План роботи ШМО класних керівників

Про матеріал

План роботи шкільного методичного об’єднання містить тематику засідань, опис завдань, які вирішує методичне об’єднання, план роботи з класними керівниками-початківцями

Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                             ПОГОДЖЕНО

Директор ЗЗОШ «ОСНОВА»                                      Заступник директора з ВР

_____________А.В. Л***                                                        ________О.Г. К*** __________________20__ р.                                         ________________20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ ШМО

класних керівників

ЗЗОШ «ОСНОВА»

 

 

 

Керівник ШМО:

Я*** Т.В.,

вчитель російської мови та

літератури,

вища категорія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новій Україні потрібна нова школа, а новій школі ─ новий вчитель, який поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в школі. Фахівці оволодівають «педагогічною технікою» і «технологією виховання», посилаючись на відомі слова А. С. Макаренка, які навчають, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань, педагогічних навичок і вмінь занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося йому потрібно бути яскравою особистістю. В цьому і полягає головна специфіка педагогічної праці.

Методичне об’єднання класних керівників ― одна з форм методичної роботи в школі, що дає можливість для підвищення рівня фахової майстерності педагогів.

Методичне об’єднання класних керівників ЗЗОШ «ОСНОВА»  виявляє творчий потенціал класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів. 

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.  

Головні зусилля методоб’єднання у минулому навчальному році було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у впровадженні у виховну роботу школи Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів, які передбачають реалізацію таких напрямів виховання:

 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до людей;
 • ціннісне ставлення до мистецтва;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до себе.

А також підвищення професійної майстерності педагогів, створення творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Під час роботи методоб’єднання основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

 •      підвищення  практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;
 •      вироблення єдиних вимог у планування виховної роботи;
 •      забезпечення системності в роботі;
 •      майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;
 •      ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду.

Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

 • гурткова робота та робота за інтересами;
 • вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування  учня в школі та поза нею;
 • взаємини з батьками;
 • проведення виховних  бесід, класних годин, екскурсій, походів.

 

У 20__ – 20__ навчальному році методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах.

 

Головним завданням у роботі методоб’єднання класних керівників є

 

 •                  удосконалення і підвищення ефективності виховної роботи в школі;
 •                  активне використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій, спрямованих на розвиток самостійності, творчості, активності дітей;
 •                  підвищення творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів;
 •                  надання практичної допомоги класним керівникам в організації виховної роботи.

 

 

 

 

План засідань методичного об’єднання класних керівників

№ з\п

З  М  І  С  Т

Виконавець

1

Про  результати  виховної  роботи  у  20__-20__  н. р.

Заст. директора з ВР

2

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах

м. Запоріжжя на 20__-20__ н.р.

Заст. директора з ВР

3

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

Заст. директора з ВР

4

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у навчальних закладах

Заст. директора з ВР

5

Ознайомлення із проблемою, над якою працюватиме школа в 20__ -20__ н.р.

Заст. директора з ВР

6

Обговорення плану роботи методичного об’єднання класних керівників на поточний навчальний рік.

Керівник ШМО

7

Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.

Соціальний педагог

8

Огляд літератури з проблем виховної роботи.

Бібліотекар

9

Про особливості заповнення розділу І «Облік відвідування» (пропусків занять) у класному журналі

Заст. директора з ВР

10

Ознайомлення з VII розділом Річного плану роботи школи «УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ  ВИХОВАННЯМ  УЧНІВ. РОЗВИТОК  ВИХОВНОЇ  СИСТЕМИ  КОМПЛЕКСУ» (7.1.План виховної роботи на 20__-20__ навчальний рік)

Заст. директора з ВР

 

Робота між засідань:

 1. 1.Підготовка до огляду  інформаційних вісників (куточків) класів
 2. Організація чергування класів по школі на І семестр
 3. Організація роботи позашкільних гуртків
 4. Складання графіку виховних годин
 5. Оновлення банку даних дітей пільгових категорій
 6. Організація рейдів обстеження житлово-побутових умов з метою з’ясування умов проживання дітей пільгових категорій
 7. Контроль виконання учнями Статуту школи, Меморандуму про співпрацю. Проведення рейдових перевірок:
 • відвідування учнями навчальних занять;
 • зовнішній вигляд;
 • запізнення.
 1. Організація роботи Ради профілактики правопорушень.
 2.      Організація роботи органів учнівського самоврядування дитячої організації «СПЕКТР».
 3. «Школа молодого класного керівника»: консультування класних керівників щодо планування виховної роботи у 20__-20__ н.р.
 4. Аналіз організації літнього відпочинку дітей пільгових категорій.
 5. Загальношкільна учнівська конференція шкільного парламенту «СПЕКТР»

 

 З А С І Д А Н Н Я   1  (серпень 20__р)

 

З А С І Д А Н Н Я  № 2 (жовтень 20__р)

 Тема:  «ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ»

№ з\п

З  М  І  С  Т

Виконавець

1

Правовий аспект у вихованні учнів. Права і закони для всіх однакові.

Керівник ШМО,

вч. правознавства

2

Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків шкільного віку на основі гуманізації сучасної школи.

Заст. директора з ВР;

керівник ШМО

3

Психолого-педагогічні основи спілкування з дітьми. Виявлення учнів схильних до правопорушень. Індивідуальна робота з школярами такої категорії. Анкетування.

Практичний психолог

4

Роль Ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів.

Педагог-організатор

5

Вчитель і проблема дисципліни, або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учня.

Члени ШМО Обговорення

 

Робота між засідань:

 1. Контроль за відвідуванням учнями школи
 2. Організація  роботи з ветеранами
 3. Засідання Рад шкільного парламенту
 4. Оперативна нарада з класними керівниками (вересень):

- Проведення тематичних  виховних годин з нагоди святкування визволення Запоріжжя від нацистських загарбників та  визволення України від нацистських загарбників

- Про дозвілля учнів під час осінніх канікул.

- Складання списку учнів потребуючих підвищеної педагогічної уваги.

- Про проведення заходів до Дня українського козацтва, до Дня захисника України.

 1. Консультаційна допомога класним керівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А С І Д А Н Н Я  № 3 (січень 20__р.)

Тема:  «Формування здорового способу життя ─ спільна робота школи та сім’ї»

№ з\п

З  М  І  С  Т

Виконавець

1

Доповідь на тему: «Формування здорового способу життя ─ спільна робота школи та сім’ї»

Керівник ШМО

2

Доповідь на тему: «Проблеми дитячої наркоманії, токсикоманії і алкоголізму: реалії та перспективи»

Практичний психолог

3

Панорама методичних ідей класних керівників «Упровадження нових технологій у профілактиці шкідливих звичок підлітків»

Члени ШМО

4

Про організацію виступів валеологічних агітбригад «Екологія душі, тіла і природи»

Керівник ШМО,

вчитель ОЗ

5

Робота між засідань:

1. Оперативна нарада з класними керівниками та педагогом – організатором (листопад):

-           Про проведення тижня толерантності.

- Про підготовку до Дня школи.

- Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору.

2. Контроль за відвідуванням уроків учнями комплексу.

3. Засідання шкільного парламенту.

4. Оперативна нарада з класними керівниками (грудень):

- Про організацію і проведення новорічних свят.

- Підсумки проведення рейдів із зовнішнього вигляду учнів, запізнень, відвідування навчальних занять.

- Про організацію зайнятості учнів під час зимових канікул.

- Про стан ведення щоденників.

5. Консультації для класних керівників.

6. Організація роботи на зимових канікулах .

7. Засідання Ради «Науки та освіти», «Дозвілля».

8. Засідання Ради школи, засідання Ради профілактики

правопорушень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А С І Д А Н Н Я  № 4 (березень 20__р.)

Тема:  «ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ ВИСОКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ»

 

№ з\п

З  М  І  С  Т

Виконавець

1

Патріотичне виховання як соціально-педагогічна проблема сучасності.

Керівник ШМО;

 Заст. директора з ВР

2

Форми та методи формування національної свідомості та патріотизму серед школярів.

Керівник ШМО;  

Заст. директора з ВР

3

Обмін досвідом між класними керівниками:
- виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей;
- системна робота з патріотичного виховання;
- шляхи формування національної свідомості школяра;
- виховання поваги до державних символів.

Члени ШМО

4

Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання.

Бібліотекар

 

 

Робота між засідань:

 1. Організація чергування класів по школі в ІІ семестрі.
 2. Організація рейдів з метою з’ясування умов проживання дітей пільгових категорій.
 3. Засідання лідерів учнівського самоврядування.
 4. Оперативна нарада з класними керівниками з питань (січень):

- Аналіз стану відвідування занять за І півріччя.

- Про організацію рейдів обстеження житлово-побутових умов учнів пільгових категорій.

- Про нові надходження до шкільної бібліотеки.

- Про проведення заходів до Дня Соборності та Дня Пам’яті героїв Крут

 1. Консультації кл. керівників щодо планування вих. роботи у ІІ семестрі
 2. Перевірка планів виховної роботи на ІІ півріччя
 3. Педагогічна Рада з питань виховної роботи.

8. Оперативна нарада з класними керівниками з питань (лютий):

- Про святкування Дня Святого Валентина.

- Про підготовку до конкурсу «Міні-містер «ОСНОВА»

9. Індивідуальні бесіди із класними керівниками 9,11-х класів про професійне самовизначення учнів

10. Відвідування виховних годин вчителів, які атестуються

11. Контроль за відвідуванням учнями школи

12. Засідання шкільного парламенту.

13.Оперативна нарада з класними керівниками з питань (березень):

-  Про організацію і підготовку заходів до 8 Березня.

- Про проведення Шевченківських днів.

- Про організацію і проведення конкурсу «Міні-міс «ОСНОВА»

- Виконання учнями Статуту, Меморандуму та правил внутрішнього розпорядку.

- Про організацію дозвілля учнів під час весняних канікул.

     14.  Організація дозвілля учнів під час весняних канікул

     15. Контроль за відвідуванням учнями школи

     16. Перевірка щоденників учнів, що стоять на внутрішньо шкільному обліку з метою наявності зворотного зв’язку «комплекс –батьки»

      17. Засідання шкільного парламенту

 

 

 

З А С І Д А Н Н Я  № 5 (травень 20__р.)

Тема:  «Аналіз роботи МО класних керівників за 20__ – 20__ н.р.»

 

№ з\п

З  М  І  С  Т

Виконавець

1

Про результати участі класних керівників та класних колективів у проектах, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, акціях, тощо

Заст. директора з ВР

2

Аналіз роботи ШМО класних керівників.

Керівник ШМО

3

Круглий стіл: "Нові форми роботи з учнями".

Члени ШМО

4

Про результати контролю за якістю проведення виховних годин

Заст. директора з ВР

 

Робота між засідань:

 1.               Анкетування учнів 9,11-х кл. щодо майбутнього професійного вибору.
 2.               Анкетування класних керівників.

 3.         Оперативна нарада з класними керівниками:

- Про організацію і проведення місячника екології.

- Про роботу з благоустрою території школи.

- Про підготовку до урочистої лінійки «Гордість «ОСНОВИ».

4. Організація місячника екології.

5. Контроль за відвідуванням уроків учнями комплексу.

6.Оперативна нарада з класними керівниками з питань (травень):

- Про організацію заходів до Дня Перемоги над нацизмом у Європі. 

- Про заходи до Дня матері, Дня сім’ї.

- Про літнє оздоровлення школярів і дітей пільгових категорій .

- Забезпечення змістовного дозвілля учнів під час літніх канікул.

7. Індивідуальні консультації класних керівників.

8. Організація святкових заходів до Дня Перемоги.

9. Організація оздоровлення учнів пільгових категорій.

10. Контроль за відвідуванням учнями школи.

11. Загальношкільна  учнівська конференція.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи Школи молодого класного керівника на 20__-20__ н.р.

№ з/п

Заплановані заходи

Термін

1

Організувати наставництво в роботі з класними керівниками:

Досвідчений педагог               Молодий кл.керівник

Я***Т.В.   -                        П*** А.І.                  

Л*** Ю.В.   -                              К*** В.Г.

М*** Т.Д    -                                             К*** І.В.

Н*** І.І.    -                                 М*** О.В.

серпень

2

Обмін досвідом: « Планування виховної роботи з класним колективом». Практикум: «Складання плану виховної роботи на I семестр» .   Опрацювання основних нормативних документів з виховної роботи.

вересень

3

Бесіда: «Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом».

Практичні поради: «Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу».

жовтень

4

Практичні поради: « Вивчення особистості школярів»

Практикум: «Конструювання години спілкування»

листопад

5

Циклограма роботи класного керівника: щоденна, щотижнева, щомісячна та аналіз діяльності. Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з науково-методичною літературою».

грудень

6

Індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень. Практикум: «Складання плану виховної роботи на II  семестр»

січень

7

Організація роботи з обдарованими дітьми. Бесіда: «Організація учнівського самоврядування».

лютий

8

 Практичні поради: «Організація роботи з активом батьків»

березень

9

Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з новинками педагогічної літератури»

квітень

10

Творчі звіти «Мої педагогічні знахідки»

 

травень

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
3 лютого 2019
Переглядів
431
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку