18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумковий урок з теми "Табличний процесор в 9 класі"

Про матеріал
Мета: формування ключових компетентностей: o вміння вчитися – уміння виділяти головне, аналізувати, використовувати на практиці; o загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту самостійно опрацьованого матеріалу підручника й додаткової літератури; o здоров’язбережувальна – знати правила безпечної роботи з комп’ютером, вчитись безпечно поводитися в комп’ютерному класі; формувати режим роботи; формування предметної компетентності: o перевірити рівень теоретичних знань про табличний процесор та сформованість практичних навичок роботи у середовищі табличного процесора MS Excel; o розвивати інтерес до предмета, логічне мислення, пам'ять, формувати вміння узагальнювати інформацію, показати практичне застосування електронних таблиць до розв’язування математичних та економічних задач; o застосовувати знання, вміння та навички в різних ситуаціях; o зміцнювати бажання учнів мати глибокі знання, виховувати відповідальність під час виконання завданьпідвищувати інформаційну культуру учнів; o виховувати вміння проводити об’єктивну самооцінку.
Перегляд файлу

 


Підсумковий урок з теми "Табличний процесор в 9 класі"

Мета: 

формування ключових компетентностей:

 • вміння вчитися – уміння виділяти головне, аналізувати, використовувати на практиці;
 • загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту самостійно опрацьованого матеріалу підручника й додаткової літератури;
 • здоров’язбережувальна – знати правила безпечної роботи з комп’ютером, вчитись безпечно поводитися в комп’ютерному класі; формувати режим роботи; 

формування предметної компетентності:

 • перевірити рівень теоретичних знань про табличний процесор та сформованість практичних навичок роботи у середовищі табличного процесора MS Excel;
 • розвивати інтерес до предмета, логічне мислення, пам'ять, формувати вміння узагальнювати інформацію, показати практичне застосування електронних таблиць до розв’язування математичних та економічних задач;
 • застосовувати знання, вміння та навички в різних ситуаціях;
 • зміцнювати бажання учнів мати глибокі знання, виховувати відповідальність під час виконання завданьпідвищувати інформаційну культуру учнів;
 • виховувати вміння проводити об’єктивну самооцінку.

Хід уроку

І. Організаційний етап

- Привітання з класом;

- Перевірка домашнього завдання;

- Перевірка відсутніх;

- Призначення чергових.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Наголошення, що метою підсумкового контролю є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме знання змісту основних понять вивчених у темі, а також уміння застосовувати набуті знання при виконанні практичних завдань на комп’ютері.

ІІІ. Виконання контрольної роботи 
        Контрольна робота складається з трьох розділів.
            Розділ 1. (3 бали)

Підсумковий тест

            Розділ 2. (6 бали)

Розгорнуті відповіді на питання.

  Розділ 3. (3 бали)

Завдання 1: За допомогою табличного процесора використовуючи маркер автозаповнення складіть таблицю множення на 3, 5, 7 та 9. Кожну таблицю відформатуйте різними способами (заливка, колір, розмір шрифту і т.д.) відповідно до ваших уподобань.

Завдання 2: На малюнку зображені групи для форматування та вигляд вікна програми, встановити відповідності між цифрами та буквами які позначені на вікні


1 варіант (9 клас)

І. Рівень (тест 3б)

1. Яке значення буде записане в клітинку D1 в результаті виконання формули зображеної на малюнку? https://onlinetestpad.com/fs/images/2f/56/0f/092cc943649329169f6500d38d.jpg

 1. -2
 2. 4
 3. 3
 4. 5

2. Вкажіть правильні адреси комірок:

 1. G16
 2. Ф3
 3. А23
 4. В4

3. Внесення змін до вмісту клітинок таблиці та її структури – …

 1. форматування
 2. редагування
 3. видалення
 4. збереження

4. Сукупність клітинок, яка міститься на перетині одного або декількох стовпців і рядків – …

 1. блок-схема
 2. група стовпців
 3. група рядків
 4. діапазон клітинок

5. Укажіть вигляд формули =BЗ+CЗ після копіювання її з клітинки E3 у клітинку D3 у середовищі електронної таблиці.

 1. =A2+B2
 2. =B4+C4
 3. =B4+C3
 4. =A3+B3

6. Для початку введення формули потрібно в клітинці надрукувати знак …

 1. =
 2. -
 3. +
 4. /

ІІ. Рівень (розгорнуті відповіді 6б)

1.Що таке табличний процесор? Можливості табличного процесора?

2.Назвіть об’єкти табличного процесора, опишіть властивості кожного з них.

3.З якою метою використовують функції? Що таке формула?

4.Для чого потрібні діаграми? Що таке діаграма?

5.Що таке зведена таблиця?

6.Що таке сортування даних? Для чого воно необхідне?

ІІІ. Рівень (практичне завдання 3б)

1. Створити таблиці за зразком

2. На малюнку зображено групи для форматування Шрифт електронних таблиць та Вирівнювання вкладки Основне. Якою цифрою позначено

 1. Тип межі таблиці
 2. Вирівнювання тексту
 3. Розмір шрифту
 4. Накреслення
 5. Шрифт
 6. Заливка
 7. Напрям тексту
 8. Колір тексту
 9. Об’єднання групи клітинок

 

 

2  варіант (9 клас)

І. Рівень (тест 3б)

1. Яке розширення мають імена файлів створених за допомогою табличного процесора Microsoft Office Excel?

 1. Exe  В. pptx С.  xlsx   D.docx

2. Маркер автозаповнення – чорний квадратик, розташований у …

 1. правому верхньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок
 2. лівому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок
 3. лівому верхньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок
 4. правому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

3.Який результат отримаємо в результаті виконання формули зображеної на малюнку?

https://onlinetestpad.com/fs/images/ab/7a/2e/67e22a4ab99883a7e2c59e91d0.jpg

 1. 1  B. 2  C. 3 D. 4

4. Як називається документ у програмі Excel?

 1. робоча таблиця
 2. сторінка
 3. книга
 4. аркуш

5. Скільки комірок (клітинок) входять до виділеного діапазону С3:F5 ?

 1. 15
 2. 12
 3. 30
 4. 8

6. Для розв’язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, які називаються …

 1. редактором презентацій
 2. табличним процесором
 3. текстовим редактором

ІІ. Рівень (розгорнуті відповіді 6б)

1.Які є програми для створення електронних таблиць? Електронна таблиця?

2.Уведення числових та текстових даних. Що таке некоректне введення даних, як воно позначається та як його виправити.

3.Що таке форматування даних і які є типи форматів?

4. Які є типи діаграм? Як їх вставити?

5.Що потрібно для зведеної таблиці?

6.Прості й розширені фільтри? Як їх встановити?

ІІІ. Рівень (практичне завдання 3б)

1 Створити таблиці за зразком

2. На малюнку зображено стандартний вигляд вікна табличного процесора Microsoft Office Excel 2010. Якою цифрою на малюнку позначено

 1. Заголовок стовпця
 2. Назва аркуша
 3. Заголовок рядка
 4. Поле імені
 5. Виділена клітинка
 6. Смуга прокручування.

V.Підсумок уроку. Домашнє завдання.

- Оцінення робіт учнів та  їх оголошення;

- Повторити вивчений матеріал з теми «Табличний процесор»

РОЗРОБИЛА ПІДСУМКОВИЙ-УРОК: БРОВЧЕНКО ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА, учитель інформатики.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кузнєцова Оксана Петрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Інформатика (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики) 9 клас (Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.)
Додано
24 лютого 2020
Переглядів
3085
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку