14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ЗА РІК 10-11 КЛАС ЗА ПІДРУЧНИКОМ БОНДАРЕНКО О.О.

Про матеріал
Підсумковий тест за рік для 10 класу. Розроблений на основі підручника для 10(11) класу. Автор О.О. Бондаренко.
Перегляд файлу

1.      Яке поняття інформації є узагальненим?

а) Відомості, які можуть бути збережені на б) Результат відбиття у свідомості людини носіях інформації картини реального світу

в) Відомості, які для людини є новими і        г) Відомості про об’єкти Всесвіту корисними

2.      Яка властивість інформації характеризує її важливість на даний (поточний) момент часу?

               а) Достовірність                                                          б) Повнота

               в) Актуальність                                                           г) Точність

3.      Які повідомлення містять суб’єктивну інформацію?

              а) Красиве обличчя                                                    б) Металевий предмет

              в) Холодна вода                                                          г) Цегляний будинок

4.      Які повідомлення містять точну інформацію?

               а) Автомобіль стоїть                                                  б) Автомобіль їде швидко

               в) Автомобіль їде швидше за велосипедиста           г) Автомобіль їде зі швидкістю 5 км/год

5.      Яка одиниця вимірювання кількості інформації, що позначає один двійковий розряд 0, або 1… ?

              а) БАЙТ                                                                       б) БІТ

              в) КІЛОБІТ                                                                   г) КІЛОБАЙТ

6.      Яка найбільша одиниця обсягу інформації?

              а) Мегабайт                                                                 б) Петабайт

               в) Гігабайт                                                                   г) Терабайт

д) Кілобайт

7.      Від яких чинників залежить пропускна здатність каналу зв’язку?

               а) Від потужності шуму                                              б) Від актуальності інформації, що

передається

               в) Від потужності корисного сигналу                             г) Від швидкості поширення сигналів каналом

зв’язку

                                                                                                                             б) Векторна

                                                                                                                             г) Тривимірна

                                                                                                                             б) Растрова

                                                                                                                              г) Фрактальна

                                                                                                                             б) Векторна

                                                                                                                             г) Тривимірна

                                                                                                                              б) Фрактальна

                                                                                                                              г) Векторна

12.    Як називають різного роду перешкоди (сигнали), що спотворюють корисний сигнал і призводять до спотворення інформації?

              а) Шум                                                                         б) Гам

              в) Хвилі                                                                       г) Перешкоди

13.    Яке загальне визначення інформаційної системи?

 а) Сукупність методів і процесів  б) Результат відображення картини опрацювання інформації із застосуванням реального світу у свідомості людини  комплексу відповідних засобів

 в) Сукупність взаємопов’язаних засобів і  г) Поєднання кількох інформаційних методів здійснення інформаційних технологій або технологічних об’єктів у

                    процесів                                                                      одному «розумному» об’єкті

14.    Яке означення Smart-технології?

 а) Сукупність методів і процесів  б) Технології опрацювання об’єктів атомарних опрацювання інформації із застосуванням розмірів комплексу відповідних засобів

 в) Сукупність взаємопов’язаних засобів і  г) Поєднання кількох інформаційних методів здійснення інформаційних технологій або технологічних об’єктів в

                    процесів                                                                      одному «розумному» об’єкті

15.    Як називається сукупність методів і процесів опрацювання інформації із застосуванням комплексу відповідних засобів?

              а) Інформаційна технологія                                        б) Інформаційна система

               в) Інформація                                                              г) Інформаційний процес

16.    Чи є серед наведеного приклади прояву технологій штучного інтелекту?

а) Автоматичне програвання аудіофайла без б) Голосовий пошук інформації в Інтернеті участі людини

в) Форматування текстів у текстовому г) Розпізнавання облич і автофокусування редакторі Word камери смартфона під час фотозйомки

д) Автоматичне паркування автомобіля без

участі людини

17. Чи є серед наведеного приклади Smart-технологій?

 

 а) Пилосос із сенсорами, що автономно  прибирає приміщення, слідкує за вологістю повітря тощо

б) Світловідбиваюча фарба, для нанесення дорожньої розмітки, яку добре видно вночі у світлі фар

          в) Багатоступінчата механічна коробка      перемикання передач спортивного авто 

г) Наручний годинник із функціями крокоміра, тонометра для вимірювання кров’яного

тиску, дистанційного пульту керування телевізором тощо

18.    Який англійський запис відповідає терміну «Всесвітня павутина»?

              а) World Wide Web                                                      б) Dark network

              в) Internet                                                                     г) Block chain

19.    Який рік вважають роком народження Інтернету (у цей рік 29 жовтня між двома комп’ютерами було проведено мережею перший сеанс зв’язку).

               а) 1969 рік                                                                   б) 1991 рік

               в) 1941 рік                                                                   г) 2009 рік

20.    Яка назва веб технології, яка характеризується розквітом соціальних мереж і інтерактивного зв’язку.

              а) Веб 2.0                                                                    б) Веб 3.0

              в) Веб 1.0                                                                     г) Веб 4.0

21.    У яких сервісах задіяні хмарні технології?

а) Використання ресурсів віддалених серверів б) Телекомунікація засобами Skype, Viber та для обчислень         ін.

                  в) Мандрування сайтами глобальної мережі    г) Зберігання даних у віддалених сховищах:

Інтернет

22. Чи є серед наведеного назви криптовалют?

Dropbox, Google Drive та ін.

              а) Євро                                                                        б) Біткоїн

              в) Долар                                                                      г) Ефіріум

23.    Що може свідчити про приналежність електронного документа певній особі?

               а) Надійний пароль                                                     б) Електронний підпис

               в) Двофакторна авторизація                                      г) Власний логін облікового запису

24.    Який пароль серед наведених є найнадійнішим?

               а) 1234567890                                                            б) qwertyuiopasdfgh

              в) Hello World!                                                             г) H#76&4Waя

25.    Який метод використовують деякі сайти для захисту пароля облікового запису від зламу?

               а) Антивірусні програми                                             б) Електронний підпис

               в) Багатофакторна авторизація                                 г) Логін облікового запису

26.    Які параметри щодо захисту інформації повинна забезпечувати надійна інформаційна система?

               а) Цілісність                                                                б) Доступність

               в) Конфіденційність                                                    г) Правдивість

27. Які існують правила створення надійних паролів?

 

          а) Пароль має бути завдовжки не менше за 8 символів

 

б) У паролі не варто використовувати свої телефон, ім’я, прізвище, дату народження та інші відомості

          в) Пароль повинен мати вигляд логічного і         зрозумілого слова чи речення

28. Яку можливість надає дистанційна освіта?

 

г) У паролі слід сполучати малі й великі літери, цифри, розділові та інші знаки

      а) Можливість заробити гроші онлайн                  б) Можливість застосування викладачами й

 

 

учнями комп’ютерних програмних засобів у процесі навчання

 в) Можливість навчатися й отримувати необхідні знання віддалено від навчального

 

г) Можливість дізнаватись про сучасні освітні технології 

закладу в будь-який зручний час

29.    Яку професію в принципі не можна здобути (навчитись) дистанційно?

              а) Бухгалтер                                                                б) Дизайнер

              в) Хірург                                                                       г) Програміст

30.    Для кого дистанційна форма освіти може бути найбільш ефективною?

а) Педагоги, які потребують перепідготовки                  б) Студенти, які бажають навчатися фаху лікаря

в) Люди, які бажають здобути другу вищу г) Люди з обмеженим можливостями освіту в банківській сфері

31.    Які характеристик можна вважати перевагами дистанційної освіти?

               а) Інтерактивність процесу навчання                         б) Отримання диплома державного зразка

               в) Економічність в оплаті за навчання                       г) Мотивація до навчання

32.    Яка назва безкоштовної української платформи масових відкритих онлайн-курсів?

              а) EdEra                                                                       б) Prometheus

              в) На урок                                                                    г) Всеосвіта

33.    Яка приблизно кількість професій у світі?

               а) Сотні                                                                       б) Десятки

               в) Десятки тисяч                                                         г) Тисячі

34.    У яких галузях до 2025 року, за прогнозами Економічного союзу, очікується найбільше зростання зайнятості населення?

               а) Видобуток вугілля і розробка кар’єрів                   б) Нерухомість, наука і техніка

               в) Фінанси та страхування                                         г) Торгівля

35.    Яку спеціальність можна вважати «вимираючу»?

               а) Стенографіст                                                         б) Інженер

               в) Лікар                                                                        г) Кінорежисер

36.    Які професії серед наведених можна вважати професіями майбутнього?

               а) Дієтолог                                                                  б) Наномедик

               в) Генетичний консультант                                         г) Учитель

37.    Які професії серед наведених є виключно інтернет-професіями?

               а) Модератор                                                              б) Копірайтер

              в) Диригент                                                                 г) Менеджер

38.    Як називається суспільство, розвиток якого в першу чергу залежить від створення, перероблення й використання інформації?

               а) Розвинене суспільство                                           б) Індустріальне суспільство

               в) Технологічне суспільство                                       г) Інформаційне суспільство

39.    У чому полягає функція електронне урядування?

 а) В організації взаємодії органів влади з  б) У злитті колективного інтелекту людей зі суспільством у інформаційно- штучним інтелектом комунікаційній формі 

 в) У здатності вироблення колективного  г) У виробленні правил та норм поведінки рішення більш ефективного, ніж найкраще людей у відносинах одне з одним, із

                    з індивідуальних рішень                                             суспільством і державою


40.    У чому проявляється цифрова нерівність?

          а) У вмінні працювати з інформацією         (шукати, аналізувати, опрацьовувати,

використовувати тощо

 

У здатності людини використовувати знання інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язування різноманітних завдань

 в) У злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом

 

г) В обмеженому доступі громадян і окремих країн до комп’ютерних та інформаційно-

комунікаційних технологій

41.    Які сайти мають відношення до електронного урядування?

               а) osvita.ua                                                                  б) rada.gov.ua

              в) uz.gov.ua                                                                 г) kmu.gov.ua

42.    Моделювання - це:

а) Процес виявлення істотних ознак даного б) Процес демонстрації моделей одягу в об’єкту салоні мод

              в) Дослідження об’єктів за допомогою                           г) Процес заміни реального об'єкта (процесу,

побудови й вивчення їхніх моделей 43. Комп’ютерний експеримент - це:

явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом

а) Розв'язування практичної задачі за           б) Дослідження математичної моделі за допомогою комп‘ютера допомогою комп'ютера

               в) Обчислення за допомогою комп‘ютера                 г) Перевірка правильності роботи програми

44. До складових математичної моделі належить:

 

 

 а) Зв'язок між вхідними даними й результатами, виражений у вигляді математичних співвідношень

 

б) Перелік вхідних даних

 в) Перелік суттєвих ознак об‘єкта 45. Сортування даних в Excel - це:

 

г) Перелік результатів, які потрібно отримати

          а) Обробка записів списку для подальшого аналізу

 

б) Змінення розташування рядків таблиці в порядку зростання або спадання значень певного параметра

          в) Виділення із загального набору записів підмножини, що відповідає певним умовам

46. Консолідація - це:

 

г) Підведення проміжних підсумків

а) Графічне подання даних                                             б) Об'єднання значень із декількох діапазонів даних

               в) Обчислення загальних підсумків                            г) Статистичний аналіз даних

47.    Зведена таблиця - це:

          а) Сортування, фільтрування та групування    Таблиця, що забезпечує фільтрування полів і елементів     даних за вибраними стовпцями та

підбиття проміжних підсумків

 в) Графічне подання даних  г) Аналіз великих обсягів даних і прийняття обґрунтованих рішень

48.    Протягом тижня учень отримав одну оцінку «6», дві оцінки «8», три «10», чотири «9». Знайдіть середнє арифметичне оцінок учня.

              а) 8                                                                              б) 8,8

              в) 8,25                                                                          г) 9

49.    Діаграми MS Excel - інструмент, який призначено для:

          а) Відображення на екрані записів таблиці,      б) Графічного подання табличних даних значення в яких відповідають певним умовам

     в) Обчислень                                                         г) Розташування даних вихідної таблиці в

найбільш зручному для користувача вигляді

50.    Під час сеансу роботи в середовищі Scilab користувач вводить команди і отримує результати у вікні:

               а) Журнал команд                                                      б) Консоль

              в) Перегляд змінних                                                    г) Перегляд файлів

51.    Вектор у Scilab - це:

а) Величина, що характеризується числовим б) Одновимірний масив одного типу даних значенням і напрямком

               в) Сукупність числових значень                                  г) Двовимірний масив однотипних елементів

52.    Яка функція відповідає за побудову графіка в Scilab?

              а) optim(cst,x)                                                        б) plot (x, y)

в) contour (x, y, gr, nz )

53.    Що можна назвати базою даних?

              а) Телефон                                                                  б) Зошит

               в) Класний журнал                                                      г) Рецепт приготування салату

54.    Хто, де і коли створив першу промислову систему керування базами даних?

              а) Чарлз Беббідж, Англія, 1861                                  б) Борис Патон, Україна, 1971

              в) Джон фон Нейман, США, 1951                               г) Едгар Франк Кодд, США, 1981

55.    Для чого призначені таблиці в реляційній базі даних?

               а) Виведення даних на друк                                           Подання зв’язків між таблицями

               в) Засоби для роботи з даними                                  г) Зберігання даних

56.    Які особливості має реляційна база даних?

               а) Вузли утворюють ієрархію                                     б) Таблиці взаємопов’язані

              в) Має вузли, рівні, зв’язки                                          г) Складається з таблиць

57.    Яким із ярликів можна завантажити програму Microsoft Access?

   в)

58.    З чого починається проєктування бази даних?

а) Визначається вирівнювання абзаців                            б) Визначаються перелік даних, які будуть зберігатися

               в) Визначається кількість і вміст таблиць для          г) Визначаються розмір і накреслення

зберігання даних

59. Які існують зв'язки між таблицями у базі даних?

шрифтів

а) Один до багатьох          б) Багато до багатьох в) Один до одного

60.    Запити у базі даних дозволяють відібрати:

              а) Дані з фільтрів                                                        б) Дані з таблиць

               в) Дані з команд                                                          г) Дані зі зв’язків 

61.    Як називають сукупність вебсторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під одним доменним іменем?

               а) Сайт                                                                        б) HTML-документ

              в) Таблиця                                                                   г) Документ

62.    Як називають схему зв’язків між розділами та окремими сторінками сайту?

              а) HTML-розмітка                                                        б) Таблиця

               в) Вебсторінка                                                             г) Структура сайта


63.    Фахівці з якої справи можуть знадобитися під час розробки сайту?

               а) Написання і набір тексту                                        б) Підготовка графічного матеріалу

в) Проєктування структури сайту  г) Верстання сторінок сайту д) Веб-програмування

64.    Як називають людину, на яку покладається робота з користувацьким вмістом (повідомленнями, файлами) сайту, стеження за дотриманням користувачами культури спілкування, авторських прав тощо?

               а) Адміністратор                                                         б) Модератор

               в) Кодератор                                                               г) Розробник

65.    У HTML-коді вебсторінки в кутових дужках <> записують:

                                                                                                                             б) Теги

                                                                                                                             г) Позначки

Який із фрагментів HTML-коду дасть наведений результат?

 

               а) <b>березень</b><i>квітень</i>                              б) <u>березень<i>квітень</i>травень</u>

<u>травень</u>

               в) <i>березень<u>квітень</i></u>                              г) <u>березень<i><b>квітень</u>

                    <b>травень</b>                                                          </i>травень</b>

67.    Які з тегів призначено для формування загальної структури HTML-документа?

              а) <b>...</b>                                                                б) <p>...</p>

              в) <body>...</body>                                                      г) <head>...</head>

68.    Які програмні засоби дозволяють підготувати HTML-документ?

              а) Графічний редактор                                               б) Текстовий процесор

               в) Відео редактор                                                        г) Текстовий редактор

д) Редактори HTML

69.    До якої категорії програм належить програма Audacity?

              а) Графічний редактор                                               б) Текстовий редактор

               в) Відео редактор                                                       г) Аудіоредактор

Розгляньте фрагмент зображення звукової хвилі. В якій із точок (А-Д) звук має найменшу гучність?

                                                                                                                             б) А

                                                                                                                             г) Д

71.    Виберіть формат файлу, який може містити звукові дані.

              а) MP4                                                                         б) TXT

              в) JPG                                                                          г) HTML

72.    Які медійні засоби набули поширення у XX столітті?

              а) Інтернет                                                                  б) Газети

              в) Телебачення                                                           г) Пошта

д) Радіо

73.    До якої категорії програм належить програма OpenShot?

               а) Аудіоредактор                                                        б) Відео редактор

               в) Текстовий редактор                                                г) Операційна система

74.    Які основні можливості надає відео редактор?

а) Експорт відео в потрібний формат                             б) Додавання переходів між сусідніми кліпами

в) Усунення дрібних недоліків звукового       г) Формування послідовності відеокліпів супроводу

д) Формування звукового супроводу з декількох звукових файлів

75.    Як називають текст у нижній частині екрана, який супроводжує відеоряд (наприклад, переклад реплік іншою мовою)?

               а) Коментарі                                                               б) Примітки

в) Титри  г) Субтитири д) Підписи

76.    Які цілі пошукової оптимізації сайту?

а) Підвищити позицію сайту в результатах б) Зменшити кількість зайвих елементів роботи пошукових систем керування на сторінках сайта

в) Збільшити число відвідувачів сайту                           г) Покращити візуальне сприйняття сторінок сайту

д) Полегшити користувачу пошук інформації на сайті

77.    Як називають науку, що вивчає особливості діяльності людини з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту?

               а) Економіка                                                                б) Ергономіка

              в) Оргономіка                                                              г) Інтерноміка


Ключ до тесту

1.    г (1 балів)

2.    в (1 балів)

3.    а в (1 балів)

4.    а г (1 балів)

5.    б (1 балів)

6.    б (1 балів)

7.    а в г (1 балів)

8.    а (1 балів)

9.    г (1 балів)

10.  б (1 балів)

11.  в (1 балів)

12.  а (1 балів)

13.  в (1 балів)

14.  г (1 балів)

15.  а (1 балів)

16.  б г д (1 балів)

17.  а г (1 балів)

18.  а (1 балів)

19.  а (1 балів)

20.  а (1 балів)

21.  а б г (1 балів)

22.  б г (1 балів)

23.  б (1 балів)

24.  г (1 балів)

25.  в (1 балів)

26.  а б в (1 балів)

27.  а б г (1 балів)

28.  в (1 балів)

29.  в (1 балів)

30.  а в г (1 балів)

31.  а в (1 балів)

32.  б (1 балів)

33.  в (1 балів)

34.  б (1 балів)

35.  а (1 балів)

36.  б в (1 балів)

37.  а б (1 балів)

38.  г (1 балів)

39.  а (1 балів)

40.  г (1 балів)

41.  б г (1 балів)

42.  в (1 балів)

43.  б (1 балів)

44.  а б г (1 балів)

45.  б (1 балів)

46.  б (1 балів)

47.  б (1 балів)

48.  б (1 балів)

49.  б (1 балів)

50.  б (1 балів)

51.  б (1 балів)

52.  б (1 балів)

53.  в (1 балів)

54.  г (1 балів)

55.  г (1 балів)

56.  б г (1 балів)

57.  б (1 балів)

58.  б в (1 балів)

59.  а б в (1 балів)

60.  б (1 балів)

61.  а (1 балів)

62.  г (1 балів)

63.  а б в г д (1 балів)

64.  б (1 балів)

65.  б (1 балів)

66.  г (1 балів)

67.  б г (1 балів)

68.  б г д (1 балів)

69.  г (1 балів)

70.  д (1 балів)

71.  а (1 балів)

72.  а в д (1 балів)

73.  б (1 балів)

74.  а б г д (1 балів)

75.  г (1 балів)

76.  а в (1 балів)

77.  б (1 балів)

pdf
Додано
8 травня
Переглядів
138
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку