19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Презентація "Генетика статі. Зчеплене зі статтю успадкування"

Про матеріал

Презентація "Генетика статі. Зчеплене зі статтю успадкування" містить різнорівневі завдання з розділу "Генетика статі. Зчеплене зі статтю успадкування" в ілюстровані формі.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♂ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Викладач біології: Лиса Оксана Миколаївна

Номер слайду 2

Які типи гамет утворюють дані зиготи? а) Аа; б) аа; в) ААВВ; г) ааВв; д) АаВв; е) АаВвСс

Номер слайду 3

Назвіть вид схрещування: а) ♀ АА Ч ♂ аа; б) ♀ ААввСс Ч ♂ АаВВСс; в) ♀ АаВВ Ч ♂ ааВв; г) ♀ АаВВСсDd Ч♂ ААВвССdd

Номер слайду 4

а) 100%; б) 1:1; в) 9:3:3:1; г) 1:2:1; д) 3:1 Якому закону чи характеру успадкування відповідають такі статистичні закономірності розщеплення за фенотипом:

Номер слайду 5

Тест 1 За яких генотипів батьків спостерігатиметься одноманітність гібридів першого покоління: а) ♀ АаВв Ч ♂ АаВв; б) ♀ АаВв Ч ♂ аавв; в) ♀ АаВВ Ч ♂ АаВВ; г) ♀ ААВВ Ч ♂ аавв; д) ♀ аавв Ч ♂ Аавв. г) ♀ ААВВ Ч ♂ аавв;

Номер слайду 6

а) ♀АаВв Ч ♂АаВв; б) ♀АаВв Ч ♂аавв; в) ♀АаВВ Ч ♂АаВВ; г) ♀аавв Ч ♂Аавв; д) ♀ААВВ Ч ♂аавв. Тест 2 У якому із запрограмованих схрещувань співвідношення генотипів у потомстві становить 9:3:3:1, якщо гени розміщені в різних парах гомологічних хромосом: а) ♀АаВв Ч ♂АаВв;

Номер слайду 7

100 % Р F1 ♀ x ♂ 1. Яке забарвлення шерсті у кроликів домінує ? 2. Які генотипи батьків (Р) і гібридів першого покоління (F1) за ознакою забарвлення шерсті ? 3. Які генетичні закономірності проявляються при такій гібридизації ?

Номер слайду 8

75 % 25 % 100 % Р F1 F2 x 1. Яка форма плодів яблука (куляста чи грушоподібна) домінує ? 2. Визначіть генотипи батьків (Р), гібридів першого (F1) і другого (F2) покоління. 3. Які генетичні закономірності відкриті Менделем, проявляються при такій гібридизації ?

Номер слайду 9

Р F1 F2 x ♀ AA aa ♂ ? Визначте генотип гібридів першого покоління (F1) і гібридів другого покоління (F2) у рослин нічна красуня. 2. Які генетичні закономірності тут проявляються?

Номер слайду 10

Р F1 x 50% 50% 1. Відомо, що в гороху гладенька поверхня насіння домінує над зморшкуватою. При запиленні рослини зі зморшкуватим насінням пилком рослин із гладеньким насінням половина потомства має зморшкувате, а половина – гладеньке насіння. Визначіть генотип батьків і F1. 2. Які генетичні закономірності проявляються при такій гібридизації?

Номер слайду 11

Полідактилія (шестипалість) і короткозорість передаються як домінантні аутосомні ознаки. Яка ймовірність народження дітей без аномалій у сім’ї, де обоє батьків мають обидві ці вади, але є гетерозиготними за обома ознаками?

Номер слайду 12

Хромосомне визначення статі. Співвідношення статей і його регуляція. Успадкування, зчеплене зі статтю. ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♂

Номер слайду 13

Стать є однією з найбільш яскравих генетично обумовлених ознак, характерних для живих істот. Хромосоми за якими відрізняються самки від самців були названі статевими або гетерохромосомами. Всі інші хромосоми (нестатеві) - аутосомами

Номер слайду 14

Мухи дрозофіли мають 4 пари або 8 хромосом. З них: ♀ 6А + ХХ ♂ 6А + ХУ Каріотип жінки і чоловіка ♀ 44 А + ХХ ♂ 44 А + ХУ

Номер слайду 15

Стать, особини якої мають однакові статеві хромосоми ( Х Х ), називається гомогаметною Стать, у особин якої статеві хромосоми різні ( Х У ), називається гетерогаметною

Номер слайду 16

1.ХУ – тип: ХХ – жіноча стать (гомогаметна) ХУ – чоловіча стать (гетерогаметна) Цей тип характерний для ссавців, більшості амфібій, деяким рибам, комахам (крім метеликів), вищим ракоподібним, круглим червам, багатьом дводомним рослинам 2.ХО – тип: ХХ – жіноча стать (гомогаметна) ХО – чоловіча стать (гетерогаметна) Спостерігається у напівтердокрилих (клопів), прямокрилих (коників)

Номер слайду 17

3.ZW – тип: ZW - жіноча стать (гетерогаметна) ZZ – чоловіча стать ( гомогаметна) Цей тип характерний для птахів, плазунів, більшості риб, метеликам. 4.ZО – тип: ZО - жіноча стать (гетерогаметна) ZZ – чоловіча стать ( гомогаметна) Спостерігається у молі і живородної ящірки

Номер слайду 18

Р.♀ ХХ Ч ♂ ХУ Г. Х Х Х У F. ХХ, ХУ, ХХ, ХУ. дівчинка хлопчик дівчинка хлопчик У більшості роздільностатевих видів стать майбутнього організму визначається в момент запліднення певним поєднанням статевих хромосом у зиготі.

Номер слайду 19

Крім хромосомного визначення статі, є й інші механізми визначення статі організмів: 1. До моменту запліднення. Приклад: а) безхребетні тварини (коловертки, дрібний багатощетинковий черв’як); б) перетинчастокрилі комахи (бджоли, джмелі, мурашки). 2. Вплив факторів зовнішнього середовища. Приклад: морські червоподібні тварини – бонелії. 3. Вплив гормонів. Приклад: риби – “ чистильники”.

Номер слайду 20

Р.♀ ХХ Ч ♂ ХУ Г. Х Х Х У F. ХХ, ХУ, ХХ, ХУ. Теоретично, співвідношення статей ХХ : ХУ = 1:1

Номер слайду 21

Але у природі співвідношення статей 1:1 часто не витримується внаслідок різного рівня смертності самців і самок. Вищу смертність спостерігають серед особин гетерогаметної статі, оскільки в У - хромосомі через її менші розміри відсутні деякі алелі, наявні в Х – хромосомі. Тому фенотипно можуть проявлятися летальні або напівлетальні (які знижують життєздатність) рецесивні алелі.

Номер слайду 22

Ознаки, які вспадковуються через статеві ( Х і У ) хромосоми, одержали назву зчеплених зі статтю. Явище успадкування, зчепленого зі статтю , досліджував Т.Х.Морган.

Номер слайду 23

♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ W W W W W W W W w w w w  Р F1 F2 Успадкування кольору очей у дрозофіли, зчеплене зі статтю (дослід Т.Х.Моргана) А. Схрещування червоноокої самки дрозофіли (домінантний стан ознаки) із самцем, який має білі очі (рецесивний стан ознаки)

Номер слайду 24

♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ W W W w w w w  Р F1 F2 Б. Схрещування білооокої самки дрозофіли із самцем, який має червоні очі w w w w W

Номер слайду 25

Успадкування забарвлення шерсті у котів, зчеплене зі статтю ХbХb – руда кішка Хb Y – рудий кіт ХBХb – черепахова кішка ХBХ B – темна кішка ХBY – темний кіт Хb – статева хромосома, що несе алель рудого забарвлення шерсті; XB – статева хромосома, що несе алель темного забарвлення шерсті; Y – статева хромосома, позбавлена гена забарблення шерсті

Номер слайду 26

Дальтонізм – спадкове захворювання, яке пов’язане з неспроможністю розрізняти деякі кольори (червоний, зелений). Цю хворобу зумовлює рецесивна алель, розміщена в Х- та відсутня в У хромосомі.

Номер слайду 27

Ознаки людини зчеплені зі статтю D – норма d – дальтонізм D D D d d d ♀ Х Х Х Х Х Х здорова носій хвора D d ♂ Х У Х У здоровий хворий

Номер слайду 28

Гемофілія – спадкове захворювання, при якому порушується нормальний механізм згортання крові, внаслідок чого людина може загинути навіть за незначного пошкодження кровоносних судин. Цю хворобу зумовлює рецесивна алель, розміщена в Х- та відсутня в У хромосомі.

Номер слайду 29

Ознаки людини зчеплені зі статтю H – норма h – гемофілія H H H h h h ♀ Х Х Х Х Х Х здорова носій хвора H h ♂ Х У Х У здоровий хворий

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Дочка гемофіліка виходить заміж за сина іншого гемофіліка, причому наречена і наречений не хворіють на гемофілію. Визначте ймовірність народження хворої дитини у сім’ї.

Номер слайду 32

У свійських курей зчеплений з Х хромосомою рецесивний ген (а) має летальну дію. Яка частина потомства загине, якщо схрестити курку з гетерозиготним півнем?

Номер слайду 33

Особлива форма рахіту призводить до нестачі фосфору в крові. Ця хвороба не піддається лікуванню вітаміном D і зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х хромосомі. Які можуть бути діти в сім’ї, де батько має це захворювання, а мати здорова.

Номер слайду 34

А У Т О С О М И Назвіть пари хромосом, які у самців і самок однакові, мають подібну будову

Номер слайду 35

Назвіть стать дрозофіли – самця Г Е Т Е Р О Г А М Е Т Н А

Номер слайду 36

Назвіть тварин, у яких самки відкладають запліднені і незапліднені яйця Б Д Ж О Л И

Номер слайду 37

Як називається хвороба, при якій чоловіки нездатні розрізняти кольори Д А Л Ь Т О Н І З М

Номер слайду 38

Розв’язати задачі: 1. Диплоїдний набір хромосом гороху – 14, голуба – 80, людини – 46. Скільки хромосом у статевих клітинах гороху, голуба, людини? 2. Чоловік дальтонік одружився з жінкою з нормальним кольоровим зором, батько якої був дальтоніком. Яким буде зір у їхніх дітей? 3. У людини відсутність потових залоз зумовлена рецисивною алеллю, локалізованою в Х хромосомі. Чоловік, у якого відсутні потові залози, одружився із здоровою жінкою, гетерозиготною за цією ознакою, які в них можуть бути діти ? Домашнє завдання

Номер слайду 39

Література 1. О.В.Мотузний “ Біологія ”, с 86 – 89 2. М.Є.Кучеренко “ Біологія 10/11 кл.”, с. 212 - 218 3. В.Н.Яригін “ Біологія для медичних училищ ”, с 168 – 176.

ppt
Додав(-ла)
Лиса Оксана
Додано
31 жовтня 2018
Переглядів
452
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку