Підсумкова контрольна роботи з географії для 10 класу за І семестр

Про матеріал
Завдання для підсумкового оцінювання за І семестр складено відповідно до чинної програми з географії для 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698)
Перегляд файлу

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Завдання для підсумкового  оцінювання за І семестр складено відповідно до чинної програми  з географії для 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698)

Робота налічує 15 тестових завдань різних типів та рівнів складності, зокрема з  вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності,  на визначення множинної відповіді ( 3 правильні відповіді із 7 запропонованих). Крім тестових завдань є два завдання  географічного змісту з використанням математичних розрахунків

Загальна кількість завдань – 17.  На їх виконання відведено 45 хвилин.

Під час виконання  роботи не дозволяється користуватись атласами та іншими джерелами картографічних знань.

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ

 

Номер завдання

Тип завдання та спосіб його оцінювання

Кількість балів

 

Завдання І -ІІІ рівня складності

15

№ 1 - 10

Завдання вибором однієї правильної відповіді.

Якщо у бланку відповідей позначено тільки одну правильну відповідь – завдання оцінюється в 1 бал, якщо два або більше варіантів відповідей, навіть якщо серед них є правильний або не позначено відповіді    взагалі – завдання оцінюється в 0 балів

1 завдання – 1 бал

Разом за 10 завдання –10 балів

№ 11-13

Завдання на встановлення відповідності.

Якщо у бланку відповідей записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється в 4 бали. Відповідно кожна правильно визначена відповідність оцінюється в 1 бал

1 завдання – 4  бали

Разом за 3  завдання – 12 балів

№ 14 - 15

Завдання на визначення множинної відповіді ( 3 правильні відповіді із 7 запропонованих варіантів).

Якщо у бланк відповідей вписано 3 правильні відповіді – завдання оцінюється в 3 бали, 1 бал за кожну правильно вказану відповідь ( цифру)

1 завдання – максимум 3 бали. Разом за 2 завдання – 6 балів

 

Завдання  ІV рівня складності

2

№ 16- 17

Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків.

За правильно розраховані та логічно записані результати та відповідь на завдання 2 бали

 

 1 завдання – максимум 4 бали. Разом за 2 завдання – 8 балів

 

 

 

 

 

Пропоновані завдання орієнтовані на перевірку рівня досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Максимально можливий тестовий  бал за правильно виконані завдання становить 36 балів. Оцінка учня залежить від кількості правильних відповідей на тестові завдання та якості виконання теоретичних завдань..

 

Орієнтовний варіант підсумкової контрольної роботи з географії для 10 класу

І рівень. Вибрати одну правильну відповідь

1. У Європі  зосереджена найбільша кількість обмежених (конституційних) монархій, що є у світі. Назвіть країни – конституційні монархії.


а) Албанія, Чорногорія

б) Білорусь, Польща

в) Велика Британія, Швеція

г) Німеччина, Франція


2. Рівень урбанізації особливо високий у Східній. Південно-Східній і Західній Азії. Назвіть країни, в яких цей показник сягає більш як 90 %


а) Афганістан, Ірак

б) Вірменія, Грузія

в) Ізраїль. Сінгапур

г) Монголія, Сирія


3. У яких двох країнах Азії є басейни і кам’яного вугілля, і залізних руд?


а) Саудівська Аравія, Ірак

б) Індія, Казахстан

в) Японія, Філіппіни

г) Сінгапур, Бахрейн


4.До якого типу країн належать Турецька Республіка Північного Кіпру, Республіка Абхазія, Південна Осетія і Республіка Нагірний Карабах?

а) Залежні території (колонії)

б) Самопроголошені невизнані держави

в) Нові індустріальні країни

г) Країни з перехідною економікою

5. Визначте подібність політичної карти двох регіонів - Європи й Азії.

а) Поділені на два субрегіони – західний і східний

б) Усі країни в регіонах мають вихід до Океану

в) Більшість держав належать до високорозвинених

г) Є прояви тероризму й райони збройних конфліктів

6. Який субрегіон Азії був осередком зародження світових релігій, а нині є місцем релігійних й етнічних конфліктів, породжують величезні міграційні потоки?


а) Західна Азія

б) Східна Азія

в) Південна Азія

г) Центральна Азія


7. . Яка група країн (за соціально-економічною типологією) представлена в Європі?


а) високорозвинуті країни

б) нафтодобувні країни

в) найменш розвинуті країни

г) нові індустріальні країни

8. Високу концентрацію в країнах Південно-Східної Азії підприємств, що виробляють побутову електротехніку, можна пояснити, оцінюючи

а) рівень розвитку чорної та кольорової металургії.

б) кваліфікацію, кількість і вартість робочої сили.

в) обсяги державного фінансування науково-дослідних робіт.

г) можливості комбінування з виробництвами легкої промисловості.

9. Які чинники зумовили розвиток алюмінієвої промисловості в країнах Перської затоки (Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Катар, ін.)?

а) приморське розташування країн, дешеві енергоресурси

б) розвиток літакобудування в цих країнах, іноземні інвестиції

в) домінування пустельних ґрунтів, надлишок трудових ресурсів

г) будівництво потужних ГЕС, значні ресурси прісної води

10. «Багатство країни не обов'язково будують на власних природних ресурсах, воно може бути досягнуто, якщо навіть їх немає. Найголовнішим ресурсом є людина», - теза М. Тетчер, зміст якої може бути обґрунтуванням особливостей розвитку економіки

а) України

б) Японії

в) Китаю

г) Індії

IІ рівень. Установити відповідність.

11. Встановіть відповідність між країною і столицею

1. Фінляндія                            а Прага

2. Греція                                  б Берлін

3. Чехія                                    в Рейк'явік

4. Німеччина                           г Афіни

                                                 д Гельсінки

12. Встановіть відповідність між характерними ознаками сільського господарства та країною, якій вони властиві

 

1. земель для рослинництва украй мало, тваринництво використовує імпортні корми

А  Ірак

2. один із найбільших у світі виробників рису, пшениці, бавовнику, чаю, коконів шовкопряда

Б  Індія

3. один із найбільших у світі виробників цукрової тростини і чаю, важливі експортні продукти -  прянощі

В  Індонезія

4. екваторіальний і субекваторіальний клімат дає змогу вирощувати культури цілорічно, експортна продукція – каучук.

Г  Китай

 

Д  Японія

13. Установіть назву країни Європи за її характеристикою.

1. федеративна республіка, країна «Великої сімки», член Євросоюзу, НАТО

А Швейцарія

2. конституційна монархія, індустріально розвинена країна, член НАТО

Б Італія

3. унітарна парламентсько-президентська республіка, постсоціалістична країна перехідної економіки

В Норвегія

4. унітарна парламентська республіка, країна « Великої сімки», член Євросоюзу, НАТО

Г Україна

 

Д Німеччина

 

IIІ рівень. Вибрати три правильні відповіді із семи запропонованих.( по 3 бали)

14. Укажіть  країни, що належать до підтипу економічно-розвинених країн «Великої сімки»

1 Австрія

2 Велика Британія

3 Італія

4 Норвегія

5 Франція

6 Росія

7 Швейцарія

15. Оберіть країни, які є членами Європейського Союзу

1 Україна

2 Польща

3 Велика Британія

4 Македонія

5 Сербія

6 ФРН

7 Італія

ІV рівень. Завдання з використанням математичних розрахунків (по 4 бали)

16. Обчисліть  густоту населення Франції, обравши з таблиці необхідні дані ( округліть до цілого числа)

Площа

тис.км2

544.0

Населення

млн.осіб

65.4

Народжуваність

%

12,3

Смертність

%

9.2

Урбанізація

%

78

 

17.Визначте ресурсозабезпеченість нафтою вказаних у таблиці країн. Розташуйте їх у порядку збільшення цього показника.

 

Країна

Запаси мінеральної сировини, млрд. т

Щорічний видобуток сировини, млн. т

А

Саудівська Аравія

45,1

450

Б

ОАЕ

16,2

120

В

Росія

6,7

300

Г

США

3,8

380

 

 

 

 

 

 


 


Бланк відповіді

Підсумкова контрольна робота

з географії

за І семестр

учня (учениці) 10 класу

___________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-10)

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Завдання на визначення відповідності (11-13)

11

 

12

 

13

1

 

 

1

 

1

 

2

 

 

2

 

2

 

3

 

 

3

 

3

 

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей (14-15)

14

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Розв’язок завдань 16-17. (ДОПИСАТИ)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Заїка Ніна Андріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 листопада 2023
Переглядів
2462
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку