Поняття мови програмування. Складові мови програмування

Про матеріал
Конспект уроку з інформатики для 8 класу на тему: "Поняття мови програмування. Складові мови програмування"
Перегляд файлу

Урок №____

8___ клас

1 група

________________

 

 

2 група

________________

 

Тема: Поняття мови програмування. Складові мови програмування

Мета:

 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям мови програмування та її складових
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Що називають алгоритмом та програмою;
 2. Що або хто може бути виконавцем алгоритму;
 3. У якій формі можна подати алгоритм;
 4. Шо називають середовищем виконання алгоритму;
 5. Як створюють програми та проекти в середовищі Скретч.

ІІІ. Мотивація  навчальної діяльності

У 7 класі  ви навчились працювати у навчальному середовищі  Скретч. У 8 класі ви познайомитесь із іншим середовищем програмування.  Але давайте для початку познайомимось із тим, які існують мови програмування та чим вони відрізняються.

IV. Вивчення нового матеріалу

Що таке мова програмування?

Ви вже знаєте, що алгоритми для виконавців описують різними способами та використовують різні форми їх подання. Якщо алгоритм створюють для виконавця людини, то, як правило, його подають словесно або графічно. Для опису алгоритмів, що орієнтовані для виконання за допомогою комп’ютера, використовують спеціальну мову програмування. Алгоритм, записаний мовою програмування, називають програмою.

Мова програмування — це система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконати за допомогою комп’ютера.

Мова програмування, як і будь-яка інша мова, має такі складові:

 • набір символів, з яких утворюють слова та речення цієї мови — алфавіт;
 • сукупність спеціальних слів, які мають однозначне пояснення та за­стосування — словник;
 • систему правил складання базових конструкцій мови — синтаксис;
 • правила семантики, що пояснюють, яке смислове значення має опис кожної з вказівок програми і які дії повинен виконати комп’ютер під час виконання кожної з таких вказівок.

Наприклад, щоб отримати повідомлення, яке ви створювали в навчальному середовищі Скретч за допомогою команди "Говорити Привіт!" мовою програмування Python потрібно ввести команду:

print (‘ Привіт! ‘).

До алфавіту цієї мови належать латинські літери та спеціальні символи для запису команд, цифри — для числових даних, україн­ські літери — для коментарів і текстових даних. Слово print належить до слов­ника мови й задає команду Друкувати. Щоб надрукувати потрібний текст, його записують у дужках між символами «' » — такі правила синтаксису.

Щоб команди програми могли виконуватися за допомогою комп’ютера, слід дотримуватись усіх правил обраної мови програмування. Якщо при складанні програми використати символи, які не входять до алфавіту об­раної мови програмування, неправильно написати спеціальні слова чи скласти із цих слів структуру алгоритму, не дотримуючись прийнятих правил, це буде сприйнято як помилка і програма не виконається.

Чим відрізняються мови програмування?

Спочатку команди для комп’ютера писали за допомогою звичайних двійкових кодів і програма виглядала дуже громіздкою, її написання займало багато часу. З часом такі двійкові коди замінялись певними по­значеннями, більш зрозумілими для людини. При цьому створювалися правила, а з часом і програми, які автоматично здійснювали переклад записаних таким чином програм для комп’ютера на мову машинних ко­дів. Сьогодні існує понад 3000 різноманітних мов програмування: деякі з них уже не використовуються, а інші, навпаки, ще й удосконалюються та дають поштовх розвитку нових мов і їх версій.

Мови програмування можна поділити на дві групи: мови низького рівня та мови високого рівня.

Машинна мова — набір команд, які виконуються безпосередньо цен­тральним процесором. Працювати людині-програмісту з та­кою мовою важко через велику кількість команд у двійковій формі. Ма­шинні коди були основним засобом програмування від моменту створення комп’ютерів.

До мов низького рівня належить мова асемблера (від англ. assemble — складати, компонувати). У мові асемблера використовуються символьні позначення команд, які легше зрозуміти й запам’ятати.

Програма, записана мовою програмування високого рівня, містить команди, що схожі на звичайні слова, записані англійською мовою.

Наприклад, програма, записана мовою програмування Python, містить команди print — друкувати, while — поки, if — якщо тощо.

Програми, описані мовами високого рівня, дають можливість формулювати завдання для виконання на комп’ютері у звичному та зрозу­мілому для людини вигляді, а самі мови зроби­ли використання комп’ютерів доступним ши­рокому колу людей, які не є фахівцями в галузі програмування.

Розрізняють універсальні та спеціалізовані мови програмування високого рівня. Універ­сальні мови використовуються для вирішен­ня різних завдань. До них відносять C++, С#,

Pascal, Delphi, Java, С, Objective-C, Basic, Swift, Python, Cobol, D, Ada.

Спеціалізовані мови призначені для вирішення завдань одного, максимум кількох видів завдань. Наприклад,  для роботи з базами даних, веб-програмування або написання скриптів для адміністрування операційних систем. Прикла­дами спеціалізованих мов програмування є Visual FoxPro, PHP, Perl, VBScript, JavaScript, VBA в Microsoft Office та інші.

За технологією програмування розрізняють

 • процедурні мови — програма складається із набору підзадач (процедур), які реалізують завдання;
 • об’єктно-орієнтовані — головними елементами алгоритму є клас — новий тип даних, що розширює мову, й об’єкт, що має властивості та методи — дії, які виконуються об’єктом;
 • декларативні — мови створення програм зі штучним інтелектом;
 • мова скриптів (мова сценаріїв) — мова, розроблена для запису «сце­наріїв» — послідовностей команд, які користувач може виконувати на комп’ютері.

V. Фізкультхвилинка.  Інструктаж з ТБ 

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне  завдання.

Вправа 1.Ознайомлення з мовами програмування.

 1. Відкрийте вікно браузера. Введіть у поле адреси:

blockly-demo.appspot.com

 1. На головній сторінці Блоклі оберіть середовище CodeEditor

 1. У списку обрання мови середовища , розташованому у верхньому правому куті веб-сторінки, оберіть українську мову.
 2. Складіть програму із блоків групи Текст, так само, як ви робили це в середовищі Скретч.

 1. Запустіть програму на виконання, натиснувши в лівому верхньому куті середовища кнопку Запуск. Перевірте, чи у вікні повідомлення відображено текст Я вивчаю мови програмування.
 2. Перейдіть на сторінку кожної із запропонованих мов програмування

Ознайомтесь із текстом програми на кожній із мов програмування. Визначте, яка команда відповідає використаним блокам.

 1. Закрийте всі відкриті вікна.
 2. Повідомте вчителя про завершення роботи.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

VІІI. Домашнє завдання

Підручник ст. 154 - 156

ІХ.  Оцінювання роботи учнів

docx
Додано
20 січня
Переглядів
176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку