14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Посібник "Тестові завдання з фізики для 8 класу з використанням програми Test –W2"

Про матеріал
Комплект складається з двох частин: тестові завдання (із ключами) на закріплення вивченого матеріалу у друкованому та електронному варіанті (з використанням програми Test-W2). Посібник допоможе вчителю фізики при проведенні підсумкових уроків у 8 класі. Посібник складено відповідно до нової програми з фізики для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Для вчителів фізики та здобувачів освіти загальноосвітніх навчальних закладів.
Зміст архіву
Перегляд файлу

 

Каневська О. П. 

Посібник. Тестові завдання з фізики для 8 класу з використанням програми Test –W2 – 2019. – 50с.

 

 

 

 

Рецензент: 

Бігдаш В.Ю., учитель математики, учитель вищої кваліфікаційної

категорії

 

 

Методичний посібник розглянутий і схвалений на методичному засіданні вчителів математики, фізити та інформатики Полонської загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів №6 (Протокол №2 від 10.01.2019року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект складається з двох частин: тестові завдання (із ключами) на закріплення вивченого матеріалу у друкованому та електронному варіанті (з використанням програми Test-W2). 

Посібник допоможе вчителю фізики при проведенні підсумкових уроків у 8 класі.

Посібник складено відповідно до нової  програми з фізики для 8 класів  загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів.

Для вчителів фізики та здобувачів освіти загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

© Каневська О.П.

           

ЗМІСТ 

ВСТУП..................................................................................................................................3

ТЕМА 1. Тепловий стан тіл………………………………………………………...…....4

ТЕМА 2. Внутрішня енергія. Теплообмін……………………………………………...6

ТЕМА 3. Теплообмін. Види теплообміну……………………………………………...8

ТЕМА 4. Кількість теплоти. Тепловий баланс……………………………………..…10

ТЕМА 5. Теплота згорання палива. Тепловий двигун…………………………….…12

ТЕМА 6. Плавлення та кристалізація твердих тіл…………………………………....14

ТЕМА 7. Випаровування. Конденсація. Кипіння…………………………..……..…..16

ТЕМА 8. Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд…………………………….18

ТЕМА 9. Електричне поле. Провідники та діелектрики………………………….…..20

ТЕМА 10. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона………………………………....22

ТЕМА 11. Електричний струм. Дії електричного струму…………………………....24

ТЕМА 12. Джерела електричного струму. Електричне коло………………………...26

ТЕМА 13. Сила струму. Одиниці сили струму. …………………………………..…..28

ТЕМА 14.Електрична напруга та її вимірювання………………………………….....30

ТЕМА 15. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола………………………….32

ТЕМА 16. Послідовне та паралельне з'єднання провідників……………………...…34 ТЕМА 17. Робота та потужність електричного струму………………………….…...36

ТЕМА 18. Електричний струм в металах та рідинах……………………………...….38

ТЕМА 19. Електричний струм у газах………………………………………………....40

ТЕМА 20. Електричний струм у напівпровідниках…………………………………..42

 

КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ………………………………………………..……………….…...44

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ……………………………………….…….49

ВСТУП

Посібник складено відповідно до нової програми з фізики для 8 класів  загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. 

Перша частина посібника містить тести подані у одному варіатні  - теоретичні запитання, а також якісні і розрахункові задачі на два-три логічні кроки. У  роботах значну увагу приділено завданням, які формують навички учнів читати й аналізувати матеріал.

На виконання кожної роботи рекомендовано відводити 10-15 хвилин – залежно від рівня підготовки класу, теми, що вивчається, мети яку ставить перед собою витель на кожному конкретному уроці.

Друга частина посібника містить електронний варіант тестів з використанням програми Test W2

Контрольно-діагностична система Test-W2 призначена для перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Вихідний тест містить 12 питань.  З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана кількість питань. Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується 3-5 варіантів відповідей, серед яких від одного до двох вірних. Кожне питання виводиться на екран окремо, після відповіді на нього з'являється наступне питання. і так, поки не буде задано вказану кількість питань із вихідного тесту.Учню потрібно вказати правильні, на його думку відповіді і перейти до наступного питання. Час відповіді на тест обмежений 15 хвилин.

У вигляді діаграми подається поточний результат тестування у відношенні правильних відповідей учня до загальної кількості можливих правильних відповідей. Чим далі - тим точніше остаточний результат. Крім того, виводиться поточна 12-бальна оцінка. Після останнього питання виводиться підсумковий результат. 

Для установки пакета досить скопіювати виконувані файли з дискa або іншого джерела до окремої папки, яку треба попередньо створити (наприклад, з назвою TEST). Тести краще зберігати в окремих папках по назві предмету всередині основної папки. Для завантаження програми виконайте файл "Test.exe". У діалоговому вікні відкрийте потрібну папку і вкажіть файл тесту для тестування. 

Комп'ютерні тестові програми дозволяють: - об'єктивно перевірити знання кожного учня ( з окремого уроку і цілої теми ); - звільнити вчителя від нудної справи перевірки зошитів; - готувати учнів до складання тестів; - спонукати учнів до більш серйозної підготовки до уроку; - знімає з порядку денного суб'єктивний фактор в оцінюванні знань учнів.  

ТЕМА 1. Тепловий стан тіл

1.                Яким символом позначають температуру?

a.      для шкали Цельсія – t

b.     для шкали Цельсія - Т

c.      для шкали Кельвіна - Т 

d.     для шкали Кельвіна - t

2.                Назвіть відомі вам види термометрів.

a.      рідинний, медичний, ртутний, термопара.

b.     рідинний, побутовий, ртутний, термопара.

c.      технічний, медичний, ртутний, термопара.

d.     рідинний, медичний, автоматичний, термопара.

3.                Як визначити один градус Цельсія?

a.      на дотик

b.     одна сота частина зміни температури води під час її нагрівання від температури плавлення до температури кипіння

c.      одна сота частина зміни температури води під час її нагрівання від температури плавлення

d.     одна десята частина зміни температури води під час її нагрівання від температури плавлення до температури кипіння

4.                Температуру чого - термометра чи тіла - ми визначаємо, коли знімаємо покази термометра?

a.      температуру тіла

b.     температуру хворого тіла

c.      температуру навколишнього середовища

d.     температуру термометра 5. Який рух називають тепловим?

a.      безладний рух молекул та атомів

b.     безладний рух молекул та атомів, який визначає температуру тіла

c.      рівномірний рух молекул та атомів, який визначає температуру тіла

d.     хаотичний рух атомів

6.       Укажіть напрямок проходження теплообмінних процесів?

a.      менш нагріті тіла завжди віддають своє тепло більш нагрітим

b.     більш нагріті тіла завжди віддають своє тепло менш нагрітим

c.      більш нагріті тіла завжди віддають своє тепло більш нагрітим

d.     різні речовини обмінюються теплом по-різному

7.       Чому не можна нагріти квартиру шубою, хоча людині в ній на морозі тепло?

a.      шуба не є джерелом нагрівання, вона зберігає тепло

b.     шуба погано горить

c.      шуба погане джерело нагрівання

d.     шуба не гріє на морозі

8.       Як називають прилад для вимірювання температури?

a.      термостат

b.     термомерт

c.      термостат

d.     тер метр

9.       Що називають температурою?

a.      фізичну величину, яка характеризує стан теплової рівноваги системи

b.     фізичну величину, яка характеризує стан тіла

c.      фізичну величину, яка характеризує стан навколишнього середовища

d.     величину, яка характеризує стан тіла

10.   Яка фізична величина характеризує стан нагрітості?

a.      час

b.     швидкість

c.      температура

d.     сила

11.   Чому на дотик не можна об'єктивно встановити різницю температур між матеріалами?

a.      можна обпектися

b.     різні речовини обмінюються теплом по-різному

c.      усі речовини обмінюються теплом однаково

d.     більш нагріті тіла ніколи не обмінюються теплом

12.   Яка властивість рідини дозволяє використовувати її задля вимірювання температури?

a.      текучість при зміні температури

b.     в'язкість рідини 

c.      поверхневий натяг рідини

d.     об'ємне розширення при зміні температури

       


2.Внутрішня енергія. Теплообмін.

1.     Внутрішню енергію тіла можна змінити внаслідок:

a.      виконання роботи і зміни форми тіла;

b.     зміни форми тіла і теплопередачі (теплообміну);

c.      виконання роботи і теплообміну (теплопередачі)

2.     Щоб сніг навесні скоріше розтанув під сонячними променями, його треба: a. розрівняти

b.     укрити блискучою плівкою

c.      згорнути у великий замет

d.     посипати сажею

3.     Внутрішня енергія тіла - це сумарна енергія:

a.      взаємодії молекул цього тіла між собою

b.     хаотичного руху молекул цього тіла та їх взаємодії між собою

c.      взаємодії молекул цього тіла із Землею

d.     хаотичного руху молекул цього тіла

4.     Як називається енергія руху і  взаємодії  частин, з яких складається тіло?

a.      внутрішня енергія

b.     потенціальна енергія

c.      кінетична енергія

d.     атомна енергія

5.     Як називається та частина внутрішньої енергії, яку тіло дістає або втрачає при теплопередачі?

a.      теплота згоряння

b.     температура

c.      теплота плавлення

d.     кількість теплоти

6.     Чи залежить внутрішня енергія тіла від механічного руху тіла та його положення відносно інших тіл? 

a.      не залежить 

b.     залежить тільки від механічного руху тіла

c.      залежить тільки від положення тіла відносно інших тіл

d.     залежить від механічного руху тіла та його положення відносно інших тіл

7.     Яке позначення та яка одиниця кількості теплоти в СІ?

a.      позначення q; одиниця вимірювання в СІ - Дж/кг

b.     позначення Q; одиниця вимірювання в СІ - Дж

c.      позначення U ; одиниця вимірювання в СІ - Дж

d.     позначення А; одиниця вимірювання в СІ - с

8.     Як змінюється внутрішня енергія тіла, якщо воно саме виконує певну роботу?

a.      внутрішня енергія тіла зменшується 

b.     внутрішня енергія тіла не змінюється

c.      внутрішня енергія тіла збільшується

d.     внутрішня енергія  тіла не залежить від роботи 9. Чому цвях під час забивання стає теплим?

a.      унаслідок удару зменшується внутрішня енергія цвяха

b.     унаслідок удару збільшується внутрішня енергія цвяха

c.      унаслідок удару внутрішня енергія цвяха не змінюється

d.     унаслідок удару цвях нагрівається

10.   Який зв'язок між швидкістю руху молекул речовини та її температурою?

a.      чим менша температура речовини, тим швидше рухаються її молекули

b.     чим вища температура речовини, тим повільніше рухаються її молекули

c.      чим вища температура речовини, тим швидше рухаються її молекули

d.     чим менша температура речовини, тим повільніше рухаються її молекули

11.   Яка фізична величина кількісно характеризує теплопередачу?

a.      температура

b.     кількість теплоти

c.      робота

d.     питома теплоємність

12.   Чому балончик із лаком для волосся під час нагрівання може вибухнути?

a.      при нагріванні внутрішня енергія газу, а відповідно і тиск на внутрішні стінки балончика зростає

b.     при нагріванні внутрішня енергія газу, а відповідно і тиск на внутрішні стінки балончика зменшується

c.      при нагріванні внутрішня енергія газу, а відповідно і тиск на внутрішні стінки балончика не змінюється 

3.Теплообмін. Види теплообміну.

Наведіть приклади природної конвекції.

a.      утворення роси

b.     утворення бризів, виникнення течій

c.      утворення туману

2.     Під час якого теплообмінного процесу теплопередача здійснюється шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу?

a.            під час конвекції

b.            під час конденсації 

c.            під час випромінювання

d.            під час теплопровідності

3.     Які зміни енергії відбуваються під час охолодження пляшки з водою?

a.            збільшується внутрішня енергія пляшки

b.            не змінюється  внутрішня енергія пляшки

c.            зменшується внутрішня енергія пляшки 4. Яким чином ми отримуємо тепло від Сонця?

a.      унаслідок теплопередачі

b.     унаслідок конвекції

c.      унаслідок випромінювання

d.     унаслідок тепловіддачі

5.     Тіла      та      поверхні     якого          кольору      майже         не      поглинають    теплове випромінювання?

a.            тіла світлих та сріблястих кольорів

b.            тіла чорного кольору

c.            різнокольорові тіла та чорні

d.            лише тіла білого кольору

6.     Які речовини найкраще проводять тепло?

a.            Дерево

b.            метал

c.            пластмаса

7.     Тіла та поверхні якого кольору краще поглинають теплове випромінювання?

a.            тіла з темною поверхнею

b.            тіла світлих та сріблястих кольорів

c.            тільки тіла з чорною поверхнею

d.            тільки тіла з білою поверхнею 8. Що таке конвекція?

a.      теплопередача, під час якої тепло передається між частинами твердого тіла

b.     теплопередача, під час якої тепло передається тільки потоками рідини 

c.      теплопередача, під час якої тепло передається потоками рідини або газу

d.     теплопередача, під час якої тепло передається при дотику тіл

9.     Яка залежність між внутрішньою енергією речовини та її агрегатним станом?

a.      зі      зміною        агрегатного          стану          речовини    змінюється         взаємне розташування її частинок

b.     зі зміною агрегатного стану речовини змінюється швидкість їх руху

c.      зі зміною агрегатного стану речовини змінюється внутрішня енергія

d.     зі зміною агрегатного стану речовини змінюється взаємне розташування її частинок, швидкість їх руху, внутрішня енергія

10. Який фізичний процес називають теплопровідністю?

a.      процес теплопередачі від одних частин тіла до інших 

b.     процес теплопередачі від одних частин тіла до інших без перенесення речовини

c.      процес теплопередачі від одних частин тіла до інших з перенесенням речовини

d.     теплопередача, під час якої тепло передається потоками рідини або газу

11. Як називається процес передачі тепла від одних частин тіла до інших, зумовлений тепловим рухом частинок, без перенесення речовини?

a.      конвекція

b.     конвективно-випромінювальне перенесення тепла

c.      випромінювання

d.     теплопровідність

12. Під час якої теплопередачі енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль?

a.      конвекція

b.     конвективно-випромінювальне перенесення тепла

c.      випромінювання

d.     теплопровідність          

4. Кількість теплоти. Тепловий баланс. Що таке кількість теплоти?

a.      теплова енергія, яку втрачає або одержує тіло під час теплообміну

b.     теплова     енергія,       яку    втрачає       або    одержує      тіло   під     час випромінювання

c.      теплова енергія, яку втрачає тіло під час теплообміну

d.     теплова енергія, яку одержує тіло під час теплообміну 2. Яка добре відома вам речовина має найбільшу теплоємність?

a.      залізо

b.     вода

c.      золото

d.     глина

3.     Яке позначення та одиниця питомої теплоємності в СІ?

a.      позначення - с; одиниця в СІ - Дж/(кг*0С)

b.     позначення - Q; одиниця в СІ - Дж/(кг*0С)

c.      позначення - С; одиниця в СІ - Дж/0С

d.     позначення - с; одиниця в СІ - Дж/кг

4.     Які фізичні величини необхідно знати для визначення кількості теплоти, переданої тілу під час нагрівання?

a.      питому теплоємність речовини

b.     масу речовини

c.      зміну температури речовини

d.     питому теплоємність речовини, масу речовини,  зміну температури речовини

5.     Як змінюється внутрішня енергія замкненої системи під час теплообмінних процесів між тілами системи?

a.      енергія системи збільшується

b.     енергія системи лишається незмінною

c.      енергія системи зменшується

d.     енергія системи спочатку зменшується, а потім  збільшується

6.     Яке рівняння описує взаємообмін кількості теплоти під час теплообміну між тілами замкненої системи?

a.      рівняння теплового балансу

b.     рівняння швидкості

c.      рівняння координат

d.     рівняння балансу

7.     Як називають фізичну величину що показує кількість теплоти, яка потрібна для зміни температури масою 1 кг на 10С?

a.      теплоємність речовини

b.     молярна теплоємність речовини

c.      об'ємна теплоємність речовини

d.     питома теплоємність речовини

8.     Яку кількість теплоти необхідно надати повітрю масою 5 кг для нагрівання на 20С? Питома теплоємність повітря 1000 Дж/(кг*0С)?

a.      10 000 Дж

b.     1 кДж

c.      5000 Дж

d.     2000 Дж

9.     Яке позначення та яка одиниця кількості теплоти в СІ?

a.      позначення - c; одиниця в СІ - кг

b.     позначення - Q; одиниця в СІ - Дж

c.      позначення - q; одиниця в СІ - Дж/кг

10. Лід розтає при сталій температурі 0 °С. Поглинається чи виділяється при цьому енергія?

a.      поглинається

b.     виділяється

c.      не поглинається і не виділяється

d.     може поглинатись, а може виділятись

11. Яка  фізична  величина обчислюється  за   формулою  Q=cm(t1-t2)?

a.      питома теплоємність речовини

b.     маса речовини

c.      зміна температури речовини

d.     кількість теплоти

12. Чи залежить питома теплоємність речовини від її агрегатного стану? a. ні

                             b. так                                        


ТЕМА 5. Теплота згорання палива. Тепловий двигун.

Яка  фізична  величина  обчислюється  за   формулою Q=q*m?

a.      кількіcть теплоти, що виділяється при охолодженні

b.     кількіcть теплоти, що виділяється при згоранні палива

c.      кількіcть теплоти, що потрібна для нагрівання

d.     кількіcть теплоти, що необхідна для плавлення 

2.     Запишіть формулу для розрахунку питомої теплоти згоряння палива.

a.                 Q=q/m

b.                 q=Q/m

c.                 Q=L*m

d.                 c=Q/m*(t2-t1)

3.     Які палива за походженням ви знаєте?

a.                 природні

b.                 синтетичні

c.                 штучні

d.                 природні та штучні

4.     Який процес називають горінням палива?

a.                 хімічну енергію з поглинанням енергії

b.                 хімічну реакцію з виділенням енергії

c.                 хімічну реакцію нагрівання речовини

d.                 реакцію поглинання енергії

5.     Назвіть основні частини теплової машини.

a.                 нагрівник, холодильна камера

b.                 нагрівник, холодильник

c.                 робоче тіло, холодильник

d.                 нагрівник, холодильник, робоче тіло 6. Чим відрізняються між собою види палива?

a.      будовою

b.     зовнішнім виглядом

c.      кількістю теплової енергії, яку можна отримати під час згорання

d.     агрегатним станом палива

7.     Яке позначення та яка одиниця питомої теплоти згоряння палива в СІ?

a.      позначення - q; одиниця в СІ - Дж

b.     позначення - q; одиниця в СІ - Дж/кг

c.      позначення - Q; одиниця в СІ - Дж

d.     позначення - c; одиниця в СІ - Дж/кг

8.     Яку фізичну величину використовують для кількісної характеристики теплотворної здатності палива?

a.      питому теплоту згорання

b.     питому теплоємність

c.      питома теплота плавлення

d.     питома теплота кристалізації

9.     Наведіть приклади штучного палива, яке використовують у двигунах.

a.      нафта, дизельне паливо

b.     гас, антрацит

c.      бензин, гас

d.     ацителен, дрова

10. Яка кількість теплоти виділиться під час повного згоряння 10 кг сухих дров? Питома теплота згорання сухих дров 10 МДж/кг?

a.      100 МДж

b.     1000 Дж

c.      10 МДж

d.     100 Дж

11. Яку масу сухих дров спалили, якщо під час горіння виділилося 10 МДж теплоти? Питома теплота згорання сухих дров 10 МДж/кг.

a.      10 кг

b.     1 кг

c.      100 кг

d.     0,1 кг

12. Який механізм називають тепловим двигуном?

a.      це машина, що перетворює енергію палива на механічну енергію

b.     це машина, що циклічно працює 

c.      це машина, що циклічно працює та перетворює енергію палива на механічну енергію

d.     це машина, що працює та перетворює енергію палива на механічну енергію          

 

ТЕМА 6. Плавлення та кристалізація твердих тіл.

1.     Чи відбуватиметься процес плавлення речовини без отримання нею додаткової енергії?

a.             так

b.            ні

c.             лише з початку

2.     Яке позначення та яка одиниця питомої теплоти плавлення в СІ?

a.             позначення -  q; одиниця в СІ - Дж/кг.

b.            позначення - L; одиниця в СІ - Дж.

c.             позначення - c; одиниця в СІ - Дж/кг.

d.            нема вірної відповіді

3.     Як називають процес переходу речовини з твердого стану в рідкий?

a.             плавлення

b.            кристалізація

c.             нагрівання

d.            сублімація

4.     Як називають процес переходу речовини з рідкого стану у твердий?

a.             плавлення

b.            кристалізація

c.             сублімація

d.            конденсація

5.     За якої температури відбувається процес плавлення кристалічних речовин?

a.             при будь-якій температурі відбувається плавлення речовини

b.            при 1000С речовина починає плавитися

c.             кожна речовина має свою певну температуру плавлення

d.            при 00С речовина починає плавитися 6. Що називають плавленням?

a.      процес переходу речовини з твердого у рідкий стан

b.     процес переходу речовини з рідкого у твердий стан

c.      процес переходу речовини з газоподібного у рідкий стан

d.     процес переходу речовини з рідкого у газоподібний стан

7.     Які зміни відбуваються з температурою речовини під час її кристалізації?

a.      температура речовини зростає

b.     температура речовини зменшується

c.      температура речовини спочатку зростає, а потім зменшується

d.     температура речовини лишається незмінною

8.     Як змінюється маса речовини під час переходу її з одного агрегатного стану в інший?

a.      маса речовини не змінюється

b.     маса речовини зростає

c.      маса речовини зменшується

d.     маса речовини зростає, а потім зменшується

9.     Яку температуру називають температурою плавлення речовини?

a.      температуру, за якої речовина переходить у рідкий стан

b.     температуру, за якої кристалічна речовина переходить у твердий стан

c.      температуру, за якої кристалічна речовина переходить у рідкий стан

d.     температуру, за якої кристалічна речовина переходить у газоподібний стан

10. Яку кількість енергії потрібно надати 10 кг сірого чавуна за температури плавлення, щоб перетворити його на рідину? Питома теплота плавлення сірого чавуна 100 кДж/кг.

a.      1 МДж

b.     10 кДж

c.      1000 Дж

d.     10 МДж

11. Яку масу свинцю розплавили за температури плавлення, якщо було передано

100 кДж? Питома теплота плавлення свинця 25 кДж/кг.

a.      2500 кг

b.     40 кг

c.      4 кг

d.     0,25 кг

12. Чим температура плавлення речовини відрізняється від температури її кристалізації?

a.      температура плавлення така ж як і температура кристалізації

b.     температура плавлення більша, ніж температура кристалізації

c.      температура кристалізації більша, ніж температура плавлення

ТЕМА 7. Випаровування. Конденсація. Кипіння.

1.     Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини?

a.      випаровування

b.     сублімація

c.      кипіння

d.     конденсація

2.     Швидкість випаровування залежить від температури, тому що при її зміні змінюється?

a.      сили притягання між молекулами

b.     швидкість молекул

c.      густина речовини

d.     нічого не змінюється

3.     Швидкість випаровування залежить від роду рідини, тому що в різних рідинах...

a.      різна сила притягання між молекулами

b.     різні швидкості молекул

c.      різні молекули

d.     різна температура

4.     При кипінні температура рідини...

a.      збільшується

b.     зменшується

c.      не змінюється

5.     Як називається пароутворення з усього об’єму всередину бульбашок пари? 

a.      випаровування

b.     сублімація

c.      кипіння

d.     конденсація

6.     Як залежить швидкість випаровування від температури рідини? 

a.      чим вища температура, тим швидше випаровується рідина

b.     чим вища температура, тим повільніше випаровується рідина

c.      швидкість випаровування не залежить від температури

7.     При якій температурі кипить вода в герметично закритій посудині (наприклад в скороварці)? 

a.      більше, ніж 100 °С

b.     при 100 °С

c.      менше, ніж 100 °С

d.     при будь-якій температурі

8.     Вода випаровується швидше за олію, тому що

a.      середня швидкість молекул води більша за середню швидкість молекул олії

b.     притягання між молекулами олії більше, ніж між молекулами води

c.      олія - більш густа рідина

d.     вода - більш густа рідина

9.     Формула для розрахунку питомої теплоти пароутворення.

a.      Q=L/m

b.     Q=q*m

c.      d=Q/m

d.     L=Q/m

10. Під час якого процесу - пароутворення чи конденсації - відбувається поглинання речовиною теплоти?

a.      під час пароутворення

b.     під час випаровування

c.      під час і випаровування і пароутворення

d.     не відбувається взагалі

11. Чи змінюється температура газу під час його перетворення на рідину?

a.      так, вона зростає

b.     ні, вона зменшується

c.      не змінюється

12. Назвіть процес, обернений до пароутворення.

a.      конденсація

b.     кипіння

c.      кристалізація

d.     плавлення  


ТЕМА 8. Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд.

Негативно заряджене і нейтральні тіла …

a.      притягуються

b.     відштовхуються

c.      не взаємодіють

2.     Будь-яке тіло може бути наелектризоване …

a.      лише позитивно

b.     як негативно, так і позитивно

c.      лише негативно

3.     До кінця металевого стержня піднесли позитивно заряджену кульку. Що відбувається з вільними електронами у стержні?

a.      рухаються у напрямі кульки

b.     продовжують хаотичний рух

c.      рухаються, віддаляючись від кульки

4.     Позитивно заряджене і нейтральні тіла…

a.      притягуються

b.     відштовхуються

c.      не взаємодіють

5.     Два тіла внаслідок електризації тертям набувають …

a.      однакового за модулем , але протилежного за знаком заряду

b.     однакового за знаком , але протилежного за модулем заряду

c.      різного за модулем і знаком заряду.

6.     Яка фізична величина кількісно визначає інтенсивність електромагнітної взаємодії?

a.      негативний заряд

b.     позитивний заряд

c.      електричний заряд

7.     Як називають частинки, заряд яких дорівнює нулю? Наведіть приклад такої частинки.

a.      негативними, нейтрон

b.     нейтрильними, нетрон

c.      нейтральними, нейтрон

d.     негативними, електрон

8.     Які частинки входять до складу атомного ядра?

a.      нейтрони та протони

b.     протони та електрони

c.      нейтрони та електрони

d.     протони та електрони

9.     Яка елементарна частинка є носієм найменшого позитивного заряду?

a.      нейтрон

b.     прозитрон

c.      протон

d.     електрон

10. Які заряджені частинки зазвичай втрачає або набуває тіло під час електризації?

a.      електрони та протони

b.     протони та нейтрони

c.      нейтрони та електрони

d.     тільки електрони

11. Які роди зарядів вам відомі?

a.      позитивні та негативні заряди

b.     позитивні заряди

c.      негативні заряди

d.     позитивні та нейтральні заряди

12. Яким    символом   позначається        електричний        заряд?         Назвіть    одиницю електричного заряду в СІ?

a.      позначення - Q; одиниця в СІ - В.

b.     позначення - p; одиниця в СІ - кл.

c.      позначення - q; одиниця в СІ - Дж. 

d.     позначення - q; одиниця в СІ - Кл.

 

          

ТЕМА 9. Електричне поле. Провідники та діелектрики.

За допомогою якого приладу можна виявити електризацію тіла?

a.      електрометр

b.     електроскоп

c.      динамометр

d.     електролічильник

2.     Який заряд має поверхня Землі?

a.      поверхня Землі заряджена негативно

b.     поверхня Землі заряджена позитивно

c.      поверхня Землі заряджена нейтрально

3.     Який заряд матиме тіло, якщо під час електризації воно віддало свої електрони іншому тілу?

a.      негативний заряд

b.     позитивний заряд

c.      нейтральне

4.     Які зміни відбудуться з нейтральним атомом, якщо до нього  приєднаються зайві електрони?

a.      нейтральний атом набуде нейтрального заряду та стане негативним іоном

b.     нейтральний атом набуде позитивного заряду та стане негативним іоном

c.      нейтральний атом набуде негативного заряду та стане негативним іоном

d.     нейтральний атом набуде негативного заряду та стане позитивним іоном

5.     Як змінюється дія електричного поля із віддаленістю від зарядженого тіла?

a.      дія електричного поля зменшується

b.     дія електричного поля збільшується

c.      дія електричного поля не змінюється

6.     Яку подільність мають речовини за здатністю проводити електричні заряди? a. на діелектрики 

b.     на напівпровідники

c.      на провідники та діелектрики

d.     на діелектрики

7.     Наведіть приклади діелектриків.

a.      глина, вовна, мазута, залізо

b.     скло, ебоніт, бурштин, гума, папір

c.      алюміній, порцеляна, папір, гума

d.     бурштин, папір, скло, золото

8.     Як називають силу, з якою електричне поле діє на внесений у нього електричний заряд?

a.      електрична сила

b.     ньютонівська сила

c.      кулонівська сила

d.     механічна сила

9.     Який заряд матиме тіло, якщо під час електризації одержить одержить електрони від іншого тіла?

a.      позитивний заряд

b.     нейтральний заряд 

c.      негативний заряд

10. Як називається атом, який втратив один або кілька електронів?

a.      негативний іон

b.     нейтральний атом

c.      негативно-нейтральний іон 

d.     позитивний іон

11. Які є способи електризації?

a.      через скляну паличку

b.     через дотик ебонітовою паличкою

c.      через вплив та дотик

12. За допомогою якого приладу можна кількісно виміряти наданий тілу заряд?

a.      за допомогою спідометра

b.     за допомогою електроскопа

c.      за допомогою динамометра 

d.     за допомогою електрометра

 

          

ТЕМА 10. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Який учений встановив закон взаємодії точкових зарядів?

a.      Шарль Кулон

b.     Роберт Міллікен

c.      Абрам Йофе

d.     Ісаак Ньютон

2.     Якою    фізичною    моделлю     користуються      при    вивченні     взаємодії    між зарядженими тілами?

a.      нейтральним зарядом

b.     негативним зарядом

c.      точковим зарядом

d.     позитивним зарядом

3.     Яка залежність між силою взаємодії двох точкових зарядів та відстанню між ними?

a.      сила взаємодії двох точкових зарядів обернено пропорційна відстані

b.     сила взаємодії двох точкових зарядів обернено пропорційна квадрату відстані

c.      сила взаємодії двох точкових зарядів пропорційна квадрату відстані

d.     сила взаємодії одного заряду обернено пропорційна квадрату відстані

4.     Як зміниться сила взаємодії двох зарядів, якщо збільшити кожен із них та відстань між ними у 2 рази?

a.      не зміниться

b.     збільшиться у 2 рази

c.      зменшиться у 2 рази

d.     збільшиться у 4 рази

5.     Дві однакові маленькі кульки, що мають заряд по 2*10-6 Кл кожна, перебувають у вакуумі на відстані 20 см. З якою силою взаємодіють ці кульки? a. 0,09 Н

b.     9 Н

c.      90 Н

d.     0,9 Н

6.     Який напрямок має сила Кулона?

a.      напрямлена вздовж прямої, яка з'єднує заряди, що взаємодіють

b.     напрямлена вздовж прямої, яка з'єднує  сили, що взаємодіють

c.      напрямлена вздовж кривої, яка з'єднує заряди, що взаємодіють

d.     напрямлена перпендикулярно до прямої, яка з'єднує заряди, що взаємодіють

7.     Яким приладом користувався Кулон для вимірювання сили взаємодії точкових зарядів?

a.      терезами та набором важків

b.     вагами

c.      крутильними терезами

d.     в'язальними терезами

8.     Як залежить сила взаємодії двох точкових зарядів q1 і q2 від значення самих зарядів?

a.      сила взаємодії двох точкових зарядів пропорційна зарядів q1 і q2

b.     сила взаємодії двох точкових зарядів пропорційна добутку зарядів q1 і q2

c.      сила взаємодії двох точкових зарядів пропорційна добутку зарядів q1 і q1

d.     сила взаємодії двох точкових зарядів обернено пропорційна добутку зарядів q1 і q2 9. Чому дорівнює кількісне значення коефіцієнта k?

a.      k=9*19 (Н*м2)/Кл2

b.     k=9*10-9 (нм2)/Кл2

c.      k=9*10-9 (Н*м2)/Кл2

d.     k=9*109 (Н*м2)/Кл2

10. Як зміниться сила взаємодії двох зарядів, якщо зменшити кожен із них та відстань між ними у 2 рази?

a.      не зміниться

b.     збільшиться у 2 рази

c.      зменшиться у 2 рази

d.     збільшиться у 4 рази

11. Як називатиметься атом Гелію, якщо під час електричної взаємодії до нього приєднається зайвий електрон?

a.      позитивно заряджений іон Гелію

b.     нейтрально заряджений іон Гелію

c.      негативно заряджений атом Гелію 

d.     негативно заряджений іон Гелію

12. Як називатиметься атом Літію, якщо під час електричної взаємодії втратить один електрон?

a.      негативно заряджений іон Літію

b.     позитивно заряджений іон Літію

c.      нейтрально заряджений іон Літію

d.     позитивно заряджений атом Літію           

ТЕМА 11. Електричний струм. Дії електричного струму.

Дайте означення електричного струму.

a.      це процес руху вздовж прямої заряджених частинок

b.     це процес напрямленого руху заряджених частинок

c.      це процес  руху заряджених частинок

d.     це процес хаотичного руху заряджених частинок

2.     Як поділяються речовини та матеріали залежно від здатності проводити електричний струм?

a.         провідники, діелектрики

b.         діелектрики, напівпровідники

c.         провідники, напівпровідники

d.         провідники, діелектрики, напівпровідники

3.     Які заряджені частинки є носіями електричного струму у металах?

a.         електрони провідності або вільні електрони

b.         протони та електрони

c.         позитивні і негативні іони

d.         нейтрони та електрони

4.     Які заряджені частинки є носіями струму у водних розчинах солей, кислот і лугів?

a.         вільні електрони

b.         позитивні і негативні іони

c.         вільні протони

d.         негативні іони

5.     Що є проявом теплової дії струму?

a.         нагрівання провідника, по якому не проходить струм

b.         охолодження провідника, по якому проходить струм

c.         поділ провідника, по якому проходить струм 

d.         нагрівання провідника, по якому проходить струм 6. Назвіть відомі вам дії електричного струму.

a.      теплова, магнітна, механічна

b.     теплова, магнітна, реактивна

c.      теплова, магнітна, хімічна

d.     теплова, магічна, хімічна

7.     Які матеріали відносяться до провідників електричного струму?

a.      метали, водні розчини солей, кислот та лугів

b.     метали, водні розчини цукрів, кислот та лугів

c.      рідини, водні розчини солей, кислот та лугів

d.     метали, олійні розчини солей, кислот та лугів

8.     Яка дія електричного струму дає можливість використовувати різноманітні електричні двигуни, електровимірювальні прилади?

a.      хімічна дія струму

b.     магнітна дія струму

c.      теплова дія струму

d.     механічна дія струму

9.     Наведіть приклади діелектриктричних матеріалів.

a.      гума, ебоніт, скло, нафта

b.     гума, ебоніт, скло, метали, гази

c.      гума, ебоніт, скло, хімічно чиста вода, гази

d.     гума, ебоніт, скло, хімічно чиста вода, золото

10. Як називають напрямлений рух частинок, які мають електричний заряд?

a.      електричний струм

b.     електронний струм

c.      електричне поле

d.     електростатика

11. Яку дію струму використовують для зварювання, різання та плавлення матеріалів, сушіння зерна?

a.      хімічну дію

b.     магнітну дію

c.      електричну дію 

d.     теплову дію

12. Які негативні дії на організм людини може спричинити електричний струм?

a.      може викликати опіки, судоми, спричинити смерть

b.     може викликати опіки, судоми, електризація волосся

c.      гарна засмага, судоми, спричинити смерть

d.     змінює хімічний склад клітин, викликає збудливість           


ТЕМА 12. Джерела електричного струму. Електричне коло.

1. Назвіть відомі вам джерела струму.

a.             гальванічний елемент, акумулятор, генератор електричного струму

b.            гальмівнийний елемент, акумулятор, генератор електричного струму

c.             гальванічний елемент, акумулятор, генератор механічного струму

d.            гальванічний елемент, батарея, генератор електричного струму 2. Наведіть приклади фізичних джерел електричного струму.

a.      електрофорна машина, турбогенератори електростанці, акумулятор

b.     електрофорна     машина,      турбогенератори електростанці,     фото і термоелементи

c.      електрофорна машина, турбогенератори електростанці, гальванічний елемент

d.     електрофорна машина, турбогенератори електростанці, генератор електричного струму

3. Яке джерело струму називають гальванічним елементом?

a.             джерело струму, що перетворює теплову енергію в електричну

b.            джерело струму, що перетворює фізичну енергію в електричну

c.             джерело струму, що перетворює хімічну енергію в електричну

d.            джерело струму, що перетворює магнітну енергію в електричну 4. Для чого використовують джерела електричного струму?

a.             для створення і підтримки електричного поля

b.            для заряджання телефона

c.             для створення хімічної дії струму

d.            для видалення і підтримки електричного поля 5. Наведіть приклади споживачів електричної енергії.

a.      лампа, електродвигун, газовий чайни, калькулятор

b.     лампа, електродвигун, людина, калькулятор

c.      лампа, електродвигун, телевізор, калькулятор

d.     лампа, газовий двигун, телевізор, калькулятор

6.     З напрямком руху яких заряджених частинок співпадає загально прийнятий напрям руху електричного струму в колі?

a.      з напрямком, у якому б рухалися по колу частинки, що мають позитивний заряд 

b.     з напрямком, у якому б рухалися по колу частинки, що мають негативний заряд 

c.      з напрямком, у якому б рухалися по колу частинки, що мають нейтральний заряд 

d.     з напрямком, проти руху по колу частинки, що мають позитивний заряд 

7.     Які пристрої та прилади створюють електричну енергію в інші види енергії?

a.      фотоелементи та велосипед

b.     термоелементи, газова плитка

c.      джерела магнітного струму 

d.     джерела струму

8.     Які джерела електричного струму можна віднести до фізичних?

a.      ті, у яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, світлової або теплової енергії

b.     ті, у яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, світлової енергії

c.      ті, у яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, теплової енергії

d.     ті, у яких видаляються заряди за рахунок механічної, світлової або теплової енергії

9.     Назвіть основні складові електричного кола.

a.      джерело струму, споживач, з'єднувальні проводи

b.     джерело струму, споживач, з'єднувальні проводи, пристрій для замикання та розмикання кола

c.      джерело струму, споживач, з'єднувальні проводи, пристрій для закорочення електричного кола

d.     джерело струму, з'єднувальні проводи, пристрій для замикання та розмикання кола

10. У якого джерела струму внутрішня енергія нагрівника перетворюється в електричну?

a.      у термоелемента

b.     у фотоелемента

c.      у гальванічного елемента

d.     у акумулятора

11. Який напрямок руху струму в електричному колі?

a.      напрямок струму в колі умовно вважають напрямком від негативного полюса джерела струму до позитивного

b.     напрямок струму в колі умовно вважають напрямком від позитивного полюса джерела струму до негативного

c.      напрямок струму в колі не вважають напрямком від позитивного полюса джерела струму до негативного

d.     напрямок струму в колі умовно вважають напрямком хаотичного руху заряджених частинок

12. Наведіть приклади хімічних джерел електричного струму.

a.      генератор електричного струму, фото елементи

b.     акумулятор, електрофорна машина

c.      гальванічні елементи, акумулятори

d.     гальванічні елементи, термоелементи       

ТЕМА 13. Сила струму. Одиниці сили струму.

За якою формулою можна обчислити силу струму?

a.      I=q*t

b.     I=Q/t

c.      I=q/t

d.     I=t/q

2.     Укажіть на практиці позначення та одиницю сили струму в СІ.

a.      позначення - І; одиниця в СІ - А.

b.     позначення - q; одиниця в СІ - А.

c.      позначення - І; одиниця в СІ - Дж.

d.     позначення - t; одиниця в СІ - мА.

3.     Яке значення сили струму є небезпечним для людини?

a.      10 мА

b.     1 МА

c.      1 мА

d.     1 мкА

4.     За якою формулою  можна розрахувати електричний заряд, якщо відома сила струму й час проходження струму по провіднику?

a.      q=I*t

b.     Q=I*t

c.      t=q*I

d.     e=q/N

5.     Яку фізичну величину називають "кількістю електрики"?

a.      електричний струм

b.     електричний заряд

c.      електрична напруга

d.     зяряд електрона

6.     За 10 с через поперечний переріз провідника пройшов заряд 5 Кл. Якою є сила струму в провіднику?

a.      5 А

b.     0,05 А

c.      50 А

d.     0, 5 А

7.     Сила струму, що проходить по провіднику, дорівнює 0,2 А. Яка кількість електрики пройде через поперечний переріз цього провідника за 10 с? a. 2 Кл

b.     20 Кл

c.      0,02 Кл

d.     200 Кл

8.     Які кратні та часнинні одиниці використовують для характеристики сили струму на практиці?

a.      міліамперметри, наноамперметри, кілоамперметри

b.     міліампеметри, мікроамперметри, кілоамперметри

c.      пікоамперметри, гігаамперметри, кілоамперметри

d.     тераамперметри, пікоамперметри, наноамперметри

9.     За допомогою якої відомої вам фізиної величини можна кількісно описати процес проходження електричного струму по провіднику?

a.      сила струму

b.     сила земного тяжіння

c.      електричний струм

d.     електричний заряд

10. Яким приладом можна виміряти силу струму в колі?

a.      омметром

b.     гальванометром

c.      вольтметром

d.     амперметром

11. Яка кількість електрики пройде через поперечний переріз провідника за 10 с, якщо сила струму в ньому 0,5 А?

a.      5 Кл

b.     50 Кл

c.      0,5 Кл

d.     5 КЛ

12. Через поперечний переріз провідника за 2 с пройшов заряд 0,4 Кл. Якою є сила струму в провіднику?

a.      2 А

b.     0,8 А

c.      4,5 А

d.     0,2 А

ТЕМА 14.Електрична напруга та її вимірювання.

Яким приладом користуються для вимірювання напруги в електричному колі? a. амперметром

b.     вольтметром

c.      омметром

d.     динамометром

2.     Під час переміщення ділянкою кола заряду в 2 Кл електрине поле виконало роботу 10 Дж. Знайдіть напругу на даній ділянці кола.

a.      5 В

b.     20 В

c.      50 В

d.     0,5 В

3.     Під час проведення роботи сила струму в колі становила 2 А. Скільки часу проводились вимірювання, якщо по колу за цей час пройшло 20 Кл електрики? a. 60 с

b.     40 с

c.      20 с

d.     10 с

4.     За допомогою якого приладу вимірюють сила струму в електричному колі? a. вольтметра

b.     амперметра

c.      омметра

d.     динамометра

5.     Чи зміняться покази амперметра якщо підключати на різних ділянках кола, споживачі якого з'єднані послідовно?

a.      не зміняться

b.     покази на амперметрі зростуть

c.      покази на амперметрі зменшаться

6.     Якою фізичною величиною визначається робота електричного поля з переміщення заряду на даній ділянці кола?

a.      електричний струм

b.     електричною напругою

c.      електричний заряд 

d.     електрична напруга

7.     Вкажіть позначення та одиницю напруги в СІ.

a.      позначення - U; одиниця напруги в СІ - Вт.

b.     позначення - I; одиниця напруги в СІ - А.

c.      позначення - R; одиниця напруги в СІ - Ом.

d.     позначення - U; одиниця напруги в СІ - В.

8.     Яким чином слід під'єднати вольтметр для вимірювання напруги в колі? a. послідовно

b.     паралельно

c.      не має різниці як

9.     Електричне поле виконало роботу 8 Дж під час переміщення ділянкою кола заряду в 4 Кл. Знайдіть напругу на даній ділянці кола. 

a.      12 В

b.     16 В

c.      6 В

d.     2 В

10. Сила струму в провіднику 20 А. Протягом якого часу через поперечний переріз провідника проходить заряд 20 Кл?

a.      1 с

b.     400 с

c.      струм не проходить

d.     40 с

11. Запишуть формулу для розрахунку електричного заряду, якщо відомі сила струму та час проходження струму по провіднику?

a.      q=I/t

b.     q=N*e

c.      q=I*t

d.     q=A/U

12. При якому з'єднанні споживачів напруга на різних ділянках кола електричного кола буде однаковою?

a.      при послідовному

b.     при паралельному

c.      при мішаному

d.     при будь-якому  

ТЕМА 15. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

Яка залежність між силою струму та напругою у провіднику?

a.      сила струму в провіднику пропорційна напрузі на кінцях провідника

b.     сила струму в провіднику обернено пропорційна напрузі на кінцях провідника

c.      сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника

d.     сила струму в провіднику не залежить від напруги на кінцях провідника

2.     Яка фізична величина характеризує залежність сили струму провідника від його властивостей?

a.      електрична напруга

b.     електричний опір 

c.      опір провідника

d.     сила струму

3.     Яка фізична величина характеризує протидію електричному струму в провіднику?

a.      сила струму

b.     електричний опір

c.      електрична напруга

d.     електричний заряд

4.     Яким приладом користуються для регулювання сили струму в колі?

a.      реостатом

b.     амперметром

c.      омметром

d.     вольтметром

5.     Вкажіть позначення та одиницю опору в СІ.

a.      позначення - R; одиниця опору в СІ - Ом.

b.     позначення - U; одиниця опору в СІ - В.

c.      позначення - R; одиниця опору в СІ - О.

d.     позначення - I; одиниця опору в СІ - А.

6.     Який учений встановив залежність між силою струму у провіднику та напругою на його кінцях? 

a.      Кулон

b.     Фарадей

c.      Ньютон

d.     Ом

7.     Який математичний запис має закон Ома?

a.      I=U/R

b.     I=U*R

c.      I=R/U

d.     I=R/q

8.     Що описує вольт-амперна характеристика провідника?

a.      залежність напруги в провіднику від сили струму  на його кінцях

b.     залежність сили струму в провіднику від опору провідника

c.      залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях

d.     залежність сили струму в провіднику від площі поперечного перерізу провідника

9.     При напрузі на кінцях провідника 2 В сила струму в провіднику 0,4 А. Якою буде сила струму в провіднику, якщо напруга на його кінцях збільшиться до 4 В?

a.      80 А

b.     8 А

c.      1,6 А

d.     0,8 А

10. Які деталі радіоелектронних пристроїв забезпечують певний опір ділянки кола? a. резистор

b.     реостат

c.      термореле

d.     фотореле

11. Від яких властивостей провідника залежить його опір?

a.      від роду речовини, довжини, сили струму

b.     від роду речовини, довжини, площі поверхні

c.      від роду речовини, довжини, площі поперечного перерізу

d.     від роду речовини, довжини, напруги

12. Яка залежність між опором провідника та його довжиною?

a.      опір провідника прямо пропорційний його довжині

b.     опір провідника не залежить від його довжини

c.      опір провідника обернено пропорційний його довжині

           

ТЕМА 16. Послідовне та паралельне з'єднання провідників.

Назвіть відомі вам типи з'єднання провідників.

a.      паралельне, послідовне

b.     мішане, паралельне

c.      послідовне, змішане, послідовне

d.     мішане, паралельне, послідовне

2.     При якому з'єднанні провідників загальну силу струму в колі можна розрахувати за формулою І=І1+..+Іп?

a.      при паралельному

b.     при послідовному

c.      при мішаному

d.     при послідовному та паралельному

3.     Який прилад використовують для регулювання напруги на певній ділянці кола? a. омметр

b.     реостат

c.      потенціометр

d.     амперметр

4.     При паралельному з'єднанні двох провідників загальна напруга на ділянці кола та напруга на другому провіднику 12 В. Якою є напруга на першому провіднику? 

a.      124 В

b.     24 В

c.      6 В

d.     12 В

5.     За якою формулою можна обчислити опір кола, що складається з кількох паралельно з'єднаних провідників?

a.      1/R=1/R1+...+1/Rn

b.     R=R1+...+Rn

c.      R=R1+...+1/Rn

d.     R/U=1/R1+...+I/Rn

6.     При якому з'єднанні загальний опір кола дорівнює сумі опорів окремих провідників?

a.      при паралельному з'єднанні

b.     при мішаному з'єднанні

c.      при послідовному з'єднанні

d.     тільки при паралельному та мішаному з'єднанні

7.     Провідники опорами 10 Ом, 5 Ом, 2 Ом з'єднанні послідовно. Знайдіть загальний опір даної ділянки кола.

a.      17 Ом

b.     1,7 Ом

c.      23 Ом

d.     32 Ом

8.     Яка закономірність існує для сили струму в колі при послідовному з'єднанні провідників?

a.      I=I1+...+In

b.     I=I1*R=...=In*R

c.      I=I1+U=..=In+U  

d.     I=I1=...=In

9.     При якому з'єднанні загальний опір з'єднаних провідників менший за опір кожного з них?

a.      при паралельному з'єднанні

b.     при послідовному з'єднанні

c.      при мішаному з'єднанні

10. Опір якого кола можна розрахувати за формулою R=R1+...+Rn?

a.      кола, що складається із кількох паралельно з'єднаних провідників

b.     кола, що складається із кількох послідовно з'єднаних провідників

c.      кола, що складається із кількох послідовно та паралельно з'єднаних провідників

11. Загальна напруга на ділянці кола 10 В. Знайдіть напругу на одному з резисторів, якщо напруга на іншому 4 В, резистори з'єднані послідовно.

a.      2,6 В

b.     14 В

c.      40 В

d.     6 В

12. Розрахуйте загальну силу струму двох паралельно з'єднаних провідників, якщо сила струму в кожній окремій ділянці розгалуження має значення відповідно 0,2 А,  0,4А .

a.      0,6 А

b.     0,8 А

c.      2 А

d.     0,2 А           

ТЕМА 17. Робота та потужність електричного струму.

За допомогою якого приладу вимірюють в оселі роботу струму?

a.      за допомогою трансформатора

b.     за допомогою електролічильника

c.      за допомогою амперметра

d.     за допомогою вольтметра

2.     Які параметри ділянки кола треба виміряти, щоб розрахувати роботу, що виконує струм на даному споживачі?

a.      силу струму в споживачі, напругу на ньому й час проходження струму

b.     силу струму в споживачі, напругу на ньому

c.      опір споживача, напругу на ньому й час проходження струму

d.     силу струму в споживачі й час проходження струму

3.     Яка фізична величина визначається добутком напруги на кінцях ділянки кола та кількості електрики, що прийшла через ділянку?

a.      електричний струм

b.     електричний заряд

c.      робота електричного струму

d.     потужність електричного струму

4.     Запишіть формулу для розрахунку потужності електричного струму.

a.      P=U*I

b.     P=U/I

c.      P=A/t

d.     P=A*t

5.     Що є причиною короткого замикання?

a.      різке збільшення сили струму

b.     різке збільшення напруги

c.      різке збільшення опору провідника

d.     різке зменшення сили струму

6.     Яка формула дозволяє обчислити кількість теплоти, що виділяється в процесі проходження струму по ділянці кола?

a.      Q=I2*R/t

b.     q=I2*R*t

c.      Q=I2/(R*t)  

d.     Q=I2*R*t

7.     Знайдіть роботу струму на ділянці кола за 1 хв, якщо сила струму в колі 2 А, напруга на кінцях ділянки 50 В.

a.      6000 Дж

b.     600 Дж

c.      100 Дж

d.     1200 Дж

8.     Запишіть формулу для розрахунку роботи струму на ділянці кола, якщо відомі напруга на кінцях цієї ділянки та кількість електрики. що пройшла по ній. a. A=U/q

b.     A=U*q2

c.      A=U*q

d.     A=U*q/2

9.     Яку фізичну величину можна виміряти за допомогою електролічильника?

a.      роботу струму

b.     силу струму

c.      напругу на кінцях провідника

d.     електричний заряд

10. Визначте потужність електричного пристрою, якщо напруга на ньому 12 В, а сили струму в колі 4 А.

a.      64 Вт

b.     16 Вт

c.      8 Вт

d.     48 Вт

11. Як називається прилад для прямого вимірювання потужності електричного струму?

a.      амперметр

b.     ватметр

c.      вольтметр

d.     омметр

12. Запишіть усі відомі вам формули для розрахунку кількості теплоти при проходженні електричного струму через провідник.

a.      Q=I2*R*t=U*I*/t=P*t=U2*t*R

b.     Q=I2*R*t=U/I/t=P*t=U2*t/R

c.      Q=I2*R*t=U*I*t=P*t=U2*t/R

d.     Q=I*R2*t=U*I*t=P2*t=U*t/R           

ТЕМА 18. Електричний струм в металах та рідинах.

Хто з фізиків першим вивчав електроліз?

a.      Майкл Фарадей

b.     Георг Ом

c.      Шарль Кулон

d.     Анре Ампер

2.     Від яких чинників залежить опір металевого провідника?

a.      від геометричних параметрів провідника, речовини, з якої він виготовлений

b.     від довжини провідника, речовини, з якої він виготовлений, температури 

c.      від геометричних параметрів провідника, речовини, з якої він виготовлений, температури 

d.     від площі поперечного перерізу провідника, речовини, з якої він виготовлений, температури 

3.     Як називається процес виділення речовини на електродах, пов'язаних з окисновідновними реакціями?

a.      рафінування

b.     електроліт

c.      електролітична дисоціація 

d.     електроліз

4.     Назвіть явище стрибкоподібного падіння опору провідника до нуля при значному зниженні температури.

a.      електричний струм

b.     надпровідність

c.      електроліз

d.     провідність провідника

5.     Які заряджені частинки є носіями електричного струму у розчинах і розплавах електролітів?

a.      позитивні іони, вільні електрони

b.     вільні електрони, негативні іони

c.      позитивні і негативні іони

d.     тільки вільні електрони

6.     Який електрод з'єднаний із позитивним полюсом джерела струму? a. анод

b.     катод

c.      нанод

7.     Як називають будь-які тверді або рідкі речовини, що мають іонну провідність? a. метали

b.     електроліти

c.      надпровідники

8.     У яких речовинах: металах чи електролітах - під ас проходження електричного струму відбувається перенос речовини? 

a.      в електролітах

b.     в металах

9.     Назвіть електролітичний спосіб вкривання виробу тонким шатом металів.

a.      рафінування

b.     гальванопластика

c.      гальваностегнія

d.     електролітична дисоціація

10. Які заряджені частинки є носіями електричного струму в металах?

a.      вільні електрони

b.     позитивні іони

c.      негативні іони

d.     позитивні та негативні іони

11. Які речовини називають електролітами?

a.      речовини, які проводять електричний струм

b.     речовини, розчини й розплави яких не проводять електричний струм

c.      речовини, розчини й розплави яких проводять електричний струм

d.     речовини, розплави яких проводять електричний струм

12. Який електрод з'єднаний із негативним полюсом джерела струму? a. катод

b.     анод

c.      катіон

d.     негативний анод

13. Запишіть позначення та одиницю електрохімічного еквіваленту речовини.

a.      позначення - q; одиниці електрохімічного еквівалента в СІ - Кл.

b.     позначення - R; одиниці електрохімічного еквівалента в СІ - мГ/Кл.

c.      позначення - K; одиниці електрохімічного еквівалента в СІ - м/Кл .

d.     позначення - k; одиниці електрохімічного еквівалента в СІ - мг/Кл.

ТЕМА 19. Електричний струм у газах.

Які види самостійних газових розрядів вам відомі?

a.      дуговий, коронний, тліючий, іскровий

b.     дуговий, корональний, тліючий, іскровий

c.      дуговий, коронний, підтліючий, іскровий

d.     дужовий, коронний, тліючий, іскровий

2.     Рух яких заряджених частинок спричиняє виникнення електричного струму в газах?

a.             електронів, позитивних іонів

b.            електронів, позитивних та негативних іонів

c.             позитивних та негативних іонів

d.            тільки вільних електронів

3.     Як називають процес утворення в газах позитивних і негативних іонів та вільних електронів?

a.             електронний удар

b.            розряд

c.             іонізацією

d.            іскровий розряд

4.     Які умови необхідні для виникнення тліючого розряду?

a.             високий тиск

b.            низький тиск

c.             середній тиск

d.            висока температура

5.     Яку назву має газовий розряд, що може проходити без дії стороннього іонізатора?

a.             самостійний газовий розряд

b.            несамостійний газовий розряд

c.             дуговий газовий розряд

d.            тліючий газовий розряд 6. Що таке газовий розряд?

a.             проходження електричного струму через газ

b.            проходження електричного струму через рідину

c.             проходження електричного струму через метал

d.            проходження електричного струму тільки через рідину 7. Які явища можуть стати причиною іонізації газу?

a.      зниження температури, дія випромінювання

b.     підвищення температури

c.      підвищення температури, дія випромінювання

d.     зниження температури

8.     За якої умови газ може стати провідником електричного струму?

a.      за будь-якої умови

b.     за умови наявності в газів вільних заряджених частинок

c.      за умови наявності в газі протонів

9.     Ознаками якого газового розряду є висока температура іонізованого газу та випромінювання світла, що його супроводжує?

a.      коронний газовий розряд

b.     тліючий газовий розряд 

c.      іскровий газовий розряд 

d.     дуговий газовий розряд

10. Для чого використовують блискавковідвід?

a.      для відводу коронного розряду

b.     для відводу іскрового розряду

c.      для відводу дугового розряду

d.     для відводу тліючого розряду

11. Який газовий розряд являє собою світіння розрідженого газу7

a.      коронний розряд

b.     іскровий розряд

c.      тліючий розряд

d.     дуговий розряд

12. Прикладом якого газового розряду є блискавка?

a.      дуговий газовий розряд

b.     іскровий газовий розряд

c.      дуговий газовий розряд

d.     коронний газовий розряд       

ТЕМА 20. Електричний струм у напівпровідниках.

У яких приладах використовують властивість напівпровідників змінювати провідність залежно від освітлення?

a.      у фоторезисторах і фотоелементах

b.     у термоелементах

c.      у терморозисторах та резисторах

2.     Яка провідність переважає у напівпровідниках n-типу?

a.             власна провідність 

b.            електронна провідність

c.             діркова провідність

3.     Рух яких заряджених частинок спричиняє виникнення електричного струму в напівпровідниках?

a.             тільки електронів

b.            тільки дірок 

c.             вільних електронів і дірок

4.     Наведіть приклади напівпровідникових речовин.

a.             силіцій, кремній, золото

b.            германій, кремній, алюміній

c.             кремній, германій, силіцій

d.            германій, золото, алюміній

5.     Як змінюється опір напівпровідника із збільшенням домішок?

a.             опір збільшується

b.            опір різко зростає

c.             опір не змінюється

d.            опір зменшується

6.     У яких приладах використовують температурну властивість напівпровідників? a. у фотоелементах

b.     у термоелементах

c.      у терморезисторах

d.     у фоторезисторах

7.     Які види провідності має напівпровідник?

a.             електронну

b.            електронну і діркову

c.             діркову

d.            власну провідність

8.     Які напівпровідники називаються провідниками n-типу?

a.             напівпровідники з донорними домішками

b.            напівпровідники з акцепторними домішками

c.             напівпровідники з домішками

9.     Яка провідність переважає у напівпровідниках р-типу?

a.             електронна провідність

b.            діркова провідність

c.             електронно-діркова провідність

10. Як змінюється опір напівпровідників із збільшенням температури?

a.             опір не змінюється

b.            опір збільшується

c.             опір зменшується 11. Який заряд має дірка?

a.      позитивний

b.     нейтральний

c.      негативний

12. Чим зумовлена електронна провідність напівпровідників?

a.      рухом дірок 

b.     рухом електронів провідності

c.      рухом вільних електронів

           


КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ

 

ТЕМ

А 1. Тепловий стан тіл

 

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

ТЕМА 4.

Кількість теплоти. Тепловий баланс.

 

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2.Вн

утрішня енергія. Теплообмін.

 

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3.Т

еплообмін. Види теплообміну.

 

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5. Теплота згорання палива. Тепловий двигун.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

ТЕМА 8. Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. Плавлення та кристалізація твердих тіл.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 7. Вип

аровування. Конденсація. Кипіння.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Т

ЕМА 9. Електричне поле. Провідники та діелектрики.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 10. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

ТЕ

МА 11. Електричний струм. Дії електричного струму.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

                 ТЕМА 12

. Джерела електричного струму. Електричне коло.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

                 ТЕМА 13

. Сила струму. Одиниці сили струму.

 

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

ТЕМ

А 16. Послідовне та паралельне з'єднання провідників.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 14.Електрична напруга та її вимірювання.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

ТЕМ

А 15. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 17. Робота та потужність електричного струму.

 

 

a

 

b

c

d

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

                          ТЕМА 20.

 Електричний струм у напівпровідниках.

 

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 18. Ел

ектричний струм в металах та рідинах.

 

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

ТЕМА

 19. Електричний струм у газах.

 

 

a

b

c

d

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12