2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Посібник для проведення підсумкового контролю та самоконтролю учнів 7 - 8 класів з фізики (за новою програмою, рівень стандарту)

Про матеріал

Даний посібник призначений для проведення підсумкового контролю та самоконтролю учнів за курсом фізики 7-8 класу загальноосвітньої школи, рівень стандарту.

Завдання складено відповідно до нової навчальної програми з фізики для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник містить два рівноправних варіанти контрольних робіт з фізики для 7-8 класів, що охоплюють питання основних тем курсу.

Кожний варіант містить як розрахункові, так і якісні задачі, які вимагають від учнів розуміння сутності фізичних явищ, уміння аналізувати фізичні процеси.

Варіант складається із завдань різної складності, які оцінюються відповідною кількістю балів.

Загальна сума набраних балів 12.

Роботи розраховані на 1 академічну годину (45хв).

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

    Посібник

для     проведення

підсумкового контролю

та самоконтролю

учнів 7 - 8 класів

з фізики

 

(за новою програмою)

         (рівень стандарту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

 

    Даний посібник призначений для проведення підсумкового контролю та самоконтролю  учнів за курсом фізики  7-8 класу загальноосвітньої школи, рівень стандарту.

   Завдання складено відповідно до нової навчальної  програми  з фізики для  7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

    Посібник містить два рівноправних варіанти контрольних робіт з фізики для 7-8 класів, що охоплюють питання основних тем курсу.

    Кожний варіант містить як розрахункові, так і якісні задачі, які вимагають від учнів розуміння сутності фізичних явищ, уміння аналізувати фізичні процеси.

     Варіант складається із завдань різної складності, які оцінюються відповідною кількістю балів.

   Загальна сума набраних балів 12.

   Роботи розраховані на 1 академічну годину  (45хв).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас

 

Контрольна робота   №1

Тема.  Вступ. Фізика як природнича наука.

                                       Методи наукового пізнання

 

І варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 

 1. В яких станах може перебувати речовина?

_____________________________________________________________

 

2.  Які одиниці використовують для вимірювання часу?

   ______________________________________________________________

 

 1.  Які прилади для вимірювання об’єму  ви знаєте?  

_____________________________________________________________

 

 1. Вставте пропущені слова  “форма” або   “об’єм”:

 

- тверде тіло зберігає ________________ ;

- рідина зберігає _________________, легко змінює ________________;

- гази не мають сталого _______________ і власної ______________, вони заповнюють всю надану їм місткість.

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 

 5. Запишіть співвідношення між одиницями об’єму.

 

     0,1 м3  =     __________   см3,

     2  см3  =     __________   мм3,

     400 мм3  =   __________   м3.

 

6. В якому чаю, цукор швидше розчиняється в гарячому чи холодному? Чому?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

7.Чи можна вважати, що об’єм газу дорівнює сумі об’ємів його молекул? Обґрунтуйте свою відповідь.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8. Ядерна модель атома ____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

 1.               У заповненій водою і щільно закритій пляшці є бульбашка повітря. Коли пляшку нагрівають, об’єм бульбашки зменшується.  Як це узгоджується з добре відомим фактом, що повітря, нагріваючись, розширюється набагато сильніше, ніж вода?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 10.  Відомо, що в 1м3 тіла людини міститься 1023 атомів. Із скількох атомів складається тіло  людини, якщо його об’єм 0,007м3.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11. Краплина олії, об’ємом 0,003мм3 розтеклася по поверхні води тонким шаром і зайняла площу 300см2.   Вважаючи   товщину  шару   рівною діаметру   молекули   олії,   визначте   діаметр молекули  олії.  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ІІ варіант

І рівень

(правильна відповідь 0,5 бала)

 

 

 1. Як взаємодіють між собою молекули? _______________________________________________________________

 

 1. Які одиниці  використовують для вимірювання об’єму?    _______________________________________________________________

 

 1. Які прилади для визначення ступеня нагрітості тіл вам відомі?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Вставте пропущені слова:

 

 • при вищій температурі дифузія відбувається  __________________;
 • чим більша швидкість руху молекул тіла,   тим ________________   його температура.

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

5. Запишіть співвідношення між одиницями об’єму.

 

     5,9  м3      =    ___________    см3,

     0,3 см3     =    ___________   мм3,

     46  мм3    =    ___________   м3.

 

6. В закритій корком пляшечці наполовину налита вода. Чи можна стверджувати, що у верхній половині пляшки води немає? Чому?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

7. Яке фізичне явище використовують у процесах засолювання овочів, м’яса, риби?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

8. Будова атома  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Один кубічний сантиметр води містить 3*1022 молекул. Скільки молекул міститься в 1 м3 повітря, якщо їх в 1100 разів менше?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 1.          Яку площу на поверхні води займе 1дм3 розлитої нафти, якщо діаметр молекули нафти дорівнює 3*10-10м. Вважати, що товщина плівки нафти дорівнює діаметру її молекули.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Якщо подумки “вирізати” з повітря кубик з довжиною ребра 0,01мм, то за нормальних умов цей кубик міститиме 27 мільярдів молекул. У скільки разів слід зменшити довжину ребра кубика, щоб він містив “усього” 27 тисяч молекул?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота   №2

Тема.  Механічний рух

І варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

           v  -  ___________   (______),

           T  -  ___________   (______),

            n  - ___________   (______).

 

 1.  Які з перелічених рухів можна вважати рівномірними, а які нерівномірними?
 • рух тролейбуса від зупинки  ___________________,
 • рух стрічки транспортера     ____________________,
 • рух хокейної шайби після удару ключкою _________________.

 

 1.  Вставте пропущені терміни:

________________      - лінія, яку описує в просторі точка, що рухається;

________________   -  звукові хвилі, що мають частоту меншу за 16 Гц;

________________  -  рух, при якому тіло за будь-які рівні проміжки часу проходить рівні шляхи.

 

 1. Величина, яка показує, який шлях тіло проходить за одиницю часу називається  ______________, позначається літерою__________ і визначається за формулою: _______________,

    де   S - ______________,

           t - _______________.

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями швидкості.

1,8  км/год    =___________  м/с,

150 м/с   =  _____________  км/год.

 

 1. Період коливань – це __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

  7. Записати:

 • формулу частоти обертання __________________________________
 • формулу середньої швидкості нерівномірного руху

     _______________________________________________________________ 

8. Маятниковий годинник узимку винесено з кімнати на вулицю. Як зміниться хід годинника? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Період коливань тіла  дорівнює 0,5с. Обчисліть частоту коливань цього тіла.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10. Автобус їхав 2год зі швидкістю 60км/год, а потім ще 1 год – зі швидкістю 80 км/год. Визначте середню швидкість його руху.

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Поїзд протягом 3 год рухався з швидкістю 60 км/год, 1 год він стояв, а потім ще 2 год рухався  з швидкістю  50 км/год. Побудуйте графік залежності шляху від часу за весь час руху. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІ варіант

І рівень

(правильна відповідь 0,5 бала)

 

 1. Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

 

            l - _______________    (______),  

 A - _______________   (______),

            t - _______________    (______).

 

 1.  Які з перелічених рухів можна вважати рівномірними, а які нерівномірними?
 • рух м’яча після удару футболіста  ____________________,
 • рух ліфта     _______________________,
 • рух  автомобіля по вулиці, коли водій побачив червоне світло світлофора      ___________________.

 

 1.  Вставте пропущені терміни:

_________________   -   зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з плином часу;

_________________ -   звукові хвилі,  частота яких є вищою від 20 кГц;

_________________ -   рух, під час якого тіло за однакові проміжки часу проходить різні шляхи.

 

 1. Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості обертів за одиницю часу називається  ______________, позначається

літерою  ____________   і визначається за формулою: _______________,

    де   N -  ______________,

           t -    ______________.

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями швидкості.

3,6 км/год   = ____________  м/с,

 1. м/с   =   ______________  км/год.

 

 1. Амплітуда коливань – це _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Записати:

 • формулу періоду обертання _________________________________
 • формулу  швидкості рівномірного руху тіла  ___________________

 

8. Період коливань маятника настінного годинника збільшено завдяки подовженню підвісу маятника. Як зміниться хід годинника?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Скільки коливань здійснює тіло за 2 хвилини, якщо частота його коливань становить 4 Гц?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10.  Один велосипедист протягом 12с рухався зі швидкістю 6 м/с, а другий – проїхав ту саму ділянку шляху за 9 с. Яка середня швидкість другого велосипедиста на цій ділянці шляху? 

 _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11. Поїзд протягом 2 год рухався з швидкістю 5 км/год, 1 год він стояв, а потім ще 3 год рухався з швидкістю 60км/год. Побудуйте графік залежності швидкості руху поїзда від часу. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Контрольна робота   № 3

Тема.  Взаємодія тіл. Сила ( І )

 

І варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

            Fтяж    -    _______________      (______),  

  m      -    _______________      (______),

             Fпр   -    _______________       (______).

 

 1.  Яка сила завжди протидіє рухові тіла? _____________________________________________________________

 

 1. Хлопець сидить за партою. На яке тіло діє сила тяжіння хлопця? Його вага?

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Вставте слово, щоб одержати визначення поняття.

Вага тіла    це сила, з якою тіло тисне на _______________, або розтягує _________________.

Сила    причина зміни   _____________    або деформації тіла.

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями сили.

0,88   кН    = ________  Н,

15,4   м/с   =  ________  км/год.

 

 1. Інерція  –  це _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  7. Записати:

 • формулу  сили пружності   ___________________________________
 • формулу ваги тіла __________________________________________

 

 

8.Яка сила тяжіння діє на автомобіль масою 800 кг? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. По горизонтальному столу рівномірно тягнуть ящик масою 12 кг. Яку мінімальну силу вздовж стола потрібно при цьому прикладати? Коефіцієнт тертя між ящиком і столом дорівнює 0,2.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10.На тіло вздовж однієї прямої діють сили   2Н, 3Н, 5Н. Якою може бути рівнодійна цих сил? Зобразіть графічно можливі випадки.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

11. Олов’яний брусок об’ємом 100см3  і свинцевий брусок об’ємом 200 см3  розплавили й виготовили сплав. Яка густина сплаву? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ІІ варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

           Р -  _______________     (______),  

 ρ-   _______________     (______),

           Fпруж - ______________  (______).

 

 1.  Яка сила заважає витягнути цвях із дошки? __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Камінь лежить на дорозі. На яке тіло діє сила тяжіння каменя?

Його вага?______________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Вставте слово, щоб одержати визначення поняття.

 

Сила ____ ________ виникає при деформації тіла.

 

Маса – міра    _______________     тіла.

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями густини.

0,55 кг/м3    =  _____________   г/см3,

12,9 г/см3    =  _____________   кг/ м3.

 

 1. Невагомість - це ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

  7. Записати:

 • формулу   закону Гука ______________________________________
 • формулу сили тертя ковзання ________________________________

 

  8. Знайдіть вагу слона масою 2 т ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Виконуючи лабораторну роботу, учень рівномірно тягне вздовж поверхні стола брусок із тягарцями загальною масою 200г, прикладаючи за допомогою динамометра горизонтальну силу. Знайдіть коефіцієнт тертя між бруском і столом, якщо динамометр показує 0,6 Н

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10. Яку силу покаже динамометр, якщо разом із сталевою пластиною розмірами 5 х12 х 0,5 см до нього підвісили 500-грамовий тягарець?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11. Маса сталевої деталі об’ємом 300см3 становить  1,56 кг. Суцільною чи порожнистою є ця деталь? Якщо порожниста, то знайдіть об’єм порожнини. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Контрольна робота   № 4

Тема.  Взаємодія тіл. Сила ( ІІ )

І варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

             р  -    _______________     (______),  

   S -    _______________     (______),

             Fарх - _______________     (______).

 

2. Навіщо заточують леза ножів? 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. При накачуванні автомобільних шин тиск усередині них стає більшим. Чому?

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Вставте слово, щоб одержати визначення поняття.

Тиск, який діє на _____________ або  _______________ передається ними в усіх напрямках _____________.

Тіло спливає, якщо його середня густина _____________  за густину рідини.

 

 

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями сили.

0,047  кН  = ___________  Н,

15,99 м3    =  ___________  см3.

 

 1. Закон Паскаля   _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  7. Записати:

 • формули   умови плавання тіл ________________________________
 • формулу  сили тиску ________________________________________

 

 

8.Що притискує до скла (або інших гладких поверхонь) гумові присоски? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Чи буде брусок масою 120 г і об’ємом 150 см3 плавати у воді?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. На опору якої площі необхідно поставити вантаж масою 2 г, щоб створити тиск 105 Па?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11. Гранітну балку масою 1,3 т частково занурено у воду. У воді на неї діє Архімедова сила 1кН. Яка частина балки виступає над водою? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ІІ варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

           р -  _______________    (______),  

 S -  _______________   (______),

           F -  _______________    (______).

 

 1.                Для чого взувають лижі? ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.          Якщо слабко накачаний м’яч полежить на сонці, то стає більш пружним. Чому ?

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.                Вставте слово, щоб одержати визначення поняття.

 

На тіло, занурене в рідину, діє   ______________ сила, яка дорівнює ___________     рідини в об’ємі зануреного тіла або його частини.

 

Тіло тоне, якщо його середня густина     _____________  , ніж густина рідини   тіла.

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1.                Запишіть співвідношення між одиницями густини.

2700 кН = _______   Н,

0, 12 м3  =  _______   м3.

 

 1.                Механічний тиск - це ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

  7.  Записати:

 • формулу виштовхувальної сили _________________________________________________________
 • формулу  тиску   __________________________________________

 

 

8. Де атмосферний тиск є більшим:  на першому поверсі хмарочоса чи на сотому? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Тіло плаває у гасі, повністю занурившись. Якою є маса тіла, якщо його об’єм становить 250 см3?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10. Площа дна каструлі дорівнює 1500 см3. Обчисліть, на скільки збільшиться тиск каструлі на стіл,  якщо у неї налити 3 л води?

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11. Мідний кубик, грань якого має довжину 10 см, підвішено за нитку  і занурено у воду. Яка частина кубика виступає над водою, якщо сила натягу нитки дорівнює 81Н? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Контрольна робота   № 5

Тема.   Механічна робота та  енергія

 

І варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

            F - _______________    (______),  

 А - _______________     (______),

           Ек - ______________      (______).

 

 1. Назвіть різновиди похилої площини. _____________________________________________________________

 

 1.  Як називають енергію, що зумовлена рухом тіла?

_____________________________________________________________

 

 1.   У яких випадках виконується робота?

         _____________________________________________________________

 

 • автомобіль тисне на естакаду,
 • учень піднімає відро води,
 • вода тисне на дно і стінки посудини,
 • космічний корабель обертається навколо землі.

 

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями роботи.

0,02 кДж   =   __________  Дж,

1500 Дж    =   __________  МДж.

 

 1.  Коефіцієнтом корисної дії (ККД)  називають відношення ______________ до _______________.

 

    ККД позначають символом  ____________ та обчислюють    за формулою       

     __________________________.

 

    7. Записати:

 • формулу  потужності _______________________________________
 • формулу  кінетичної енергії __________________________________________________________

 

 

8. За який час двигун потужністю 100 Вт виконає роботу 2 кДж? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. За допомогою рухомого блока піднімають вантаж масою 40 кг, а вільний кінець шнура тягнуть із силою 300Н. Визначте ККД рухомого блока.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10. Хлопчик веде велосипед, прикладаючи горизонтальну силу 40Н. При цьому велосипед рухається рівномірно. Знайдіть швидкість руху велосипеда, якщо за 5 хв хлопчик виконав роботу 12 кДж.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11.Потужність двигунів літака становить 10 МВт. Визначте силу опору руху, якщо літак рухається зі сталою швидкістю 720 км/год. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ІІ варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

            N -  _______________    (______),  

 Акор - ______________    (______),

           Еn -   ______________    (______).

 

 1. Назвіть різновиди важеля. __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.  Як називають енергію, що зумовлена взаємодією тіл або частин одного тіла?

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.    У яких випадках виконується робота?

 

        _____________________________________________________________

 

 • корабель тягне баржу,
 • підйомний кран тримає вантаж на певній висоті,
 • залізничний вагон котиться по рейкам,
 • Земля обертається навколо Сонця.

 

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями потужності.

0,005 кВт  =  _______  Вт,

53000 Вт  =   _______  МВт.

 

 1. Механічна робота – це фізична величина, яка дорівнює добутку _____________  на ____________, що пройдений тілом у напрямку __________.

Механічну роботу позначають символом ___________ та обчислюють за формулою _________________.

 

    7. Записати:

 • формулу  ККД  __________________________________________________________
 • формулу  потенціальної енергії __________________________________________________________

 

 

  8.  Визначте роботу, яку виконують під час  піднімання тіла вагою 40Н на висоту 120 см. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9.Довге плече важеля в 3 рази більше від короткого. Щоб підняти вантаж масою 60 кг, який підвішено до короткого плеча важеля, до довгого плеча прикладають силу 250 Н. Визначте ККД важеля.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10. Скільки часу повинен працювати насос потужністю 50 кВт, щоб із глибини 200 м відкачати воду, об’єм якої 150м3?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11.Автомобіль, що рухається зі швидкістю 50 км/год, почав гальмувати, через якийсь час його швидкість стала дорівнювати 30 км/год. Як змінилася його кінетична енергія при цьому? Чому дорівнює робота сили тертя на цій ділянці? Маса автомобіля 1,5 т. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

8 клас

 

 

Контрольна робота   1

Тема.   Механічна робота. Механічна енергія.

Фізичні основи роботи машин і механізмів.

 

І варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

            F - _______________    (______),  

 А - _______________     (______),

           Ек - ______________      (______).

 

 1. Назвіть різновиди похилої площини. _____________________________________________________________

 

 1.  Як називають енергію, що зумовлена рухом тіла?

_____________________________________________________________

 

 1.   У яких випадках виконується робота?

         _____________________________________________________________

 

 • автомобіль тисне на естакаду,
 • учень піднімає відро води,
 • вода тисне на дно і стінки посудини,
 • космічний корабель обертається навколо землі.

 

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями роботи.

0,02 кДж   =   __________  Дж,

1500 Дж    =   __________  МДж.

 

 1.  Коефіцієнтом корисної дії (ККД)  називають відношення ______________ до _______________.

 

    ККД позначають символом  ____________ та обчислюють    за формулою       

     __________________________.

 

    7. Записати:

 • формулу  потужності _______________________________________
 • формулу  кінетичної енергії __________________________________________________________

 

 

8. За який час двигун потужністю 100 Вт виконає роботу 2 кДж? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. За допомогою рухомого блока піднімають вантаж масою 40 кг, а вільний кінець шнура тягнуть із силою 300Н. Визначте ККД рухомого блока.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10. Хлопчик веде велосипед, прикладаючи горизонтальну силу 40Н. При цьому велосипед рухається рівномірно. Знайдіть швидкість руху велосипеда, якщо за 5 хв хлопчик виконав роботу 12 кДж.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11.Потужність двигунів літака становить 10 МВт. Визначте силу опору руху, якщо літак рухається зі сталою швидкістю 720 км/год. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ІІ варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

            N -  _______________    (______),  

 Акор - ______________    (______),

           Еn -   ______________    (______).

 

 1. Назвіть різновиди важеля. __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.  Як називають енергію, що зумовлена взаємодією тіл або частин одного тіла?

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.    У яких випадках виконується робота?

 

        _____________________________________________________________

 

 • корабель тягне баржу,
 • підйомний кран тримає вантаж на певній висоті,
 • залізничний вагон котиться по рейкам,
 • Земля обертається навколо Сонця.

 

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями потужності.

0,005 кВт  =  _______  Вт,

53000 Вт  =   _______  МВт.

 

 1. Механічна робота – це фізична величина, яка дорівнює добутку _____________  на ____________, що пройдений тілом у напрямку __________.

Механічну роботу позначають символом ___________ та обчислюють за формулою _________________.

 

    7. Записати:

 • формулу  ККД  __________________________________________________________
 • формулу  потенціальної енергії __________________________________________________________

 

 

  8.  Визначте роботу, яку виконують під час  піднімання тіла вагою 40Н на висоту 120 см. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9.Довге плече важеля в 3 рази більше від короткого. Щоб підняти вантаж масою 60 кг, який підвішено до короткого плеча важеля, до довгого плеча прикладають силу 250 Н. Визначте ККД важеля.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10. Скільки часу повинен працювати насос потужністю 50 кВт, щоб із глибини 200 м відкачати воду, об’єм якої 150м3?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

11.Автомобіль, що рухається зі швидкістю 50 км/год, почав гальмувати, через якийсь час його швидкість стала дорівнювати 30 км/год. Як змінилася його кінетична енергія при цьому? Чому дорівнює робота сили тертя на цій ділянці? Маса автомобіля 1,5 т. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота   №2

Тема.  Будова речовини

 

І варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 

 1. В яких станах може перебувати речовина?

______________________________________

 

 1.   Які одиниці використовують для вимірювання густини?

   _______________________________________

 

 1.  Які прилади для вимірювання об’єму  ви знаєте?  

______________________________________

 

 1. Вставте пропущені слова  “форма” або   “об’єм”:

 

- тверде тіло зберігає ________ ;

- рідина зберігає _____, легко змінює ______;

 • гази не мають сталого ______ і власної _______, вони заповнюють всю надану їм місткість.

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 

 5. Запишіть співвідношення між одиницями об’єму.

 

     0,1м3 =    ...   см3,

     2 см3 =    ...   мм3,

     400 мм3 =   ...   м3.

 

6. В якому чаю, цукор швидше розчиняється в гарячому чи холодному? Чому?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

7.Записати  формулу температурного коефіцієнта лінійного розширення.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

8. Густина речовини - це ____________________  __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9.  Відомо, що в 1м3 тіла людини міститься 1023 атомів. Із скількох атомів складається тіло  людини, якщо його об’єм 0,007м3.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

10. Чавунна куля масою 800г має об’єм 125см3. Чи має  порожнини ця куля?  __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

11. Краплина олії, об’ємом 0,003мм3 розтеклася по поверхні води тонким шаром і зайняла площу 300см2.   Вважаючи   товщину  шару   рівною діаметру   молекули   олії,   визначте   діаметр молекули  олії.  ______________________________________________________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

 

ІІ варіант

І рівень

(правильна відповідь 0,5 бала)

 

 

 1. Як взаємодіють між собою молекули? ________________________________________

 

 1. Які одиниці  використовують для вимірювання об’єму?    ________________________________________

 

 1. Які прилади для визначення ступеня нагрітості тіл вам відомі?

_______________________________________

_______________________________________  _______________________________________

_______________________________________

 

 1. Вставте пропущені слова:

 

 • при вищій температурі дифузія відбувається  ___________;
 • чим більша швидкість руху молекул тіла,   тим __________   його температура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

5. Запишіть співвідношення між одиницями об’єму.

 

     5 м3 =    ...    см3,

     0,3 см3 =    ...   мм3,

     46 мм3 =   ...   м3.

 

6. В закритій корком пляшечці наполовину налита вода. Чи можна стверджувати, що у верхній половині пляшки води немає? Чому?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

7. Записати формулу густини.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

8. Маса тіла - це  ___________________________  __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Один кубічний сантиметр води містить 3*1022 молекул. Скільки молекул міститься в 1 м3 повітря, якщо їх в 1100 разів менше?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

10. Латунна куля має масу 600г при об’ємі 95см3. Суцільна ця куля чи порожниста?  __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

11.  Яку площу на поверхні води займе 1дм3 розлитої нафти, якщо діаметр молекули нафти дорівнює 3*10-10м. Вважати, що товщина плівки нафти дорівнює діаметру її молекули.

______________________________________________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота   №3

Тема . Теплові явища.

 

 

 

 

І варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

            с - _______________    (______),  

  Q - _______________   (______),

             t - _______________    (______).

 

 1. Прилад для визначення ступеня нагрітості тіла.

______________________________________

 

 1. Назвіть способи зміни внутрішньої енергії. ____________________________________________________________________________

 

 1. Внаслідок якого виду теплопередачі відбувається нагрівання металевої ложечки, опущеної в гарячий чай?

 

______________________________________

______________________________________

____________________________________________________________________________

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями питомої теплоти згоряння палива.

20 Дж/кг 0С = _______ КДж/кг 0С  ,

1,5 МДж/кг 0С   = ________ Дж/кг 0С   .

 1. Питома теплота пароутворення – це фізична величина, що характеризує певну  ___________ й дорівнює  ______________________, яку необхідно передати  рідині масою _______, щоб за незмінної температури перетворити її на ___________.

Питому теплоту пароутворення позначають символом __________ і обчислюють за формулою ____________.

  7. Записати:

 • формулу  питомої теплоти плавлення ___________________________________
 • формулу   ККД нагрівника ___________________________________

 

8.Чи знайома домогосподарка із принципом теплопередачі, якщо для нагрівання води у відрі розмістила електрокип’ятильник у верхньому шарі рідини? ________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Для нагрівання повітря в кімнаті об’ємом 50 м 3 витрачено 645 кДж енергії. Визначте, на скільки градусів підвищилася температура в кімнаті за рахунок цієї енергії. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

10.  На скільки градусів нагріється 50 л води енергією, отриманною від  спалювання 2 кг сухих дров?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

11.Яка кількість теплоти виділяється під час конденсації 0,1 кг ефіру, який взято за температури кипіння, та наступного його охолодження до 15 0С? ______________________________________________________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

ІІ варіант

І рівень

(правильна відповідь – 0,5 бала)

 

 1.  Які фізичні величини позначаються такими буквами?  

        Їх одиниці вимірювання.

             L - _______________    (______),  

  q - _______________     (______),

             C - ______________      (______).

 

 1. У якому агрегатному стані речовина має найбільшу теплопровідність?

____________________________________________________________________________

______________________________________

 

 1. Назвіть відомі вам види теплопередачі. ____________________________________________________________________________

______________________________________

 

 1. Як змінюється температура рідини під час її кипіння?

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ рівень

(правильна відповідь  1 бал)

 

 1. Запишіть співвідношення між одиницями кількості теплоти.

0,002 Дж  = _______ КДж ,

189 МДж   = ________  Дж  .

 

 1. Питома теплота згоряння палива  – це фізична величина, яка  характеризує певне  ___________ і чисельно дорівнює  ______________________, що виділяється в процесі повного згоряння  ______ палива.

   Питому теплоту згоряння палива позначають     символом __________ та обчислюють за формулою ____________.

 

  7. Записати:

 • формулу  питомої теплоємності ___________________________________
 • формулу   ККД теплового двигуна ___________________________________

 

 

8. Чому іноді підскакує кришка чайника, коли в ньому кипить вода? _______________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ рівень

(правильна відповідь  2 бали)

 

9. Яка кількість теплоти виділилася при охолодженні олії, об’єм якої 20 л, якщо температура змінилася від 60 до 200С?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

10.  При згорянні 5 кг якогось виду палива виділилося 50000 кДж енергії. Яке паливо згоріло?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

11.У двигуні внутрішнього  згоряння згоріло 0,5 кг пального, теплота згоряння якого 46*106Дж/кг. При цьому робота, яку виконав двигун, становила 46*106Дж. Визначте ККД двигуна. ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1537
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку