10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

План-конспект уроку "ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА МS ЕХСЕL"

Про матеріал
Закріплення знань і навичок роботи з теми «Електронні таблиці МS Ехсеl»; закріплення практичних умінь і навичок роботи з фінансовою функцією БС; освоєння і закріплення прийомів формалізації; повторення та закріплення знань про основні по­даткові ставки, які використовуються при розра­хунках заробітної плати.
Перегляд файлу

 

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З ІНФОРМАТИКИ

Тема: Призначення і використання основних функцій табличного процесора.

Мета:

 • закріплення знань і навичок роботи за темами «За­гальний склад ПК»,  «Електронні таблиці МS Ехсеl»; закріплення практичних умінь і навичок роботи з фінансовою функцією БС; освоєння і закріплення прийомів формалізації;
 • повторення та закріплення знань про основні по­даткові ставки, які використовуються при розра­хунках заробітної плати;
 •                                     розвиток творчого мислення, вміння застосовувати отримані знання з інформатики та економіки в прак­тичній діяльності для вибору оптимальних рішень;
 •                                     формування навичок творчого підходу до вирішен­ня завдань;
 •                                     розвиток умінь планувати, оцінювати результати виконаних дій, регулювати і контролювати свої дії;
 •                                     розвиток ініціативи, впевненості в своїх силах та цілеспрямованості; розвиток умінь діяти само­стійно;
 •                                     розвиток пізнавального інтересу і виховання ін­формаційної культури, логічного мислення, кому­нікативних умінь;
 •                                     виховання колективізму, взаємодопомоги, відчуття такту, чуйності.

Тип уроку:   практична робота.

Обладнання: інструктивні картки, програмне забезпечення  Microsoft Office ЕхсеІ.

План уроку:

І Організаційний момент. (2 хв.)

II.   Мотивація навчальної діяльності  (5 хв.)

ІІІ. Актуалізація опорних знань   (6хв.)

V.   Практична робота  (25 хв.)

V І. Підсумок уроку ( 5 хв.)

VІІ. Домашнє завдання  (2 хв.)

Хід уроку

І. Організаційний момент  

Після вітання вчитель інформатики нагадує учням правила внутрішнього розпорядку в цілях безпеки і особливості поведін­ки в кабінеті інформатики. Короткий інструктаж за правилами поведінки в комп'ютерному класі.  

II.   Мотивація навчальної діяльності  .

 1. Цікаві новинки інформатики

Вчитель. Зараз ніхто не сумнівається в необхідності використання комп'ютерів і комп'ютерних технологій, темпи розвитку яких вже перестали дивувати. Ось деякі факти:

 • Розвиток інформаційних технологій приводить в середньому кожні 18 місяців до двократного збільшення обчислювальної потужності в розрахунку на 1 долар вартості. За останні 35 років продуктивність комп'ютерів зросла в мільйон разів, а їх мінімальна ціна зменшилася в тисячу разів;
 • Ще 10 років тому Гордон Мур, один із засновників Іntel, по­рівнюючи темпи розвитку мікропроцесорних технологій та автомобільної промисловості, говорив: «Якщо б автомобілі удосконалювалися такими саме темпами, як процесори, то сьогодні «Ролс-Ройс» міг би проїхати півмільйона миль на одному балоні бензину, і його було б дешевше щоразу вики­дати і купувати новий, ніж шукати місце для паркування». Сьогодні це означало б також, що машина класу «люкс» переміщалася б зі швидкістю 1 млн миль/год і коштува­ла б менше за 2,5 доларів.

2.  Перевірка домашнього завдання.

 • Цікаві факти з використання комп’ютерних технологій?
 • Розв’язування ребусу

3. Повідомлення теми і мети уроку  

Зараз ми з вами змоделюємо роботу фірм, які мають можли­вість значно підвищити ефективність праці своїх співробітників за рахунок використання комп'ютерних технологій.

 

ВИ ПОВИННІ:

 1. Організувати комп'ютерну фірму і дати їй назву
 2. Обчислити кредити на покупку комп'ютера (виконується за допомогою фінансової функції БС у МS ЕхсеІ).
 3. Нарахувати заробітну платню своїм працівникам у МS ЕхсеІ.
 4. Прокоментувати і продемонструвати отримані результати.
 1.          Актуалізація опорних знаньФронтальне опитування за основними поняттями з інформа­тики та економіки (дод. 1).

V.   Практична робота

Самостійне вирішення економічних завдань з використанням табличного процесора   МS Ехсеl

Ознайомимося з обов'язками, які мають виконувати співробіт­ники фірм (дод. 2). Учні отримують відповідні завдання.

Секретар — створення візитної картки.

Аналітик ринку (дод. 5). Малюнки можуть бути не роздруковані на папері, а подані у файлі на комп'ютері.

Менеджер з продажу (дод. 8).

Представник банку (дод. 9). Гравці-представники банку сіда­ють за комп'ютери і починають розраховувати кредити (дод. 3).

Бухгалтер (дод. 7). Гравці-бухгалтери в цей час повинні роз­рахувати заробітну платню працівникам фірми в Ехсеї відповідно до завдання.

Учасникам видається штатний розклад: хто яку посаду обіймає, з вказівкою посадового окладу (дод. 6). Усі виконані роботи учасники повинні зберігати так, як вказано в завдан­нях. Інакше подальша демонстрація виконаних робіт буде не­можлива.

Під час роботи проводиться виробнича  ХВИЛИНКА ВІДПОЧИНКУ для «працівників фірми».

V І. Підсумок уроку

Кожний презентує захист виконаних робіт.

Аналіз проробленої роботи вчителем (директором фірми)

VІІ. Домашнє завдання

Повторити роботу з функціями. Дібрати цікавий матеріал про сучасні НІТ.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.Завдання для фронтального опитування


  II група

• Для того, щоб змінити ширину стовпця  треба ...

• Для того, щоб заповнити комірки послідовністю чисел треба ...

• Для того, щоб у комірці розмістити текст  у декілька рядків треба ...

• для того, щоб створити формулу в комірці треба...

• для того, щоб присвоїти ім'я комірці або діпазону комірок треба ...

• для того, щоб змінити розміри діаграми треба...

• для того, щоб використати розширений  фільтр    треба ...

 

 

II група

 • Для того, щоб об'єднати кілька суміжні комірок треба ...
 • Для того, щоб вирівняти записи в комірках треба ...
 • Для того, щоб скопіювати формат із однієї комірки на інші треба ...
 • Для того, щоб надрукувати таблицю або вибрані аркуші таблиці треба ...
 • Для того, щоб створити діаграму треба
 • Для того, щоб увімкнути фільтрування даних таблиці треба ...
 • Для того, щоб провести пошук потрібної інформації в таблиці треба ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Додаток 2. Аналіз ринку

 

Назва фірми

 

 

Атрибути фірми (адреса, телефон, електронна пошта)

Назва пристрою

Кількість

Ціна за оди­ницю товару

Загальна сума

1

 

 

 

2

 

 

 

Підсумок

 

ПДВ (20 %)

 

До сплати

 

№ п.п.

Прізвище

Оклад

Днів

Нарахо-вано

Податок

До видачі

1

 

 

22

 

 

 

2

 

 

23

 

 

 

3

 

 

22

 

 

 

4

 

 

21

 

 

 

5

 

 

18

 

 

 

6

 

 

19

 

 

 

7

 

 

22

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

10

 

 

21

 

 

 

Середня заробітна плата

 

 

 

 

Максимальна заробітна плата

 

 

 

 

Мінімальна заробітна плата

 

 

 

 

Найбільше відпрацьованих днів

 

 

 

 

 

Оклад за штатним розкладом 

Податок - 15% від заробітної плати

 Нарахування:  оклад поділити  на 28 днів і помножити на кількість відпрацьованих

 

Додаток 3. Таблиця розрахунку кредиту

 

 

 

Виплата за основною сумою

 

Виплата

за

відсоток

 

Загальна

сума

виплат

 

Місяць

Термін кредиту

 

1

 

 

 

Відсоткова ставка за кредит

 

2

 

 

 

Сума кредиту

 

3

 

 

 

Переплата за кредитом

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Усього

 

 

 

Додаток 4. Таблиця розрахунку заробітної плати

з/п

ШБ співро­бітника

Ок­лад (гри)

Премія (грн)

10%

Податок (гри)

15%

Пен­сійний фонд (грн)

3%

Страху-вання (грн)

1%

На­рахо­вано (грн)

Ви­дати (грн)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5. Штатний розклад фірми

№ з/п

Посада

ПІБ

Штатні одиниці

Оклад (грн)

1

Директор

 

1

5300

2

Секретар

 

2

2030

3

Аналітик ринку

 

2

3160

4

Бухгалтер

 

2

4050

5

Представник банку

 

2

4500

6

Менеджер з продажу

 

1

3850

Усього

 

 

 

Додаток 6.  Вартість комп’ютера

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
479
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку