13 серпня о 18:00Вебінар: Готуємось до навчального року з онлайн-тестами «На Урок»: плануємо наперед

Сортування і фільтрація даних у таблицях

Про матеріал
сформувати поняття: сортування, фільтрація, автофільтр; пояснити: правила впорядкування і пошуку даних; сформувати уявлення про: різні способи консолідації даних ЕТ Excel; сформувати вміння: створювати і застосовувати фільтри різних типів; розвивати логічне мислення, вміння і навички роботи з системами обробки табличної інформації; виховувати інтерес до вивчення предмету
Перегляд файлу

Урок № 22

Тема. Сортування і фільтрація даних у таблицях     

Мета: Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і мети уроку  

Тема, яку ми починаємо вивчати, має назву «Аналіз даних у середовищі табличного процесора». Це логічне продовження матеріалу про табличний процесор. Часто виникає потреба впорядкувати дані: чи відобразити прізвище в алфавітному порядку, чи поставити числа в порядку зро­стання. Як правильно це зробити, ми вивчатимемо на сьогодніш­ньому уроці.

 

ІV Вивчення нового матеріалу  

1. Сортування даних.

Якщо виникає потреба впорядкувати дині (розташувати в ал­фавітному порядку, поставити числа в порядку зростання), то для цього на панелі інструментів є відповідні кнопки.

Також можна скористатися командою меню Дані Сорту сортування...     

Діалогове вікно Сортування діапазону призначене для вибору поля, на якому відбувається сортування. Якщо задано заголовки полів, то як позначення використовуються саме вони, якщо заголовки відсутні, то як заголовки використовуються позначення стовпців. Перше з вибраних полів визначає режим первинного сортуван­ня. Якщо за збігу значень у цьому полі існують додаткові критерії що визначають порядок записів, то можна також задати поля для вторинного і третинного сортування. На кожному з полів сортування може виконуватися в порядку зростання чи спадання.             

 

1. Фільтрація бази даних

База даних може містити величезне число записів (у програмі Excel природною межею служить максимальне число рядків робочого аркуша — 66536), тому не завжди треба відображати всі ці записи. Виділення підмножини загального набору записів назива­ється фільтрацією.

Найбільш простим способом фільтрації в програмі Excel c вико­ристання автофільтра.

Застосування автофільтра. Включення режиму фільтрації здій­снюється командою Дані → Фільтр → Автофільтр.

При цьому для кожного поля бази даних автоматично створю­ється набір стандартних фільтрів, доступних через списки, що роз­криваються. Кнопки цих списків, що розкриваються, відобража­ються біля поля заголовка кожного стовпця.

За замовчуванням використовується варіант Усі, який вказує, що записи бази даних повинні відображатися без фільтрації.

Варіант Перші  10 дозволяє відібрати визначене число (чи відсо­ток) записів за яким-небудь критерієм. Варіант Умова дозволяє за­діти спеціальну умову фільтрації. Крім того, є можливість добору записів, що мають у потрібному полі конкретне значення.

У разі вибору розширеної фільтрації командою Дані → Фільтр → Розширений фільтр можна виконати фільтрацію на місці чи ви­тягти відфільтровані записи  і помісти  окремо, в  будь-який робочий аркуш будь-якої відкритої робочої книги.

 

3. Консолідація даних.

Консолідація — це об'єднання значень із декількох діапазонів даних. Наприклад, якщо є аркуш витрат для кожного з відділів фірми, можна скористатися консолідацією, щоб перетворити всі ці дані на корпоративний аркуш витрат.

У Microsoft Excel є декілька способів консолідації даних. Най зручніший метол полягає у створенні формул, які містять посилання на комірки в кожному діапазоні об'єднаних даних.

Види консолідації

   Консолідація даних із використанням тривимірних посилань.

   Консолідація даних за розміщенням.

   Використання Майстра шаблонів.

   Консолідація даних за категоріями.

  Консолідація даних шляхом створення звіту зведеної таблиці. Досить корисним в обробці таблиць є знаходження Підсумків, у таблицях. Підсумки використовують для знаходження різних показників (суми, середнього значеним, мінімального та максимального значень тощо). Підсумки розглядатимуться окремо.

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напруження. (Варіант 2)

 

V. Узагальнення та систематизація здобутих знань 

1. Виконання практичного завдання

Інструктаж із правил техніки безпеки.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 15 хв після початку роботи). (Варіант 2)

Інструктивна картка

  1. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel. Створіть подану нижче таблицю, скопіюйте її на 3 аркуші книги.
  2.  

Назва

Ціна, грн.

Вуглекислота

35,00

Шпаклівка

6,00

Труба 10х20х1.5

0,92

Труба 18х1,5

0.47

Труба 25х40

0,75

Труба 12х1.5

0.30

Труба 25х28х1,5

1.25

Вуглекислота

50.00

Емаль блакитна

16.50

Емаль жовта

5.00

Емаль біла ПФ

3.53

Коло відрі ліс

3.56

Дріт 4мм

0.96

 

2. На першому аркуші впорядкуйте доні в першому рядку за алфа­вітом.

3. На другому аркуші виконайте пошук даних (фільтрацію) у ство­реній таблиці (Автофільтр). Відобразіть на екрані товар із пі­ною, меншою за 3 гри.

4. На третьому аркуші вкажіть і застосуйте умову, за допомогою якої на екрані буде відображатися тільки товар із назвою Вуглекислота.

5. Збережіть створену книгу у власній папці з назвою: Аналіз_даних_Прізвище

 

VІ. Підбиття підсумків уроку

1. Експрес опитування

1. Навіщо потрібен фільтр?

2. Які с види фільтрів у ЕТ Excel?

3. Як ви розумієте поняття «консолідація даних»?

 

V ІІ. Домашня завдання

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.

doc
Додано
8 травня
Переглядів
139
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку