5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

План уроку Тема: Розроблення Web-сайтів із використанням фреймів

Про матеріал
Мета уроку навчити застосовувати знання та навички створення Web-сайту використовуючи поділ екрана на фрейми; закріплювати навички роботи з сучасними програмами для створення сайтів; стимулювати нові унікальні розробки, що розвивають творче мислення; удосконалювати уміння комутативного спілкування.
Перегляд файлу

 

Тема напрямку: «Основи Web-дизайну».

Дата проведення______________

Урок №_____________

 

План  уроку

Тема:

Розроблення  Web-сайтів

із використанням фреймів

(за підручником О.Г. Пасічника, О.В. Пасічник, І.В. Стеценко

Основи Web-дизайну).

Серія «Інформатика. Профільне навчання»

За загальною редакцією доктора технічних наук, професора,

Академіка АПН України А.М. Гуржія.

 

Мета:

Навчальна: навчати застосовувати знання та навички створення Web-сайту, використовуючи поділ екрана на фрейми; закріплювати навички роботи з сучасними програмами для створення сайтів; стимулювати нові  унікальні розробки, що розвивають творче мислення; удосконалювати уміння комутативного спілкування.

Виховна: виховувати інтерес до навчання, цілеспрямованість, пізнавальний інтерес,  допитливість, самостійність, любов до професії.

Розвиваюча: розвивати логічне мислення, інтерес до комп’ютерної техніки, Web-дизайну, увагу, пам’ять, творчі здібності, особисте бачення.

Тип уроку: комбінований.

Метод проведення: логічний, словесний, практичний.

Комплексно-методичне забезпечення: персональні комп’ютери,  програмне забезпечення,   робочий зошит (проект).

Література:

 1. О.Г.Пасічник, О.В.Пасічник, І.В.Стеценко

Основи веб-дизайну. Серія «Інформатика. Профільне навчання»

За загальною редакцією доктора технічних наук, професора,

Академіка АПН України А.М. Гуржія.

2. Системи управління мережевими інформаційними технологіями/ Лєвикіе А. Я. // Нові технології. – 2004. – №3.- С.101-106.

3. Потрібні ресурси:

http://www.znannya.org/

http://www.ucoz.ru/register/

 

 

Хід уроку:

 

І.Організаційна частина:

Перевірка присутності учнів;

Перевірка готовності учнів до уроку;

Мотивація навчальної діяльності: застосовувати  теоретичні знання  та практичні навички за темою, закріплювати навички роботи з сучасними програмами для створення сайтів; удосконалювати уміння комутативного спілкування.

ІІ. Інструктаж з техніки безпеки, охорони праці та за змістом занять:

 • Вимоги техніки безпеки на робочому місці;
 • Правила організації безпеки праці на робочому місці;
 • Ознайомлення зі змістом робіт.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдання уроку;

ІV. Актуалізація опорних знань.

перевірка, оцінка і корекція раніше засвоєних знань, навичок і вмінь;

 

1. Повторення попереднього матеріалу - презентація викладача.

2. Перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру за темою «Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок»:

 • доповідь-презентація за темою уроку (учень).
 • використання учнями Робочого зошиту для виконання завдання для самоперевірки. Виконання вправи на знання тегів мови гіпертекстової розмітки; проходження тестування.
 • демонстрація виконаних практичних завдань  учнів.

VII. Підведення підсумків уроку:

 • Аналіз повноти та якості виконання завдань та характеристика помилок.
 • Оцінювання  практичних робіт учнів, мотивація оцінювання.
 • Збір Робочих зошитів для подальшої перевірки та оцінювання.

VII. Домашнє завдання.

Самостійне створення, удосконалення та наповнення контентом власного сайт:

 Шість сторінок -4-6 балів;

Девять сторінок – 7-9 балів;

Дванадцять сторінок – 10-12 балів.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  УЧНІВ:

 1. Доповніть  :

Код веб-сторінки  - _________________________________________________________________________

Зображення: ______________________________________________________________

Списки - _________________________________________________________________

Таблиці: _________________________________________________________________

Фрейми  - ________________________________________________________________

Колір сторінки, колір шрифту- ______________________________________________

Текст:____________________________________________________________________

       2.   Пройдіть вибірковий  тест:

Тест

1.Мова розмітки гіпертексту — це:

а)сукупність команд для настроювання Інтернету;

б)спеціальні команди для створення зв'язку між певними

веб-сторінками;

в)сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які

керують форматуванням, вставленням ілюстрацій, таблиць

із в'язком з іншими документами;

г)спеціальні команди та правила, призначені для створення

веб-сторінок;

д)засіб для відтво рення веб-сторінок.

2.Тег—це:

а)код для визначення структури веб-сторінки;

б)програма керування виглядом текстових повідомлень та

малюнків на веб-сторінці;

в)будь-яке текстове повідомлення, що розташоване в кутових

дужках;

г)настроювання вигляду частини веб-сторінки за допомогою

спеціального коду;

д)команда у мові HTML.

3.Атрибут—це:

а)характеристика тегу, що впливає на створюваний ним

ефект;

б)характеристика кольорів тексту та тла веб-сторінки;

в)характеристика тегу, що визначає місце його розташування в HTML-документі;

г)властивість тегу;

д)параметри відтворення веб-сторінки на екрані.

4.Навігаційна панель—це:

а)HTML-код головної веб-сторінки;

б)список гіперпосилань, розташований лише на головній

сторінці;

в)один із фреймів головної сторінки, щомістить гіперпосилання на всі розділи сайту і єпостійновидимим длявідвідувача;

г)зручний засіб перегляду розділів веб-сайту;

д)список розділів веб-сайту, кожний елемент якого є гіпер-посиланням на відповідний розділ.

5.Тег<FONT > призначений для:

а)настроювання вигляду тла частини веб-сторінки;

б)визначення місця розташування заголовка;

в)настроювання кольору, накреслення, розміру для групи

символів;

г)позначення підкреслення для групи символів;

д)розмічення групи символів напівжирним шрифтом.

6.Тег<А >призначений для:

а)позначення нового абзацу;

б)позначення тексту як заголовка;

в)створення гіперпосилання;

г)позначення нумерованого списку;

д)позначення тексту як елемента списку.

7.Тег<BODY >призначений для :

а )виділення початку та кінця вмісту документа, який буде

виведено на екран ;

б)розмічення важливих фрагментів тексту ;

в )встановлення кольорів тексту та тла веб-сторінки;

г )вставлення нового рядка в таблицю ;

д )позначення заголовка для вікна відображення документа.

8.Тег <TITLE> призначений для :

а )визначення заголовка документа, в яком уміститься його

ключовий опис;

б)визначення заголовка вікна, в якому відображатиметься

документ;

в )позначення тексту як заголовка ;

г )вставлення тексту в комірку таблиці ;

д)позначення нового абзацу .

9.Теги <Н1>...<Н6> використовують для :

а)визначення вигляду заголовка вікна, в якому відображатиметься документ ;

б )позначення тексту як заголовка ;

в)позначення нового абзацу ;

г )позначення заголовка для таблиці ;

д )розмічення гіперпосилання .

10 .Тег <TABLE> призначений для :

а )опису таблиці ;

б)вставлення нового рядка в таблицю ;

в)вставлення тексту в комірку таблиці ;

г )позначення заголовка для таблиці ;

д )вставлення таблиці на веб-сторінку.

11 .Тег <FRAMESET> призначений для :

а )поділу сторінки на частини для відображення в них різних

HTML-документів;

б)позначення того, який саме HTML-документ слід вмістити

в поточний фрейм;

в)позначення назви фрейму;

г)позначення заголовка для вікна відображення веб-сторінки;

д)настроювання висоти та ширини фрейму.

12.Позиціювати об'єкти на веб-сторінці за допомогою таблиці

можна:

а)об'єднанням комірок таблиці по вертикалі та горизонталі;

б)вставленням кількох таблиць на веб-сторінку;

в)призначенням для різних комірок таблиці різного кольору

тла;

г)розміщенням даних у комірках таблиці та встановленням

межі таблиці завширшки нуль пікселів;

д)наданням межам таблиці того самого кольору, що й колір

тла.

3. Виконайте  Практичну роботу №5. « Розроблення веб-сайтів із використанням фреймів»

Теоретичні відомості:

Електронний підручник стор. 86-90

Завдання  до самостійної  роботи: стор.89-91. Варіант вказує викладач

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
28 жовтня 2019
Переглядів
563
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку