховому будинку на останньому поверсі. Чи зможе вона прийняти душ, якщо насос, який стоїть на підлозі першого поверху, подає воду під тиском 80 кПа, висота одного поверху 3 м, а лійка душу розташована на висоті 1,5 м від підлоги?

§25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

 1. Розрахуйте силу, з якою повітря тисне на площу розкритого перед вами зошита.
 2. Знайдіть атмосферний тиск на даху будинку заввишки 44 м, якщо на поверхню Землі діє атмосферний тиск 759 мм рт. ст.
 3. У підніжжя гори барометр показує 740 мм рт. ст., а на вершині гори 678 мм рт. ст. Використовуючи ці дані, визначте висоту гори.

§26. Сполучені посудини. Манометри

 1. В U - подібній трубці міститься вода і олія. Висоти шару олії дорівнює 10 см. На скільки

рівень поверхні олії вищий за рівень поверхні води?  

 10_7_масло.png     

 1. Під час переливання крові посудина з нею тримається значно вище від голки, за допомогою якої кров вводять в організм хворого. Для чого це робиться?
 2. При нормальному атмосферному тиску вода за поршнем насоса піднімається не більше, ніж на 10,3 м. На яку висоту за одних і тих самих умов підніметься за поршнем нафта?

 

§27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

 1. Для відокремлення зерен жита від отруйних ріжків суміш висипають у воду, і зерна жита і ріжків у ній тонуть. Потім у воду добавляють сіль, і ріжки починають спливати, а жито залишається на дні. Поясніть це явище.
 2. Дерев’яний брусок, який плаває на воді, виштовхує об’єм води, що дорівнює 0,72 , а занурюючись у воду повністю, 0,9 . Визначте виштовхувальні сили, які діють на брусок. Поясніть, чому ці сили будуть різними.
 3. Не сподіваючись дочекатися корабель, але не втративши надії повернутися додому, Робінзон Крузо побудував пліт із 10 колод об’ємом 0,5 кожна. Визначте архімедову силу, яка діє на пліт, повністю занурений у воду, якщо густина деревини 430 кг/. Чи витримає цей пліт Робінзона, вірного П’ятницю й папугу, який уміє розмовляти, якщо їхня загальна маса разом із необхідним вантажем дорівнює 600 кг?

§28. Умови плавання тіл

 1. Площа крижини 8 , товщина 25 см. Чи зануриться вона повністю у прісну воду, якщо на неї стане людина вагою 600 Н?
 2. Якого найменшого об’єму має бути надувний човен вагою 70 Н, щоб утримати на воді юного рибалку, вага якого дорівнює 380 Н?
 3. Пліт складається з 12 сухих ялинкових брусів. Довжина кожного бруса 4 м, ширина 30 см і товщина 25 см. Чи можна на цьому плоту перевезти через річку автомашину вагою 10 кН?

§29. Судноплавство та повітроплавання

 1. Прямокутна баржа довжиною 5 м та шириною 3 м після завантаження осіла на 50 см. Визначте вагу вантажу, який бере баржа.
 2. Вінні- Пух вирішив відправитися за медом на повітряній кульці. Чи зможе він це зробити, якщо середня густина Вінні та кульки становить 3 кг/? Відповідь обґрунтуйте.
 3. Спорядження повітряної кулі (оболонка, сітка, корзина) важить 4500 Н. Об’єм кулі 1600. Розрахуйте, яку підіймальну силу матиме ця куля, якщо її заповнити воднем, гелієм, світильним газом. (Густина світильного газу 0,4 кг/.)

Розділ 4 Механічна робота та енергія

§30. Механічна робота. Одиниця роботи

 1. Яку роботу виконує сила тяжіння, що діє на дощову краплю масою 20 мг, під час її падіння з висоти 2 км?
 2. Яструба вагою 4 Н повітряним потоком піднято на висоту 70 м. Визначте роботу сили, яка підняла птаха.
 3. Кінь рівномірно везе віз із швидкістю 0,8 м/с, прикладаючи зусилля 400 Н. Яка робота виконується при цьому за 1 годину?

§31. Потужність

 1. Хлопчик витягнув санчата на гірку, виконавши роботу 600 Дж і розвинувши потужність 0,12 кВт. Який час витратив хлопчик?
 2. Визначте середню потужність насоса, який подає 4,5 води на висоту 5м за 5 хвилин.
 3. Учені підрахували, що кит, плаваючи під водою зі швидкістю 27 км/год, розвиває потужність 150 кВт. Визначте силу опору води рухові кита.

§32. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла

 1. Маса футбольного м’яча в 3 рази більша, а швидкість у 3 рази менша, ніж у хокейної шайби. Порівняйте їхні кінетичні енергії.
 2. Охороняючи свою територію, сапсан (хижий птах родини соколиних) може розвивати швидкість 100 м/с. При цьому кінетична енергія птаха досягає 4 кДж. Визначте масу сапсана.
 3. На балкон, розташований на висоті 6 м, кинули з поверхні землі предмет масою 200 г. Під час польоту предмет досяг максимальної висоти 8 м від поверхні землі. Визначте роботу сили тяжіння під час польоту предмета вгору, вниз і на всьому шляху, а також результуючу зміну потенціальної енергії.
 4. Під час баскетбольного матчу м’яч масо 400 г кинули в бік кільця. Визначте повну механічну енергію м’яча на висоті 3 м, якщо на цій висоті він рухається зі швидкістю 2 м/с. за нульовий рівень візьміть рівень підлоги спортивної зали.

§33. Закон збереження і перетворення механічної енергії

 1. Камінь кинули вертикально вгору зі швидкістю 10 м/с. На якій висоті кінетична енергія каменя дорівнюватиме його потенціальній енергії?
 2. Цирковий артист масою 60 кг падає в натягнуту сітку з висоти 4 м. З якою силою діє на артиста сітка, якщо її прогин дорівнює 1 м?
 3. Камінь масою 6 кг зривається в ущелину, дно якої розташоване на 50 м нижче від точки відриву каменя. Обчисліть кінетичну і потенціальну енергію каменя в той момент, коли він пролітає повз кущ трави, який росте на висоті 10 м відносно дна ущелини. Опір повітря не враховувати.
 4. З дна водойми спливає повітряна бульбашка. За рахунок чого збільшується її потенціальна енергія?

§34. Момент сили. Умова рівноваги важеля

 1. За допомогою гострозубців перекушують цвях. Відстань від осі обертання гострозубців до цвяха 2 см, а до точки прикладання сили руки 16 см. Рука стискує гострозубці з силою

200 Н. Визначте силу, яка діє на цвях.

 1. З якою силою натягується м’яз (біцепс) під час піднімання ядра вагою 80 Н, якщо відстань від центра ядра до ліктя 32 см, а від ліктя до місця закріплення м’язів 4 см?
 2. Гідравлічний домкрат приводиться в дію за допомогою важеля, плечі якого дорівнюють

10 см і 50 см. Площа більшого поршня в 160 разів більша від площі меншого поршня. Який вантаж можна підняти цим домкратом, діючи на рукоятку із силою 200 Н?

§35. Рухомий і нерухомий блоки

 1. За допомогою нерухомого блока піднімають з води гранітну плиту об’ємом 0,03 . Яку силу прикладають робітники, коли плита знаходиться у воді і коли плита знаходиться над поверхнею води? (Тертя не враховувати)
 2. На малюнку зображений блок, який використовують для підйому вантажу.  Яку силу F треба докласти, щоб підняти вантаж вагою P=186Н?

 

uzd-kustīgais trīsis.png

 1. Піднімаючи за допомогою нерухомого блока відро з піском вагою 200 Н на висоту 5 м, виконують роботу 1200 Дж. Визначте: а) силу тертя; б) вагу відра, ємність якого 12 л.

§36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

 1. Двигун насоса, розвиваючи потужність 25 кВт, піднімає 109 нафти на висоту 6 м за

8 хв. Визначте ККД насоса.

 1. Тіло піднімають похилою площиною, прикладаючи в напрямку руху тіла силу 50 Н. Визначте масу тіла, якщо довжина похилої площини дорівнює 2 м, її висота – 50 см, а ККД становить 80%.
 2. Ящик з цвяхами, маса якого 54 кг, піднімають на п’ятий поверх будинку, що споруджується, за допомогою рухомого блока, діючи на мотузку силою 360 Н. Обчисліть ККД установки.
docx
Додано
9 січня 2020
Переглядів
2588
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку