Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів.

Про матеріал
Презентація до 1 року вибіркового модуля. Основи електронного документообігу (17 год.)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів. Урок 1 Основи електронного документообігу

Номер слайду 2

Шолом Г.І.що таке документообігщо таке документяк класифікують документизагальні правила оформлення документівпризначення документів. Дізнаєтесь:

Номер слайду 3

Прийом « Кошик знань»В повсякденному житті всі Ви зустрічалися з поняттям «документ». Вам пропонується до поданих нижче клітинок записати ті асоціативні поняття, які у Вас виникають, коли Ви чуєте це слово. Документ

Номер слайду 4

Документ — основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність. Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Функції документаофіційнаділоваоперативна. Документ

Номер слайду 5

Види документівдовідки. За найменуваннямзаявилистителеграмипротоколи. За походженнямслужбові (офіційні)особистістворюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляютьстворюють окремі особи поза сферою їх службової діяльності

Номер слайду 6

Види документів. За місцем виникненнявнутрішнізовнішнімають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складеноє результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціямиобліково-фінансовіЗа призначенняморганізаційнірозпорядчідовідково-інформаційнігосподарсько-договірні

Номер слайду 7

Шолом Г.І. Види документів. За формоюстандартні (типові)індивідуальні (нестандартні)мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правиламистворюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій, їх друкують або пишуть від руки. За строками виконаннязвичайні бестроковітерміновідуже терміновіЗа потреби відтворити не весь документвиписка (витяг)дублікат (якщо документ загублено)

Номер слайду 8

Шолом Г.І. За строками зберіганняпостійноготривалого (понад 10 років)тимчасового (до 10 років)За стадіями створенняоригіналикопіївиписки. Види документівна магнітній стрічціЗа носієм інформаціїна паперіна дискуна фотоплівціна перфострічці

Номер слайду 9

Шолом Г.І. Види документівпростіЗа складністюскладнірукописніЗа технікою відтвореннявідтворені механічним способомвхідніЗа напрямкомвихідніЗа ступенем гласностісекретнінесекретнімають угорі праворуч позначення «Секретно»

Номер слайду 10

Шолом Г.І. Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка. Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром. Формуляр-зразок — це модель побудови однотипних документів. Формуляр документа

Номер слайду 11

Державний герб України Емблема організації чи підприємства Зображення державних нагород Код установи, організації, підприємства за Українським класифікатором підприємств і організацій (УКПО) Код форми документа за Українським класифікатором управлінської документації (УКУД). Назва міністерства або відомства (вищої організації або замовника)Реквізити документа

Номер слайду 12

Повна назва організації, установи чи підприємства — автора документа Назва структурного підрозділуІндекс підприємства зв'язку Поштова й телеграфна адреса. Номер телетайпа (абонентського телеграфу)Номер телефону, факсу Номер рахунка в банку. Назва виду документа. Дата. Реквізити документа

Номер слайду 13

Індекс. Посилання на індекс та дату вхідного документа. Місце складання або видання. Гриф обмеження доступу до документа. Адресат. Гриф затвердження Резолюція Відмітка про контроль. Текст Реквізити документа

Номер слайду 14

Відмітка про наявність додатка Підпис Гриф погодження Візи Печатка Відмітка про засвідчення копій Прізвище виконавця та номер його телефону Відмітка про виконання документа й направлення його до справи Відмітка про перенесення відомостей на машинний носій Відмітка про надходження документа. Реквізити документа

Номер слайду 15

Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями: виконавцірозписка виконавця про одержання документа хід виконання додатки. Реквізити документа

Номер слайду 16

Бланки. Розрізняють два основні види формулярів — з поздовжнім і кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів неоднаковий. Він залежить від змісту, призначення і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання. Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, наказів, протоколів, листів. Застосування бланків під час складання документів підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації офіційного характеру.

Номер слайду 17

Бланки. Виготовлення бланків конкретних видів документів допускається якщо їх кількість на рік перевищує 200 одиниць; реквізити заголовка розмішуються центрованим або паперовим способом; бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору. Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текстбланк для листів. Види бланківзагальний бланк для інших видів організаційно-розпорядчих документів

Номер слайду 18

Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів. Підставою для створення документів на підприємствах, в установах є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається діловодством. Діловодство

Номер слайду 19

Документообіг. Документообіг - це рух службових документів з часу їх створення або одержання суб’єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення виконання, надсилання або знищення. Види документообігудецентралізованийцентралізованийзмішанийвхіднівихіднівнутрішні

Номер слайду 20

містити розвинуті засоби адаптації до адміністративної структури організації та алгоритму роботи з документами, який використовується в даній установі;підтримувати розсилку та візування документів;забезпечувати контроль над проходженням документів; забезпечувати введення до системи документів з різних джерел Широке використання автоматизованих технологій в системі документообігу розпочалось у 80-х роках завдяки широкому розповсюдженню персональних комп’ютерів. Система автоматизації документообігу повинна

Номер слайду 21

Згідно з чинними правилами документ повинен:надходити від установи чи юридичної особи, які мають на це право; бути юридично правильно оформленим;бути достовірним, надавати об'єктивні відомості; базуватися на фактах і містити конкретні пропозиції або вказівки; бути максимально стислим, але не за рахунок зменшення інформації; мати послідовність викладу, без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовне навантаження;Загальні правила оформлення документів

Номер слайду 22

бути переконливим, грамотним і зрозумілим кожному, хто його читає;бути нормативним;відповідати прийнятим в суспільстві етичним нормам; бути бездоганно відредагованим, мати копії та чернетки;складатися на відповідних носіях стандартного формату;оформлятися за встановленою формою згідно з реквізитами. Загальні правила оформлення документів

Номер слайду 23

Загальні правила оформлення документів. Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів. Дозволяється використовувати шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізиту «Прізвище виконавця і номер його телефону», виносок, пояснювальних написів до окремих елементи тексту документа або його реквізитів тощо. Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт (прямий або курсив)

Номер слайду 24

Загальні правила оформлення документів. Текст документів на папері формату А4 рекомендовано друкувати через 1-1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 - через 1 міжрядковий інтервал. Текст документа, що подається для державної реєстрації до Мін'юсту, друкується на папері формату А4 з використанням гарнітури Times New Roman та шрифту розміром 14 друкарських пунктів, через 1,5 пункту міжрядкового інтервалу. Зовнішній вигляд документа має важливе значення, оскільки він унаочнює стиль роботи апарату управління, та особисту культуру його працівників. Якщо документ оформлений неохайно, значить в установі низька культура праці і це викликатиме недовіру до організації

Номер слайду 25

Загальні правила оформлення документів. Друкуються бланки у друкарні на білому папері світлих тонів фарбами насиченого кольору, що забезпечують неутомлююче читання тексту за задовільних умов освітлення і отримання якісних копій документів за допомогою копіювальної техніки. Особливі вимоги до виготовлення, обліку, використання і зберігання гербових бланків, які виготовлюються лише друкарськими підприємствами, що мають відповідні ліцензії й сертифікати на відповідний вид діяльності про наявність технічних можливостей для виготовлення вказаного виду продукції на відповідному якісному рівніДеякі внутрішні документи та документи, що створюються від імені двох або кількох організацій, оформляються на звичайних аркушах паперу

Номер слайду 26

Відпрацьовуємо навички. Завдання 1. Відкрийте текстовий процесор Word.2. Встановить поля згідно стандартів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм., міжрядковий інтервал 1,5 см. Розмір шрифту – 14, шрифт - Times New Roman. Орієнтація сторінки А4.3. Надрукуйте та оформіть реквізити згідно отриманого зразка.

Номер слайду 27

Відпрацьовуємо навички. Завдання 2. Створіть карту знань «Види документів»В програмі Free. Mind для створення карти знань створіть карту, в якій центральним поняттям буде «види документів.2. Створіть гілки - критерії класифікації документів. Від створених гілок створіть менші гілки з конкретними видами документів. Додайте зображення, що ілюструють зазначені документи.

Номер слайду 28

Домашнє завдання. Знайти діловий лист. Створіть карту знань «Види документів

Номер слайду 29

Подумай2 Документообіг

Номер слайду 30

Подумай. Реквізити

Номер слайду 31

Подумай. Діловодство4=С

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сєргєєва Олена Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
28 березня
Переглядів
542
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку