10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

План-конспект інтегрованого уроку з англійської мови та зарубіжної літератури на тему «Ч. Діккенс. «Різдвяна пісня в прозі». Значення образу Різдва в творі. Традиції фольклору в

Про матеріал

Інтегрований урок із зарубіжної літератури та англійської мови для учнів 6-го класу за темою Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі», значення образу Різдва в творі, традиції фольклору в творі Ч. Діккенса, утілення сюжетів і мотивів повісті в мистецтві та порівняння різдвяних традиціїй Великої Британії та України.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі». Значення образу Різдва в творі. Традиції  фольклору в творі Ч. Діккенса. Утілення сюжетів і мотивів повісті в мистецтві. Теорія літератури: фольклор, казка, пісня, різдвяний твір.

Різдвяні традиції Великої Британії

Формувати компетентності:

предметні:

розкрити значення образу Різдва в повісті; познайомити учнів із традиціями святкування Різдва в різних країнах; визначити  характерні ознаки жанру різдвяного оповідання; знайти елементи фольклору в творі, пояснити їх смислове   навантаження;   розкрити      гуманістичний     пафос       творчості

Ч. Діккенса; з’ясувати причини деградації Скруджа та мотиви його переродження; мотивувати дітей до  вивчення англійської мови залучаючи  їх до   різних форм роботи; ознайомити учнів та активізувати вживання лексичних одиниць з теми «Різдво» під час виконання усних та письмових вправ; продовжувати навчати учнів аудіюванню за допомогою перегляду відео з курсу «This is Britain. Christmas in GB. » з метою поглибити знання про різдвяні звичаї та традицій; навчати учнів писати особистого листа Санта Клаусу з опорою на поданий зразок; навчати аналізувати отриману інформацію, здійснювати порівняння традицій святкування Різдва в Україні та Великій Британії; розвивати навички аналізу художнього твору; характеристики героїв, визначення жанрових та художніх особливостей твору; уміння робити висновки, висловлювати свою думку, аргументувати її; розвивати асоціативне та творче мислення; пробуджувати почуття доброти й милосердя, викликати бажання зберігати й дотримуватися національних традицій; виховувати повагу до людей, почуття любові до ближніх; поставити проблему необхідності самовдосконалення; розвивати оперативну, зорову та слухову пам'ять; тренувати учнів в усному та письмовому мовленні, аудіюванні; розвивати мовну здогадку та логічне мислення; розширювати учнівський світогляд;

уміння вчитися впродовж життя:

визначати мету навчальної діяльності, способи її досягнення; уміння планувати й організовувати власну навчальну діяльність; поповнювати словниковий запас; користуватися різними джерелами інформації; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети, ситуації спілкування;

обізнаність та самовираження у сфері культури:

використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву; дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету; читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях; висловлювати власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби;

ініціативність, підприємливість:

уміти презентувати власні ідеї й ініціативи, правильно та ефективно використовуючи доцільні мовні та немовні засоби; володіти навичками працювати в команді на основі принципу співробітництва; використовувати комунікативні стратегії, адекватні поставленим цілям та мовленнєвим ситуаціям, для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей; аналізувати життєву ситуацію з певної позиції;

інформаційна:

використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань; працювати в різних пошукових системах для ефективного отримання та передачі інформації; знаходити потрібну інформацію в різних джерелах, уміти ефективно використовувати отриману інформацію відповідно до поставлених цілей і завдань;

соціальна та громадянська:

толерантно, аргументовано та грамотно відстоювати власну позицію в дискусії з приводу суспільних питань; визначати в творі актуальні соціальні проблеми та ідеї; виховувати у учнів повагу до культури та традицій України та країни, мову якої вивчають; виховувати бажання вивчати та удосконалювати англійську мову, повагу до співрозмовників під час роботи в групах та інших взаємодіях,  прагнення до самовдосконалення.

Тип уроку: інтегрований, комбінований.

Обладнання: відеозапис з курсу «This is Britain. Christmas in GB. », відео презентація «Christmas in GB», елементи різдвяного декору, пісня «We wish you a Merry Christmas…» , зразки листів, макет ялинки, набор карток з тематичною лексикою та роздатковий матеріал, підручники, текст повісті, різдвяні композиції, мультимедійна презентація, скрапбукінги.

Очікувані результати: учні знають зміст повісті, розкривають значення образу Різдва в повісті, визначають   ключові моменти сюжету повісті  Діккенса «Різдвяна пісня в прозі», простежують динаміку образу Скруджа, знаходять у тексті відповідні цитати, висловлюють власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни); знаходять елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляють їхню роль у тексті; знають традиції святкування Різдва в різних країнах, продовжують традиції українського народу щодо святкування Різдва.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

 The beginning of the lesson.  Greeting

Учитель.

Доброго дня вам,  діти!

Любі друзі, у наш клас

Завітали люди щирі.

Привітайте в добрий час

Гостей посмішкою й миром.

Діти.

Ми вам раді, люди добрі!

І вітаємо всіх вас

Та запрошуєм ласкаво

На Святвечір та Різдво до нас!

T: I’m very glad to see you today, dear students and guests.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

Aims.  Warming up

You can see a lot of beautiful and colourful decorations all around the class. Why?

A lovely holiday is just round the corner. At our lesson we’d like to create such festive atmosphere, the feelings of warmth, happiness, cooperation and success.

Looking at all the hand-made decorations, I’m sure, you’ve just guessed that we’re going to talk about the most interesting, the most important, the most favourite holiday as Christmas Day.  Everybody is looking forward to Christmas!  It is loved by both children and grown-ups. There are many customs and traditions connected with Christmas celebrations. I know, you’re very curious pupils, aren’t you? Why don’t we come to know more about celebrating Christmas in Great Britain and in this country? We‘ll also see whether there are similarities or differences in cultural traditions of GB and Ukraine.

1) phonetic drilling

b/b (sounds)

Rhyme

Today’s day, a happy day,

We are glad and very gay.

We already work and play,

Welcome, welcome HOLIDAY!

2) (sharing ideas)

T: What kind of holiday is CHRISTMAS? Give descriptive adjectives that begin with the following letters.

H appy /  honey

O ld  

L ovely    

I mportant /   interesting

D ear /delicious

A dventurous

Y ummy

 T: I completely agree with your description. It’s the most beautiful holiday and we have to decorate our yule. I hope that by the end of our lesson you’ll be able to answer all to questions from our balls.

         C:\Users\Sony\Pictures\Картинки\elochnye-igrushki_raskraski.jpgC:\Users\Sony\Pictures\Картинки\elochnye-igrushki_raskraski.jpgC:\Users\Sony\Pictures\Картинки\elochnye-igrushki_raskraski.jpgC:\Users\Sony\Pictures\Картинки\8939-raskraska-el-novogodnyaya-s-igrushkami-i-zvezdoy.png

 A list of questions:

1) What is the name of the special Christmas calendar?

2) When is Christmas in GB?

3) When is Boxing Day?

4) Who comes from the North Pole?

5) What do they decorate the yule with?

6) What do they sing at Christmas?

7) What dishes do they cook?

8) Where does Santa put presents?

9) When is Christmas Eve?

10) What is one of the most popular songs?

11) What do they say on CHRISTMAS Day?

12) What do people put on the top of the tree?

Учитель. Незабаром почнуться свята: день Святого Миколая, Різдво, Новий рік. Це особливі дні в житті кожної людини. Різдво – це особливий стан душі. А які причини такого стану душі в ці дні? (Очікування подарунків, радість від зустрічі з близькими, сяюча ялинка, колядки, щедрівки, чудеса, веселощі, очікування здійснення бажань.)

Давайте складемо асоціативний кущ. На промінчиках зірки напишіть свої слова, які починаються на літери слова «Різдво».

 Р – радість, родина.

 І – ікона, іскра.

З – зірка, здійснення мрій.

         Д – диво, добро.

В – веселощі, вогонь надій.

         О – очікування здійснення бажань.

І хоча все дуже швидко минає, але в душі кожного на Різдво розгорається вогник радісного очікування дива, і дуже важливо зберегти і підтримувати цей вогник душі протягом усього життя.

 Ці радісні дні – дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні  в  усьому  календарі, коли  люди, наче  з мовчазної згоди, вільно   розкривають   одне    одному    серця,  і    бачать   у  своїх ближніх, – навіть у тих, хто  не має ні грошей, ні   долі, – таких   самих   людей,  як   вони самі.

Так свої думки висловлює Ч. Діккенс, вкладаючи їх в уста одного з героїв твору. Ці слова слугуватимуть гаслом нашої роботи на уроці.

Під дзвоники виходять колядники.

І колядник.

Слава Богу, добрі люди!

Мир і щастя вашій хаті,

Щоб щасливі і багаті

Ви були завжди й повсюди!

ІІ колядник.

Ми йдемо з Віфлеєму

І вість радісну несемо:

Відкривайте серце щире

Для добра, для щастя, миру!

ІІІ колядник.

Бо я – Ангел-поводир –

Всім приношу тільки мир.

То з небес вам знак господній,

Він іде якраз сьогодні –

В день народження Христа –

В душу й серце пророста.

ІV колядник.

Чи готові ви до хати

Наш вертеп в цей час прийняти?

Головна зі всіх новин –

Народився Божий син!

 Учитель. Давайте визначимо місце нашого уроку в системі уроків.

 • Яку велику тему ми вивчаємо? (Пригоди і фантастика.)
 • З якими творами познайомилися в цій темі? (Ж. Верн. «П’ятнадцятирічний капітан», Р. Стівенсон «Острів скарбів», Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі»)

Тема сьогоднішнього уроку: «Значення образу Різдва в творі. Традиції  фольклору в творі Ч. Діккенса. Утілення сюжетів і мотивів повісті в мистецтві».(Запис в зошитах)

 • Давайте визначимо мету уроку. (Познайомитися з традиціями святкування Різдва в Україні, Англії, Сполучених Штатах Америки; розкрити значення образу Різдва в творі, як це свято вплинуло на головного героя, прослідкувати, як різні люди, образи твору,  відносяться до цього свята.)

Учитель доповнює: визначити  характерні ознаки жанру різдвяного оповідання; знайти елементи фольклору в творі, пояснити їх смислове   навантаження;   розкрити      гуманістичний     пафос       творчості  Діккенса; з’ясувати причини деградації Скруджа та мотиви його переродження; будемо вчитися  робити висновки, висловлювати свою думку, аргументувати її; будемо розвивати асоціативне та творче мислення; ми хочемо пробудити в ваших душах почуття доброти й милосердя, викликати бажання зберігати й дотримуватися національних традицій; виховувати повагу до людей, почуття любові до ближніх; поставити проблему необхідності самовдосконалення; познайомитися з різними творами мистецтва, в  яких утілено сюжет і  мотиви повісті  Діккенса.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

  The main body of the lesson

 

 1. Перевірка домашнього завдання

Завчасно ми працювали в творчих групах, кожна з яких створювала проект про особливості святкування Різдва в різних країнах.

Проблемне запитання

Визначте, що спільного є в традиціях святкування Різдва різних народів. Що об’єднує людей усього світу на це велике свято?

Надаємо слово І групі, яка готувала відомості про традиції Різдва в Україні.

І учень. Різдво – одне з найзнаменніших і найвеличніших свят року. В давнину це було свято Коляди – народження Сонця. З прийняттям християнства свято стали називати Різдвом Христовим – свято народження сина Бога Ісуса Христа. Для православних віруючих України свято розпочинається 6 січня різдвяною вечерею. Коли народився Ісус, на небі засяяла перша яскрава зірка. Тоді й починають вечерю. За старим стилем свято починалося 25 грудня. Католики святкують його в цей день.

ІІ учень. Сіном трусили підлогу, хазяїн заносив до хати дідух, який знаходився у хаті протягом тижня. Його присутність привносила святковість, піднесений настрій, затишок, це був сигнал розпочинати свято. На покуті ставили горщики з узваром, накривали стіл. Святу передує 40-денний піст, тому на  Святий вечір, саме так називають вечір напередодні Різдва, готують 12 пісних страв. Скільки страв за традицією має бути на різдвяному столі, визначають по числу апостолів Христа, усі знають, що їх було дванадцять.  За іншою версією, вважається, що впродовж року Місяць обходить землю 12 разів. Кожному місяцю українці присвячують по одній страві. Всі вони мають одну магічну функцію – забезпечити благополуччя на цілий рік.

ІІІ учень. На святвечір готують страви з овочів та фруктів, щоб все це родило й в наступному році. Кутя – основна страва Різдва. ЇЇ готували з вареної пшениці з медом і маком, додавали туди родзинки та волоські горіхи. Це символ достатку і плодовитості, втілення ідеї спасіння, яку приніс Ісус своїм народженням. Узвар – особливий компот із сухофруктів, меду, ягід шипшини. Протягом довгого посту і зими людина мало отримувала вітамінів. Щоб зберегти здоров’я, варили такий вітамінний компот. Капусняк, голубці, вареники, каша, пироги, млинці, рибні та грибні страви готували з любов’ю для  рідних, але вважалося доброю прикметою, коли на Святвечір приходили одинокі, бідні, неприкаяні люди. Їх приймали з відкритою душею, пригощали та догоджали. Свята вечеря розпочиналася молитвою. Під час вечері  добрі господарі з  радістю зустрічали колядників й щедро наділяли їх гостинцями.

ІV учень.

 В день напередодні святого вечора не можна було нічого їсти, за винятком «сочива», хлібних зерен і фруктів. Тому цей день називали Сочельником. Після вечері люди йшли до церкви на різдвяне богослужіння, після закінчення служби на середину церкви виносили ікону Різдва та свічку, що символізує зірку над Віфлеємом. Люди бажали один одному здоров’я, добробуту, миру й злагоди.

Робота творчих груп англійською мовою про традиції святкування Різдва у Великобританії та США.

Проблемне питання

Що ж спільного є в традиціях святкування Різдва різних народів. Що об’єднує людей усього світу на це велике свято?

(Віра в те, що в цей день може статися диво, традиція робити подарунки близьким, прощати всім, бажати щастя, загадувати бажання, бути разом з родиною, проявляти милосердя, займатися благочинністю, допомагати бідним, хворим, старим, самотнім.)

T: P1, P2 are interested in English and they do a lot to brush up the foreign language.

 • How do you improve your English?

P1, P2:

I want to improve my English. That’s why I have to work hard at it. I have to learn how to read. I have to learn many words to know English better.

I have to do many exercises to know English. And, of course, I have to listen to spoken English to understand English better. I am sure, it can all help me to study the language.

T: Have you got any penpals?

Ps: Yes, we have. They are from GB, their names are Sally and Jack.

We write e-mails and talk to them on-line. It’s interesting to know about their country and their life. Our friends like Christmas and they sent us a video about Christmas preparations.

T: Why don’t we watch it today?

1. Listening/Watching Comprehension – Video

1) Before- watching Activity

T: A nice idea to communicate with native speakers. And today we’re not only going to   listen but  to watch a video clip about British children and their preparation for Christmas.

a) Vocabulary revision/introduction.

T: Take your sets of cards. I want you to pronounce the words correctly using the transcription on the back side, look at the pictures and understand their meaning. While watching the video put the words in order as they will appear on the screen.

Write down the words into your Vocabularies.

an advent calendar

a Christmas tree

a Christmas card

Father Christmas/

Santa Claus

a mince pie

presents

decorations

 

a stocking

a cracker

Christmas pudding

a carol

 

mistletoe

 

T: At Christmas people sing special songs called carols in GB. They are like kolyadas in Ukraine. Children go from house to house, sing carols congratulating people on Christmas Day.

(card with the picture of the children singing a  carol)

T: A plant with pale white berries often grown on the trees branches is called mistletoe, (омела) it is one of the main holiday decorations in GB and the USA. People hang it up and usually kiss standing under it.

(card with the picture of a mistletoe)

T: Christmas pudding is a brown pudding with raisins, nuts and cherries. It is served with custard and brandy butter. Traditionally silver coins were put in it.

(card with the picture of Christmas pudding)

b) song

T: You are given copies of the song always sung at Christmas «We Wish You a Merry Christmas».  I know you are familiar with it and even sang it with your Music teacher. I want you to join in singing while video-watching.

T: One more point, while watching I want you to learn about the special dishes people make and eat at Christmas.

English families have festive dinner. What dishes are there in the Christmas menu? Look at the given list of questions to be ready to discuss about Christmas traditions.

2) While-watching Activity

a) Students are putting the cards in order while watching (making a logical chain of the story)

b) Students are singing of the song

                                                         (relaxation pause)

3. After-watching Activity.

a) Group work (students discuss main Christmas traditions in GB answering the questions);

b) Exchanging information btw Groups (Group 1 – Group 2), (Group 3 – Group 4)

c) Discussion

T: Let’s discuss the similarities and differences of Christmas celebrations in GB and Ukraine. You can see the flags of the countries and a list of statements on your cards.  Read and decide whether we do or British people don’t do it on this holiday. Put appropriate symbols a tick (   ) and a cross (   ).

C:\Users\Sony\Pictures\Картинки\schastlivyi-santa-klaus.jpg     CHRISTMAS

C:\Users\Sony\Pictures\Картинки\344611675.jpg

C:\Users\Sony\Pictures\Картинки\1443729590_united_kingdom1.jpg

SAME?

Yes ( )/No ( )

Do people celebrate it on 25th December?

 

 

 

Do people celebrate it on 7th January?

 

 

 

Do people open their presents on Boxing Day?

 

 

 

Do people get and open the presents on New Year’s Day?

 

 

 

Do people decorate the yule?

 

 

 

Do people decorate their houses with mistletoe?

 

 

 

Do people sing special Christmas songs?

 

 

 

Do children hang up red stockings?

 

 

 

Do people eat roast turkey?

 

 

 

Do people prepare 12 dishes for Christmas Holly supper?

 

 

 

Do people prepare  kutya and uzvar?

 

 

 

Is it a family holiday?

 

 

 

Does Father Christmas bring presents?

 

 

 

Does he put presents under the tree?

 

 

 

Does he leave presents in the stockings?

 

 

 

Do people send Christmas cards?

 

 

 

Is Christmas loved by children and grown-ups?

 

 

 

 

Is it a state holiday?

 

 

 

       C:\Users\Sony\Pictures\Картинки\kolorowanka-z-mikolajem_894.jpgC:\Users\Sony\Pictures\Картинки\Без названия (2).pngC:\Users\Sony\Pictures\Картинки\novogodnyy_raskraska.jpg                    MERRY CHRISTMAS!                               

 

2. Speaking Activity

T: We’ve known a lot about Christmas celebrations in both countries today. Your hometask will be to write and draw about «Special things we do at Christmas in Ukraine». I want you to develop your creativity and do it in different ways: doing a project with pictures or drawings or making presentations. Some students were given a special task beforehand. I know they surfed the Net and used the computer to make an interesting presentation.

PROJECT

CHRISTMAS IN GREAT BRITAIN

Slide 1

Christmas is on the twenty-fifth of December. It is the greatest holiday in Britain. People have many interesting Christmas traditions.

Slide 2

They decorate the Christmas tree with tinsel, balls, angels and lights. A large shining star is placed at the top of the tree.

Slide 3

They decorate their houses with Christmas cards. On Christmas Eve there is a bunch of mistletoe in every house. Under this bunch boys kiss girls.

Slide 4

They also make special food. They eat turkey and Christmas pudding. Traditionally a coin is placed into the pudding; it brings good luck to a person who finds it.

Slide 5

On Christmas Eve evening children leave big red stockings by their beds for presents. Santa Claus comes at night and leaves presents into them. Stockings are big and beautifully decorated.

Slide 6

At Christmas Santa Claus comes. He is always merry. They say he comes from the North Pole.

Slide 7

Traditionally people put their Christmas presents into boxes, wrapped in bright coloured paper with ribbons. Everybody gives or gets Christmas cards and boxes on Boxing day, on the twenty-sixth of December.

 

Slide 8

On Christmas Day they pull Christmas crackers. It makes a bang, there is a funny paper hat and a small present inside. Both children and grown-ups like to wear colouful paper hats.

Slide 9

In the evening they sing carols together. In small towns and villages waits often come and stand in front of the house and sing carols, they get money for their singing. The money is given for charity to old and poor people.

Slide 10

On Christmas Day people wait for presents and other miracles. Everywhere you can hear: «Merry Christmas!»

WE WISH YOU MERRY CHRISTMAS!

Merry, merry Christmas 
Is likely to come 
Merry, merry Christmas 
You are welcome. 

Snow in the window, 
Much confetti, 
Bright- blue, red and yellow 
Lights on the tree. 

Smiling eyes and faces, 
Sweet music in the hall. 
I think someone places, 
Happiness here for all. 

Merry, merry Christmas 
Is likely to come 
Merry, Merry Christmas 
You are welcome. 

T: Thanks a lot. Your presentation is very informative; we’ve already summed up what we know about Christmas celebrations in Britain.

ІV. Формування вмінь і навичок

 1. Визначення відношення до Різдва та його ролі в житті героїв твору.

Слово вчителя.

Відношення героїв до Різдва характеризує їх як особистості. Прочитайте висловлювання різних героїв про Різдво, здогадайтесь, кому саме належать висловлювання. Як це характеризує їх? Підбирали висловлювання про Різдво літературознавці. Надаємо їм слово.

 

Ставлення до Різдва

Герої твору

«У ці дні нестаток відчувається особливо гостро, а достаток дає багато радості…»

Збирачі коштів

«У ці святкові дні, пане Скрудже, більше, ніж коли-небудь, личить нам у міру сил піклуватися про бідних і знедолених, які особливо страждають у таку сувору пору року. Тисячі бідолах мусять відмовляти собі в найнеобхіднішому. Сотні тисяч не мають даху над головами.»

Відвідувач контори, джентельмен

«Усі вони були одягнені по-святковому… Розпалили вогонь, потиснули один одному руки, побажали один одному щастя.»

Рудокопи, охорона маяка

«Усі тут були щасливі, задоволені один одним, раді святу, вдячні долі.»

Сім’я клерка Боба Кретчита

«Справді, лише заради Різдва можна пити за здоров’я такого бридкого, байдужого, жадібного скнари, як містер Скрудж, - заявила… – І ти сам знаєш. Ніхто не знає його краще, ніж ти, бідолахо!»

Місіс Кретчит

«Звісно! – вигукнула …, сяючи від щастя. – Додому! Назовсім! Назавжди! Батько став дуже добрий, зовсім не такий, як колись, і вдома тепер, як у раю… І тепер ти будеш справжнім дорослим чоловіком… і ніколи більше не повернешся сюди. Ми будемо разом все Різдво, і як же ми будемо веселитися!»

Сестра Скруджа Фанні

«У ці дні, коли рік добігає кінця, я особливо страждаю… Чому, проходячи крізь натовп своїх ближніх, я опускав очі й жодного разу не підняв їх до тієї благословенної Зорі, яка спрямувала стопи волхвів до убогого дому. Адже її сяйво могло б вказати й мені шлях до хатини бідняка.»

Привід Марлея

«Ці радісні дні – дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні  в  усьому  календарі, коли  люди, наче  з  мовчазної згоди, вільно   розкривають   одне    одному серця,  і    бачать   у  своїх ближніх, – навіть у тих, хто не має ні грошей, ні   долі, – таких   самих   людей,  як вони самі.»

Племінник Фред

«Добре, що мене бачили в церкві. Я каліка, і, напевне, людям приємно, дивлячись на мене, згадувати в перший день Різдва, хто примусив кульгавих ходити, а сліпих бачити…»

Тім Тайні

«Я вірю, що Різдво приносить мені добро і буде приносити. Хай живе Різдво!»

Племінник Фред

 

Постановка та розв’язання проблемного питання

 • Як же люди ставилися до Різдва?

(Кожен з цих героїв святкував Різдво, вважав його найбільшим святом. Ті, хто мав можливість, всі були вдома, з рідними та близькими, а ті, хто працював, не міг покинути роботу (охорона маяка), в душі раділи святу, навіть найбідніші з них (рудокопи, сім’я Кретчитів збирали кошти, ділилися копійками з нужденними, старими, хворими.)

 • Слів якого героя немає в таблиці? (Скруджа) Щоб ви яскравіше уявили відношення Скруджа до Різдва, ми приготували інсценізацію розмови Скруджа з племінником. Подивіться та зробіть висновки.
 1. Інсценівка уривка «Розмова Скруджа з племінником»

– Із наступаючим Різдвом, дядечку! Веселих вам свят!

– Дурниці!  Нісенітниця!

– Різдво нісенітниця, дядечку? Невже я правильно вас зрозумів?

– Звісно! Веселого Різдва! А тобі чого веселитися? Які в тебе підстави для веселощів? Може, ти ще недостатньо бідний?

– Тоді чого ви такі похмурі, дядечку? Які у вас підстави бути похмурим? Чи вам здається, що ви ще недостатньо багаті?

-Дурниці!

– Не бурчіть, дядечку.

– А що мені робити, якщо я живу серед таких бовдурів, як ти? Веселого Різдва! Та йди ти зі своїм Різдвом! Для таких, як ти, Різдво означає, що настав час сплачувати рахунки, а грошей катма. Час підбивати річний баланс, а в тебе з місяця в місяць жодних прибутків, самі збитки, і хоча віку твого прибуло, та до капіталу не додалося жодного пенні. Якби на це була моя воля, я б кожного дурня, який бігає і кричить: «Веселого Різдва!» – зварив би живцем разом із начинкою для святкового пудинґа і в могилу йому увігнав кілок із гостролисту.

– Дядечку!

– Племіннику! Святкуй своє Різдво як знаєш, а мені дозволь святкувати його по-своєму.

– Святкувати! Але ж ви його ніяк не святкуєте!

– Тоді не заважай мені про нього забути. Багато путнього було тобі від цього Різдва! Багато путнього тобі від нього буде!

– Але хіба мало є на світі хороших речей, від яких я не мав нічого путнього. Ось хоча б і Різдво. Зате яке благоговіння відчуваєш перед цим священним словом, які благочестиві спогади невід’ємні від нього... Я завжди чекав цих днів як найкращих у році. Це радісний час – дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні у всьому календарі, коли люди, наче за мовчазною згодою, вільно розкривають один перед одним свої серця і бачать у своїх ближніх, – навіть у незаможних і знедолених, – таких же людей, як і вони самі, що бредуть однією з ними дорогою до могили, а не якихось істот іншої породи, яким личить йти інакшим шляхом. А тому, дядечку, хоча це й правда, що на Різдво у мене ще жодного разу не додалося ні єдиної монетки в кишені, я все одно вірю, що воно приносить мені добро і буде приносити добро. Тож хай живе Різдво!

– Як я бачу, ти вправний балакун. Дивуюся, чому ти не в парламенті.

– Годі вам гніватися, дядечку! Завітайте до нас завтра на обід.

– Я  радше завітає до дідька лисого!

– Але чому?  Чому?

– А чому ти оженився?

– Закохався, ось чому.

– Закохався! То все, до побачення!

– Але ж, дядечку, вас і раніше було в гості не допроситися, навіщо ж тепер звертати все на моє одруження?

– До побачення!

– Та я ж нічого у вас не прошу, мені нічого від вас не потрібно. Чому б нам просто не бути друзями?

– До побачення! Від таких хоч у Бедлам утікай!

Повернення до проблемного запитання.

 • Як Скрудж ставиться до Різдва?

(Велике свято дурницею назвав. Цим здивував всіх присутніх. Він не йде до родичів, не дає гроші на благодійність, не розуміє, який привід є у бідних, щоб святкувати, адже за рік не стали багатшими. Скрудж не визнає милосердя, щирості, родинних стосунків. Він визнає тільки гроші.)

 • Чи завжди був таким скнарою? Які причини його деградації? Складіть у зошитах ланцюжок причин деградації Скруджа.

(Злиденне дитинство, важка праця в юності, страх бути гіршим, взяти на себе відповідальність за родину, байдужість батька, жадібність.)

 • Яка мандрівка змінила відношення Скруджа до Різдва? (Мандрівка з Духом Теперішнього Різдва.)
 • Ми вже працювали над ІІІ строфою «Пісні». А тепер перегляньте уривок з анімаційного фільму, порівняйте перебіг подій. Чи є відмінності? Що, на вашу думку, справило найбільше враження на Скруджа?

(Вразила єдність бідної родини, тепло та любов один до одного,  особливо Тайні Тім. Він сам калічка, але нікому не бажає зла, не заздрить, славить Христа, має добре серце.)

 • Як змінюється Скрудж? Які добрі справи він починає робити?

(Посилає індичку сім’ї Боба Кретчита до столу, йде в гості до племінника, підвищує платню клеркові, допомагає лікуватися Тайні Тімові, виділяє кошти на допомогу бідним, слвить і шанує Різдво, змінює своє ставлення до людей, поважає їх незалежно від матеріального стану.)

 • А хіба від однієї людини що небудь залежить у світі?

(Благополуччя, доброта світу залежать від кожного з нас. Якщо всі будуть жити за законами добра, милосердя, справедливості, то вони стануть царювати в світі.)

 1. (ТЛ) Літературознавча робота
 •     Як звучить повна назва твору? («Різдвяна пісня в прозі. Різдвяне оповідання з привидами.)
 • А яке уточнення щодо жанру дає автор? (Повість-казка.)
 •     Доведіть, що це повість. (За обсягом більше, ніж оповідання, менше, ніж роман, кількість героїв та сюжетних ліній теж відповідає повісті; прозовий твір. Критики називали жанр таких творів, що писали за традицією напередодні іздва РіздваРіхздваРРРРррРіздва, long short tales – довгі короткі оповідання, близькі до повісті, в яких події відбуваються протягом одного дня.)
 •     Чим твір схожий на казку? (Наявність фантастичних елементів, щасливий фінал, поділ на позитивних та негативних героїв (використання антитези)
 • Чому це пісня?

(Мова твору мелодійна, нагадує симфонічний оркестр, величезний хор. Неодноразово чуємо: «Дзень!Дзень! Бом! Бом!». Музика присутня на кожній сторінці, щоправда в різних тональностях. Мова твору насичена яскравими образами, автор вживає багато епітетів, порівнянь, метафор. Дзвін не просто голосистий, а веселий, жвавий, грайливий. Полум’я сміється. Скрудж порівнюється зі слимаком. Тому можна сміливо вважати твір пісенним.)

 

3. Writing a letter to Santa Claus.

T:  I like one tradition more. Before Christmas Day children write a letter to Father Christmas (Frost), also known as Santa Claus. They tell him what presents they would like to have and they also write some resolutions (they promise to give up some bad habits and start new ones).

 I’ve got some children’s letters. First you should replace all the pictures with corresponding words. After that read out the given letters.

Secondly, write your own letter to Santa using the examples as models. Don’t forget to start your letter with    Dear Santa…, then ask him for some presents for yourself, your family and friends. Then write your promises and finally  your best wish to him.

T: A great job! Put your letters into Santa’s bag. Hope your dreams will come true and you’ll get your desired presents. But Santa gets very angry if he can see mistakes in kids’ letters. I try to help you checking your letters for mistakes and correcting them. It’ll be a secret, nobody will  know about my help.

 

 1.                     Знайомство з творами про Різдво, прослуховування музичних творів, споглядання творів живопису, перегляд уривків з фільмів.

Тема Різдва часто звучить у різних творах мистецтва: і в музиці, і в образотворчому мистецтві, і в кіно, і в літературі. Наші бібліографи разом з бібліотекарами зробили виставку творів, в яких дії відбуваються під час Різдва.

Бібліографи.

 1. Самуїл Маршак «Дванадцять місяців». Чудова казка не тільки розповість  читачам про те, що в Новий рік можливі будь-які чудеса, подарує віру в справедливість, а й познайомить з кожним з 12-ти місяців, які взяли тут людську подобу.
 2. Микола Гоголь «Ніч перед Різдвом». Ця повість – частина відомого циклу «Вечори на хуторі біля Диканьки». Тут можна відчути не стільки дух самого Різдва, скільки атмосферу свята в українському селі. У творі багато фольклору, традицій… і трохи демонів. Тож дива таки трапляються, навіть завдяки чортам.
 3. Автор твору «Дари волхвів» – відомий американський письменник Генрі. Після прочитання виникає безліч роздумів про Різдво та подарункові традиції. Герої оповіданні – натяк на волхвів. Останні були багатими царями, а родина героїв твору має багатство духовне.  
 4. Зворушливу історію про хлопчика, що заблукав в морозну різдвяну ніч у лісі та дивом врятувався, розповідає Михайло Коцюбинській в оповіданні «Ялинка». Чудове оповідання, щоб почитати напередодні Різдва.
 5. «Лускунчик і Мишачий король» — одна із знаменитих чарівних історій, написаних Гофманом і, мабуть, найпопулярніша в світі серед різдвяних казок. Реальне і казкове переплетені з таким мистецтвом, що можна заплутатися в здогадках: чи це війна іграшок і мишей наснилася Марі, чи все відбулося насправді? Лускунчик – лялька чи зачарована людина? Інакше кажучи, у святкову ніч трапляються справжні дива.
 6. Панас Мирний «Морозенко». Надзвичайну атмосферу оповідання створюють тогочасні реалії: бідність, безрадісність життя. Хлопчик відчував нестерпний біль, коли бачив сум та сльози рідної матері.  Великий жаль викликає дитина, яка через обставини, через скрутне становище в родині змушена бігти через холодний ліс, аби принести їжі.

Ці та інші книги чекають на вас у нашій шкільній бібліотеці.

Кіновед.

Подивіться уривки з відомих дитячих фільмів. Назвіть їх. Яка мелодія звучить в них?

Так, у фільмах « Гаррі Потер», «Сам удома», «Загублений у Нью-Йорку», «Парк Юрського періоду», «Міцний горішок», «Сімейка Адамсів» та інших звучить  пісня «Щедрик». У 1901 році відомий український композитор, диригент Микола Леонтович написав обробку до української народної пісні. Вона стала символом Різдвяних свят не тільки в Україні, а й в усьому світі. Саме варіанти «Щедрика» ми чуємо в цих фільмах. ЇЇ виконують як колядку на Різдво.

Мистецтвознавець.

На картині Вінсента ван Гога «Їдці картоплі» змальований епізод, який багато в чому нагадує епізод з «Різдвяної пісні» Чарльза Діккенса. Знайдіть спільні замальовки. 1885 року Ван Гог закінчує створення картини, написаної олією на полотні. На ній зображено родину селян, які вечеряють картоплею при світлі лампи. Художнику вдалося реалістично передати сцену побуту селян. Художник сказав про картину так: «Я намагався підкреслити, що люди, які їдять картоплю, риють землю тими ж руками, які кладуть у тарілку, те, що вони чесно заробили свою їжу. Я хотів передати враження від побуту людей. Я зовсім не очікує, що нею всі будуть захоплюватися». Картина написана темними, земельними кольорами.

 • Які спільні мотиви ви побачили?

(І Ван Гог, і Діккенс реалістично змалювали життя бідних людей ХІХ ст. Діккенс описує бідний одяг родини Кретчитів, і хоча на Різдво у них багатий стіл, в будні дні вони можуть їсти тільки картоплю. Найцінніше, що мають ці люди – родинне тепло, любов близьких людей.)

V. Домашнє завдання

Home assignment

 

Скласти твір-роздум на одну з тем:

 1. «Мої почуття та роздуми, викликані повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі».
 2. «Чому необхідно поспішати творити добро?»

VІ. Рефлексія. Підбиття підсумків

Summarizing.

 

T: You’ve done a great job today. You’ve done the tasks successfully. Look at our yule, it’s beautifully decorated with colourful balls and no questions are left on it. We’ve already coped with all the tasks.

 1. Аналіз участі школярів у роботі на уроці, аргументація оцінок
 2. Вправа «Незакінчене речення»

Роль Різдва  полягає в тому …

що люди змінюються, становляться добрішими, проявляють милосердя, любов, мріють, вірять у дива.

Благополуччя та доброта світу залежать від…

кожного з нас. Якщо всі будуть жити за законами добра, то вони будуть переважати в світі.

Найбільші цінності людей – це …

родина, кохання, дружба, коли тебе є кому підтримати, з ким розділити радість і горе.

Проблеми, які автор піднімає в повісті, актуальні в наш час, тому що…

багато людей потребує допомоги, це хворі, старі, бідні люди. Це не тільки матеріальна допомога, а й моральна.

Діккенс закінчує повість такими словами: «А тепер нам залишається тільки повторити за крихіткою Тімом: «Нехай буде над кожним з нас благословення Бога, його любов і ласка!».

T:  Listen, somebody is knocking at the door. Guess who it is?

(music is playing and St Nicolas is entering the class)

St Nicolas: Hello!
In my sledge I go.
I see you like to ski and skate.
I don’t think I’m late.
I see you are having a lot of fun.
I have a present for everyone.

Christmas is children’s favourite holiday. We’re very glad to meet. Get your yummy presents and be always good and well-bread.

T: Music is very important in Christmas celebrations. Our lesson is like a holiday full of surprises, presents, guests and great emotions. Shall we sing the song at the end?

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 

Good tidings we bring to you and your kin; 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

(song)

І наостанок давайте виконаємо ще українську колядку «На Різдво Христове ангел прилетів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
18 лютого 2018
Переглядів
1253
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку