Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Підсумковий урок "Технічне обслуговування автомобілів"

Про матеріал
Матеріал уроку для викладачів ПТНЗ обґрунтований необхідністю отримання, опанування та закріплення якісних знань з технічного обслуговування автомобілів майбутніми фахівцями. При проведенні уроку використано метод проектів як найбільш доречний для досягнення цілей уроку і найбільш цікавий для учнів. Метод проектів дає змогу найкраще розкрити набуті в процесі підготовки до уроку та у його проведенні компетенції учнів.
Перегляд файлу

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації

Маріупольський професійний ліцей сфери послуг

 

 

Похожее изображение
 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

 

Підсумковий урок

 

 

Розробила викладач

Гребиниченко Ольга Валеріївна

 

 

Маріуполь

2019

 


ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

Основна частина…………………………………………………………………..5

Додатки…………………………………………………………………………...10

Список використаних джерел…………………………………………………..17

 

 

Картинки по запросу факел знаний пнг


ВСТУП

 

Традиційно цілі освіти визначаються як формування в студента знань, навичок і умінь, прилучення людини до культури, підготовка його до праці. Нова освітня парадигма передбачає набуття компетентності, ерудиції, формування творчості, культури особистості. У реформованої школі домінанта переноситься з освіти і навчання на виховання, здатне сформувати особистість, екзистенційні цінності якої відповідають життєвим потребам нового часу. При цьому під вихованням розуміється створення таких умов, які здатні забезпечити розкриття задатків і здібностей особистості учня. У спектрі провідних цілей освіти по відношенню до особистості учня слід виділити :

 • розкриття індивідуальних задатків особистості;
 • залучення учня до світової та національної культури через освоєння систематизованих основ наук і мистецтв;
 • ціннісне виховання і розвиток світогляду як системи ціннісних орієнтації і поглядів на світ, місце людини в ньому;
 • фізичне і валеологічне виховання;
 • загальна і професійна підготовка до трудової діяльності;
 • виведення особистості на рівень самовиховання і саморозвитку, сприйняття навчальної та професійної діяльності як творчості та основи моральної свободи.

Зміни в характері освіти для кінця XX – початку XXI століття полягають в його спрямованості, цілях, змісті, які все більш явно орієнтують його на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність учнів, конкурентоспроможність, мобільність майбутніх фахівців.
У зв’язку з цим все більш актуальним стає компетентнісний підхід у освіті, формування ключових компетенцій людини є перспективним напрямком в науці і практиці освіти.

 

Ключові компетенції (європейський варіант), розвитку яких сприяє урок:
Вивчати:
• вміти отримувати користь з досвіду;
• організовувати взаємозв'язок своїх знань і впорядковувати їх;
• вміти вирішувати проблеми;
• самостійно займатися своїм навчанням.

Шукати:
• запитувати різні бази даних;
• опитувати оточення;
• консультуватися у експерта;
• отримувати інформацію;
• вміти працювати з документами та класифікувати їх.

Думати:
• організовувати взаємозв'язок минулих і справжніх подій;
• критично ставитися до того чи іншого аспекту розвитку наших суспільств;
• вміти протистояти непевності та складності;
• займати позицію в дискусіях і виковувати свою власну думку;
• бачити важливість політичного та економічного оточення, в якому проходить навчання і робота;
• оцінювати соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, споживанням, а також з навколишнім середовищем.
Співпрацювати:
• вміти співпрацювати і працювати в групі;
• приймати рішення - улагоджувати розбіжності та конфлікти;
• вміти домовлятися.
Братися за справу:
• включатися в проект;
• нести відповідальність;
• входити в групу або колектив і робити свій внесок;
• проявляти солідарність;
• вміти організовувати свою роботу;
• вміти користуватися комп’ютерною технікою.
Адаптуватися:
• вміти використовувати нові технології інформації та комунікації;
• показувати стійкість перед труднощами;
• вміти знаходити нові рішення.

Вибір теми уроку обґрунтований необхідністю отримання, опанування та закріплення якісних знань з технічного обслуговування автомобілів для майбутніх фахівців. При проведенні уроку використано метод проектів як найбільш доречний для досягнення цілей уроку і найбільш цікавий для учнів. Метод проектів дає змогу найкраще розкрити набуті в процесі підготовки до уроку та у його проведенні компетенції учнів.

 


ОСНОВНА ЧАСТИНА

Тема уроку: Технічне обслуговування автомобілів (підсумковий урок)

Мета уроку:

1. Навчальна — повторення, перевірка і корекція знань з теми «Технічне обслуговування автомобілів»; закріплення та демонстрація набутих теоретичних знань за фахом, вміння користуватися комп’ютерною технікою; проведення міжпредметних зв’язків спецтехнології СРКТЗ з іншими навчальними предметами та майбутньою професією.

2. Розвиваюча — розвиток алгоритмічного логічного мислення, пам’яті, уважності; розвиток пізнавального інтересу, творчої активності учнів; розвиток вміння учнів висловлювати думки для вирішення експериментальних проблем, моделювати ситуацію; розвиток художнього смаку та комп’ютерної етики.

3. Виховна прищепити повагу до співрозмовника, терпіння, стійкість, волю до перемоги, винахідливість, вміння донести свою позицію слухачам та вміння дослухатися до думки інших, реально оцінювати внесок кожного у роботу групи, досягнення та недоліки опонентів.

Тип уроку: урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.

Вид уроку: урок-проект контролю та оцінювання набутих знань з теми предмета з елементами конференції.

Форма організації навчальної роботи: індивідуальна, групова.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, евристичний, репродуктивний, програмоване навчання.

Прийоми навчання: фронтальне опитування, комп’ютерне тестування, творче завдання-проект, дебрифінг, самоаналіз та взаємоконтроль, рефлексія.

Обладнання: дошка з необхідними записами, комп’ютерний клас, тестова програма My Test (Pro), проектор, слайдова презентація, плакати груп-СТО.

Час проведення: 45 хвилин.


ПЛАН УРОКУ

I

Організаційна частина

  7 хв.

II

Актуалізація опорних знань – фронтальне опитування

15 хв.

III

Основна частина:

20 хв.

 

 1. «Мозкова атака»
 2. Конференція з демонстрацією творчих робіт
 3. Самооцінка, дебрифінг
 4. Підведення підсумків змагання

10 хв.

16 хв.

  2 хв.

  2 хв.

ІV

Підведення підсумків уроку, рефлексія

3 хв.

 

ХІД УРОКУ

 1. Організаційна частина:                                                                          7 хв.
 1. Привітання.
 2. Виявлення відсутніх (рапорт старости групи).
 3. Оголошення теми та мети уроку.
 4. Перевірка готовності до уроку та налаштування на роботу.

Метою уроку є повторення, перевірка і корекція знань з теми «Технічне обслуговування автомобілів»; закріплення та демонстрація набутих знань; проведення міжпредметних зв’язків спецтехнології з інформатикою та майбутньою професією; об’єктивна оцінка роботи колег-опонентів, а також внеску кожного у роботу своєї групи і в решті решт отримання підсумкового балу з опанування теми.

За два тижні до проведення цього уроку ви були поділені на групи-СТО: «Гвинт», «Викрутка», «Лещата» та «Зубило», яким було дано завдання: охарактеризувати щоденне, сезонне технічне обслуговування, ТО-1, ТО-2 відповідно, для чого підготувати інформаційні доповіді з використанням можливостей глобальної мережі Internet з висвітленням періодичності та місця проведення ТО, переліком виконуваних робіт, інструментів й обладнання, застосованих матеріалів, правил безпеки при проведенні робіт. Матеріальним продуктом праці групи повинен стати плакат-презентація конкретного типа ТО, виконаний у форматі А3 за допомогою програми Publisher.

 

 1. Актуалізація опорних знань:                                                                15 хв.

Почнемо з повторення вивченого матеріалу.

Кожній  команді пропонується 7 запитань. За 3 хв. команда має встигнути дати найбільшу кількість правильних відповідей. Виграє та команда, яка набере найбільшу кількість балів. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. (На дошці запишемо назви команд для ведення рахунку турніру).

Я ставлю питання, ви коротко і чітко відповідаєте, показуєте на слайді (слайд 1 – Додаток А, слайд 2 – Додаток Б) складові. За кожну правильну відповідь ви отримаєте картку-бал. Наприкінці уроку порахуємо отримані групові бали.

Фронтальне опитування:

Турнір – розминка „Розумники”

 

Запитання для першої команди:

 1. Основні частини автомобіля. Призначення кожної основної частини автомобіля.
 2. Конструктивні складові двигуна внутрішнього згоряння.
 3. Складові шасі.
 4. Поняття довговічності.
 5. З чого складається ходова частина автомобіля?
 6. Що належить до механізмів керування?
 7. Що собою представляє кузов? Які є варіанти його конструкції?

Запитання для другої команди:

 1. Що містить поняття «електрообладнання автомобіля»?
 2. Що таке надійність?
 3.       Яке призначення карданної та головної передач?
 4.       Яке буває розташування двигуна?
 5.       Яке призначення диференціала й півосей?
 6.       Поняття ремонтопридатності.
 7.       Що містить поняття «технічне обслуговування»?

Запитання для третьої команди:

 1.       Які механізми входять до складу трансмісії?
 2.       Призначення зчеплення й коробки передач.
 3.       Які види ТО існують?
 4.       Що таке безвідмовність?
 5.       З чого складається ходова частина автомобіля?
 6.       Правила роботи з акумуляторними батареями.
 7.       Які механізми керування автомобілем?

Запитання для четвертої команди:

 1.       Яке призначення рульового керування?
 2.       Які основні функціональні властивості автомобіля?
 3.       Від чого залежить надійність автомобіля?
 4.       Які показники довговічності автомобіля?
 5.       У чому полягає технічне обслуговування автомобіля?
 6. Які основні правила безпеки праці під час ТО й ремонту автомобілів?
 7.       Які функції виконує гальмова система?
 1. Основна частина:                                                                                   20 хв.
 1. «Мозкова атака»: Для демонстрації рівня теоретичних знань необхідно делегувати від кожної групи-СТО у творчу майстерню теоретиків-маркетологів (комп’ютерне тестування – 10 хв.).
 2. Конференція з демонстрацією творчих робіт груп-СТО.                16 хв.

Поки творча майстерня працює послухаємо промоутерів кожної СТО, які презентують підготовлені доповіді, розкажуть, якими програмами вони користувалися у своєї роботі, та продемонструють створені ними інформаційні плакати-презентації:

 • доповідь та плакат «Щоденне технічне обслуговування» групи-СТО «Гвинт» (Додаток В);
 • доповідь та плакат «Сезонне ТО» групи-СТО «Викрутка» (Додаток Г»;
 • доповідь та плакат «ТО-1» групи-СТО «Лещата»(Додаток Д);
 • доповідь та плакат «ТО-2» групи-СТО «Зубило» (Додаток Е).
 1. Самооцінка, дебрифінг:                                                                         2 хв.
 • Оцініть за 5-тибальною системою в оціночних карточках (Додаток Ж) роботу колег своєї групи, виходячи з їхнього внеску у роботу Вашої СТО.
 • Оцініть за 10-бальною системою доповіді й плакати інших СТО.
 • Вкажіть кількість набраних балів за підсумками комп’ютерного тестування.
 • Додайте кількість балів за турнір-розминку «Розумники».

 

 1. Підведення підсумків змагання:                                                              2 хв.
 • віддайте оціночні форми для обробки до нашого моніторингового центру;
 • опрацювання й оголошення підсумків змагання учнем-монітором.
 1. Підведення підсумків уроку:                                                               3 хв.
 1. Відповіді на питання учнів.
 2. Як ви думаєте, чи досягли ми цілей уроку? Що ми маємо за підсумок роботи?
 3. Отже, сьогодні ми повторили, перевірили та провели корекцію теоретичних знань з теми «Технічне обслуговування автомобілів»; продемонстрували художній смак та вміння використовувати комп’ютерну техніку для наочності; розвинули навички роботи і вміння працювати у команді та самостійно, відповідально виконувати свою частину роботи, реально оцінювати внесок кожного у робочий процес групи та всієї групи в цілому.
 4.  При загальному оцінюванні знання предмету будуть враховані усі бали, які ви набрали на цьому уроці.
 5. Рефлексія – прийом «Відкритий мікрофон»: На Ваш вибір, закінчить один з висловів, починаючи його словами:
 • «По закінченні теми з ТО я отримав знання про…»
 • «Сьогодні на уроці я закріпив знання…»
 • «На цьому уроці я вперше почув про…»

 

 1. Домашнє завдання.

Дякую всім за підготовку та участь у проведенні уроку.

 


ДОДАТОК А

 

Основні складові частини автомобіля

 

 

 

 


ДОДАТОК Б

 

Двигун ВАЗ 2107

 

https://7vaz.ru/wp-content/uploads/2015/03/275.png


ДОДАТОК В

Плакат СТО «Гвинт»

D:\Documents1\МПЛСП\автослесарь\Публикация2.jpg

ДОДАТОК Г

Плакат СТО «Викрутка»

D:\Documents1\МПЛСП\автослесарь\Публикация1.jpg

ДОДАТОК Д

Плакат СТО «Лещата»

D:\Documents1\МПЛСП\автослесарь\Публикация3.jpg

ДОДАТОК Е

Плакат СТО «Зубило»

D:\Documents1\МПЛСП\автослесарь\Публикация4.jpg

ДОДАТОК Ж


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список літератури

 1. Боброва  Т.Б., Високос С.М.,  Глушко Ю.Ю., Кузніченко В.М., Маслянка Б.О., Сашко В.О.,  Терещенко  Т.М. Основи слюсарної справи. Навчальний посібник/ Упор. М.В. Пеховка.  К.:  Ресурсний центр  ГУРТ,  2016.  47 с.
 2. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. – К.: Либідь, 2006.  400 с.
 3. Чабанний В.Я., Магопець С.О., Мажейка О.Й., Кропівний В.М.,  Василенко І.Ф., Шепеленко І.В., Павлюк-Мороз В.А., Ремонт  автомобілів:  Навчальний  посібник/  Упор.  В.Я.  Чабанний. – Кіровоград: Кіровоградська районна друкарня, 2007. – 720 с.

 

Інтернет-ресурси

 1. Техническое обслуживание – Автотехцентр Фортуна Дмитров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fkuzstu-nf.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2F54432612c0684a901f3f8ddfa0a77acb.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkuzstu-nf.ru%2Fnapravleniya-podgotovki%2Fekspluataciya-transportno-texnologicheskix-mashin-i-kompleksov%2Favtomobili-i-avtomobilnoe-xozyajstvo%2F&docid=8zdI2TNJEE-Z6M&tbnid=pjuPm1SjyZa1Lm%3A&vet=1&w=800&h=600&bih=644&biw=1309&ved=2ahUKEwjqtOaK4pzmAhVv-yoKHXxLCsIQxiAoAHoECAEQFA&iact=c&ictx=1#h=600&imgdii=Wg96GjnqkcUTWM:&vet=1&w=800. – Назва з екрана.
 2. З чого складається авто? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vsemisto.info/avtomobili/9664-z-chogo-skladajetsia-avto. – Назва з екрана.
 3. Загальна характеристика педагогічної системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://infopedia.su/3x397d.html. – Назва з екрана.
 4. Освіта в сучасній Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/12461220/pedagogika/osvita_suchasniy_ukrayini. – Назва з екрана.
 5. Ключові освітні компетентності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/2340/. – Назва з екрана.

1

 

docx
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Коберник О.М. та інші)
Додано
9 лютого
Переглядів
127
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку