Поговоримо про організаційні засади здобуття освіти дітей з ООП

Відповідно до Закону України «Про освіту» особою з особливими освітніми потребами є особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі. І до цієї категорії відносяться не тільки діти з певними захворюваннями. Це також діти, які мають освітні труднощі та яким потрібна особлива педагогічна увага і допомога в інтеграції в освітньому процесі. А через воєнні дії на території нашої держави кількість таких учнів і вихованців збільшилась в рази. І цей факт є новим викликом для закладів освіти. Тож саме про підходи до організації роботи з дітьми з ООП ми говорили під час Всеукраїнської інтернет-конференції «Інклюзія в умовах війни: досвід і перспективи». Наші спікери поділились практичними порадами щодо залучення і включення таких учнів до навчання, запропонували цікаві ідеї щодо використання інноваційних технологій у роботі  та надали поради, як побудувати ефективну інклюзію. 

А ще наша команда підготувала огляд деяких нормативних документів, які регламентують запровадження цієї системи освітніх послуг у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

Запрошуємо на вебінар Наталії Івашури «Індивідуальна програма розвитку та щоденник спостереження в роботі асистента вихователя»

Порядок організації інклюзивного навчання 

Заклади загальної середньої освіти

Організаційні засади навчання учнів із особливими освітніми потребами за інституційною (очною (денною)) формою здобуття освіти визначено Порядком організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 26.04.2022 № 483). За новими правовими нормами у період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивного класу (групи). Норми щодо граничної кількості дітей з ООП, які діяли раніше, не застосовуються. 

Заклади дошкільної освіти

Організація інклюзивного навчання ЗДО регламентовано Порядком зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 26.04.2022 № 483). Згідно з оновленим Порядком переведення та відрахування, формування груп здійснюється відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти. У період воєнного стану для організації навчання вихованців із ООП (зокрема з числа ВПО) законними представниками дитини можуть подаватись копії:

 • документа, що посвідчує особу (в разі наявності);
 • висновку ІРЦ (документи, видані до 01 січня 2022 року, є дійсними до закінчення строку їх дії або до видачі нового в установленому порядку).

Якщо висновок ІРЦ не містить інформації про рівень підтримки, дитина зараховується у групу відповідно до складності її порушень з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу (за участю фахівців ІРЦ). 

Детальніше ці документи ми розглядали у статтях:

«Новий Порядок організації інклюзивного навчання: коротко про головне».

«Порядок організації інклюзивного навчання вихованців ЗДО: коротко про головне»


Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу

Порядок організації та діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дітей із ООП, які здобувають освіту у школах та дитячих садочках в умовах інклюзивного навчання, здійснюється згідно з наказом МОН від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». Цим документом регламентовані такі норми:

 • дії керівника закладу освіти;
 • склад, завдання та функції шкільної Команди супроводу;
 • організація роботи Команди супроводу; 
 • організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами.

На підставі цього документа заклади освіти мають розробити власне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. 

Огляд і розбір Примірного положення  ми зробили у статті «Як організувати ефективну роботу команди психолого-педагогічного супроводу школярів із ООП».


Переведення учнів із ООП, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях

Згідно зі змінами до Положення про інклюзивно-ресурсний центр для учнів, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, під час переходу між рівнями освіти строк дії висновку продовжується на період воєнного стану. Повторна комплексна оцінка має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після його припинення та повернення учня на територію, підконтрольну України. 


Визначення рівня підтримки дітей з ООП

Заклади загальної середньої освіти

У Порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти визначено п'ять рівнів підтримки учням із ООП. Згідно з документом перший рівень підтримки надається школярам, які мають поодинокі та незначні труднощі І ступеня прояву й реалізується силами та ресурсами закладу освіти. Для учнів цієї категорії інклюзивний клас не створюється, а під час розподілу школярів між класами кількість таких осіб не враховується.

У листі МОН від 29.12.2021 №1/23101-21 школам надано методичні рекомендації щодо порядку вивчення наявних компетенцій учнів, визначення освітніх труднощів та надання їм підтримки в освітньому процесі.

Детальніше ці рекомендації ми розглянули у статті «Організація інклюзивного навчання: порядок дій щодо визначення освітніх труднощів І рівня школярів із ООП».

Заклади дошкільної освіти

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти освітній процес для дітей з ООП організовується з урахуванням рівнів підтримки, визначених у висновку ІРЦ. У разі наявності висновку, який не містить відповідної інформації, така дитина розподіляється у групу ЗДО з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу та складності порушень. 

У листі МОН від 08.06.2022 №4/1196-22 закладам дошкільної освіти надано методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку. Документ містить такі корисні матеріали:

 • інструменти оцінки розвитку сфер дитини раннього віку; 
 • перелік можливих особливостей розвитку дітей з ООП та наявних у них освітніх труднощів, які можуть бути їм притаманні; 
 • методичний інструментарій вимірювання ступеня їх прояву і стратегії подальшої підтримки тощо.

Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП

Індивідуальна програма розвитку складається за формою, визначеною додатком 3 до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Цей документ розробляє команда психолого-педагогічного супроводу для кожного здобувача освіти, який потребує підтримки в освітньому процесі (у тому числі й для учнів, які мають труднощі І ступеня прояву) та враховується педагогічними працівниками під час освітнього процесу.

У статті «Індивідуальна програма розвитку учня з ООП: поради щодо складання та реалізації» ми підготували огляд структури цього документа та розглянули кожний компонент окремо.


Потреба у продовженні строків навчання  

Відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2003 р. № 585 (зі змінами) тривалість здобуття повної загальної середньої освіти особами з ООП, які навчаються в інклюзивних класах, може бути продовжена на один рік на рівні початкової освіти та/або на один рік на рівні базової середньої освіти. Потреба щодо продовження тривалості навчання визначається Командою супроводу не пізніше, ніж за півроку до завершення навчання, що фіксується у протоколі засідання, та є підставою звернення до ІРЦ для повторної комплексної оцінки розвитку дитини. Згідно з відповідним висновком і заяви одного з законних представників дитини, педагогічна рада приймає рішення щодо продовження тривалості навчання, яке вводиться в дію наказом керівника закладу освіти.


Організація якісного інклюзивного освітнього середовища

Аби допомогти освітянам організувати комфортне освітнє середовище для дітей з ООП, Державна служба якості освіти у співпраці з проєктом «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) розробили посібник «Впроваджуємо інклюзію у закладі освіти». У ньому ви знайдете відповіді на основні питання щодо організації та впровадження інклюзивного навчання і рекомендації щодо забезпечення якості освіти. Посібник складається з п’яти розділів:

 • Розвиваємо інклюзивне освітнє середовище.
 • Організовуємо та впроваджуємо інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Розробляємо індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 • Шукаємо ресурси для якісного інклюзивного навчання в закладі освіти.
 • Моніторинг якості інклюзивного навчання як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Індивідуальна підтримка учням з ООП під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації

У листі МОН від 03.08.2023 № 1/11479-23 надано методичні рекомендації щодо надання індивідуальної підтримки учням з особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації. Пропонований матеріал містить практичні поради для всіх учасників освітнього процесу, які дозволять підготувати учнів із ООП до непередбачуваних ситуацій.


Підвищення кваліфікації 

Заклади загальної середньої освіти

Удосконалення знань, умінь і практичних навичок педагогічних працівників у частині роботи з учнями з ООП є обов'язковою вимогою, встановленою ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

У Типовій програмі підвищення кваліфікації для вчителів закладів загальної середньої освіти, які впроваджують Державний стандарт базової середньої освіти  передбачено навчання педагогів за темою ”Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти”, за результатами якого вчитель має вдосконалити обізнаність у таких сферах:

 • основні підходи до організації освітнього процесу;
 • психолого-педагогічні особливості учнів підліткового віку;
 • принципи побудови та планування індивідуальної освітньої траєкторії учнів;
 • нові соціально-професійні ролі вчителя;
 • принципи, функції та інструменти різних видів оцінювання;
 • здатність до визначення сильних сторін учнів, принципів оцінювальної діяльності на основі цілей та критеріїв;
 • принципи добору інструментів для формувального оцінювання;
 • основні поняття «особа з особливими освітніми потребами», «інклюзивне навчання»;
 • ролі та завдання всіх учасників команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП;
 • принципи універсального дизайну в навчанні та стратегій розумного пристосування.

Заклади дошкільної освіти

Для керівників і педагогічних працівників ЗДО наказом МОН від 23.04.2021 № 457 затверджені Типові програми підвищення кваліфікації щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами. Для вихователів Програму укладено за такими темами:

 • державна політика у сфері освіти щодо дітей з особливими освітніми потребами;
 • психолого-педагогічний супровід здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами;
 • реалізація педагогічної підтримки в умовах інклюзивного навчання;
 • стратегії підтримки участі та діяльності здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами.

Аби надати освітянам широкий спектр можливостей для вдосконалення педагогічної майстерності, ми підготували добірку цікавих і пізнавальних заходів за темою «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами». Їх кількість та різноманітність розглянутих питань вражає! Ви зможете дізнатись про зміни у законодавчій базі, про різноманітні інструменти забезпечення інклюзивного навчання та отримати багато цікавих і корисних практичних порад щодо створення сприятливих умов для кожної дитини.

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter