28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Підсумкова контрольна робота з біології для 11 класу

Про матеріал

Підсумкова контрольна робота з біології для 11 класу. Містить тестові питання формату ЗНО, питання з вільною відповіддю ( дати визначення поняттям, зробіти позначення на малюнках) .

Перегляд файлу

Варіант № 1
 

1. Який рівень організації живої матерії забезпечує взаємодія різних органів, об’єднаних у системи органів?

А клітинний  Б організмовий  В популяційно-видовий   Г біогеоценотичний

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/141/14141/7.jpg

2. Клітини рослин відрізняються від тваринних клітин наявністю певних компонентів. Якими цифрами позначено компоненти, що є лише в рослинних клітинах?

А1, 3    Б 2, 4

3. Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений

А глікокаліксом  Б целюлозною оболонкою  В білковою оболонкою  Г клітинною стінкою

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/141/14157/23.jpg
4. Яку тканину зображено на рисунку?

А нервову     Б сполучну    В епітеліальну  Гм’язову

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/141/14172/38.jpg5. Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку органелою (1–4) та функцією (А–Д), яку вона виконує.

А   забезпечення зв’язку з навколишнім середовищем

Б  синтез та накопичення ліпідів і вуглеводів

В   забезпечення внутрішньоклітинного травлення

Г   формування веретена поділу

Д  синтез АТФ

 

 

 

6. Проаналізуйте твердження щодо рівнів організації об’єктів 1,2,3.

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/122/12210/2.jpgІ. Об’єкти 1 і 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи.

ІІ. Усі об’єкти знаходяться на одному й тому самому рівні організації живої природи.

Чи є поміж них правильні?https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/122/12216/8.jpg

А  лише І  Б   лише ІІ   В   обидва правильні

 

7. На рисунку схематично зображено транспортування речовин складовими клітини. Якою цифрою позначено складову, що забезпечує ендоцитоз?

А1 Б  2  В  3  Г  4

8. Одномембранними органелами еукаріотичної клітини є   А мітохондрії  Б лізосоми  В пластиди   Г рибосоми

9. Укажіть органелу, яка бере участь у синтезі білка.

А комплекс Гольджі  Б клітинний центр  В рибосома  Г лізосома

 

10. Під час визначення хімічного складу клітини бактерії виявлено ДНК. Укажіть елемент будови досліджуваної клітини, у якому міститься ця речовина.

А  мембрана  Б  нуклеоїд  В  рибосома  Г  ядро

 

11. Березовий сік є водним розчином органічних та неорганічних речовин, який потужно рухається клітинами: А флоеми Б камбію В ксилеми Г епідерми

12. Установіть відповідність між біологічно активною речовиною (1-4) та її характеристикою (А-Д).

1 вітаміни 

А пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів

2 гормони

Б регулюють процеси обміну речовин тваринного організму

3 ферменти

В здебільшого є компонентами складних ферментів

4 фітонциди

Г регулюють процеси обміну речовин рослинного організму

 

Д є біокаталізаторами хімічних реакцій

 

13. Установіть відповідність між зображеним організмом (1-4) та особливістю будови клітин (А-Д), що його утворюють.

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/122/12250/42.jpgА клітинна стінка містить хітин

Б кільцева молекула ДНК міститься в нуклеоїді

В кільцева молекула ДНК міститься в хлоропласті

Г надмембранний комплекс представлений глікокаліксом

Д плазматична мембрана містить лише білки

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/141/14177/43.jpg14. Установіть відповідність між системою органів (1–4) та зображеним на рисунку органом (А–Д), який до неї належить.

1 травна

2 дихальна

3 нервова

4 кровоносна

 

15. На рисунку зображено поперечний переріз спинного мозку. Структури, позначені цифрами, беруть участь у формуванні рефлекторної дуги. Назвіть всі структурні ланки 1-4.

16.Дати визначення: А) нервова регуляція  Б) рефлекс  В) гомеостаз

17. Назвати: А) типи тканин тварин  Б) види органів у росли з прикладами

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/125/12596/2.jpgВаріант № 2

1. На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами. Укажіть правильну послідовність об’єктів за підвищенням рівня організації живої природи.

А1 - 2 – 3  Б 2 - 1 – 3  В З - 2 – 1  Г3 - 1 – 2

2. Укажіть немембранні органели.  А мітохондрії Б лізосоми В пластиди Г рибосоми


3. У 1892 році Д. Й. Івановський оприлюднив працю про поширення збудника мозаїчної хвороби тютюну. Він показав, що сік уражених рослин, уведений здоровим рослинам, спричиняє їх захворювання. Це відбувалося навіть після фільтрування соку крізь керамічні фільтри, здатні затримувати найдрібніші бактерії. Так доведено існування   А паразитичних амеб  Б ціанобактерій  В інфузорій  Г вірусів

4. Формування річних кілець у дерев’янистих рослин є результатом функціонування

А ксилеми  Б камбію  В флоеми   Г епідерми


5. Реакції на подразнення в представників найпростіших – це

А інстинкти  Б рефлекси   В таксиси   Г настії

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/126/12626/32.jpg6. На рисунку зображено поперечний переріз спинного мозку та складові рефлекторної дуги. Проаналізуйте рисунок і вкажіть усі правильні твердження.

І. Цифрою 1 позначено чутливе волокно.

ІІ. Цифрою 2 позначено рухове волокно.

ІІІ. Цифрою 3 позначено сіру речовину, а цифрою 4 - білу речовину.

А лише І, ІІ  Б лише І, ІІІ   В лише ІІ, ІІІ   Г І, ІІ, ІІІ

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/126/12636/42.jpg
7. Установіть відповідність між зображеним організмом (1-4) та особливістю будови клітин (А-Д), що його утворюють.

А клітинна стінка містить хітин

Б хлоропласти містять хлорофіл

В клітинна стінка містить муреїн

Г клітинна стінка містить крохмаль

Д глікокалікс, що містить глікопротеїни

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/103/10319/461_1.jpg
8. Установіть відповідність між зображеним органом (1–4) та системою (А–Д), до якої він належить.

А сенсорна

Б кровоносна

В опорно-рухова  Г травна   Д дихальна


9. Між рослинною та тваринною клітиною є декілька істотних відмінностей. Яких органел немає у тваринній клітині?

А рибосом  Б мітохондрій  В лізосом  Г хлоропластів

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/107/10781/2.jpg.10. На рисунку зображено об’єкти живої природи попарно.  Які пари утворені об’єктами, що знаходяться на одному рівні організації живої природи?

А перша й третя

Б перша й четверта

В друга й четверта

Г третя й четверта

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/108/10821/42.jpg11. Установіть відповідність між органелою, зображеною на рисунку (1-4), і функцією (А-Д), яку вона виконує в клітині.

А синтез білків

Б синтез АТФ

В фотосинтез

Г регуляція внутрішньоклітинного тиску

Д дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин

12. Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної наявністю

А рибосом   Б клітинної стінки   В комплексу Гольджі  Г плазматичної мембрани

13. Які твердження щодо мейозу правильні?                                                                           І. Мейоз забезпечує сталість хромосомного набору при статевому розмноженні.                        ІІ. Результатом мейозу є утворення двох гаплоїдних клітин з однієї диплоїдної.                 ІІІ. Під час профази І мейозу відбувається кросинговер.                                                           А лише І і II  Б лише І і III  В лише II і III  Г І, II і III

14. Установіть відповідність між білком (1-4) та його біологічною роллю (А-Д).

1гемоглобін

А захисна

2актин

Б ферментативна

3фібрин

В регуляторна

4пепсин

Г транспортна

 

Д рухова

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/141/14172/38.jpg

15. Які органели позначені цифрами 1-4

 

16. Дати визначення:

А) гуморальна регуляція Б) орган

В) рефлекс

17. Назвати: А) типи тканин рослин Б) системи органів багатоклітинних тварин

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Потапова Галина Іванівна
  Дякую за розробку! Бажаю здоров'я, натхнення і творчих успіхів!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Андруська Людмила Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
3009
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку