Поняття презентації та комп’ютерної презентації

Про матеріал
Поняття та призначення презентацій та комп’ютерних презентацій. Властивості слайдових та потокових презентацій. Призначення і можливості використання програмних засобів призначених для створення презентацій.
Перегляд файлу

Урок №1

Тема: «Поняття презентації та комп’ютерної презентації. Слайдові та потокові презентації».

Мета:

навчальна:

 •    розглянути поняття презентації та комп’ютерної презентації на прикладі екологічної теми «Етапи взаємодії суспільства і природи, ознайомитися із властивостями слайдових та потокових презентацій з теми «Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання» та біологічної теми «Будова клітини», ознайомитися з призначенням й можливостями використання програмних засобів, призначених для створення презентацій;

розвивальна:

 •    розвивати уміння пояснювати призначення презентацій, порівнювати властивості слайдових та потокових презентацій, описувати використання програмних засобів, формувати засобами міжпредметних зв’язків поняття комп’ютерних презентацій та розвивати інформатичну компетентність;

виховна:

 •    виховувати почуття поваги до предмету інформатики як інструменту наукового пізнання

Тип уроку:  вивчення нового матеріалу

Методи і методичні прийоми: проблемні, інтерактивні, випереджувальне домашнє завдання з теми «Продукція силікатної промисловості»

Міжпредметні зв’язки: біологія, хімія, фізика, екологія.

Структура уроку:

 1.         Організаційний етап (перевірка готовності до уроку, техніка безпеки під час роботи у кабінеті інформатики) 2 хв.
 2.         Мотивація навчального матеріалу 3 хв.
 3.         Вивчення нового матеріалу 20 хв.
 4.         Закріплення знань 14 хв.
 5.         Домашнє завдання 2 хв.
 6.         Підсумки уроку, рефлексія 4 хв.

Матеріали та обладнання:

 1.                    Комп’ютерна презентація з екології «Етапи взаємодії суспільства і природи»¸ слайдова презентація «Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання, потокова презентація будова клітини.
 2.                    Засіб для розробки комп’ютерних презентацій PowerPoint 2007.
 3.                    Інструкції з техніки безпеки.
 4.                    Фрагмент кінофільму «Маргоша» (сюжет про презентацію діяльності редакції).
 5.                    Інтерактивна дошка, комп’ютер, Інтернет.
 6.                    Портрет Роберта Гаскінса.
 7.                    Презентація «Закони Ньютона»

 

Хід уроку

 

 1.         Організаційний етап (перевірка готовності до уроку, техніка безпеки під час роботи у кабінеті інформатики)
 2.         Мотивація навчального матеріалу.

1. Демонстрація сюжету популярного серіалу «Маргоша»

2. Проблемне питання:

«Який спосіб використали працівники редакції для представлення нової ідеї?»

(відповіді учнів)

3. Слово вчителя. Для покращення сприйняття повідомлень доповідача здавна застосовували ілюстративні матеріали. Раніше це були схеми, карти, таблиці, графіки виготовлені вручну. Зараз існують презентації. Отже, сьогодні на уроці ми вивчаємо тему «Поняття презентації та комп’ютерної презентації. Слайдові та потокові презентації».

 1.         Вивчення нового матеріалу.

Презентація – це представлення.

Питання до учнів:

 1.                    Що визнаєте про презентації?
 2.                    Чи користувалися ви ними на інших уроках?
 3.                    Що  ви хотіли б дізнатися більше про презентацію?

Оголошення мети і завдань уроку: вивчити поняття презентації, слайдової і потокової презентації

Скористаймося мережею «Інтернет», звернімося до вікіпедієї і зробімо запит терміну «презентація».

Демонстрація презентації з екології «Етапи взаємодії суспільства і природи» (презентація 1)

За допомогою презентації можна швидко проілюструвати і подати матеріал. Комп’ютерні презентації здійснюються із широким застосуванням комп’ютерів, а також різноманітних засобів: персональних комп’ютерів, демонстраційних моніторів, мультимедійних проекторів, електронних дошок, сенсорних екранів.

Серед комп’ютерних презентацій розрізняють слайдові та потокові

 

 

 

 

 

 

 

Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів. Слайд презентації це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео та звукові об’єкти, гіперпосилання. Доповідач, як правило, керує зміною слайдів на екрані послідовністю появи на них певних об’єктів. Він може попередньо налаштувати автоматичний показ об’єктів через певні інтервали часу.

Для створення презентації «Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання» застосована система опрацювання презентацій Microsoft Office PowerPoint. Можливе застосування і інших програм таких, як OpenOffice.org, Impress, ProShow Producer, PPT Create.

Демонстрація презентації №2 (виступ учня із заздалегідь підготовленою інформацією про продукцію силікатної промисловості)

Іншим видом презентації є потокові презентації. Вони призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об’єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад, рекламного або навчального призначення.

Демонстрація презентації №3 «Будова клітини».

Програми для опрацювання цього виду презентацій є Adobe Flash,  Microsoft Move Maker, AnFX Visual Design, Virtual Tour Builder.

Розкрийте на основі побачених презентацій значення та можливості комп’ютерних презентацій.

Система опрацювання MS PowerPoint належить до систем опрацювання слайдових презентацій. Ми вивчатимемо версію програми, яка має назву   MS PowerPoint 2007. Ця програма має всі можливості, а саме:

 • включення до слайдів презентації текстів, графічних зображень, відео і звукових об’єктів;
 • редагування та форматування об’єктів презентації;
 • використання шаблонів і стилів оформлення слайдів;
 • застосування ефектів анімації до об’єктів презентації;
 • налаштування послідовності та тривалості відтворення об’єктів презентації;
 • налаштування режимів демонстрації слайдів на екрані монітора або з використанням мультимедійного проектора;
 • демонстрація створеної презентації;
 • підготовка до друку слайдів презентації;
 • збереження презентації у файлах різних форматів;
 • включення до файлів презентацій засобів відтворення для демонстрації її на комп’ютері, на якому відсутня система опрацювання презентацій.

Програма MS PowerPoint 2007 може працювати в двох основних режимах – створення та редагування презентації та її демонстрації.

Стандартним форматом файлів презентацій є формат РРТХ.

Ідея створення спеціальної програми для підготовки  презентаційних матеріалів з використанням комп’ютера належить ученому Роберту Гаскінсу. Він у 1984 р. запропонував концепцію такої програми, яка у 1987 була куплена компанією Microsoft.

Кожен із об’єктів  презентації має властивості

Слайд

Тип, розміри, порядковий номер, орієнтація, тло,наявність колонтитулів, кольорова схема та ін.

Напис

Шрифт, розмір, колір, накреслення,   видозміна , інтервали, розміщення на слайді, ефекти анімації та ін.

Малюнок

Вид, розмір, кольори, стилі оформлення, положення, ефекти анімації та інше.

Гіперпосилання

Тип об’єкта, на який посилається, його розміщення та ін.

Практична робота за комп’ютером з демонстрацією на мультимедійній дошці.

Запуск MS PowerPoint 2007.  Вікно програми.

Програму PowerPoint можна запустити на виконання кількома способами:

 1. Виконати Пуск - Усі програми – Microsoft Office - MS PowerPoint 2007.
 2. Використати ярлик програми на робочому столі або на панелі швидкого запуску.
 3. Двічі клацнути на значку файлу презентації PowerPoint

Завдання учням: виконайте усі способи запуску програми.

Після запуску програми на екрані з’являється її вікно.

Завдання: для вивчення інтерфейсу скористаємося готовою комп’ютерною презентацією «Закони Ньютона».

Інтерфейс PowerPoint має відображення за замовчуванням у лівій частині вікна Області структури і слайдів, а в нижній – Області нотаток.

Область структури і слайдів має дві вкладки.

Вкладка слайди призначена для відображення у вигляді ескізів усіх слайдів презентації.

Також її можна використовувати  для заміни послідовності розміщення слайдів, швидкого переходу до потрібного слайду. Вкладка Структура призначена для планування структури презентації, швидкого створення потрібної кількості слайдів з їхніми заголовками, внесення змін до послідовності слайдів презентації на будь-якому етапі її опрацювання.

Ширину області структури і слайдів можна змінити, перетягнувши праву межу в потрібному напрямі. Для закриття цієї області слід вибрати кнопку      , а для відтворення – кнопку Звичайний, з кнопок переключення режимів перегляду.

Поле Нотатки до слайда використовуються для введення тексту, підказок, які потрібні доповідачу під час демонстрації презентації, або поміток для подальшого редагування і форматування слайдів.

У нижній частині вікна програми знаходиться Рядок стану, у якому відображаються повідомлення про номер поточного слайду та їх загальну кількість про використану тему оформлення слайда та про мову поточного фрагмента тексту.

Справа від Рядка стану розміщені кнопки переключення режимів перегляду презентації режим Звичайний  використовується під час створення, редагування та форматування слайдів презентації, у режимі Сортувальник слайдів, як і на вкладці Слайди, на екран виводяться ескізи слайдів, що надає користувачу можливість оцінити цілісність композиції і структуру усієї презентації, змінити порядок слайдів, видалити, приховати або додати нові.

Вибір кнопки Показ слайдів, приводить до демонстрації презентації, починаючи з поточного слайда.

Розпочати демонстрацію презентації можна, вибравши на вкладці Показ слайдів у групі Розпочати показ слайдів одну з кнопок:

З початку         або З поточного слайда          .

 

Розпочати демонстрацію презентації з першого слайда можна також натисненням клавіші F5 або Вигляд – Режими перегляду презентації – Показ слайдів.  У режимі демонстрації об’єкти  презентації з’являються залежно від налаштувань: або автоматично через певний інтервал часу, або після натиснення лівої кнопки миші чи певних клавіш клавіатури (клавіш керування курсором, клавіші  Пропуск). Припинити демонстрацію презентації можна натисненням клавіші ESC.

Завдання:  перегляньте запропоновану презентацію і прочитайте питання, підготуйте відповіді для закріплення знань.

 1.         Закріплення знань.

Питання на закріплення:

 1. Що таке презентація та комп’ютерна презентація?
 2. Як називаються програми для створення комп’ютерних презентацій?
 3. Які види комп’ютерних презентацій ви знаєте?
 4. Назвіть основні об’єкти, які опрацьовує  PowerPoint 2007,  опишіть їхні властивості.
 5. Порівняйте інтерфейси PowerPoint 2007  і Word 2007.
 6. Поясніть призначення області структури і слайдів у PowerPoint 2007.
 7. Назвіть і поясніть призначення режимів перегляду в PowerPoint 2007.
 8. Чим відрізняються дії, що будуть виконані після вибору кнопок З початку і З поточного слайду?
 9. Як припинити  демонстрацію презентації?
 1.         Домашнє завдання
  • Вивчити § 2.1
  • Підготувати текстовий матеріал для створення презентації з теми уроку біології «Будова ядра».
 2.         Підсумки уроку, рефлексія.

Оцінювання діяльності учнів на основі тестового контролю: двійково-вибіркові завдання на два варіанти.

Варіант І, ІІ(‘)   +  -

 1. Презентація -  це представлення.

               1. Комп’ютерна презентація здійснюється за відсутністю комп’ютерних засобів.

 1. Системи для опрацювання комп’ютерних презентацій поділяють на системи опрацювання слайдових презентацій і системи опрацювання потокових презентацій.

               2. Слайд презентації – це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та звукові об’єкти, гіперпосилання.

 1. Малюнок має такі властивості: тип, розмір, порядковий номер, тло.

               3. Ідея створення спец програми для підготовки презентаційних матеріалів з використанням комп’ютера належить англійському вченому Р. Гаскінсу.

 1. Основним об’єктом у системах опрацювання слайдових презентацій є презентація як сукупність окремих слайдів.

          4. MS PowerPoint 2007 належить до програм опрацювання слайдових презентацій.

 1. MS PowerPoint 2007 має не усі можливості систем опрацювання презентацій.

               5’. Програма MS PowerPoint 2007 має один спосіб запуску.

 1. Ширину Області структури і слайдів не можна змінити.

               6’. У нижній частині вінка програми MS PowerPoint 2007 знаходиться Рядок стану, у якому відображаються повідомлення  про номер поточного слайду та їх загальну кількість та ін..

 1. Гіперпосилання має такі властивості: тип об’єкта, на який посилається, його розміщення та ін..

                7. Вибір кнопки Показ слайдів приводить до демонстрації презентації, починаючи з поточної презентації

 1. Припинити демонстрацію презентації можна, натиснувши клавішу Esc.

                 8’.Розпочати демонстрацію презентацію можна, вибравши,  на вкладці Показ слайдів,  у групі Розпочати показ слайдів,      одну   з    кнопок З початку              або     З поточного

слайда          .

 

 1. Прикладні програми, призначені для створення комп’ютерних презентацій називаються редакторами презентацій.

                  9’. Презентації поділяються на швидкі і повільні.

 1. Сучасні системи опрацювання слайдових комп’ютерних презентацій це різнопланові програми.

                  10’. Класифікація презентацій і систем для їх опрацювання є чітко визначеною.

 1. Стандартним форматом файлів презентацій, підготовлених з використанням MS PowerPoint 2007, є формат РРТХ.

                   11’. Інтерфейс MS PowerPoint 2007 і Word 2007 однакові.

 1.  У режимі демонстрації об’єкти презентації з’являються незалежно від налаштувань.

                   12’. Автоматичне припасування розмірів слайда до розмірів вікна здійснюється клацанням кнопки Вписати слайд у поточне вікно.

 

 

В/П

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

ІІ

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Будівельні матеріали Презентація з хімії

Номер слайду 2

Широкого використання набули будівельні матеріали: цемент, бетон, цегла, кераміка, скло

Номер слайду 3

Цемент, бетон, цегла, кераміка, скло – продукція силікатної промисловості

Номер слайду 4

Скло Скло звичайне – це прозорий аморфний сплав суміші натрій силікату з кальцій силікатом і кварцовим піском

Номер слайду 5

Різновиди скла Хімічний посуд виготовлений із калію карбонату, вапняку та кварцового піску

Номер слайду 6

Кварцове скло Кварцова лампа

Номер слайду 7

Використано 400 зразків скла Мозаїчне полотно “Полтавська баталія” М. Ломоносова

Номер слайду 8

Кришталеве скло

Номер слайду 9

Емаль

Номер слайду 10

Ситал

Номер слайду 11

Цемент Сировина для виробництва цементу – вапняк, мергель, пісок

Номер слайду 12

Бетон Суміш щебеню піску й цементу

Номер слайду 13

Керамічні вироби Будівель на цегла, кахлі, облицювальні плитки, раковини умивальників, посуд із порцеляни і фаянсу

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Закони Ньютона

Номер слайду 2

Основна задача механіки Визначити положення тіла в будь-який момент часу за відомим початковим положенням, швидкістю та силами, що діють на тіло

Номер слайду 3

Перший закон Ньютона Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою чи прямолінійно та рівномірно рухається, якщо на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована

Номер слайду 4

Інерційні системи відліку Системи відліку відносно яких тіло перебуває в стані спокою або прямолінійного рівномірного руху

Номер слайду 5

Принцип відносності Галілея У всіх інерційних систем відліку усі фізичні явища протікають однаково при однакових початкових умовах

Номер слайду 6

Маса При взаємодії тіла змінюють сою швидкість – набувають прискорення. Властивість тіл змінювати свою швидкість при взаємодії називають інертністю Маса – кількісна міра інертності

Номер слайду 7

Вимірювання маси Маса не залежить від швидкості руху (класична механіка) Маса тіла дорівнює сумі мас частинок з якої воно складається Маса системи тіл зберігається

Номер слайду 8

Сила Кількісна міра взаємодії в результаті якої тіла набувають прискорення чи деформуються називають силою

Номер слайду 9

Другий закон Ньютона Прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійній усіх сил, які діють на тіло та обернено пропорційне масі тіла і напрямлене в напрямку дії рівнодійної

Номер слайду 10

Третій закон Ньютона Сили з якою взаємодіють два тіла є силами однієї природи, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежно напрямлені

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Екологічна презентація Етапи взаємодії суспільства і природи

Номер слайду 2

Існує 4 етапи становлення взаємовідносин між суспільством і природою: 1. Етап мисливсько-збиральницької культури. 2. Етап аграрної куль тури. 3. Етап індустріального суспільства. 4. Постіндустріальна епоха.

Номер слайду 3

В епоху палеоліту (40-15 тис. років тому) основою існування первісного суспільства було полювання великих тварин І етап мисливсько-збиральницької культури

Номер слайду 4

І етап Встановилися відносини співучасті коли кожна соціальна група відчувала себе містично пов'язаною з територією на якій вона мешкає

Номер слайду 5

І етап Перша екологічна криза Відбувається винищення великих тварин

Номер слайду 6

ІІ етап Епоха аграрної культури Період близько 8 тис. років тому до середини XVIII ст.

Номер слайду 7

ІІ етап Епоха аграрної культури Розвиток уявлень про Всесвіт сприяв формуванню нового тлумачення і розуміння людських відносин із природою

Номер слайду 8

ІІ етап Епоха аграрної культури Тиск на природу локальний Зміна складу флори і фауни на території Близького Сходу Північної та Центральної Африки

Номер слайду 9

ІІІ етап Період індустріального суспільства XVIII - перша половина XX ст. Бурхливий розвиток фізики, техніки, атомної енергії, стрімке зростання населення

Номер слайду 10

ІІІ етап Період індустріального суспільства Період хижацької експлуатації природних ресурсів, локальних і регіональних екологічних криз

Номер слайду 11

IV етап Постіндустріальне суспільство З другої половини ХХ ст.

Номер слайду 12

IV етап Постіндустріальне суспільство Друга глобальна екологічна криза: виникнення процесу парникового ефекту, поява озонової дірки та кислотних дощів, суперіндустріалізація, суперхімізація, суперспохивання і суперзабруднення всіх сфер.

zip
Додано
6 квітня 2020
Переглядів
423
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку